Roľnícke dediny 2.x

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Základné informácie

Dedina (alebo tiež „roľnícke dediny“, sú sídla domorodých ovyvateľov vášho ostrova, ktorí sú za priaznivých podmienok ochotní vám dodať suroviny, mužov do vášho vojska alebo s vami obchodovať. Názov „roľnícke“ sa udomácnil pravdepodobne po nepresnom preklade „farming village“ a neodpovedá herným prvkom, pretože dediny ponúkajú drevo, kameň a aj striebro, tak že sa logicky musia zaoberať aj ťažbou.

Na začiatku hry patrí do vášho panstva jedna dedina. Nemusí to byť ale vždy tá najbližšia, ale vždy je to jedna na vašom ostrove. Z dediny môžete získavať suroviny, povolávať vojakov, alebo, ak máte už trhovisko, tak s dedinou obchodovať.

Každá dedina môže dosiahnuť až úrovne 6., a to za vzájomnej spolupráce všetkých ostrovanov, ktorí do nej investujú svoje suroviny a pomáhajú jej tak v ďalšom rozvoji.

Znázornenie na mape

Na každom ostrove môžete nájsť celkom 8 dedín. Každá z nich má u seba ešte ikonu, ktorá indikuje jej stav. Poďme si teda nižšie vysvetliť:

Obrázok Popis Vysvetlenie
Conquered.jpg Dobytá dedina Tuto dedinu ste už obsadili a je pripravená na vaše požiadavky.
Unconquered.jpg Nedobytá dedina Tuto dedinu nevlastníte, takže voči nej nemôžete vznášať požiadavky.
Farm Timer.jpg V príprave Dediny sú síce pod vašou vládou, avšak na vaše požiadavky sa ešte len pripravujú, lebo nemajú dostatok zdrojov ich splniť.
Revolt Farm.png Vzbura V tejto dedine prebieha povstanie proti vašej nálade. Potlačte ho zaslaním vašich vojsk!

Ukazovateľov, či je vám dedina už pripravená poskytovať suroviny/vojakov, môžete vypnúť v Nastaveniach (Mapa -> Skryť indikátor pokroku v roľníckych dedinách).

Nálada

Nálada v dedine je ukazovateľom jej ochoty dávať vám suroviny alebo obrancov do vojska. Na začiatku je nálada 100%. Pri každom rabovaní či verbovaní nálada dediny klesá, v dobre pokoja zas pozvoľna stúpa.

Pri nešetrnom zachádzaní sa dedina vzbúri. Hraničná miera nálady, keď ešte znesú ďalšie zásahy, je 80%. Jeden zásah pri dobrej nálade však i keď je akokoľvek hrubý, sa nestane nič. Jednoducho, dôležité je, aby nálada bola viac ako 80%, a jej výsledná hodnota po vašom požiadavku je nepodstatná.

Príklad: Dedina má náladu 80%. Vykonám rabovanie najhrubšiu variantu, nálada klesne o 48%, tak že na 32%. Dedina sa nevzbúri.

Príklad 2: Nálada dediny je 79%. Vykonám rabovanie najjemnejšej varianty, nálada klesne o 6%, teda na 73%. Dedina sa vzbúri.

Nálada môže byť taktiež ovplyvnená dvoma efektami.


Názov Ikona Účinok ďalšie informácie
Vynútená oddanosť Vynútená oddanosť Nálada vašich roľníckych dedín po dobu X hodín neklesá. Počet hodín sa rovná výške úrovne tohoto efektu. Napríklad Vynútená oddanosť na úrovni 3 poskytuje svoj bonus po 3 hodiny.
Túto odmenu môžete získať z ostrovných úloh.
Strata oddanosti Strata oddanosti Nálada vašich ostrovných dedín po dobu 5 hodín klesá o 5 % za hodinu. Tento efekt ignoruje vyššie popisovanú Vynútenú oddanosť - oddanosť je teda napriek tomu znižovaná.

Možnosti požiadavky

V nasledujúcich kapitolách sa bližšie povenujeme všetkým nárokovatelným požiadavkám.

Medzi jednotlivými nárokmi musí byť vždy určitý časový rozostup - nemôžete ich vykonať niekoľko za sebou. Požadovaná dodávka je okamžite pripísaná do práve zvoleného mesta.

Získavanie surovín

Získanie surovín je vôbec kľúčovou funkciou nie len roľníckych dedín, ale taktiež aj počiatočnej fáze hry. Čím ste viac aktívny a vyberáte suroviny, tým ľahšie a hlavne rýchlejšie sa v hre rozbiehate a nie raz tým získate aj náskok pred súpermi.

Dediny majú svoj denný limit surovín, ktoré vám môžu poskytnú.


Maximum surovín/deň
Úroveň 1 6 250Booty icon.png
Úroveň 2 7 500Booty icon.png
Úroveň 3 8 750Booty icon.png
Úroveň 4 10 000Booty icon.png
Úroveň 5 11 250Booty icon.png
Úroveň 6 12 500Booty icon.png
Poznámka: Uvedené maximum je pre svety s rýchlosťou 1. Pre zjištenie maxima na vyšších stačí danú rýchlosť limitu vynásobiť. Kat že úrovne 2 & rýchlosti 2 by to teda bolo 15 000.

Kapitán vám v rámci svojich služieb taktiež ponúka prehľady, pomocou neho môžete suroviny vyberať zo všetkých dedín na určitom ostrove s jedným kliknutím!

V akadémii taktiež môžete nájsť dve výskumy, ktoré roľnícke dediny ovplyvňujú. Umožní vám vyberať o niečo viac surovín a sprístupní ďalšie 4 časové intervaly dodávok.

V akadémia na úrovni 4
Obrázok Technólogie Popis Cena
Diplomacy.png
Diplomacie Obdržíte o 15% surovín viac pri požadovaní alebo drancovaní roľníckych dedín. Wood.png100 Stone.png400
Iron.png200 Research Points.png3
V akadémii na úrovni 7
Obrázok Technológie Popis Cena
Booty.png
Korisť Roľnícke dediny ti ponúkajú na výber osem typov dodávok surovín namiesto štyroch (10, 40, 180 a 480 minut). Wood.png1200 Stone.png1200 Iron.png1200 Research Points.png3


Požadovanie

Síce vďaka požiadavkám získate v porovnaní z rabovaním polovičné množstvo surovín, stále ale ide o nezanezbateľné čiastky. Na obrázku vidíme vedľa seba štyri štvorce s údajmi, koľko surovín môžeme vybrať, a ako dlho pritom bude trvať príprava na budúcu dodávku.

Village demand.jpg

Požadovať je možné nehľadiac na náladu dediny, nehrozí ani jej vzbura v dôsledku nárokovania surovín touto formou.

V tejto tabuľke sú vypísané hodnoty surovín, ktoré získate pri jednotlivých intervaloch na úrovniach:

5 minút 10 minút 20 minút 40 minút 90 minút 180 minút 240 minút 480 minút
Úroveň 1 10Booty icon.png 16Booty icon.png 23Booty icon.png 38Booty icon.png 51Booty icon.png 86Booty icon.png 100Booty icon.png 166Booty icon.png
Úroveň 2 12Booty icon.png 20Booty icon.png 27Booty icon.png 45Booty icon.png 60Booty icon.png 100Booty icon.png 116Booty icon.png 194Booty icon.png
Úroveň 3 14Booty icon.png 23Booty icon.png 31Booty icon.png 52Booty icon.png 68Booty icon.png 113Booty icon.png 133Booty icon.png 222Booty icon.png
Úroveň 4 16Booty icon.png 26Booty icon.png 35Booty icon.png 58Booty icon.png 76Booty icon.png 127Booty icon.png 150Booty icon.png 250Booty icon.png
Úroveň 5 18Booty icon.png 30Booty icon.png 39Booty icon.png 65Booty icon.png 85Booty icon.png 141Booty icon.png 166Booty icon.png 277Booty icon.png
Úroveň 6 20Booty icon.png 33Booty icon.png 43Booty icon.png 72Booty icon.png 93Booty icon.png 155Booty icon.png 183Booty icon.png 305Booty icon.png
Poznámka: Uvedené hodnoty sú bez započítaného výskumu Diplomacie, ďalej platia pre svet s rýchlosťou 1. Pre zistenie hodnôt na rýchlejších svetoch stačí opäť násobiť rýchlosťou sveta.

Rabovanie

Rabovanie vám za rovnaký čas vynesie na jednu dodávku dvojnásobok surovín, avšak na úkor straty nálady. Nerabujte dediny príliš často, inak sa vzbúria!

Suroviny sa z dediny rabujú rovnako ako požadujú, iba prepnete do vedlajšej záložky okna.

Village loot.jpg


5 minút 10 minút 20 minút 40 minút 90 minút 180 minút 240 minút 480 minút
Úroveň 1 20Booty icon.png 32Booty icon.png 46Booty icon.png 76Booty icon.png 102Booty icon.png 172Booty icon.png 200Booty icon.png 332Booty icon.png
Úroveň 2 24Booty icon.png 40Booty icon.png 54Booty icon.png 90Booty icon.png 120Booty icon.png 200Booty icon.png 232Booty icon.png 388Booty icon.png
Úroveń 3 28Booty icon.png 46Booty icon.png 62Booty icon.png 104Booty icon.png 136Booty icon.png 226Booty icon.png 266Booty icon.png 444Booty icon.png
Úroveň 4 32Booty icon.png 52Booty icon.png 70Booty icon.png 116Booty icon.png 152Booty icon.png 254Booty icon.png 300Booty icon.png 500Booty icon.png
Úroveń 5 36Booty icon.png 60Booty icon.png 78Booty icon.png 130Booty icon.png 170Booty icon.png 282Booty icon.png 332Booty icon.png 554Booty icon.png
Úroveń 6 40Booty icon.png 66Booty icon.png 86Booty icon.png 144Booty icon.png 186Booty icon.png 310Booty icon.png 366Booty icon.png 610Booty icon.png
Poznámka: Uvedené hodnoty sú bez započítaného výskumu Diplomacie, ďalej platia pre svet s rýchlosťou 1. Pre zistenie hodnôt na rýchlejších svetoch stačí opäť násobiť rýchlosťou sveta.

Získavanie jednotiek

V dedine, ktorá je vystavaná aspoň na úroveň 3 (viď. nasledujúcu kapitolu), môžete taktiež verbovať nových mužov do svojho vojska. Podobne ako u rabovania uvidíte štyri možnosti, čo môžete získať, a ako dlho sa bude dedina zotavovať. než bude schopná poskytnúť ďalšiu dodávku. Jak vidíme, u povolávania je táto hodnota o niečo dlhšia. Podobne ako u požadovaní a rabovaní aj tu pribudne „korisť“ do mesta okamžite bez akéhokoľvek presunu.

Village units.jpg

Obchod

Keďže je produkcia surovín nevyrovnaná, je vhodné vyprodukované suroviny čas od času pomeniť. A to napríklad rovno s roľníckymi dedinami.

Predpoklady

Ak chcete s dedinami obchodovať, tak potrebujete mať v meste postavené trhovisko a nálada dedina musí byť vyššia ako 80%-

Čo za čo?

Choďte na dedinku s myškou a v kontextovom okne ponuky uvidíte, čo ponúka a čo požaduje. Zelenou šípkou je označená surovina, ktorú dedina ponúka, žltou tá, ktorú na oplátku od vás vyžaduje. Jej požiadavka sa v priebehu hry nijak nemení, a zostáva stále rovnaká.

Obchodovať môžete maximálne 2 000 surovín, nehľade na veľkosť trhoviska, resp. jeho (voľnú) kapacitu väčšiu ako 2 000.

Obchodní pomer

Tento pomer udáva, ako výhodný obchod bude. Napríklad 1:1 udáva, že za rovnakú čiastku jednej suroviny dostanete presne tú istú hodnotu od suroviny druhej.

Pre objasnenie si uveďme príklad s pomerom 1:1,09:

  • Za Wood.png 100 dreva dostanete Iron.png 109 striebra.

Ak je hodnota desatinné číslo, tak dôjde k zaokrúhleniu na najbližšie celé číslo:

  • Za Wood.png 10 dreva dostanete Iron.png 11 striebra.

Poznámky:

  • Za každých 100 zamenených surovín pomer klesá o 0,03;
  • Každú hodinu (bez ohľadu na náladu dediny) sa pomer navyšuje o 0,02 (krát rýchlosť sveta), až pokým sa nevráti na úroveň 1:1,25;
  • Ak vlastníte Kupcov obchod, tak je max. pomer 1:1,35.

Ako obchodovať

Rovnako ako u predchádzajúcich akcii - všetko sa deje v okne dediny, ktoré si otvoríte kliknutím na ňu priamo na mape. Tentokrát nám ale pôjde o záložku „Obchod.“

Village trade.jpg

Rozvoj dediny

Úrovňou dediny sa rozumie jej sila či veľkosť. Čím je vyššia, tým viac zdrojov dedina má a tým viac aj poskytuje. Je to jediný ukazovateľ spoločný pre všetkých hráčov na ostŕove, všetci môžu posielať (akékoľvek) suroviny na výstavbu dediny, množstvo sa od všetkých hráčov na ostrove sčítava a vždy pri dosiahnutí potrebnej hodnoty sa dvihne úroveň dediny o jeden stupeň.

Village expansion.jpg

Tabuľka nižšie uvádza náklady na výstavbu ďalších úrovní. Množstvo potrebných surovín na vylepšenie dediny nie je na rýchlosti sveta závislé.

Vylepšenie Potrebné suroviny
Z úrovne 1 na úroveň 2 1 200 surovín
Z úrovne 2 na úroveň 3 4 800 surovín
Z úrovne 3 na úroveň 4 19 200 surovín
Z úrovne 4 na úroveň 5 72 000 surovín
Z úrovne 5 na úroveň 6 150 000 surovín

Obsadzovanie dedín

Village attack.jpg

Útok odosielate tak, že si na danom ostrove vyberiete doposiaľ neobsadenú dedinu, kliknite na skrížené meče a v okne útoku navolíte, s čím chcete útočiť. Útok putuje okrem prvých dvoch bojov, ktoré trvajú 5 sekúnd, klasickú dobu tam a zas späť.

Podla počtu zabratých dedín na ostrove sa odvíja obrana v tých ďalších:

Roľnícka dedina Jej obrana Požadovaný počet
vojakov*
1. bez odporu
2. 1 Vrhač z praku 6
3. 3 Lukostrelec 10
4. 60 Vrhač z praku 40
5. 60 Bojovník s mečom 100
6. 100 Lukostrelec 300
7. 300 Vrhač z praku 80 Hoplit 80 Jazdec 600
8. 150 Bojovník s mečom 150 Lukostrelec 75 Hoplit Mestské hradby 20 1 000
*Požadovaným počtom sa rozumie počet všetkých vojakov vo všetkých mestách na ostrove, kde sa daná dedina nachádza, nie počet vojsk nutných k obsadeniu/odoslaniu útoku na tuto dedinu. Ďalej je nutné podotknúť, že 1 vojak znamená 1 obyvateľ, tzn. napr 1 jazdec (zaberajúci 3 obyvateľov) je rovný 3 vojakom.

Obranu môžete zdolať niekoľkými útokmi - straty súpera sa po boji neobnovujú.

Potlačení vzbury

Vzbura v dedinke.PNG

Vzbura dediny nenaruší popísané podmienky dobývania ďalších dedín. Napríklad máte 5 dedín, k dobytiu šiestej potrebujete 300 vojakov a ona bráni silou 100 lukostrelcov. Náhle sa vám vzbúri treba dedina „číslo 2“. V tú chvíľu máte teda 4 dediny, ale teraz neplatí, že by sa každá nedobytá bránila silou 60 bojovníkmi s mečom. Vzbúrená sa bráni svojimi cca 40 vojakmi, všetky ostatné sa bránia stále silou 100 lukostrelcov.

Po znovu dobytí má vzbúrená dedina hodnotu nákladu a všetkého ostatného rovnakú, akoby k vzbureniu nedošlo, tj. hodnota pred vzbúrením plus nárast za dobu vzbúrenia.

Ďalšie ostrovy

Dediny sú len na veľkých ostrovoch. Na menších ostrovoch sa nikdy žiadne neobjavia. Využívať môžete iba tých dedín, ktoré sa nachádzajú na ostrovoch, kde mámte minimálne 1 mesto. Cez more ich ovládať nemožno, čo znamená, že ak stratíte na ostrove všetky svoje mestá, prídete tým pádom aj o dediny na danom ostrove a pri prípadnom opätovnom návrate na daný ostrov ich budete musieť nanovo obsadzovať.