Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Where to find Hydra)
(Goal)
Riadok 10: Riadok 10:
 
<br>
 
<br>
  
==Goal==
+
==Cieľ==
Send units to fight in order to obtain the 6 Hydra heads. After collecting all 6 heads, you you will be able to burn them and banish the creature. Until you burn the heads, you can still send armies to fight the Hydra and collect more rewards.
+
Pošlite jednotky do boja a získajte 6 hláv Hydry. Po nazbieraní všetkých hláv, ich môžete spáliť a vyhnať stvorenie. Ak hlavy nespálite, môžete stále bojovať proti Hydre a získavať dostatočné odmeny.
  
 
==How to get the heads==
 
==How to get the heads==

Verzia zo dňa a času 11:29, 5. november 2018

Hydra wiki logo.png

Popis eventu

Počas obdobia udalosti sa vo všetkých vašich mestách objaví Hydra. Cieľom je vyhnať Hydru pred vypršaním času. Aby ste zlikvidovali stvorenie, musíte nazbierať 6 hláv Hydry a spáliť ich. Hlavy Hydry viete získať vždy ked s ňou bojujete. Boje vyžadujú čas a aj nejaké jednotky. Dokončenie bojov vám poskytuje suroviny alebo priazeň. Okrem toho máte šancu získať aj hlavu Hydry, ale vždy existuje riziko straty všetkých jednotiek, ktoré ste poslali do boja. Po zhromaždení všetkých 6 hláv môžete vyhnať Hydru a vyzdvihnúť konečnú odmenu.

Hydra main screen.png

Kde nájdete Hydru

Hydru nájdete v zátoke južne od mesta. K dispozícii je len jedna Hydra, ku ktorej máte prístup zo všetkých vašich miest.

Hydra bay.png


Cieľ

Pošlite jednotky do boja a získajte 6 hláv Hydry. Po nazbieraní všetkých hláv, ich môžete spáliť a vyhnať stvorenie. Ak hlavy nespálite, môžete stále bojovať proti Hydre a získavať dostatočné odmeny.

How to get the heads

In the portal you can send different attacks to fight the Hydra. Every fight lasts a specific time. In order to start the fight, you need the required number of units. At the end of every fight you are rewarded with some resources and favour. Additionally, you have a chance to get a Hydra head, but keep in mind that there is always the risk to lose all units you sent into the fight.

Hydra units send.png

Event Reward

After collecting all 6 heads you can destroy the portal. Destroying the portal will remove the portal from your cities and a reward into your extended inventory.