Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Opis

Vo Striebornom dole taží občania vášho mesta strieborné mince. Čím vyšší je stupeň dolu, tým viac produkujete strieborných mincí.

Ak máte na ostrove zvýšenú alebo zníženú produkciu danej suroviny, prejavuje sa to až od 20. úrovne dolu.

Požiadavky

Drevorubač: 3 úroveň

Potrebné suroviny

Stupeň Náklady Produkcia Produkcia s obchodníkom
1 Wood.png5 Stone.png2Iron.png4 Pop.png1(+1) 8 10
2 Wood.png19 Stone.png8Iron.png14 Pop.png2(+1) 12 16
3 Wood.png40 Stone.png18Iron.png29 Pop.png4(+2) 18 23
4 Wood.png70 Stone.png32Iron.png59 Pop.png6(+2) 24 31
5 Wood.png106 Stone.png50Iron.png72 Pop.png7(+1) 30 39
6 Wood.png150 Stone.png72Iron.png101 Pop.png9(+2) 37 48
7 Wood.png202 Stone.png98Iron.png133 Pop.png11(+2) 43 57
8 Wood.png260 Stone.png128Iron.png69 Pop.png13(+2) 51 66
9 Wood.png325 Stone.png162Iron.png209 Pop.png16(+3) 58 75
10 Wood.png397 Stone.png200Iron.png252 Pop.png18(+2) 66 85
11 Wood.png476 Stone.png242Iron.png300 Pop.png20(+2) 73 95
12 Wood.png562 Stone.png288Iron.png350 Pop.png22(+2) 81 106
13 Wood.png654 Stone.png338Iron.png405 Pop.png25(+3) 89 116
14 Wood.png753 Stone.png392Iron.png462 Pop.png27(+2) 98 127
15 Wood.png858 Stone.png450Iron.png524 Pop.png30(+3) 106 138