Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

 « Obsah  · Úvod  · Pravidlá  · Ovládanie  · Editovanie  · Tutoriál  · Grepolis tím  »

Na tejto stránke vám ponúkame krátky a jednoduchý návod popisujúci príkazy vo Wiki.

 • Modrou farbou sú napísané štandardy, ktoré by ste mali dodržiavať pri písaní stránok na našej wiki, ak si nechcete rozhnevať správcov wiki a ostatných redaktorov.

Ďalšie návody:

Na prvý pohľad môže vyzerať Wiki kód zložito, no v skutočnosti je veľmi jednoduchý. Väčšinu jazyka Wiki si zapamätáš a pochopíš na prvý krát. Časť by si sa dokonca naučil(a) už len samotným čítaním zdrojových kódov stránok. :)

Nepotrebuješ poznať znenie všetkých príkazov. V prípade potreby si ich tu vieš rýchlo nájsť. Doporučujem ti však ovládať najčastejšie používané jadro Wiki, ktoré tvoria:

 1. Odkazy - Správna Wiki-stránka by mala odkazovať na všetko, čo spomína.
 2. Tabuľky - Jednoduché na tvorbu, prehľadné a krásne. :)
 3. Šablóny - Najlepšia vec na celej Wiki! Uľahčujú, zrýchľujú a sprehľadňujú písanie stránok. Vďaka nim sú stránky zrozumiteľnejšie, organizovanejšie a kvalitnejšie.


V našom návode nájdeš jednoducho popísané všetky potrebné príkazy s radami a informáciami o tom, čo za teba Wiki automaticky maže a čo za teba dopisuje.


Základy

 • Upravovať existujúcu stránku môžeš po kliknutí na záložku upraviť v náhľade danej stránky.
  • Kliknutím na [upraviť] vedľa názvu sekcie v náhľade stránky začneš upravovať len danú sekciu.
 • Novú stránku vytvoríš tak, že v prehliadači prejdeš na adresu budúcej stránky
  http://wiki.sk.grepolis.com/wiki/Názov_novej_stránky a v nej klikneš na záložku Vytvoriť.

Predtým než začneš upravovať/vytvárať nejakú stránku si prečítaj Editovanie stránok!!!
V efektívnej tvorbe stránok ti pomôže aj dobrá znalosť Ovládania Wiki.


 • Zaškrtni si "Zobraziť náhľad pred prvou úpravou" v "Nastaveniach" účtu v záložke "Úpravy". Pri upravovaní stránky sa ti zobrazí náhľad pôvodnej uloženej verzie.
 • Pred uložením stránky vždy používaj tlačidlo [Zobraziť náhľad]! Zobrazí/aktualizuje sa ti náhľad stránky podľa zdrojového kódu v editovacom okne a môžeš skontrolovať, či ukazuje to, čo si chcel, ešte predtým než stránku uložíš. Zabrániš tak zbytočnému množstvu ďalších úprav.
 • Vždy vyplňte stručný popis zhrnutia úprav!
  V "Nastaveniach" účtu v záložke "Úpravy" si zaškrtni "Upozorniť ma keď nevyplním zhrnutie úprav". Pri pokuse o uloženie bez zhrnutia úprav sa ti znova zobrazí upravovacie okno, kde namiesto náhľadu stránky už bude varovné oznámenie.
 • Označujte drobné úpravy! Za drobné úpravy sa považujú tie, nad ktorými nemá zmysel aby sa pozastavovali ostatní redaktori. Sú to napr. gramatické chyby, preklepy, chybné údaje ktorých správna hodnota je verejne známa (nejde teda o nový "objav")... .
  Väčšina tvojich úprav budú pravdepodobne drobné úpravy. Preto je výhodné v "Nastaveniach" účtu v záložke "Úpravy" zaškrtnúť voľbu "Označovať všetky zmeny štandardne ako drobné".


Riadkovanie

Zobrazenie Zdrojový kód

Vo wiki jeden znak "nový riadok" (1 ENTER) nič neznamená. Slúži len na sprehľadnenie zdrojového kódu.

Po zadaní nového riadku 2-krát sa vytvorí nový odsek.


Ďalšie znaky "nový riadok" už zväčšujú medzeru medzi odsekmi.

