Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať
 
Riadok 197: Riadok 197:
 
'''Domobrana'''
 
'''Domobrana'''
  
Domobranu nie je možné posilniť výskumami ani kúpou prémia.  
+
[[Domobrana|Domobranu]] nie je možné posilniť výskumami ani kúpou prémia.  
  
 
'''Katapulty'''
 
'''Katapulty'''

Aktuálna revízia z 11:06, 4. júl 2011

Späť:Hlavná stránka


Návod je určený každému technicky zameranému hráčovi, ktorý už niečo odohral, pozrel a pochopil nápovedu hry a prešiel fórom, ale cez to všetko nenašiel odpovede - vzorce, presnejšie odôvodnenia - prečo niektoré veci fungujú tak, ako fungujú.

Naopak návod nie je určený začiatočníkom , ktorí nepoznajú ani základné ovládanie a pod. Varovanie: Pokiaľ nepoznáte základy, nesnažte sa pochopiť túto stránku - nejde to - len by ste si s tým hru a zvyšok nápovedy znechutili.

Typy jednotiek

V hre je niekoľko rôznych jednotiek.Pre interné výpočty sa jednotky v hre delia na dva základné celky: námorné a pozemné jednotky. Pozemné jednotky sa ďalej delia na 3 celky podľa typu zbrane - tupá (Tupá zbraň), ostrá (Ostrá zbraň) alebo diaľková (Diaľková zbraň).

Námorné jednotky

Medzi námorné jednotky sa počíta:

Prepravný čln Prepravný čln

Biréma Biréma

Zápalná loď Zápalná loď

Výbušná loď Výbušná loď

Rýchla prepravná loď Rýchla prepravná loď

Triréma Triréma

Osídľovacia loď Osídľovacia loď

Hydra Hydra

Každá námorná jednotka má svoje jedno útočné a jedno obranné číslo.

Pozemné jednotky

Medzi pozemné jednotky sa počíta:

Jednotky s tupou zbraňou:

Bojovník s mečom Bojovník s mečom

Jazdec Jazdec

Minotaur Minotaurus

Harpia Harpia

Kerberos Kerberos

Jednotky s ostrou zbraňou:

Domobrana Domobrana

Hoplit Hoplit

Bojový voz Bojový voz

Mantikora Mantikora

Medůza Medúza

Pegas Pegas

Jednotky s diaľkovou zbraňou:

Slinger Vrhač z praku

Lukostrelec Lukostrelec

Katapult Katapult

Kyklop Kyklop

Kentaurus Kentaurus

Erinya Erinya

Každá pozemná jednotka má svoje jedno útočné číslo, ktoré je nezávislé na type - je jedno na koho útočí, vždy sa pre výpočty berie rovnaká hodnota.

Každá pozemná jednotka má svoje tri obranné čísla, proti každému typu zbrane (tupá, ostrá, diaľková) sa použije iné obranné číslo. Teda proti rôznym typom útočných jednotiek je každá pozemná jednotka inak kvalitná v obrane - niekedy aj s radikálnymi rozdielmi.

Výpočtový vzorec

Výpočtový vzorec - ako sa počíta boj, kto vyhrá, počty strát.


Všeobecne platí, že námorné jednotky bojujú s námornými, pozemné jednotky zas s pozemnými. Spolu môžu bojovať iba nepriamo - na základe výsledku námornej bitky môže dôjsť k strate prepravných člnov, čím dochádza k strate jednotiek v nich prepravovaných.

Pri výpočte boja hrajú obrovskú úlohu typy zbraní - ostré, tupé, diaľkové. Pri útoku ide každý typ zbrane sám za seba, pri obrane sa bráni zmiešane. (Príklad: vždy útočia spolu vrhači z praku, lukostrelci a katapulty. Naopak, spolu idú zase hopliti a bojové vozy.)

Ďalej sú pri výpočte boja dôležité už konkrétne hodnoty útočných a obranných čísel. Keď príde k boju, pre útočiace jednotky sa použijú iba útočné čísla , pre brániace sa jednotky sa berú iba obranné čísla typu, proti ktorému sa bráni . (Poznámka: Znamená to, že obranné čísla jednotiek v útoku sa vôbec nepoužijú. A naopak, útočné čísla brániacich sa jednotiek nehrajú vôbec žiadnu rolu).

Pre podpory platí celkom jednoduché pravidlo:

Pri boji sa jednotky na podpore chovajú, ako keby pochádzali z mesta, ktoré podporujú

To znamená:

  • Neexistuje rozdiel medzi pôvodom jednotiek. Je jedno, či sa jedná o jednotky vyrobené priamo v meste, alebo či pochádzajú z iných miest hráča, či od spojencov, alebo nepriateľov. Z toho vyplýva, že bonusy/malusy sa týkajú vždy všetkých jednotiek, ktoré sa nachádzajú v meste. Je nemožné, aby sa týkali napríklad len jednotiek od určitého hráča.
  • Jednotky v obrane "preberajú" bonusy brániaceho sa mesta (pre bonusy, ktoré sú viazané na mesto a hráča)

Teória

Ako prebieha vlastný výpočet boja.

Námorné jednotky

Pre námorné jednotky sa sila útočiacich jednotiek počíta ako suma násobkov počtu jednotiek (birém, trirém, ...) a odpovedajúceho útočného čísla. Sila obranných jednotiek sa, naopak, počíta ako suma násobkov jednotiek a obranného čísla.

Môžu nastať 3 prípady:

- Vyhral útočník. Tak je hotovo, jasno. Príde len k výpočtu strát.

- Naopak, ak vyhrá obranca, nie je problém. Príde len k výpočtu strát.

- Nerozhodný výsledok, keď sa obranné číslo rovná útočnému, môžeme pre výpočty zahrnúť ako jednoduchý prípad - obidve strany prídu o všetky jednotky a nie je treba ďalšie výpočty.

Pozemné jednotky

Pre útočiace jednotky sa spočíta pomer sily útoku jednotlivých zbraní. Týmto pomerom sa rozdelia jednotky v obrane a každému typu útoku sa bráni odpovedajúci pomer jednotiek v obrane. A pre každý typ zbraní útočiacich sa robí samostatný výpočet.

Príklad. Ak je v útoku 60% sily strelných zbraní a 40% ostrých, znamená to, že pri výpočte sa bude 60% jednotiek v obrane brániť "samostatnému" nájazdu strelných zbraní (a použije sa obranné číslo proti strelným zbraniam) a 40% jednotiek v obrane sa postaví útočiacim ostrým zbraniam. Rozdelenie obrany je rovnomerné na každú jednotku (čiže treba 60% vrhačov z praku, 60% lukostrelcov, ...)

Sila útočiacich jednotiek sa už logicky počíta ako suma násobkov počtu jednotiek (hoplitov, jazdcov, ...) a odpovedajúceho útočného čísla. Sila obranných jednotiek sa, naopak, počíta ako suma násobkov jednotiek a obranného čísla (pričom obranné číslo sa berie vždy proti odpovedajúcemu typu útočnej zbrane).

Prebehne teda kolo troch nezávislých výpočtov - proti ostrým, tupým a strelným zbraniam. Každý typ, každý výpočet, bude mať svoje celkové útočné číslo a odpovedajúce celkové obranné číslo. Ten, kto má vyššie, vyhráva. Môžu nastať prípady:

- Pre všetky tri typy vyhral útočník. Tak je hotovo, jasno. Príde len k výpočtu strát.

- Naopak, ak vyhrá všetky tri typy obranca, nie je problém. Príde len k výpočtu strát.

- Nerozhodný výsledok pre niektorý typ, keď sa obranné číslo rovná útočnému, môžeme pre výpočty zahrnúť ako jednoduchý prípad - obidve strany prídu o všetky jednotky (pre daný typ útoku) a nie je treba ďalšie výpočty (daného typu). To platí napríklad aj keď niektorý typ zbrane(napr. ostrá) v útoku chýba. Potom je to 0 proti 0. (Pretože útoku sa postaví iba odpovedajúce percento obrany - a ak majú ostré zbrane v útoku zastúpenie 0%, postaví sa proti nim zase iba 0% obranných jednotiek).

- V prípade, že niektorý typ zbrane vyhrá obranca a niektorý typ zase útočník, rieši sa to tak, že sa spočítajú straty a proti sebe znovu nastúpia dve armády (pozostatkov) jednotiek a celé kolo sa opakuje, kľudne aj viackrát, pokiaľ jedna zo strán nebude mať na svojom konte 0 jednotiek, Môže tak interne prebehnúť aj niekoľko kôl, než bude známy konečný výsledok.

Výpočet strát

Straty sa počítajú pre každú z troch typov zbraní samostatne. Viacmenej, vždy rovnakým spôsobom. A tiež rovnako, bez ohľadu či vyhrá obranca alebo útočník - štýl výpočtu zostávajúcich jednotiek je rovnaký. Pre jednoduchosť budem pre ďalší výklad predpokladať, že vyhral útočník - celkové útočné číslo pre daný typ bolo väčšie než celkové obranné číslo proti danému typu. Ale rovnakým spôsobom by sa počítalo, keby vyhral obranca.

