Plánovač útokov

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Plánovač útokov je nástroj, ktorý je k dispozícii po aktivácii Kapitána. Máte možnosť vytvoriť plány útokov a zdieľať ich s priateľmi či spojenectvom. Táto možnosť je vhodná hlavne pre koordináciu veľkých útokov a spoločných akcií, je i pre plánovanie podpôr.


Na to aby ste mohli využiť služby plánovača útokov, musíte mať aktívneho kapitána. Do plánovača si budete môcť zadávať plány útokov, podpôr, zdielať ich so spoluhráčmi so spojenectvom a tak budete mať prehľad o tom, koľko útokov či podpôr ešte musíte vyslať a v neposlednom rade budete mať prehľad o tom, kedy dané príkazy odoslať. Využijete ho hlavne pri tzv. časovaní útokov, podsúvaní podpôr apod.


Otvorenie plánovač útokov

Kliknutím na Premiove menu.png v hornej časti obrazovky sa vám otvorí pop-up menu v ktorom nájdete plánovač útokov. 4W4i.png

Vytvorenie nového plánu

Ak chcete vytvoriť nový plán, kliknite na "Vytvorenie nového plánu", zadajte názov plánu a názov mesta (malé pop-up okno vám pomôže vybrať presný názov cieľového mesta). Môžte ale nemusíte tiež zadať opis/poznámku k danému plánu a kliknite na "Vytvoriť plán".

Nový plán.PNG


Ak ste vytvorili plán, tak sa vám otvorí okno s vašimi mestami a jednotkami vo vašich mestách. Máte prehľad o tom, aké jednotky v mestách máte, aký je čas cesty s danou jednotkou do cieľového mesta.

Zadať útok.PNG

Potom, ako ste si vybrali mesto, z ktorého chcete útok/obranu odoslať a po kliknutí naň, sa vám mesto otvorí a vy môžete zadávať príkazy.

  • Zvoľte, či chcete jednotky z daného mesta vyslať ako útok alebo obranu Off-deff.PNG;
  • Vyberte, aké jednotky chcete, aby v pláne boli odoslané;
  • Vpíšte čas dopadu útoku/podpory;
  • Potvrďte príkaz s "pridať príkaz";
  • Takto pridávajte všetky príkazy, ktoré chcete v danom pláne vyslať, z každého mesta jednotlivo.

Plánovač vám pri zadávaní útokov umožňuje aj použitie nasledujúcich filtrov:

Pl.filter.png


Pl.f.1.PNG - Skryť/ukázať jednotky v pohybe.
Pl.f.2.PNG - Skryť/ukázať jednotky použité v inom pláne.
Pl.f.3.PNG - Kliknutím na niektorú z jednotiek vám plánovač zobrazí mestá v ktorých daná jednotka je k dispozícii. Kliknutím na X sa zadanie jednotiek zmaže.
Pl.f.4.PNG - Zobrazenie miest podla ich názvu.
Pl.f.5.PNG - Zobrazenie miest podľa vzdialenosti k danému cieľovému mestu.

Príkazy a upozornenie na príkazy

Ak ste zadali všetky potrebné príkazy, môžete začať s odosielaním útokov/podpôr. Kliknutí na Plány sa vám zobrazenia všetky dostupné plány ktoré ste si postupne vytvorili. Kliknutím na názov plánu sa vám otvorí samotný plán útoku/podpory. Utok na wiki.PNG

Otvorí sa vám okno s plánom. Toto okno je rozdelené na dve časti ľavá a pravá strana okna.

Pravá a lavá.PNG

Ľavá strana okna - v nej vidíte ciele vašich plánov. Kliknutím na názov cieľa sa vám na pravej strane otvorí zoznam útokov zadaných v danom pláne. V hornej časti ľavej strany okna nájdete možnosť zdieľať plány vašich útokov.

  • - Kliknutím na Upraviť oprávnenia vám vyskočí okno, kde zadáte meno hráča alebo názov spojenectva, s ktorým chcete vaše plány zdielať.
  • - Kliknutím na +.PNG môžte pridať ďalšie ciele útokov.
  • - Kliknutím na X.PNG vymažete aktuálne vybratý plán.


Pravá strana okna - v nej máte možnosť vidieť všetky útoky, ktoré ste do daného plánu pridali. Kliknuutím na Útok.PNG sa vám otvorí daný útok a naskočia vám do príkazu jednotky, ktoré ste si pri vytvorení plánu zadali. Zobrazenie miest v danom pláne môžte tiež filtrovať podla potreby a to nasledovne:
Pl.f.4.PNG - mestá sa vám zobrazia podla názvu miest.
Hodinky.PNG - mestá sa zoradia podľa času odchodu.
Hodinky2.PNG - mestá sa zoradia podľa času príchodu na daný ciel zadaný v pláne.

V spodnej časti môže pridať zabudnutý útok kliknutím na +.PNG a vymazať daný útok kliknutím na X.PNG.

Dôležité upozornenie

Plánovač útokov za vás útoky neodošle! Slúži len ako nástroj na plánovanie útokov. Všetky útoky v ňom zadané budete musieť odoslať vy sami a to spôsobom, ktorý sme si vyššie opísali. Na blížiaci sa čas odoslania útokov budete upozornení systémom a to týmto upozornením Upozornenie.PNG v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknutím na upozornenie, vám to automaticky otvorí plánovač a prepne vás to do daného mesta z ktorého má najbližší útok na daný ciel doraziť.