Divy sveta

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Pyramída v Gíze Visuté záhrady V Babylone Socha Dia v Olympii Chrám Artemis Mauzóleum v Halikarnasse Rodský kolos Maják v Alexandrii
Prehľad divov sveta

„Holá pláň, slnkom spálená vegetácia bola pokrytá rozpáleným pieskom, všetky stromy na tomto ostrove boli už dávno sťaté, bane do poslednej unce striebra vybrané a kamenné doly do posledného kúsku roztrieskané ostrými krompáčmi. Masy surovín sa už ani len neskladovali a mestských skladoch, u každej bane čakala doslova karavána vozov, na ktoré horúčavou sužovaní horníci či drevorubači nakladali ťažko získané prírodné materiáli. Mnoho z nich padlo únavou, metropola, z ktorej biedne platení robotníci pochádzali, nemala o túto „podradnú“ populáciu núdzu. Jeden padol, aby sa ten druhý pohol zapojiť do práce - Na tejto myšlienke prebiehala stavba divov sveta, monumentálna stavba, ku ktorej prichádzala hromada povozov a vozov s hromadami surovín. Architekti na tejto holej planine navrhovali plány a schémy, pre stavbu, ktorá mala celý ostrov a hlavne všetky mestá na ňom postaviť nie po celom oceáne, ale po celom svete! Rany kladív, krik stavbárov a tesárov, škrípanie drevených žeriavov, dvíhajúce mohutné klády dreva či kvádre kameňa do anjelských výšin - Toto všetko sa vznášalo nad staveniskom, ktoré bolo tŕňom v oku všetkým vládcom vôkol. Aj cez mračná hliadok, strážiacich inžinierov a hlavne konštrukciu stavby, ktorého názov bol pre jedného sladký ako med a pre druhého horký a plný závisti... Prekĺzla skupina zvedov, ktorým podrážky akoby tlmili tiene a čepele dýk, namočené v jede nikdy neminuli miechu či hrdlo významného architekta, čo značne spomaľovalo stavbu. Ak sa zalúbi stavba bohom, pod azúrovo modrou vodou, blízko brehu sa objaví ebenové či dubové drevo, slúžiaca ako skvelá opora pre monument, hliadky dostanú dar ostražitosti, robotníci pocit eufórie a do rúk im prenikne božská zručnosť... Intrigy a sila bohov, zrada a zručnosť sa obmotáva okolo divov sveta, neskutočne dlhá cesta, na konci ktorých čaká sláva a ohlas, každý závistlivec bude kričať s nenávisťou a hlave Tvoje meno, avšak vo vnútri seba cíti rešpekt a úctu k takej vodcovskej a odvážnej osobnosti ako si ty. Záleží len na tebe, k akej strane sa pridáš: Či sa staneš hrdinom, ktorého meno bude žiť navždy či závistlivým vládcom, ktorého bezvýznamné činy umrú spolu s jeho telom?“


Vek divov

Vek divou sveta nastáva v momente, kedy sú splnené následujúce podmienky:

  • Svet je starší viac ako 6 mesiacov.
  • Súčet bodov prvých 50 aliancií prekročil 250 miliónov.

Súčet potrebných bodov sa po 6 mesiacoch od spustenia sveta znižuje o 13 miliónov za každý ďalší uplynulý mesiac.

Výber miesta pre stavbu

Stavenisko pre div sveta.png

Stavenisko pre div sveta sa nachádza iba na veľkých ostrovoch, kde sú tiež umiestené aj roľnícke dediny. Toto stavenisko uvidíte iba v prípade, že máte viac jak 5000 bodov či ste členom nejakého spojenectva.

Správny výber miesta je jedným zo základných podmienok pre víťazstva. Volte ich s čo najväčšou starostlivosťou a dávkou dôvtipu. Div by nemal ležať v blízkosti nepriateľa - je nutné počítať aj s agresiami nepriateľov v priebehu stavby, majme ale po jeho úspešnom dokončení. Taktiež by ale nemal byť stavaný ďaleko od jadra aliancie - čím bližšie bude čo najväčšiemu počtu miest vašej aliancie, tým rýchlejšie na ňu budete môcť posielať suroviny.

Ostrov musí byť úplne obsadený danou alianciou, nesmie na ňom byť jak mestá neutrálnych hráčov, nepriateľov, mestá duchov, ani dokonca spojenca! Na ostrove ale môžu byť voľné miesta pre zakladanie miest, ale však ktokoľvek z konkurencie na tomto mieste môže založiť mesto a tým výstavbu divov narušiť, preto sa doporučuje obsadiť ostrov do poslednej voľnej pozície.

Narušenie stavby

Stavba divov môže byť narušená týmito spôsobmi:

  • Strata mesta na ostrove s daným divom.
  • „Zašednutie“ jedného z hráčov na ostrove s daným divom.
  • Odchod jedného z hráčov s jedným a viac mestami na ostrove s daným divom.

