Skúška vrhačov praku

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Verzia z 07:56, 23. február 2019, ktorú vytvoril Mauricius (diskusia | príspevky) (→‎Kolekcia vajíčok)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Jump to navigation
Easter 16 title.png

V novej udalosti „Skúška vrhačov z praku“ sa môžete stať ich majstrom. Behom tejto chvíle budete ich mentorom učiacim mladých Grékov umeniu vrhu z praku. Všetky grecké rody si už svojimi bojovými príbehmi prešli a na vašich bedrách ostáva pripraviť nových hrdinov na ich bitky.

V rámci udalosti svojim žiakom povedzte, aby zasiahli tri rôzne druhy nádob, v ktoré sú umiestené v okne udalosti. Rozbitím jednej nádoby získate črepy, ktoré môžete zobchodovať za mocné odmeny. Naviac obdržíte body cti do denného rebríčku! Na konci každého dňa dostane nejlepšie hodnotený hráč exkluzívnu odmenu. Týmito bodmi cti môžete taktiež odomknúť hneď niekoľko komunitných cieľov. Aby sa tieto veľmi vzácne efekty aktivovali vo všetkých mestách účastníkov tejto udalosti, tak musia body cti zbierať všetci hráči na vašom svete.

Samotná skúška

Easter 16 field.png


V prvom okne môžete uvidieť spomínané tri typy nádob, ktoré môžu byť vašimi žiakmi trafené. Jednotlivé druhy sú označené rozdielnymi symbolmi.

Druh nádoby Symbol Zozbieraný predmet
Žltá nádoba Easter 16 button yellow.png Easter 16 yellow egg.png
Oranžová nádoba Easter 16 button orange.png Easter 16 orange egg.png
Biela nádoba Easter 16 button white.png Easter 16 white egg.png

Jednoducho kliknite na symbol cieľa, čím ho zostrelíte kameňom. Obdržíte náhodne medzi 2 až 20 úlomkami a body cti. K tomu všetkému sa môže taktiež stať, že nájdete ešte bonusovú korisť. Každá nádoba, ktorú zasiahnete, vás bude stáť jeden kameň z vašeho vaku. Každý deň získate zadarmo 10 kameňov.

Kamene a vak

Vaši žiaci pre zasiahnutie nádoby používajú kamene, tých môžete mať v jeden okamžik vo svojom vaku najviac 10. Viac kameňov získate troma rôznymi spôsobmi:

  • O polnoci každého dňa bude váš vak doplnený do počtu 10 kameňov.
  • Občas môžete nájsť ďalší kameň ako bonusovú korisť z rozbitej nádoby.
  • Ďalších 5 kameňov môžete prikúpiť za zlato.
Easter 16 pouch.png

Nové ciele a zobrazenie zásahu

Každý deň o polnoci alebo keď na poli rozbijete všetky nádoby, dostane 15 nových cieľov. Obnoviť tieto ciele môžete taktiež aj jednoduchým kliknutím na tlačítko "Nové ciele", čo vás ale bude stáť pár črepín. Použitie tlačítka pre nové ciele je taktickým ťahom, čo môže byť výhodným vo viac situáciách, napr:

  • keď sa snažíte dokončiť určitú zbierku. Pre predstavu, pokúsite sa skompletovať zbierku bielych vajíčok, ale zároveň ste už rozbili všetky biele nádoby.
  • ste už zasiahli všetky vysoko hodnotené ciele a chcete získať ďalšie šance na väčšiu porciu bodov cti alebo črepín.
Easter 16 main ui.png

Zobrazenie zásahu vám ukazuje počet bodov cti & úlomkov, ktoré ste za zasiahnuté ciele obdržali. Bodové hodnoty, ktoré ste už zasiahli na aktuálnom poli, sú znázornené rozbitou zlatou nádobou. Ich šedá obdoba potom značí bodovú hodnotu predchádzajúcej trafenej nádoby.

Úlomky & obchod

Easter 16 shards.pngČrepiny sú získavané zasiahnutím nádoby. Za každý zásah obdržíte 2 až 20 črepov.

Trial of slingers shop.png

Obchod s črepinami vám umožňuje vymeniť nabité úlomky za množstvo rôznych odmien. Tieto odmeny budú potom uložené do vášho obyčajného inventára, alebo sa dajú použiť hneď. Cena odmien sa odvíja od ich typu.

Tentokrát nie je nutné utratiť všetky svoje črepiny už v dobe udalosti, pretože obchod zostane otvorený ešte niekoľko dní po tom, čo udalosť skončí.

