Výskum

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

V akadémii môžeš vyskúmať nové technológie, aj nové vojenské jednotky. Tieto výskumy a objavy však budú dostupné len pre mesto, v ktorom boli vyskúmané. Úrovne 31 a 34 svet hrdinov


       
 Technologický strom    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Vrhač z praku
Hoplit
Špionáž
Jazdec
Biréma
Bojový voz
Výbušná loď
Osídľovacia loď
Triréma
Lodný zobák
Vylepšené katapulty
Múdrosť vojny
Lukostrelec
Mestská stráž
Korisť
Architektura
Žeriav
Zápalná loď
Katapult
Rýchla prepravná loď
Bojový šík
Kartografia
Rabovanie chrámu
Silné víno
Diplomacia
Keramika
Cvičitel
Meteorológia
Branná povinnosť
Šifrovanie
Pluh
Prienik
Dobytie
Boží výber
Napnuté plachty
Lodiar
Demokracia
Kóje
Matematika

Výskumné body

Výskum

Výskumné body sú drahou surovinou. Čím vyššia bude úroveň tvojej akadémie, tým viac výskumných bodov budeš mať. Vrchná hranica je 120 bodov(4/úroveň) na mesto. (Svet hrdinov - 144 bodov.) Môžeš však získať ďalších 12 bodov postavením knižnice. Utrácaj body opatrne, pretože v meste nemôžeš dosiahnuť všetky výskumy naraz.

V akadémii môžeš vidieť, koľko výskumných bodov máš a aké výskumy si učinil.

Technologický výskum

Predpoklady, ktoré pre výskum technológie musíš splniť, sú:

  • Úroveň akadémie- v akadémii môžeš zistiť, akú úroveň akadémie pre daný výskum potrebuješ.
  • Dostatok výskumných bodov- pri nabehnutí myšou na patričný výskum uvidíš, koľko výskumných bodov na neho potrebuješ. Tie sú po zadaní výskumu odpočítané.
  • Dostatok surovín- potrebné suroviny možno tiež vidieť pri nabehnutí myšou.
  • Voľné miesto v zozname výskumov

Ak sú splnené všetky predpoklady, môžeš kliknúť na požadovaný výskum a potrebné body a suroviny sú odpočítané automaticky.

Všetky výskumné príkazy nasledujú podľa poradia zadania.

Nad tabuľkou vidíš tento ukazovateľ:

Forschung regler.jpg

Znázorňuje aktuálnu úroveň akadémie. To ti umožňuje ľahko zistiť, ktoré technológie máš k dispozícii. V tomto prípade to sú všetky výskumy v prvých dvoch stĺpcoch. V ukazovateli nad tretím stĺpcom budú k dispozícii prvé tri stĺpce atď...

Vrátenie výskumu

Výskumy je možné vrátiť späť použitím Resetu a za vrátené výskumy pribudne aj daný počet bodov výskumu. Avšak za každý vrátený výskum budú použité kultúrne body, ktoré môžeš nájsť v záložke Kultúra v Agore.

Technológia podľa úrovne

Na úrovni 1

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 1
Slinger 50x50.png
Vrhač z praku Umožňuje trénovanie vrhačov z praku. Wood.png300 Stone.png500
Iron.png200 Research Points.png4
Archer 50x50.png
Lukostrelec Umožňuje trénovanie lukostrelcov. Wood.png550 Stone.png100
Iron.png400 Research Points.png8

Na úrovni 4

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 4
Hoplite 50x50.png
Hoplit Umožňuje trénovanie Hoplitov. Wood.png600 Stone.png200
Iron.png850 Research Points.png8
Town Guard.png
Mestská stráž Mestská stráž posilní tvoju domobranu o päť bojovníkov na každú úroveň tvojej farmy. Wood.png400 Stone.png300
Iron.png300 Research Points.png3
Diplomacy.png
Diplomacia Diplomacia zníži riziko odporu vo farmárskych dedinách o 20%. Wood.png100 Stone.png400
Iron.png200 Research Points.png3

Na úrovni 7

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 7
Špionáž.jpg
Špionáž Zrýchli tvojho špióna o 10%. Wood.png900 Stone.png900
Iron.png1100 Research Points.png3
Booty.png
Korisť Roľnícke dediny ti ponúkajú osem rôznych ponúk získania surovín, nie len štyri. Wood.png1200 Stone.png1200 Iron.png1200 Research Points.png3
Pottery.png
Keramika Tvoj sklad pojme o 2500 surovín viac. Wood.png700 Stone.png1500 Iron.png900 Research Points.png4

Na úrovni 10

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 10
Rider 50x50.png
Jazdec Umožňuje trénovanie jazdcov. Wood.png1400 Stone.png700 Iron.png1800 Research Points.png8
Architecture.png
Architektura Zdokonalením architektury můžou náklady na suroviny pro budovy klesnout o 10 %. Wood.png1900 Stone.png2100 Iron.png1300 Research Points.png6
Instructor.png
Cvičitel Cvičitelé pomáhají při výcviku tvých vojáků. Tvoje kasárna pracují o 10 % rychleji. Wood.png800 Stone.png1300 Iron.png1600 Research Points.png4

Na úrovni 13

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 13
Bireme 50x50.png
Biréma Umožňuje stavbu birém. Wood.png2800 Stone.png1300 Iron.png2200 Research Points.png8
Building crane.png
Žeriav Urýchli stavbu v senáte o 10%. Wood.png3000 Stone.png1800 Iron.png1400 Research Points.png4
Meteorology.png
Meteorológia Pechota sa pohybuje o 10% rýchlejšie. Wood.png2500 Stone.png1700 Iron.png6500 Research Points.png4

Na úrovni 16

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 16
Chariot 50x50.png
Bojový voz Umožňuje stavbu bojových vozov. Wood.png3700 Stone.png1900 Iron.png2800 Research Points.png8
Attack ship 50x50.png
Zápalná loď Umožňuje stavbu zápalných lodí. Wood.png4400 Stone.png2000 Iron.png2400 Research Points.png8
Conscription.png
Branná povinnosť Zníži cenu pozemných jednotiek o 10%. Wood.png380 Stone.png4200 Iron.png6000 Research Points.png4
Shipwright.png
Lodiar Lodiari pomáhajú tvojím robotníkom v lodeniciach. Prístav pracuje o 10 % rýchlejšie. Wood.png5000 Stone.png2000 Iron.png3900 Research Points.png6

Na úrovni 19

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 19
Demolition ship 50x50.png
Výbušná loď Umožňuje stavbu výbušných lodí. Wood.png5300 Stone.png2600 Iron.png2700 Research Points.png8
Catapult 50x50.png
Katapult Umožňuje stavbu katapultov. Wood.png5500 Stone.png2900 Iron.png3600 Research Points.png8
Cryptography.png
Šifrovanie Vynájdením šifrovania to majú nepriateľský špióni o 20 % ťažšie. Wood.png2500 Stone.png3000 Iron.png5100 Research Points.png6
Democracy.png
Demokracia Tvoji občania stoja za svojim vodcom. Ak sa niekto pokúsi podmaniť tvoje mesto, bude mu to trvať o 10 % dlhšie. Wood.png3100 Stone.png3100 Iron.png4100 Research Points.png6

Na úrovni 22

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 22
Colonize ship 50x50.png
Osídľovacia loď Umožňuje stavbu osídľovacej lode. Wood.png7500 Stone.png7500 Iron.png9500 Research Points.png0
Small transporter 50x50.png
Rýchla prepravná loď Umožňuje stavbu rýchlej prepravnej lode. Wood.png6500 Stone.png2800 Iron.png3200 Research Points.png8
Plow.png
Pluh Farma pridá 200 voľných obyvateľov. Wood.png3000 Stone.png3300 Iron.png2100 Research Points.png4
Berth.png
Kóje Zdvihne sa kapacita tvojich prepravných lodí o 6 miest. Wood.png8900 Stone.png5200 Iron.png7800 Research Points.png6

Na úrovni 25

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 25
Trireme 50x50.png
Triréma Umožňuje stavbu trirém. Wood.png6500 Stone.png3800 Iron.png4700 Research Points.png8
Phalanx.png
Bojový šík Tvoja armáda utvorí mocný bojový šík, a je tak v boji o 10 % silnejšia. Wood.png4000 Stone.png4000 Iron.png15000 Research Points.png9
Breach.png
Prienik Umožňuje útočný prienik. Tvoje lode umožňujú lepší prienik transportných člnov na pevninu. Kvôli tomu sú však tvoje lode v boji o 50 % slabšie. Wood.png8000 Stone.png8000 Iron.png9000 Research Points.png6
Mathematics.png
Matematika Zdokonalením matematiky môžu náklady na suroviny pre lode klesnúť o 10 %. Wood.png7100 Stone.png4400 Iron.png8600 Research Points.png6

Na úrovni 28

Obrázok Technológia Popis Cena
Na úrovni 28
Ram.png
Lodný zobák Bojová sila tvojich lodí sa zvýši o 10 %. Wood.png7900 Stone.png9200 Iron.png14000 Research Points.png10
Cartography.png
Kartografia Zdokonalením kartografie získajú tvoje lode lepšiu navigáciu a sú o 10 % rýchlejšie. Wood.png10000 Stone.png6700 Iron.png12500 Research Points.png8
Take over.png
Dobytie Umožní ti dobývať nepriateľské mestá. Wood.png12000 Stone.png12000 Iron.png16000 Research Points.png0

Na úrovni 31

Obrázek Technologie Popis Cena
Na úrovni 31
Catapult speed.png
Vylepšené katapulty Umožňuje vašim katapultom poškodiť náhodnú budovu okrem mestských hradieb. Pravdepodobnosť trafenia sa zvyšuje o 10% za každý katapult. Wood.png 8500 Stone.png 5900 Iron.png 6600 Research Points.png 4
Temple looting.png
Rabovanie chrámu Mýtické jednotky môžu teraz rabovať navyše aj priazeň (5 priazne za jednotku, okrem hydry). Wood.png 9200 Stone.png 5300 Iron.png 10000 Research Points.png 6
Divine selection.png
Boží výber Tvoje mýtické jednotky získajú bonus 10% k sile (útok aj obrana). Wood.png10000Stone.png8000Iron.png12000Research Points.png10

Na úrovni 34

Obrázek Technológia Popis Cena
Na úrovni 34
Combat experience.png
Múdrosť vojny Po bitke získaš dodatočné bojové body odpovedajúce 10% tvojich strát. Wood.png9800 Stone.png11400 Iron.png14200 Research Points.png6
Strong wine.png
Silné víno Trvanie mestského festivalu a olympijských hier sa zníži o 15%. Wood.png8000 Stone.png6500 Iron.png11000 Research Points.png4
Set sail.png
Napnuté plachty Tvoje osídľovacie lode sú rýchlejšie o 10%. Wood.png13000 Stone.png9700 Iron.png 15500Research Points.png8

Na čo sa hráči pýtali

  • Získavanie oddielov - ako to vlastne funguje? Zvýši sa mi len miesto na farme alebo mi to tam pošle nejaké vojenské jednotky? Domobranu alebo tak?
    • Výskum nezvyšuje miesto na farme, ani nefunguje na spôsob domobrany, že by sa mi na kliknutie vojská samé zvolali z dedín. Ak mám tento výskum, tak mi pri posielaní útoku na dedinu pribudne medzi ikonkami "Rabovanie surovín" a "Zvýšiť silu" ešte "Získavanie oddielov". Funguje to podobne ako rabovanie, len mi vojaci neprinesú suroviny, ale privedú ďalších vojakov. Ich zloženie je náhodne.