Ostrovné úlohy

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Iqintro.png
Ostrovné úlohy  Bust.png  Zoznam ostrovných úloh  Bust.png  Zoznam ich bonusov


O stránke a úlohách

Tento článok je venovaný nielen vysvetleniu základných princípov ostrovných úloh, ale tiež ich detailnejším informáciám.

Ostrovné úlohy predstavujú možnosť zasahovať do života svojich poddaných. Aj napriek tomu, že behom ich plnenia budete musieť činiť takmer vždy zásadné rozhodnutie, úlohy nie sú povinné. Môžete ich teda prechádzať bez povšimnutia. Pripravíte sa tým ale nielen o zaujímavé výzvy a spestrenie hry, ale taktiež o odmeny! Takouto odmenou sú mimo iného aj mince vojny či poznania, ktoré potom môžete uplatniť pri výcviku či prenájme hrdinov.

Kde ich nájdem?

Ikona deníku

Všetky úlohy, teda aj tie ostrovné, sú zaznamenané v tzv. denníku úloh. Kliknite na jeho ikonu a pozrite sa do sekcie ostrovných úloh, či na vás práve nečaká nejaké nové výzva.

Okrem toho ale patričnú ikonu uvidíte aj na ostrove, ktorý je s úlohou spätý. Do jeho splnenia sa teda môžu zapojiť vždy všetky mestá, ktoré na danom ostrove ležia. Mimo toho ste ale na novú úlohu upozornení aj v rozbalovacom zozname miest s ikonou pri jeho názve.

IQonmap.png
IQcitylist.png

Splnenie

Každá z úloh ponúka hneď dve možnosti, ako ju splniť. Jedna z nich je vyznačená modrou zástavou. Ide o mierumilovný spôsob. Druhý, agresívny, je pre zmenu ladený do červena. Zájdite myšou na zadanie a zistite viac informácii. Neklikajte ale na tlačítko, až dokým nebudete pevne rozhodnutý, ako danú úlohu chcete splniť! Kliknutím úlohu prijmete a druhá možnosť zmizne.

Iqwindowchose.png

Úloh môžete prijať (maximum prijatých úloh je stanovené na 3), teda si jednu z možností jeho splnenia, do 24 hodín od objavenia. Ak to nezvládnete, úloha nenávratne vyprší. O tejto skutočnosti budete informovaný cez hlásenia.

Ak vám úloha nevyhovuje, kliknite na Iqrotate.png
a za 50 Zlaté mince ju zmente. Funkcia je aktívna do prijetia úlohy.

Odmeny

Pri voľbe, ako úlohu nakoniec splníte, by ste mali vždy zvážiť nielen jeho zadanie, ale taktiež odmenu, ktorú vidíte ešte pred tým, než sa do plnenia pustíte. Dosť pravdepodobne bude mať práve odmena v rozhodovaniu konečné slovo.

Môžete sa stretnúť s odmenami v podobe rôznych ekonomických bonusov, ale taktiež efektov posilňujúcich vaše jednotky, alebo s odmenami, ktoré jednotky dokonca vytvárajú! Úplný výpočet odmien nájdete tu.

Ak ste si tento článok prečítali pozorne, všimli si taktiež zmienku o tzv. minciach vojny a poznania, ktoré získate za každú splnenú úlohu. Denne môžete získať 24 mincí (× rýchlosť sveta). Tabuľka nižšie udáva, koľko získate mincí za jednu úlohu.

Body Počet Mince poznania alebo Mince vojny
≤ 9 999 2 × rýchlosť sveta
10 000 - 49 999 4 × rýchlosť sveta
50 000 - 249 999 8 × rýchlosť sveta
≥ 250 000 12 × rýchlosť sveta

Druhy zadania

U tlačítka, ktorým úlohu prijímáte, ste si zaisto všimli určitých zlatých ikoniek. Tie značky, o aký druh zadania, ktoré budete musieť splniť, sa jedná. Narazíte na zadanie ekonomického, ale taktiež o bojového tipu. V takom prípade vždy nasadzujete pozemné jednotky. Napriek tomu sa ale nemusíte obávať situácie, žeby ste úlohu nemohli splniť vďaka faktoru, že sú všetky vaše mestá na jednom ostrove zamerané na výrobu lodí. Jedna z možností splnenia úlohy bude vždy zhodná aj pre takéto mesto.

IQ request1.png

Úloha s takým zadaním po vás bude vyžadovať suroviny. Pošlete požadované množstvo a úloha bude splnená. Suroviny bude možné zasielať aj z viacero miest, podmienkou ale je, aby tieto mestá boli na rovnakom ostrove, kde daná úloha prebieha.


IQ request2.png

V prípade takéhoto zadania vyšlete cez obrazovku úlohy taký počet jednotiek, ktorý v prepočte na obyvateľstvo zodpovedá udávanej hodnote. Ak napríklad úloha vyžaduje 200 obyvateľov, stačí poslať 50 bojových vozov (50 × 4 Pop.png). O žiadnu jednotku neprídete, nezúčastnia sa vôbec žiadneho boja. Ak by ste jednotky potrebovali stiahnuť, kliknite na budovu Agory a zvoľte záložku „Vonku“.


IQ request3.png

Musíte poraziť určité množstvo jednotiek (okrem úrovni vášho pokroku - tu tú rozoberieme nižšie - je počet ovplyvnený aj rýchlosťou sveta, ktorá je umocnená č. 0,8, ktoré vám bude predom zadané. Fakticky ide o naprosto štandardný boj, ktorý sa ničím neodlišuje - jednotky putujú určitý čas tam a späť, sila jednotiek je ovplyvnená bojovými bonusmi a šťastím - len bojujete nie proti hráčovi, ale proti NPC (z angličtiny non-player character). Ak obranu nezdoláte prvým útokom, môžete poslať ďalší útok, bez toho, žeby sa obrana doplnila. Straty sú permanentné. Obrana taktiež nikdy nie je chránená hradbami, ani sa na ňu nevzťahuje nočný bonus. Zároveň si taktiež odnesiete korisť, u ktorej sa nemusíte báť, žeby vám ju niekto z ostatných ostrovanov vyraboval tým, že útočil na rovnaký ciel. Boje totiž prebiehajú v imaginárnych dedinách.


IQ request4.png

Na vaše mesto zaútočí počítačom riadený nepriateľ, jeho silu budete dopredu poznať (okrem úrovni vášho pokroku - tu rozoberieme nižšie - sú ovplyvnené aj rýchlosťou sveta, ktoré je umocnená č. 0,8). Útok vyrazí okamžite, akonáhle ho patričným tlačítkom vyprovokujete, a do vášho mesta dorazí za pár minút. Potom prebehne boj na rovnakom princípe, ako keby na váš útočil ľudský hráč - tzn. sú započítané k sile vašich jednotiek všetky bonusy k obrane. Majte na pamäti, že ak na seba vyprovokujete v čase nočného bonusu, na útok sa tento bonus vzťahovať nebude! Útok nemusíte odraziť na prvý krát, v tomto prípade tieto počítačom riadené jednotky môžu vyrabovať nejaké suroviny, ale hlavne, vrátia sa späť okamžite, čo znamená, že po prebehnutom útoku ho môžete okamžite znovu vyprovokovať. Padnuté jednotky sa rovnako nijak neobnovujú.


IQ request5.png

Takéto zadanie budete možno mať najradšej. Prečo? Stojí vás „len“ čas, žiadne iné zdroje. Prijmete úlohu, zahájite tým plnenie, že budete čakať, až sa úloha sama splní. Doba plnenia takejto úlohy sa pohybuje v rozmedzí 4 - 16 hodín, a to v závislosti na tom, aké je veľké vaše impérium. Čím väčší, tým dlhšie čakáte. Časomiera sa samozrejme odpočítava, aj keď nieste on-line.


