Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Opis

V Senáte, môžete stavať nové budovy, alebo na rozširovať existujúce. Čím vyššia úroveň Senátu, tým rýchlejšie sa budovy stavajú. Okrem toho tu môžete aj budovy búrať.

Požiadavky

Žiadne, komora je začiatočné budova.

Potrebné suroviny

Stupeň Náklady Zníženie času výstavby
1 Wood.png- Stone.png-Iron.png-

Pop.png1(+1)

100%
2 Wood.png27 Stone.png12Iron.png10Pop.png3(+2) 98,6%
3 Wood.png64 Stone.png32 Iron.png25 Pop.png5(+2) 97,0%
4 Wood.png118 Stone.png64Iron.png49 Pop.png8(+3) 95,3%
5 Wood.png191 Stone.png171Iron.png81 Pop.png11(+3) 93,7%
6 Wood.png283Stone.png186Iron.png123Pop.png15(+4) 91,5%
7 Wood.png349 Stone.png275Iron.png176 Pop.png19(+4) 89,5%
8 Wood.png525 Stone.png385Iron.png239Pop.png23(+4) 87,4%
9 Wood.png676 Stone.png519Iron.png313 Pop.png27(+4) 85,2%
10 Wood.png848 Stone.png678Iron.png399 Pop.png32(+5) 83,0%
11 Wood.png1040 Stone.png862Iron.png497 Pop.png36(+4) 80,9%
12 Wood.png1254 Stone.png1075Iron.png607 Pop.png42(+6) 78,5%
13 Wood.png1490 Stone.png1316Iron.png730 Pop.png47(+5) 76,1%
14 Wood.png1747 Stone.png1588Iron.png865 Pop.png52(+5) 73,6%
15 Wood.png2027 Stone.png1890Iron.png1014 Pop.png58(+6) 72,0%
16 Wood.png2328 Stone.png2226Iron.png1176 Pop.png64(+6) 68,5%
17 Wood.png2652 Stone.png2592Iron.png1352 Pop.png70(+6) 66,1%
18 Wood.png2999 Stone.png2998Iron.png1542 Pop.png76(+6) 63,6%
19 Wood.png3369 Stone.png3438Iron.png1746 Pop.png83(+7) 62,0%
20 Wood.png3762 Stone.png3914Iron.png1965 Pop.png89(+6) 58,4%
21 Wood.png4178 Stone.png4428Iron.png2199 Pop.png96(+7) 56,1%
22 Wood.png4617 Stone.png4981Iron.png2447 Pop.png103(+7) 53,7%
23 Wood.png5080 Stone.png5574Iron.png2710 Pop.png110(+7) 50,2%
24 Wood.png5567 Stone.png6208Iron.png2989 Pop.png118(+8) 47,6%
25 Wood.png6077 Stone.png6884Iron.png3283 Pop.png125(+7) 45,0%