Bonusová korisť

Po každom, keď rozbijete nádobu, tak máte určitú šancu získať špeciálnu korisť. Tá je v rozsahu kameňa naviac až po vajíčko, ktoré je súčasťou jednej z kolekcie kraslíc. Kameň sa dá použiť k zostreleniu ďalšej nádoby. Farba vajíčka je totožná s farbou rozbitej nádoby.

Easter 16 bonus loot.png

Kolekcia vajíčok

Trial of slingers egg col.png

Existujú tri rôzne druhy kolekcie vajíčok. Každá kolekcia je tvorená z 10 kraslíc. Tie môžete nájsť rozbíjaním nádob v hlavnom okne udalosti. Dokončením kolekcie budete odmenení 8 unikátnymi efektami a špeciálnym ocenením, a to za každú hotovú kolekciu. Ďalej je taktiež udelené ocenenie aj tomu hráčovi, ktorý ako prvý dokončí na danom svete jednu zo zbierok (pozrite sa na zoznam ocenení) Aby ste dostali vajíčko vybranej zbierky, vystrelte na jeho typ nádoby.

Komunitné skóre (body cti)

Easter 2016 community bar.png


Komunitné skóre vypovedá o bodoch cti zozbieraných všetkými hráči na vašom svete. Dosiahnuť môžete celkom päť komunitných cieľov. Všetky z nich so sebou prinášajú unikátnu odmenu dlhodobého trvania. Každý ciel je znázornený svojim vlastním symbolom.

Symbol Význam
Assassins 2015 community effect lvl1.jpg Produkcia surovín je vo všetkých vašich mestách zvýšená o 60% na 5 týždňov.

Pokým efekt trvá, tak mestá založené alebo dobyté túto výhodu taktiež získajú.

Assassins 2015 community effect lvl2.jpg Doba výstavby budov je znížená vo všetkých vašich mestách o 60% na 5 týždňov.

Pokým efekt trvá, tak mestá založené alebo dobyté túto výhodu taktiež získajú.

Assassins 2015 community effect lvl3.jpg Doba výcviku jednotiek je znížená vo všetkých vašich mestách o 60% na 5 týždňov.

Pokým efekt trvá, tak mestá založené alebo dobyté túto výhodu taktiež získajú.

Assassins 2015 community effect lvl4.jpg Produkcia priazne je vo všetkých vašich mestách zvýšená o 60% na 5 týždňov.

Pokým efekt trvá, tak mestá založené alebo dobyté túto výhodu taktiež získajú.

Assassins 2015 community effect lvl5.jpg Po 2 týždne obdržíte o 50% bojových bodov naviac. To sa vzťahuje na všetky vaše mestá.

Pokým efekt trvá, tak mestá založené alebo dobyté túto výhodu taktiež získajú.

Denné hodnotenie (body cti)

Všetci hráči proti sobe môžu navzájom súťažiť v počte najviac získaných bodov cti za deň. Po každom rozbití nádoby obdržíte medzi dvoma až 20 bodmi cti, pričom tento rebríček je založený práve na týchto bodoch.

Akonáhle získate svoje prvé body cti za daný deň, budete zaradený do hodnotenia. Hráč umiestený na prvej priečke v danom dni získa ocenenie a rovnako tak odmenu. Rebríček je vyhodnotený po každom v osem hodín večer. Odmeny sú rozdané okamžite, ako je dokončené vyhodnotenie.

Ocenenie: Skúsený vrhač z praku

Easter 16 award master1.png

Zoznam ocenení

Symbol Názov Význam
Easter 16 award1.png Čo bolo skôr, vajíčko, alebo sliepka? Ocenenie je udelené tomu hráčovi, ktorý na danom svete ako prvý dokončí aspoň jednu zo zbierok.
Easter 16 award2.png Vysoká presnosť - žltá Ocenenie je udelené za 10/25/55/90 kusov žltých nádob.
Easter 16 award3.png Vysoká presnosť - oranžová Ocenenie je udelené za 10/25/55/90 kusov oranžových nádob.
Easter 16 award4.png Vysoká presnosť - biela Ocenenie je udelené za 10/25/55/90 kusov bielych nádob.
Easter 16 award5.png Zbierka žltého vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky žltých vajíčok.
Easter 16 award6.png Zbierka oranžového vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky oranžových vajíčok.
Easter 16 award7.png Zbierka bieleho vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky bieleho vajíčka.