Straty nie sú absolútne, alebo dané prostým pomerom. Sú menšie, nelineárne. Znamená to, že čím viac prevýšila sila útoku silu obrany, tým menšie straty bude mať. Koeficient strát je daný pomerom sily obrany a sily útoku (to by bolo lineárne) násobené naviac piatou odmocninou pomeru sily útoku a obrany (nelinearita). Príklad. Ak bude sila útoku 100.000 a sila obrany 50.000, je výsledný koeficient rovný 50.000/100.000 * piata_odmocnina(50.000/100.000) = 0.5 * 0,87055... = 0.4352... Teda, dvojnásobne prevyšujúci útok nebude mať straty 50%, ale len 43,5%.

Straty sú následne na jednotky rozdelené rovnomerne. Ak útočili zároveň hopliti a bojové vozy (počíta sa spolu, ide o rovnaký typ zbrane - ostrá) tak, ak je koeficient strát napríklad 0.4352, príde ku strate 43,52% hoplitov, aj ku strate 43.52% bojových vozov. Tu už nehrá rolu ani útočné číslo jednotky. Poznámka: Pochopiteľne tento koeficient je iný pre každý typ útočnej zbrane - každý prebieha v samostatnom výpočte a každý má iné percentá strát.

Pre informáciu. Počty ľudí z farmy (koľko aká jednotka zaberá) nehrajú vo výpočtoch rolu. (Iba nepriamo - spolu so stupňom farmy určujú horný limit jednotiek útoku).

Modifikátory

V priebehu výpočtu, v priebehu útoku sa používajú rôzne modifikátory. Najznámejšie sú hradby, morálka, šťastie, nočný bonus. Plus ďalšie, ako prémiové bonusy, výskumy, ...

Ak je viac modifikátorov, jednoducho sa obranné resp. útočné čísla násobia všetkými uplatnenými modifikátormi. Na poradí nezáleží, násobenie je komutatívne.

Výskumy, prémium, božské sily a veža

Jednotky je možné vylepšiť v akadémii alebo kúpou prémia. Ďalej je možné útok posilniť/oslabiť božskými silami a v obrane posilniť armádu stavbou veže. Pre danú armádu sa použije taký koeficient, ktorý odpovedá bonusu. Bonusy sa navzájom nenásobia, ale sčítajú.

Príklad: Hráč má aktivovaného veliteľa a výskum falanga. Pozemné jednotky majú bonus 20+10%=30%. Všetky hodnoty pozemných jednotiek sa násobia koeficientom 1,3.

Nočný bonus

Nočný bonus dáva 100% bonus (teda dvojnásobok) jednotkám v obrane. Všetky obranné čísla budú násobené dvoma. Bez ohľadu na typ a jednotku (bonus je obecný). A zostávajúci výpočet prebehne bezo zmien, vrátane výpočtu strát.

Morálka

Morálka 70% (0,7 násobok) znamená, že vojská v útoku útočia menšou silou. Teda, všetky útočné čísla násobíme 0,7. A zostatok výpočtu je rovnaký. Vrátane výpočtu strát.

Šťastie

Šťastie "z pohľadu útočníka" -30% znamená koeficient 0.7 pre všetky útočné čísla. Šťastie +30% znamená koeficient 1.3 pre útočné čísla. Opäť to platí pre všetky útočné jednotky.

Hradby

Hradby nielenže pridávajú koeficient všetkým pozemným jednotkám v obrane, ale pridávajú aj tzv. základnú obranu. Bonus (koeficient) k obrane je jasný - to je modifikátor ako každý iný. Hodnota základnej obrany sa absolútnou hodnotou pripočíta k výslednému číslu obrany proti každému druhu zbrane.

Hradby pridávajú bonus len pozemným jednotkám, nie námorným.

Špeciálne jednotky

Špeciálne jednotky z pohľadu počtového vzorca sú: mýtické jednotky, prepravné člny a rýchle prepravné člny, výbušné lode, osídľovacie lode, domobrana a katapulty.

Mýtické jednotky

Na mýtické jednotky neplatia výskumy ani kúzla posilňujúce útok (Priaznivé vetry, Hrdinská moc). Naopak, použitím Túžby na útok sú oslabené aj útočiace mýtické jednotky. Je možné zvýšiť ich silu zakúpením prémia Veľkňažka.