Vo wiki jeden znak "nový riadok"Enter.png
(1 Enter) nič neznamená. Slúži len naEnter.png
sprehľadnenie zdrojového kódu.Enter.png
Enter.png
Po zadaní nového riadku 2-krát sa vytvorí nový odsek.Enter.png
Enter.png
Enter.png
Enter.png
Ďalšie znaky "nový riadok"Enter.png
už zväčšujú medzeru medzi odsekmi.
 • Uzatvárajte formátovanie medzi odsekmi! Nevytvárajte začiatok formátovania v jednom odseku a koniec v druhom!

Prázdne riadky na konci zdrojového súboru sa po uložení stránky automaticky vymažú až po najbližší príkaz alebo text.

Ak stránka končí neviditeľným príkazom (kategória, cudzojazyčný odkaz,...), tak ani prázdne riadky pred ním sa na stránke nezobrazia, ale v zdrojovom súbore zostanú. Rovnako sa nezobrazujú aj prázdne riadky pod názvom sekcie.


<br />

Zobrazenie Zdrojový kód

Riadok sa dá
zalomiť bez vytvorenia
nového odseku.

Riadok sa dá<br />zalomiť bez vytvorenia<br />nového odseku.

Rovnako sa vytvárajú medzery

celých riadkov.

Rovnako sa vytvárajú medzery<br /><br />celých riadkov.

Zalomenie riadku sa ráta ako príkaz a preto sa nezmaže na konci súboru a vždy sa zobrazí.


Medzery

Zobrazenie Zdrojový kód

Viacnásobné medzery a medzery na konci riadkov sa vo Wiki nezobrazujú.

ViacnásobnéSpace.pngSpace.pngSpace.pngmedzerySpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngaSpace.pngmedzerySpace.pngnaSpace.pngkonciSpace.pngriadkovSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngEnter.png
saSpace.pngvoSpace.pngWikiSpace.pngnezobrazujú.Space.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.pngSpace.png

Vhodné na sprehľadnenie zdrojového kódu.

Vrhač z praku: 23
Slobodná populácia: 1 452
Produkcia priazne: 12,4
Morálka: 89%

Vhodné na sprehľadnenie zdrojového kódu.

Vrhač z praku:      23  <br />
Slobodná populácia:  1 452  <br />
Produkcia priazne:    12,4 <br />
Morálka:         89%  <br />

Medzery sa do zdrojového súboru ukladajú vždy a všetky!

 • V zdrojovom kóde vždy zarovnávajte číselné údaje v tabuľkách!
 • Tisícky (aj tisíciny) v číslach sa oddeľujú 1 medzerou.


&nbsp;

Zobrazenie Zdrojový kód

Vo Wiki je možné vytvoriť aj tzv. "neoddeliteľnú medzeru".

Vo&nbsp;Wiki je&nbsp;možné
vytvoriť aj&nbsp;tzv.&nbsp;"neoddeliteľnú&nbsp;medzeru".

Takéto medzery sa zobrazia    všetky a       vždy.

Takéto medzery sa zobrazia&nbsp;&nbsp;&nbsp;
všetky a&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vždy.

Aby fungovalo spojenie slov neodlúčiteľnou medzerou, tak medzi nimi nesmie byť použitý znak "nový riadok" ani klasická medzera.

 • Nepoužívajte &nbsp; na zväčšenie medzier v texte ani na odsadenie textu!


{{Pad}}

Zobrazenie Zdrojový kód

Pre vytvorenie   dlhších medzier sa používa šablóna Pad.   Nezabudni za veľkosťou medzery napísať em.

Pre vytvorenie {{Pad|3em}} dlhších medzier sa používa
šablóna [[Šablóna:Pad|Pad]]. {{Pad|6em}} Nezabudni
za veľkosťou medzery napísať '''em'''.
 • Na zarovnanie údajov v tabuľkách sa nepoužíva šablóna Pad, ale príkaz align!
 • Nepoužívajte šablónu Pad na odsadenie textu!


Komentáre

Zdrojový kód vo wiki je dostatočne prehľadný. Komentáre sa preto nezvyknú často používať.

Zobrazenie Zdrojový kód

Text A Text B

Text A
<!-- Komentár je viditeľný len v zdrojovom kóde stránky. -->
Text BOdrážky

 • Text sa od odrážky zvykne oddeľovať jednou medzerou.


Odsadenie

Odsadenie
Dvojbodka na začiatku riadku
odsadí daný riadok.
Využíva sa to v diskusiách.
: Dvojbodka na začiatku riadku
:: odsadí daný riadok.
::: Využíva sa to v diskusiách.

blockquote

Využíva sa, keď je potrebné oddeliť blok textu. Vhodné napr. pri vkladaní bloku citovaného textu.

Tag blockquote odsadí text od oboch okrajov stránky namiesto jedného ľavého, ako to robí odsadenie dvojbodkou.

<blockquote>
Tag '''blockquote''' odsadí text od oboch okrajov stránky
namiesto jedného ľavého, ako to robí odsadenie dvojbodkou.
</blockquote>


Zoznamy

Zoznamy
Neohodnotený zoznam sa vytvára pomocou hviezdičiek * na začiatku riadku.
 • Viac hviezdičiek
  • znamená
   • hlbšiu úroveň.

Riadok začínajúci

  • bez
  • hviezdičky

ukončí zoznam.

* Viac hviezdičiek
** znamená
*** hlbšiu úroveň.
Riadok začínajúci
** bez
** hviezdičky
ukončí zoznam.
Číselný zoznam sa vytvára pomocou mriežok # na začiatku riadku.

Text tesne

 1. pred zoznamom
  1. sa zobrazí
   1. ako iný odsek,
  2. rovnako,

ako keby

  1. bol
  2. oddelený

jedným prázdnym riadkom.

Text tesne
# pred zoznamom
## sa zobrazí
### ako iný odsek,
## rovnako,
ako keby

## bol
## oddelený

jedným prázdnym riadkom.
   1. Kombinácia
   • zoznamov
   • nie je
   1. možná.
### Kombinácia
*** zoznamov
*** nie je
### možná.Formátovanie textu

xxx


Základné formátovanie

xxx


Farba písma

xxx


Technické písma

xxx


Formáty ignorujúce Wiki markup

xxxOrganizácia stránok

Základné členenie každej stránky.

Sekcie

Sekcie

Nadpis 3. úrovne

Nadpisy sa používajú na rozdelenie článku do sekcií. Wiki z nich potom automaticky vytvára obsah.

Nadpis sekcie musí byť napísaný na samostatnom riadku a ohraničený znamienkami "rovná sa".

Nadpis 4. úrovne

Použitie viacerých "rovnítok" vytvorí nižšiu podsekciu. Najhlbšia možná úroveň nadpisu na našej Wiki je 6.

Nadpis 5. úrovne

Nadpis môže byť formátovaný ako každý iný text.

===Nadpis 3. úrovne====

''Nadpisy'' sa používajú na rozdelenie článku do sekcií.
Wiki z nich potom automaticky vytvára obsah.

Nadpis sekcie musí byť napísaný na samostatnom riadku
a ohraničený znamienkami "rovná sa".

====Nadpis 4. úrovne====

Použitie viacerých "rovnítok" vytvorí nižšiu podsekciu.
Najhlbšia možná úroveň nadpisu na našej Wiki je 6.

====={{Center|{{Text Green|Nadpis 5. úrovne}}}}=====

Nadpis môže byť formátovaný ako každý iný text.
 • Snažte sa nepoužívať nadpis prvej úrovne ak to nie je nevyhnutné.
  Kliknutím na Button headline.png vložíš/zmeníš označený text na nadpis 2. úrovne.

Nadpis sa od bežného textu vždy oddelí minimálne ako iný odsek (rovnako ako keby bol v zdrojovom súbore oddelený prázdnym riadkom).

Prázdne riadky v zdrojovom súbore tesne pred nadpisom zväčšia medzeru medzi sekciami.

Prázdne riadky v zdrojovom súbore tesne za nadpisom sa nezobrazia a sú zbytočné.

 • Nadpisy sa oddeľujú aspoň jedným prázdnym riadkom z oboch strán.


Obsah

Ak má stránka aspoň 4 sekcie, tak sa obsah - Table of Contents (TOC) automaticky zobrazí hneď nad prvou sekciou.

 • Pre zobrazenie obsahu nad prvou sekciou aj pri menšom počte sekcií stačí kdekoľvek napísať príkaz __FORCETOC__ (zľava aj sprava sú 2 spodné čiary).
 • Napísaním __NOTOC__ kdekoľvek na stránku zakážeš zobrazovanie obsahu.
 • Umiestniť obsah na iné miesto môžeš napísaním __TOC__ na zvolené miesto. Tento príkaz má prednosť pred __FORCETOC__ aj __NOTOC__ príkazmi. Pri použití tohto príkazu sa obsah zobrazí aj vtedy, ak má stránka menej ako 4 sekcie a nepotrebuješ ani použiť __FORCETOC__. Pri viacnásobnom použití __TOC__ sa obsah zobrazí len na prvom mieste zhora.
 • Príkazy FORCETOC a NOTOC sa umiestňujú ako prvé príkazy ešte pred hlavičkami stránok.

Číslovanie obsahu

Vhniezdenie číslovania sekcií v obsahu sa nerobí podľa úrovne nadpisu (počtu rovnítok). Nepoužité úrovne sa preskakujú a čísluje sa len podľa toho, čo je čoho podsekcia.

Napríklad v nasledujúcom prípade budú všetky podsekcie rovnako vhniezdené.

===Sekcia===

====Podsekcia====

====Podsekcia====

===Sekcia===

======Podsekcia======

======Podsekcia======

Sekcia

Podsekcia

Podsekcia

Sekcia

Podsekcia
Podsekcia

1 Sekcia

1.1 Podsekcia
1.2 Podsekcia

2 Sekcia

2.1 Podsekcia
2.2 Podsekcia

{{TOC limit}}

Ak v obsahu nechceš zobraziť všetky sekcie, ale iba tie najhlavnejšie, tak použi šablónu TOC limit. Štandardne ti zobrazí len 2 najvyššie úrovne sekcií, tento limit je možné meniť parametrom. Sekcie sa neskrývajú podľa úrovne nadpisu (počtu rovnítok) ale podľa úrovne vhniezdenia.

Použitie:
{{TOC limit}}
{{TOC limit|číslo}}

Skrátený obsah sa automaticky umiestni na mieste šablóny ako keby si napísal(a) __TOC__.

Zarovnanie obsahu

xxx


Záhlavie

Pár súvisiacich príkazov.

Horizontálna čiara

Horizontálnu čiaru vytvoríš pomocou štyroch mínusov '----'. Musia byť umiestnené v samostatnom riadku.

textEnter.png
----Enter.png
textEnter.png

Vytvorená čiara je presne taká istá aká sa používa v nadpisoch sekcií prvej a druhej úrovne.

 • Kliknutím na Button hr.png vložíš do zdrojového súboru '----' oddelené v samostatnom riadku.
 • Vyhýbajte sa používaniu vodorovných čiar.

Podpis

Svoj podpis si môžeš upraviť v Nastaveniach účtu v záložke Profil. Ak si nenastavíš žiaden podpis, tak sa ako podpis použije tvoje meno, ktoré bude zároveň odkazom na tvoju osobnú stránku na Wiki.

Popis Zobrazenie Zdrojový kód
Tvoj podpis Podpis
~~~
Čas a dátum úpravy 00:44, 16 január 2019 (CEST)
~~~~~
Oboje Podpis 00:44, 16 január 2019 (UTC)
~~~~
 • Kliknutím na Button sig.png vložíš do zdrojového súboru text --~~~~ (podpis + čas a dátum).

Wiki pri ukladaní stránky automaticky prepíše všetky vlnovky na potrebné odkazy a údaje.
Napríklad moje "--~~~~" sa uložilo ako "--Wolfy 15:17, 31. august 2011 (CEST)".


Kategórie

xxx

Odkazy

xxx


Interné odkazy

xxx


Externé odkazy

xxx


Externé Wikipédie

xxx


Presmerovania

xxxObrázky

xxxTabuľky

xxxŠablóny

xxxOstatné

Wiki premenné

 • CURRENTDOW Pondelok=1, Utorok=2, atď.
 • CURRENTMONTHNAME je nominatívna gramatická forma názvu mesiaca.
 • CURRENTMONTHNAMEGEN je genitívna gramatická forma názvu mesiaca.
 • NUMBEROFARTICLES je počet stránok v hlavnom mennom priestore, ktoré nie sú presmerovaním a obsahujú odkaz.
 • ns:index je názov menného priestoru určený indexom.


Špeciálne znaky

Nižšie sú zoznamy najdôležitejších špeciálnych znakov.

Znak Zdrojový kód

&

neodlúčiteľná medzera

&amp;
&nbsp;

[

\

]

&#91;
&#92;
&#93;

Matematické vzorce

No tak toto robiť neplánujem!

Wolfy