Pravidlá

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Verzia z 09:46, 1. júl 2011, ktorú vytvoril Wolfy (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Jump to navigation


Wiki Pravidlá

Pravidlá wiki možno nájsť tu.

Pravidlá hry

Pravidlá hry môžete nájsť aj tu.

Jeden účet pre jedného hráča

Hráči môžu hrať v každom svete len na jednom účte. Poskytovanie hesla od účtu je zakázané. Herný účet môže ovládať iba jeden hráč.
Príklady:

 • Hráči môžu používať jeden počítač na hranie viac ako jedného účtu, títo hráči však zdieľajú internetové pripojenie a musia preto brať ohľad na pravidlo 2.
 • Je zakázané riadiť cudzí účet, dokonca aj keď je jeho vlastník neprítomný z akéhokoľvek dôvodu.
 • Je zakázané pokúšať sa prihlásiť na cudzie účty.

Viac hráčov na jednom internetovom pripojení

Ak dvaja alebo viac hráčov využíva jedno internetové pripojenie, alebo počítač, vzájomné interakcie s tretím hráčom sú povolené po uplynutí 48 hodín od poslednej akcie jedného z účtov. Pravidlo platí pre každého, kto hrá na jednom počítači, alebo internetovom pripojení s ďalšími hráčmi, ako je napríklad spoločná domácnosť, práca, škola. Je jedno, či je spoločné pripojenie časté, alebo občasné. Hráči, ktorí zdieľajú internetové pripojenie častejšie ako 3x v týždni sa musia navzájom zapísať do Zdieľanie pripojenia k internetu (Nastavenia -> Zdieľanie pripojenia k internetu).
Príklady:

 • Hráč A a B zdieľa internetové pripojenie na pracovisku. Obaja chcú zaútočiť na hráča C, blízky slabý Polis. Medzi ich útokmi musí uplynúť 48 hodín. Hráč A môže zaútočiť pokojne päťkrát za dve hodiny, ale ak chce zaútočiť hráč B, musia počkať 48 hodín od posledného útoku hráča A.
 • Hráči E a F doma zdieľajú internetové pripojenie. Obaja chcú poslať suroviny svojmu spojencovi, hráčovi G. Opäť musí uplynúť 48 hodín od chvíle, kedy suroviny odoslané hráčom E dorazili do Polis hráča G, aby mohol hráč F poslať ďalšie suroviny hráčovi G.
 • Hráči C, D a E využívajú vo všetky pracovné dni na hranie Grepolisu firemné pripojenie k internetu. Keďže internetové pripojenie zdieľajú častejšie ako 3 dni v týždni, musia sa všetci navzájom zapísať do Zdieľania pripojenia k internetu.

Komunikácia

Urážky iných hráčov nie sú povolené. Politicky extrémne, pornografické, nezákonné alebo nevhodné materiály sú v hre zakázané, rovnako tak ako odkazy na tieto materiály. Tiež nie sú povolené reklamy alebo odkazy na iné webové hry (okrem hier od spoločnosti InnoGames GmbH), na referral systémy alebo na stránky s možnosťou zárobku (bux.to atď). Pravidlo sa vzťahuje na všetky miesta v hre, kam môžu hráči písať text, alebo vkladať obrázky.
Príklady:

 • Je povolené hráčov nazvať začiatočníkom (lamou, noobom).
 • Je zakázané urážať iných hráčov.
 • Vydieranie ostatných hráčov o zlato je prísne zakázané!
 • Je zakázané neslušne nazvať svoj Polis.
 • Hráčske mená ako "Adolf Hitler" alebo "Pedofilný násilník" povedú k okamžitému vylúčeniu z hry.
 • Je povolené vkladať odkazy na vhodné Youtube videa.
 • Je povolené vložiť link iba na webovú hru od spoločnosti InnoGames GmbH.

Predaj účtov

Je zakázané využívať účty na akékoľvek obchodné činnosti. Hráč nemôže účet ponúknuť na predaj.
Príklady:

 • Hráč nesmie kúpiť, predať, alebo ponúkať účet na predaj na Ebay, Aukru, alebo kdekoľvek inde.
 • Ponúkanie zlata iným hráčom výmenou za herné aktivity, ako napríklad útok na nejakého hráča, je prísne zakázané!

Chyby v hre

Každý hráč je povinný ihneď hlásiť kritické chyby Supportu. Zneužitie chyby povedie k vylúčeniu z hry, alebo k zodpovedajúcemu trestu.
Príklady:

 • Ak zistíte, že Váš Polis produkuje viac surovín ako by mal, musíte to nahlásiť Supportu.
 • Ak nájdete pravopisnú chybu, chybu v preklade, alebo preklep, nemusíte to hlásiť.

Boti a Scripty

Hra môže byť hraná iba v bežných internetových prehliadačoch (vrátane prehliadačov používaných v mobilných telefónoch). Boti alebo iné programy, ktoré sa automaticky prihlasujú alebo vykonávajú herné akcie sú zakázané. Ak chcete pri hre využívať scripty, nechajte si ich najprv schváliť od administrátora hry pomocou ticket-systému.

 • Je zakázané používať program, ktorý automaticky vykonáva práce na účte.
 • Scripty, ktoré nie sú povolené administrátorom hry sú zakázané!

Jazyk

Grepolis je slovenská hra vytvorená pre slovenský trh. Povolenými jazykmi v profiloch hráčov sú čeština a slovenčina, v prípade iného jazyka musí byť uvedený zmysluplný a pravdivý český alebo slovenský preklad. Komunikácia v IGM (interných herných správach) je povolená v akomkoľvek jazyku.
Príklady:

 • Musíte byť schopní česky, slovensky, alebo anglicky zrozumiteľne odpovedať na otázky Grepolis teamu.
 • Aliančné fórum môže byť v akomkoľvek jazyku.
 • Komunikácia medzi hráčmi môže prebiehať slušnou formou v akomkoľvek jazyku.
 • Aliancia nesmie odmietnuť prijatie nového člena na základe jeho národnosti.

Zmazanie účtu

Hráčsky účet môže byť zmazaný z rôznych dôvodov. Ak je účet neaktívny po dobu 14 dní bude automaticky zrušený. Grepolis team neruší účty hráčov na požiadanie.
Príklady:

 • Zlato nebude nahradené, ak je účet z akéhokoľvek dôvodu zablokovaný.
 • Nevhodné správanie voči Grepolis teamu, alebo zneužívanie ticket-systému môže viesť k zablokovaniu účtu.
 • Pravidlá môžu byť kedykoľvek zmenené. Zmena pravidiel bude oznámená na fóre a na hlavnej stránke Grepolis.


Pravidlá fóra

Fórum hry nájdete tu

§ 1 Všeobecné ustanovenia

• Každý užívateľ fóra je povinný poznať a v celej miere dodržiavať všetky pravidlá stanovené v nasledujúcich odsekoch. • Každý užívateľ fóra je povinný dbať a rešpektovať rozhodnutia, ktoré stanovuje administrátor hry alebo správcovia fóra (ďalej len moderátori). • Moderátor má právo za akékoľvek porušenie pravidiel fóra udeliť užívateľovi trest, podľa výšky prehrešku. Výšku prehrešku majú moderátori stanovenú v interných pravidlách. • Iba moderátor má právo určiť, či išlo o porušenie pravidiel alebo nie. • Dbajte na to, že niektoré subfóra majú svoje ďalšie rozširujúce pravidlá, ktoré je potrebné poznať v prípade, že sa do danej sekcie aktívne zapájate. • V prípade akéhokoľvek sporu s moderátorom sa obráťte na hlavného moderátora, v prípade sporu s hlavným moderátorom sa obráťte na administrátora hry.

§ 2 Komunikácia

• Komunikovať je povolené iba v češtine alebo slovenčine, prípadne pre menšie skupiny iných národností aj v angličtine. Prosím obmedzte komunikácie v iných jazykoch len na krátke citácie alebo frázy. • Je prísne zakázané používať kdekoľvek na fóre alebo v súkromných správach neslušné či vulgárne slová a urážky voči iným hráčom. • Urážky, vulgarita alebo provokácie voči moderátorom, supportérom alebo administrátorom môžu byť trestané okamžite trvalou blokáciou. Témy a posty vytvorené za účelom vyvolania nejakého osobného konfliktu voči členom Grepolis teamu budú vymazané a ich autor prísne potrestaný. Vo výnimočných prípadoch, môže tento trest zasiahnuť aj do hry. • Je zakázané kritizovať na foru prácu alebo postupy členov Grepolis Teamu, v prípade nespokojnosti s ich prácou, napíšte na support. V prípade nespokojnosti voči členovi Grepolis Supportu žiadajte delegáciu ticketu na niekoho z vedenia hry, v prípade nespokojnosti s prácou moderátorov, žiadajte delegáciu ticketu k hlavnému moderátorovi. • Je prísne zakázané prezentovať na fóre extrémistické hnutia, pornografiu, politické alebo náboženské názory, rasizmus alebo čokoľvek iného, čo by moderátori určili za nevhodné. • Osobnú komunikáciu medzi dvoma užívateľmi smerujte do súkromných správ.

§ 3 Profil hráčov

• Je zakázané používať nick, ktorý je vulgárny, nevhodný alebo napodobňuje herný nick administrátora alebo moderátorov fóra. • Je zakázané vydávať sa za administrátora, supportera či moderátora fóra. • Je zakázané vo svojom profile (bydlisko, koníčky atď) písať vulgárne alebo iným spôsobom nevhodné slová. • Je zakázané vymáhať heslo pre konto na fórum od iného používateľa.

§ 4 Podpis

• Podpis hráča nesmie byť zbytočne veľký, urážlivý alebo iným spôsobom nevhodný. • Akákoľvek reklama v podpise na iné online hry, ktoré neboli vytvorené firmou InnoGames GmbH, môže byť potrestaná až trvalou blokáciou užívateľa. • Dbajte na to, aby váš obrázok v podpise nebol príliš veľký. O tom, či je alebo nie je príliš veľký v prípade sporu, rozhoduje moderátor. • Je zakázané vkladať animované obrázky do podpisu, ktoré svietia, blikajú či sa rýchlo pohybujú.

§ 5 Vytvorenie topicu

• Dbajte na to, aby bola téma vytvorené do príslušnej sekcie. (ak ide o otázku, vytvorte tému do sekcie otázky, ak ide o nejaký nápad ako vylepšiť hru, vytvorte tému do sekcie nápady atď atď). • Dodržujte správne pomenovanie jednotlivých tém, uľahčí to prípadné hľadanie dôležitých vecí na fóre. • Vyhýbajte sa všeobecným názvom tém (Napr. názvy - Otázka, Pomoc a pod) • Predtým, než vytvoríte tému s určitou vecou (otázkou, nápadom i.), použite tlačidlo vyhľadávať, ktoré sa nachádza vo vašom hlavnom paneli a overte si, či sa daná vec už neprejednávala či už nebola zodpovedaná. Zabránite tak zbytočnému vytvárania opakovaných tém. • Moderátor alebo administrátor má právo zmazať vaše tému v prípade, že téma bude v rozpore s pravidlami fóra. V prípade, že vami vytvorená téma bude zmazaná, nevytvárajte ho znovu, ale kontaktujte moderátora, aby vám prípadne objasnil dôvod zmazania vášej témy.

§ 6 Doplnenie príspevku

• Ak vkládáte príspevok na fórum, dbajte na to, aby sa týkal sekcie, do ktorej daný post vkladáte. • Je zakázané vkladať viac príspevkov za sebou, ak to nevyžaduje daná situácia inak. Ak vložíte dva alebo viac príspevkov za sebou, upravte ich pomocou tlačidla edit, ktoré vedľa príspevku máte, do jedného postu. • Snažte sa vyvarovať citáciám dlhých príspevkov. Ak chcete citovať nejaký dlhší príspevok, vložte vždy len časť tohto príspevku, ktorej sa citácia týka alebo citáciu vložte do spojleru. • Moderátor alebo administrátor má právo bez upozornenia zmazať váš príspevok, ak bude proti pravidlám fóra alebo ak sa bude domnievať, že je určitým spôsobom na fóre nevhodný alebo nežiaduci.

§ 7 Spamovanie - nevyžiadaná pošta

• Je zakázané zbytočne fórum zaťažovať správami, ktoré sú brané za spam (Správy typu - Hmmm, lol, ach jaj, atď atď). • O tom čo je brané za spam, rozhodujú moderátori.

§ 8 Vkladanie obrázka

• Je povolené vložiť obrázok o max rozmere 640 x 180 pixelov, ak chcete vložiť väčší obrázok, urobte tak formou linku, ktorý odkáže na stránku s daným obrázkom či obrázok na fórum vložte pomocou funkcie "spojler". • Je prísne zakázané vkladať obrázky, ktoré budú v rozpore s pravidlami fóra (pornografické, extrémistické a pod).

§ 9 Ankety

• Pre vytvorenie ankety požiadajte moderátora fóra, ktorý vám v prípade, že anketa bude zmysluplná, určite vyhovie a anketu vytvorí. • Ankety slúžia k všeobecnému prieskumu, vyvarujte sa opakovanému vkladaniu príspevkov do jednej ankety, stráca sa tak prehľadnosť.

§ 10 Porušenie pravidiel hry

• Pre nahlásenie porušenia pravidiel hry, nepoužívajte toto fórum, ale správu na Grepolis Suppport Team. Akákoľvek téma ohľadom blokovania, trestov či porušenia pravidiel hry alebo fóra, bude okamžite vymazaná. • Je zakázané na fóre zverejňovať ticket-správy písané s podporou hry.

§ 11 Reklama

• Je zakázané vytvárať témy či posty za účelom propagácie inej internetovej online hry, ktorá nemá priamu súvislosť s hrou Grepolis. • Používanie tzv. zlodejských odkazov k iným hrám je nežiaduce, linky budú odstránené a ich autor potrestaný. • Je povolené odkazovať na iné stránky, len v prípade, že odkaz bude v súlade s pravidlami fóra.

§ 12 Autorské práva

• Nepoužívajte vo svojich postoch žiaden materiál, na ktorý má niekto iný autorské práva bez jeho súhlasu. • Je zakázané používať avatarov iných používateľov fóra, bez ich súhlasu.

§ 13 Tresty a blokácia

• V prípade menej závažného porušenia pravidiel fóra, bude hráč napomenutý správou alebo formou žltej karty. V prípade, že sa bude jednať o viacnásobný menší priestupok alebo hrubšie porušenia pravidiel, bude hráčovi udelená červená karta. V prípade, že sa bude jednať o neuposlúchnutie príkazu moderátora alebo o hrubé porušenie pravidiel fóra, je možné udeliť blokáciu užívateľovho účtu na dobu vopred určenú alebo na dobu trvalú. • Administrátor hry či moderátori majú právo udeliť blokáciu účtu aj za výnimočných podmienok, ktoré nie sú stanovené v pravidlách. • V prípade zablokovania vášho účtu moderátorom, sa môžete proti svojej blokáciu odvolať u hlavného moderátora fóra zaslaním ticket-správy na support. • V prípade zablokovaného účtu má trestaný hráč zakázané prihlasovať sa na fórum cez iný účet alebo vkladať príspevky na fórum cez iného hráča.

§ 13 Zmena pravidiel fóra

• Administrátori fóra si vyhradzujú pravidlá fóra kedykoľvek zmeniť a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo bez súhlasu užívateľa fóra. • Prípadné zmeny pravidiel fóra nadobúdajú účinnosť v okamihu ich zverejnenia.