Zo stránky Wiki Grepolis SK
Verzia z 20:28, 16. august 2017, ktorú vytvoril Bsk Nymtz (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadať

Rozvíjanie miest vášho impéria a nepretržité boje pohltia neuveriteľné množstvo ekonomických prostriedkov, preto je dôležité dbať na rozvoj ekonomiky. Akými surovinami ale vôbec môžete v tejto hre disponovať?

Resources big.png Základné suroviny

Vaša ríša sa bude opierať najme o základné suroviny - Wood.png drevo, Stone.png kameň a Iron.png strieborné mince. Drevo vám sprostredkuje drevársky tábor, kameň získate ako inak než v kameňolome a o príjem strieborných mincí sa vám postará strieborná baňa. Suroviny sú produkované neustále, aj keď práve nieste prihlásení v hre. Sú uschovávané v sklade, ktorý má len obmedzenú kapacitu - o všetko, čo sa do do skladu nevojde, prídete!

Veľkosť produkcie môžete zistiť tak, že si v prehľade mesta danú produkčnú budovu otvoríte alebo ďaleko jednoduchšie nájdením myšou na ikonu surovín na hornej lište užívateľského rozhrania.


Res topbar.png

Medzi hodnotou uvedenou vo výške zobrazenom v popisku a tou, ktorú nájdete v okne danej budovy (napríklad kameňolome), môže byť niekedy ale rozdiel. Prečo? Nieje to chyba? Nie, v popisku je znázornená hodnota momentálnej hodinovej produkcie, teda aj zo započítanými bonusmi alebo prípadnými penalizáciami, napríklad ak máte povolanú domobranu, kým v okne budovy nájdete v jednom stĺpci prehľad základnej produkcie (tvn. bez bonusov) pre stávajúce a nadchádzajúce úrovne a v druhom to isté, len s 30% bonusom vďaka kupcovi.


Island ico.png Typy ostrovov

Všimli ste si na obrázku vyššie u ikoniek surovín malých znamienok + a -? Na každom ostrove je jedna surovina vo výhode a iná zase v nevýhode. To znamená, že aj keď sa obyvatelia mesta budú snažiť sebaviac, nikdy jej nevyprodukujú toľko ako tí druhí. V počiatočnej fáze hry si s tým ale moc hlavu lámať nemusíte - rozdiel sa prejavuje až od 20. úrovne produkčných budov.

Než sa vydáte dobývať mestá na ďalšom ostrove, pozrite sa, na akú zo surovín poskytuje bonus a na akú zas penalizáciu. Zistíte to tak, že sa jednoducho pozriete na daný ostrov a všimnete si dvoch koliesok s ikonami surovín - jedného väčšieho, ktorý značí, aká surovina je tu produkovaná s bonusom, a druhé menšie, ktoré značí opačný stav. Žiadna veda, však? Ak budete mať napríklad väčšinu miest na ostrovoch, kde je slabá produkcia dreva, verte, alebo nie, ale neskôr to pocítite.


Island res ico.png

Trade ico.png Obchod

Z kapitoly o tipoch ostrovov vyplýva, že produkciu surovín nikdy nebudete mať vyváženú. Ba čo naviac, ani jednotky či budovy nestoja od každej suroviny rovnako. Nedeliteľnou súčasťou vašej hry teda bude aj obchodovanie, ktorému sa ale venujeme v samostatnom článku.

Loyalty bonus.png Bonusy

Máte radi bonusy? Myslíme, že určite! V hre nájdete celú radu bonusov, ktoré vašu produkciu navýšia, nielen spomínaného prémiového kupca, ktorý produkciu navýši o 30 %. Každopádne, všetko má svoj rub, ale taktiež líc, úreto v hre môžete naraziť na niekoľko penalizácií. Niektoré z nižšie uvedených odmien môžete získať splnením ostrovnej úlohy, iné zase v jedinečných udalostiach! Existuje ich viacero, ich výskyt je ale vzácnejší, preto tu nie sú uvedené. Bonus k produkcii sa vypočítava zo základnej hodnoty, je preto naprosto jedno, v akom poradí ich aktivujete.

