Zo stránky Wiki Grepolis SK
Verzia z 10:13, 26. október 2017, ktorú vytvoril Sidri (diskusia | príspevky)
Prejsť na: navigácia, hľadať

Vše Bust.png Události Bust.png Úkoly Bust.png Prémiové balíčky


Ikona & název Popis
Ritual divine sign.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Božské znamení“, získá cílové město navíc určitý počet vyslanců bohů. Jejich množství se odvíjí od počtu volných obyvatel v cílovém městě - obyvatelstvo, které zaberou, se rovná 5 % volných obyvatel.


Příklad: V cílovém městě se nachází 1 500 volných obyvatel. 5 % z této hodnoty je 75 obyvatel. To znamená, že jedním sesláním kouzla „Božské znamení“ byste v tomto příkladě získali krom 1 válečného vozu navíc 25 vyslanců (1 vyslanec vyžaduje 3 obyvatele, tzn. 75 ÷ 3). Pokud vychází výsledný počet vyslanců v desetinném čísle, je vždy zaokrouhlen nahoru.

Boží zásah
Ritual city protection.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Ochrana města“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Liečivé fluidum“, které po každé vítězné obraně uzdraví 20 % padlých domovských obránců města. Nevztahuje se tedy na umístěné podpory. Účinek ovlivňuje pouze obyčejné a mýtické pozemní jednotky.
Božská aura
Ritual plague.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Mor“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Demoralizovaná armáda“, který způsobí, že každou celou hodinu k vám z daného města přeběhnou 3 % vojska. K zběhnutí vojsk dojde ovšem jen v případě dostatku volných obyvatel. Umístěné podpory nebo jednotky, které jsou mimo město, nejsou účinkem efektu ovlivněny.
Demoralizujúca morová epidémia
Ritual patroness.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Patrónka“, získá cílové město navíc určitý počet běžných pozemních jednotek. Jejich množství se odvíjí od počtu volných obyvatel v cílovém městě - obyvatelstvo, které zaberou, se rovná 5 % volných obyvatel.


Příklad: V cílovém městě se nachází 1 500 volných obyvatel. 5 % z této hodnoty je 75 obyvatel. To znamená, že jedním sesláním kouzla „Patrónka“ byste v tomto příkladě získali nad rámec běžného účinku kouzla ještě další běžné pozemní jednotky čítající 75 obyvatel . Pokud vychází výsledný počet obyvatel v desetinném čísle, je vždy zaokrouhlen nahoru.

Nečakaná pomoc
Ritual wedding.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Svatba“, získá cílové město navíc určité množství surovin. Toto množství se odvíjí od momentální kapacity skladu cílového města - bonusové suroviny zaberou 5 % kapacity.


Příklad: Náš sklad pojme 30 600 surovin. 5 % z 30 600 je 1 530. Cílové město tedy obdrží celkem 1 730 surovin (200 za kouzlo a 1 530 za efekt) od každé za jedno seslání kouzla „Svatba“.

Svadba aristokratov
Ritual earthquake.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Zemětřesení“, je cílové město postiženo efektem „Utrpenie“ a „Smútok“. Efekt Utrpení v něm sníží produkci surovin o 50 % a následkem Smutku dojde ke zpomalení výcviku o 20 %. Oba efekty trvají 12 hodin nehledě na rychlost světa či dobu trvání samotného rituálu.
Utrpenie a trúchlenie
Ritual pop growth.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Rast populácie“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Zanietenie pre tréning“, díky kterému je výcvik všech pozemních jednotek o 30 % levnější. Náklady na přízeň ale sníženy nejsou.
Zanietení obyvatelia
Ritual call sea.png Kdykoli z města, ve kterém je tento rituál spuštěn, sešlete kouzlo „Volanie mora“, aktivuje se v cílovém městě efekt „Pomoc Nereíd“, díky kterému je výcvik všech námořních jednotek o 30 % levnější. Náklady na přízeň ale sníženy nejsou.
Zvolávanie Nereíd