Ak je naplnený jeden z vyššie popísaných bodov, vyústi to k okamžitému zastaveniu stavby, zničení vložených surovín a nemožnosti pokračovať v ďalšom rozvoji divu, a to až do doby, kedy je div oslobodený - a aliancia opäť nevlastní všetky mestá na ostrove. Ak je stratené mesto na dive, ktorého úroveň je 10, dôjde k zbúraniu divu na úroveň 9, v prípade inej úrovne k zbúraniu divu nedochádza.

V momente kedy jedna z aliancií dostavia 10. úroveň daného divu, je prerušená výstavba 10. úrovne u iných alianciách a vložené suroviny sú stratené (ak im prebieha výstavba 10. úrovne vo chvíli, kedy boli boli inou alianciou predbehnutý). Vždy platí, že sa môže rozvíjať na maximálnu úroveň iba jeden div daného tipu na jednom hernom svete a rovnakú dobu!

Zbúranie divu

Ak spojenectvo stratí všetky mestá na ostrove s divom, dôjde ku kompletnému zničeniu divu. Čo znamená, že ak zistíte, že stavbu divu potrebujete zahájiť inde na inom mieste, nie je nič jednoduchšieho, než dočasne vyhodiť všetkých hráčov z ostrova, ktorí na danom ostrove majú mestá - div bude týmto krokom zničený.


Náklady

Aby ste vystavali div, budete potrebovať veľké množstvo surovín. Suroviny sa posielajú z mesta postupne a akonáhle dosiahnete požadovaného množstva surovín, môžete zadať do výstavby jeho ďalšej úrovne. Aby ste postavili celý div, musíte postaviť 10 úrovní, pričom ako bolo zmienené vyššie - nemôžu byť dve rovnaké divy na úrovni 10 v jednu chvíľu na jednom hernom svete.


Požiadavky na stavbu Divu sveta
Level Wood.png Stone.png Iron.png Time.png Stavby Favor.png Zrýchlenie
1 200 000 200 000 200 000 01h 57m 00s 00h 01m 40s
2 400 000 400 000 400 000 03h 57m 00s 00h 02m 30s
3 600 000 600 000 600 000 07h 37m 00s 00h 03m 20s
4 1 000 000 1 000 000 1 000 000 13h 07m 00s 00h 04m 10s
5 1 600 000 1 600 000 1 600 000 20h 33m 00s 00h 05m 00s
6 2 800 000 2 800 000 2 800 000 30h 00m 00s 00h 05m 50s
7 4 800 000 4 800 000 4 800 000 41h 34m 00 00h 06m 40s
8 8 200 000 8 200 000 8 200 000 55h 17m 00s 00h 07m 30s
9 14 000 000 14 000 000 14 000 000 71h 13m 00s 00h 08m 20s
10 23 800 000 23 800 000 23 800 000 89h 26m 00s 00h 09m 10s

Počty surovín potrebné na ďalšiu úroveň sa násobia rýchlosťou sveta. Tz. na svete s rýchlosťou 3 je potreba na 3. úroveň divu 600 000 * 3 = 1 800 000 od každej suroviny.
Za 400 priazne od každého boha môžete stavbu divu urýchľovať o vyššie zmienené časy. (posledný stlpček tabuľky).


PoslSur.png


Surovina.JPG

  • Prvé číslo → suroviny už sú na dive
  • Druhé číslo → suroviny na ceste
  • Tretie číslo → čo budete posielat na div
  • Štvrté číslo → celkové náklady na danú úroveň

Prehľad divov

Kliknite na ktoríkoľvek z divov pre viac informácií o ňom...
Pyramídy v Gíze Visuté záhrady V Babylone Socha Dia v Olympii Chrám Artemis Mauzóleum v Halikarnasse Rodský kolos Alexandrijský maják

Víťazstvo a ukončenie sveta

Pdfko.PNG

Víťaz sveta
Spojenectvo, ktoré postavilo ako prvé najmenej 4 divy na úroveň 10 (získala tak väčšinovú prevahu), sa stáva víťazom sveta.


Víťaz obdrží cenu „Víťaz sveta X“, ďalej certifikát Víťaza (viď vľavo) a na všetkých svetoch mu je zvýšená kapacita priazne z 500 na 550.

Pán sveta
Spojenectvo, ktoré postavilo všetkých 7 divov na úroveň 10, sa stáva Pánom sveta.

Crown.png

Pán sveta obdrží cenu „Pán sveta X“ a v jeho hráčskom profile sa bude namiesto vavrínového venca zobrazovať koruna.Poznámka
Na každom svete môže byť Víťazom iba jedno spojenectvo, avšak držiteľov titulu Pán môže byť na jednom svete aj viac spojenectiev!

Ukončenie sveta
Ak je určený Víťaz sveta a počet hráčov klesne pod 300, začne sa odpočítavať posledných 28 dní a potom sa svet definitívne uzavrie.
Tak hor sa za víťazstvom!