Niekoľkohodinové bonusy Niekoľkotýždenné bonusy Jednorázové bonusy
Zvýšená produkcia dreva Zvýšená produkcia kameňa Zvýšená produkcia striebra Požehnanie Tyché – drevo + 20 % Požehnanie Tyché – kameň + 20 % Požehnanie Tyché – strieborné mince + 20 % Balíček dreva Balíček kameňa Balíček striebra Balíček zmiešaných surovín

Bonus k surovinám poskytujú aj niektorý z hrdinov. Ak nemáte pocit, že viete, ako ich získať, cvičiť a používať, môžete si o nich prečítať tu.

Hrdinové
Andromeda - podľa úrovne zvýši produkciu všetkých surovín o 16,5 - 45 %
Ylestres - podľa úrovne zvýši produkciu dreva o 44 - 120 %
Rekonos - podľa úrovne zvýši produkciu kameňa o 44 - 120 %
Terylea - podľa úrovne zvýši produkciu striebra o 44 - 120 %

Bpv level6.png Roľnícke dediny

Bolo by nanajvýš pošetilé si myslieť, že vaši obyvatelia zvládnu vyprodukovať to nesmierne množstvo surovín, ktoré vaša ríša ku svojmu rastu potrebuje. Najme v počiatočnej fáze hry nie sú produkčné budovy ani zďaleka ťažiskovým zdrojom vašich surovín, a to z dôvodu ich pomalého vylepšovania a celkovo iných priorít výstavby vášho mesta. Preto musíte pátrať aj po inom zdroji na úhradu väčšiny vašich nákladov inde - u roľníkov v roľníckych dedinách. Čím aktívnejšie z nich budete vyberať, tým viac surovín získate! A ak v ich vyberaní budete činnejší ako váš súper, predbehnete ho.

Offensive type.png Rabovanie

Akonáhle máte nejaké to útoku schopné vojsko,prečo nevyraziť niekam na poriadny lup? Nájdite si najskôr vhodný ciel - vyšpehujte susedné mesto a ak nebude v ňom veľký odpor a sklady zároveň budú prekypovať surovinami, vyrazte! Ideálnym cieľom lúpežných ťažení sú mestá duchov alebo mestá hráčov, ktorí hru z určitého dôvodu už vzdali.

Ak sa vám naskytne v ostrovnej úlohe možnosť splniť ju napadnutím určitej obrannej síly, zvážte to, pretože aj odtiaľto si odnesiete v prípade výhry korisť.

Vaším vôbec prvým cieľom nájazdov bude ale veľmi pravdepodobne tábor banditov, v ktorom na vás čaká 100 potýčok. To znamená mnoho zábavy a hlavne koristi!

Iason90px.png

Kapacitu surovín, ktoré vaši nájazdníci odnesú, môžete navýšiť tým, že s nimi vyšlete hrdinu Iásona. Hodnota, o ktorú sa kapacita navýši, sa pohybuje medzi 22 - 60 %, v závislosti na úrovni hrdinu. Jeho obstaranie je lacné, ale či sa rozhodnete investovať do zvýšenia jeho úrovne, to závisí na tom, či podobnou potrebu neuvidíte aj u iného hrdinu.

Spell ico.png Kúzla

Ak vám na niečo chýba len niekoľko stovák surovín, na ktoré nechcete alebo nemôžete čakať, vyplatí sa zoslať jedno z kúziel, ktoré suroviny vytvárajú a okamžite ich pripisuje mestu. Pozrite sa o aké sa jedná.

Dar mora Zoslaním kúzla „Dar mora“ od Poseidóna môžete za 25 Priazeň získať 800 Wood.png.

Dar prírody Zoslaním kúzla „Dar prírody“ od Artemis môžete za 30 Priazeň získať 650 Stone.png.

Poklady podsvetia Zoslaním kúzla „Poklady podsvetia“ od Hádesa môžete za 30 Priazeň získať 500 Iron.png.

Svadba

 Zoslaním kúzla „Svadba“ od Héry môžete za 30 Priazeň získať 200 Resources big.png.
 Účinok tohoto kúzla ešte môžete umocniť bonusom „Rituál: Svadba aristokratov“ Rituál: Svadba aristokratov.

