Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Rebríček je prehľad všetkých hráčov a ich spojenectiev na svete. Rozdelený je na niekoľko častí v stĺpcoch.


Body hráča

  • Globálne - všetci hráči zoradení podľa celkového počtu bodov, počet miest hráčov a ich bodový priemer.
  • Hráč na mori - zoradení všetci hráči, ktorých mestá sa nachádzajú na vymedzenom mori, rovnako aj bodový priemer.


Spojenectvo

  • Spojenectvo - celkové umiestnenie spojenectiev podľa bodov, počet ich členov a bodový priemer.
  • Spojenectvo mora - umiestnenie spojenectva podľa bodového obsadenia na vymedzenom mori, počet miest.


Bojové body hráča

  • Najlepší útočníci - body jednotlivých hráčov získané pri útoku (domobrana sa nepočíta).
  • Najlepší obrancovia - body jednotlivých hráčov získané obranou (len vo vlastných mestách).
  • Najlepší bojovníci - súčet útočných a obranných bodov hráčov.


Bojové body spojenectva

  • Najlepší útočníci - body spojenectiev získané útočením.
  • Najlepší obrancovia - body spojenectiev získané bránením.
  • Najlepší bojovníci - súčet bojových bodov celého spojenectva.