Prepravné a rýchle prepravné lode

Slúžia na prepravu pozemných jednotiek po mori. Do boja sa pridávajú až v prípade, keď sú všetky útočníkove námorné jednotky zničené a obranca ešte nejaké má. Zatiaľ som nezistil, ako sa počítajú straty.

Výbušné lode

Výbušné lode je možné použiť len v obrane. Do boja sa pridávajú v prípade, keď sú všetky obrancove námorné jednotky zničené a útočník ešte nejaké má. Každá výbušná loď zničí jednu útočníkovu námornú jednotku pričom sa sama zničí. Jednotky sú ničené rovnomerne podľa ich počtu, nie podľa útočného čísla.
Príklad - obranca má 20 výbušných lodí; útočník 10 birém, 50 zápalných lodí a 40 trirém. Zničené budú 2 birémy, 10 zápalných lodí a 8 trirém.
Výbušné lode nie sú schopné zničiť prepravné člny, hydry ani osídľovaciu loď.

Osídľovacia loď

Osídľovacia loď sa do bojov nezapája. K jej strate dochádza v prípade, keď došlo k stratám všetkých námorných jednotiek (s výnimkou transportných člnov).

Domobrana

Domobranu nie je možné posilniť výskumami ani kúpou prémia.

Katapulty

Katapulty dokážu útokom zraziť hradby tak, že sa ich veľkosť čiastočne redukuje aj pred vlastným útokom. Tým zásadne ovplyvňujú aj vlastný útok s ktorým idú. Potom, čo po útoku katapultami prebehne modifikácia hodnôt hradieb (pre útok, pre stav na konci) tak sa katapulty začnú chovať ako bežná jednotka so strelnou zbraňou. Vrátane výpočtu strát.

Príklady

Teraz pár príkladov.

Obrana:
200 bojovníkov s mečom
200 lukostrelcov
50 bojových vozov

20 birém
10 trirém

Útok:
264 vrhačov z praku
253 hoplitov
184 jazdcov

60 prepravných člnov
50 zápalných lodí

morálka 100, bez nočného bonusu, šťastie 0, opevnenie 0

(Pri naozaj presnom výpočte či málo jednotkách nemôžeme zanedbať ani hradby 0 (ich základnú hodnotu 10). Ale to je tak malé číslo, že v našom výpočte je pod zaokrúhľovacou chybou)

Námorné jednotky

20 birém a 10 trirém sa bráni proti 50 zápalných lodí

20*160 + 10*250 = 5700 sa bráni proti 50*200 = 10000

Straty: 50 * 5700/10000 * piata_odmocnina(5700/10000) = 25,469 zápalných lodí


Keďže všetky obrancove námorné jednotky sú zničené, nedochádza k zničeniu žiadneho prepravného člnu.


Vyhral útočník. Celkové straty zaokrúhlene: 25 zápalných lodí


Pozemné jednotky:

Ako prvý sa prevedie výpočet pomeru síl typov zbraní (ostré, tupé, strelné) útočiacich jednotiek.

253 hoplitov ................... *16 = 4048 (20%) (ostré zbrane)

184 jazdcov..................... *55 = 10120 (50%) (tupé zbrane)

264 vrhačov z praku ....... *23 = 6072 (30%) (strelné zbrane)

................................................. 20240 (100%)


A teraz tri typy výpočtov zvlášť:

20% obrany:

40 bojovníkov s mečom, 40 lukostrelcov, 10 bojových vozov ... sa bráni proti 253 hoplitom

40*8 + 40*25 + 10*16 = 1480 sa bráni proti 253*16 = 4048

straty: 253 * 1480/4048 * piata_odmocnina(1480/4048) = 75,63 hoplitov


50% obrany:

100 bojovníkov s mečom, 100 lukostrelcov, 25 bojových vozov... sa bráni proti 184 jazdcom

100*14 + 100*6 + 25*76 = 3900 sa bráni proti 184*55 = 10120

straty: 184* 3900/10120 * piata_odmocnina(3900/10120) = 58,59 jazdcov


30% obrany:

60 bojovníkov s mečom, 60 lukostrelcov, 15 bojových vozov... sa bráni proti 264 vrhačom z praku 60*30 + 60*12 + 15*56 = 3360 sa bráni proti 264*23 = 6072

straty: 264* 3360/6072 * piata_odmocnina(33600/6072) = 129,78 vrhačov z praku


Vždy vyhral útočník. Celkové straty zaokrúhlene: 130 vrhačov z praku, 76 hoplitov, 59 jazdcov