Favor big.png  Priazeň

Kouzla a mýtické jednotky vás budú stáť taktiež určité množstvo priazne bohov.

Priazeň je špeciálna surovina, ktorú produkujú kňazi svojím modlením v chrámu. U každého z bohov, teda Zeusa, Poseidóna, Héry, Atény, Hádesa či Artemis, môžete mať v jednu chvíľu najviac 500 priazne. Ak ste v niektorom zo svetov predtým vyhrali, je táto kapacita navýšená o 50. Zaujímavým faktom je ale to, že množstvo priazne u všetkých bohov je pre všetky mestá spoločné. To znamená, že v meste, kde uctievate napríklad Héru, môžete zosielať Poseidónové kúzla.

Výsledná produkcia sa taktiež vypočítava na základe všetkých chrámov z všetkých miest, v ktorých je daný boh uctievaný. Ak začnete uctievať v meste iného boha, nezostane to zo strany toho predchádzajúceho bez povšimnutia. Nahnevá sa a jeho priazeň sa vynuluje

Boost favor.png Bonusy

Produkciu priazne môžete navýšiť stavbou sochy boha,ktorá má efekt ako 5 ďalších úrovní chrámu v meste. Boh, ktorého socha stvárňuje, sa odvíja od boha uctievaného v meste.

O 20% posilňuje produkciu taktiež veľkňažka. Jej účinok sa vzťahuje na všetky mestá a zaobstarať si ju môžete na 100 Goldcoin.png na 14 dní.

Posledným bonusom, na ktorý môžete často narážať je Zvýšená produkcia priazne z ostrovných úloh. Ich účinok trvá 6 hodín, behom ktorých je produkcia navýšená o 50 %. Existujú samozrejme aj ďalšie bonusy, s ktorými sa tak často ale stretávať už nebudete, preto ich opäť neuvádzame. Mimo iného môžete rovnako tak naraziť v rámci ostrovnej úlohy na penalizáciu.

Výška všetkých percentuálnych bonusov sa rovnako ako aj u základných surovinách vypočítava zo základnej hodnoty produkcie.


Offensive type.png Rabovanie

Áno, čítate dobre, aj priazeň sa dá rabovať! Ak vyskúmate v akadémii na 31. úrovni technológiu Rabovania chrámu, môže každá prežitá mýtická jednotka vyrabovať zo súperovho chrámu 5 jednotiek priazne. Keďže je táto hodnota konštantná nehľadiac na silu mýtickej jednotky, sú preto na takéto drancovanie najvhodnejší vyslanci bohov, keďže u týchto najľahšie vycvičíte veľký počet. Ciel by ste mali zvoliť rovnakým spôsobom, ako keď idete rabovať iba obyčajné suroviny.

Boh, od ktorého je priazeň odpočítaná, sa odvíja od boha, ktorý je uctievaný v rabovanom meste.

Goldcoin.png Zlaté mince

V tomto článku ste mohli postrehnúť zmienku o nejakom prémiovom kupci a veľkňažke. Jedná sa o poradcov, ktorí nie sú len dvaja, ale je ich rovno 5! Každý z nich sa zameriava na iné odvetvia, v ktorom hľadá možnosti, ako ho čo najviac zefektívniť. Ako si ich ale najať, respektíve za čo? Práve za zlaté mince, o ktorých bude táto kapitola.

Zlatými mincami sa v hre Grepolis rozumie prémiová mena, ktorú si môžete kúpiť za reálne peniaze a potom s ňou ľubovolne nakladať. Aj keď sa zlaté mince dajú považovať za strategicky veľmi užitočnú surovinu, nemusí vás jej nulový stav nijako trápiť. Dobrých výsledkov aj zábavu môžete dosiahnuť aj bez nich.

Zaujíma vás, ako si ich kúpiť? Alebo o akých 5 poradcov ide? Prípadne na čo ďalšie môžete zlaté mince použiť? O tom všetkom máme na zvláštnych stránkach pripravené informácie!

Súvisiace stránky

Spoločne s touto témou by vás mohli zaujímať aj nasledujúce stránky, ktoré s ňou súvisia: