Denná odmena

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Úvod

Ak sa prihlasujete do hry denne, hodnota dennej odmeny bude narastať až do svojho maxima (7. dňa), kde zostane až do tej doby, kedy sa séria prihlásení preruší (jeden deň sa neprihlásite).

Na výber máte každý deň hneď tri druhy dennej odmeny.

  • Priazeň - priazeň bude pripočítaná k tomu bohu, ktorý je práve uctievaný v aktuálnom meste.
  • Suroviny - okamžite dostanete určitý počet surovín, opäť do aktuálne vybraného mesta.
  • Čarovný kalich - rozbite ho a získajte jednu z náhodných odmien.

Vždy si môžete zvoliť len jednu z ponúkaných odmien.

DennaOdmena.png

Okno dennej odmeny V čarovnom kalichu sa nachádzajú rôzne odmeny - bonusy k produkcii priazne, surovín, rýchlosti výstavby, jednotky (nie mýtické) alebo v prípade 7. dňa aj malé množstvo zlatiek.

Séria prihlásení

Séria prihlásenie znamená, koľko dní v rade ste sa aspoň raz prihlásili do hry. Tento počet určuje veľkosť vašej dennej odmeny za daný deň.

Keď sa jeden deň neprihlásite, vaša séria sa preruší a vy tak znovu začínate od 1. úrovne odmeny. Séria je prerušená nielen obyčajnou neaktivitou, ale aj zablokovaním účtu z dôvodu porušenia pravidiel hry. Režim dovolenky vašu sérii prihlásení nepreruší.

Svoju najlepšiu sériu prihlásení je možné vidieť vľavo hornom rohu okna denné odmeny.

Čarovný kalich

Nižšie nájdete prípadné obmeny z čarovného kalicha. Spomínané odmeny sú založené zo svetov s rýchlosťou 2 a po niekoľkých týždňoch pokroku v hre. Zájdi myšou na ikonu mystického kalichu alebo na číslo daného dňa, aby si zistil, akú odmenu v tento moment môžeš získať.

Deň 1-3

Deň 1 Deň 2 Deň 3
Suroviny 2000
Priazeň 60
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 5)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 4)
RARE BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (vzácne) (Level 2)
Suroviny 2500
Priazeň 80
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 5)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 4)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (epické) (Level 3)
Mbox navalup.png
Zrýchlené verbovanie (Level 3)
Suroviny 3000
Priazeň 100
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 5)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 4)
Mbox sword.png
Bojovník s mečom - posily (Level 5)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (epické) (Level 3)
EPIC UNIT ORDER BOOST.png
Skrátené trvanie verbovania (epické) (Level 3)

Deň 4-5

Day 4 Day 5
Suroviny 3500
Priazeň 125
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 6)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 5)
Mbox sword.png
Bojovník s mečom - posily (Level 6)
Mbox archer.png
Lukostrelec - posily (Level 6)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (epické) (Level 6)
EPIC UNIT ORDER BOOST.png
Skrátené trvanie verbovania (epické) (Level 6)
Suroviny 4000
Priazeň 150
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 6)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 6)
Mbox sword.png
Bojovník s mečom - posily (Level 6)
Mbox archer.png
Lukostrelec - posily (Level 6)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (epické) (Level 6)
Motivation de Tyché.png
Motivácia Týche (Level 1)

Deň 6-7 a viac

Deň 6 Deň 7 a viac
Suroviny 4500
Priazeň 180
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 7)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 6)
Mbox sword.png
Bojovník s mečom - posily (Level 7)
Mbox archer.png
Lukostrelec - posily (Level 7)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (epické) (Level 6)
Motivation de Tyché.png
Motivácia Týche (Level 1)
Défense Troyenne.png
Trójska obrana
Encouragement de Tyché.png
Povzbudenie Týche (Level 1)
Suroviny 6000
Priazeň 280
Mbox slinger.png
Vrhači z praku - posily (Level 8)
Mbox hoplite.png
Hopliti - posily (Level 7)
Mbox sword.png
Bojovník s mečom - posily (Level 8)
Mbox archer.png
Lukostrelec - posily (Level 8)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Efektívny architekti (epické) (Level 9)
Motivation de Tyché.png
Motivácia Týche (Level 1)
Défense Troyenne.png
Trójska obrana
Mbox gold.png 50 Zlato
Len pre svety s hrdinami
Coins of war wis.png Mince múdrosti + mince vojny (level 1)
Len pre svety bez hrdinov
Slavnosti Tyche.png Slávnosť radosti Tyché (level 1)