IQ request6.png

Toto zadanie je obdobou vyššie popisovaného. Opäť čakáte, akurát nie tak dlho, lenže ste k tomu penalizovaný - vaša produkcia surovín alebo bojovej hodnoty sú v danom meste nižšie, v prípade penalizácie k produkcii priazne sú týmto negatívnym bonusom postihnuté všetky vaše mestá. Úlohy, ktoré penalizujú vašu obranu alebo útok, doporučujeme plniť v čase nočného bonusu, kedy dosť pravdepodobne nebudete do žiadneho boja zatiahnutý.

Výskyt úloh

V tejto chvíli sa v hre vyskytuje 21 rôznych úloh (ich zoznam je tu). Keďže sú ostrovné úlohy koncipované tak, aby poskytovali výzvy hlavne v ranných fázach hry, ich intenzita objavovania sa spoločne s vašim herným pokrokom znižuje. Pozrite sa na nasledujúcu tabuľku.


Body Intenzita
≤ 9 999 každé 2 hodiny
10 000 - 49 999 každé 4 hodiny
50 000 - 249 999 každých 8 hodín
≥ 250 000 každých 12 hodín

Ak ste sa do hry dlho neprihlásili, dostanete krátko po prihlásení sa aspoň jednu úlohu. Majte taktiež na pamäti, že ostrovných úloh môžete mať v jednu chvílu maximálne 6. V takej situácii sa ďalšie nebudú generovať, až do doby, kým niektoré z nich nevypršia, alebo ho nesplníte.


!
Ostrovné úlohy sa negenerujú na malých ostrovoch.
Ty poznáte podla toho, že na nich nie sú roľnícke dediny
a počet pozíc pre mestá je zároveň nižší jak 20.

Úrovne

Keby úlohy nezvyšovali svoje nároky spolu s tým, ako rastiete, len ťažko by si zachovali svoju výzvu a atraktivitu. Musí dynamicky reagovať na váš rast (a taktiež aj úpadok), čoho sme dosiahli za pomoci tzv. úrovne herného pokroku a faktoru obtiažnosti. Tie potom spolu potom vo vzorci úrovne pokroku× faktor obtiažnosti stanovujú výslednú obtiažnosť, teda výšku nároku na splnenie.

Úroveň pokroku

Ako vidíte v tabuľke nižšie, úroveň sa odvíja od počtu vašich stavebných bodov.

Body Úroveň
≤ 9 999 1
10 000 - 49 999 2
50 000 - 249 999 3
≥ 250 000 4
Faktor obtiažnosti

Faktor obtiažnosti opäť vychádza zo stavebných bodov, akurát sa tentokrát neberú do úvahy vaše celkové body, ale počet bodov vášho najväčšieho mesta na ostrove, kde bola úloha vytvorená.

Faktor obtiažnosti úloh Body najväčšieho mesta
1 < 750
2 750 - 1 499
3 1 500 - 2 499
4 2 500 - 3 999
5 4 000 - 5 499
6 5 500 - 7 499
7 7 500 - 9 499
8 9 500 - 11 999
9 12 000 - 14 999
10 > 14 999

Ocenenie

Akonáhle splníte určitý počet úloh, bude taký ten váš úspech zdokumentovaný formou ocenenia, o ktorých sa viac dočítate tu.

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Island quests done 4.png Vládca tvojich zemí Úspešne sa ti podarilo dokončiť X ostrovných úloh! 10 50 200 1 000
Island quests good 4.png Múdry vládca S rozvahou si už ukončil X ostrovných úloh! 10 50 200 400
Island quests evil4.png Agresívny vládca X úloh z ostrova si dokončil trestuhodným spôsobom. 10 50 200 400


Súvisiace stránky

Spoločne s touto témou by vás mohli zaujímať aj nasledujúce stránky, ktoré s ňou súvisia: