Jednotky

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Pozemné jednotky Pozemné jednotky Obranné jednotky
Militia90px.png
Sword90px.png
Archer90px.png
 Útočné jednotky
Slinger90px.png
Rider90px.png
Catapult90px.png
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Hoplite90px.png
Chariot90px.png
Námorné jednotky Námorné jednotky Obranné jednotky
Biréma
 Útočné jednotky
Zápalná loď
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Triréma
 
Prepravný čln
Rýchla prepravná loď
Výbušná loď
Osídľovacia loď
PortretZeus.png 
Minotaur90px.png
Manticore90px.png
 PortretPoseidon.png 
Cyclop90px.png
Hydra90px.png
 PortretHera.png 
Harpy90px.png
Medusa90px.png
 PortretAthena.png 
Centaur90px.png
Pegasus90px.png
PortretHades.png 
Cerberus90px.png
Erynia90px.png
 PortretArtemis.png 
Boar90px.png
Gryf90px.png
 70px-Panteón Grepolis.png 
Godsent90px.png


O jednotkách a stránke

Keďže je Grepolis hrou zameranou na boj, bojom sa nevyhnete a vojenské jednotky budú vašim hnacím motorom nielen na cestách k rozširovaniu impéria, ale aj pri jeho ubráneniu. Sú nevyhnutnou súčasťou hry a ich zbytočná strata môže spustiť sériu akcií s fatálnymi dôsledkami pre vašu ríšu, preto vždy venujte maximálnu pozornosť tomu, či nasadzujete do daného boja vhodné jednotky. Nikdy nie je na škodu použiť aj simulátor, ktorý výsledok boja nanečisto a vierohodne spočíta.

Na tejto stránke uvidíte prehľad jednotiek v hre, keď každú z nich je možné pričleniť do kategórie „Útočnej“, „Obrannej alebo „Hybridnej“. Ich klasifikácie tu v nápovede samozrejme korešpondujú s ich praktickým využitím v hre. Vysvetlenie, čo ktorá kategória v hre znamená, nájdete priamo v daných kapitolách tohto článku.

U niektorých jednotiek môžete nájsť v kolónke hodnotu „N/A“. Nie preto, že by sme ju nepoznali, ale pretože z určitých dôvodov hodnotu nemá. Kliknite na jej obrázok alebo názov a prečítajte si o nej viac na zvláštnej stránke. Stĺpec uvádzajúci dobu výcviku jednotky obsahuje základnú dobu, teda pre rýchlosť sveta 1 a úroveň 1 u kasární/prístavu. U vyšších rýchlostiach sveta čas vydeľte. Rýchlosť jednotiek je uvedená pre svety s nastavením rýchlosti jednotiek 1. Ak je na vašom svete vyššia rýchlosť, tak hodnotu vynásobte. Neviete, čo je to rýchlosť sveta alebo rýchlosť jednotiek?

Atribúty jednotiek

Skoro všetky jednotky (v hre je ešte niekoľko „špeciálnych“) majú svoje útočné aj obranné hodnoty, teda ak je jedna napríklad útočného tipu, stále má aj nejaké obranné hodnoty, aj keď sú dosť nízke.

V prípade pozemných jednotiek sa stretávame s 3 typmi obranných hodnôt (a s rovnakým počtom druhov útokov) - proti ostrému útoku Defense sharp.png, proti tupému Defense blunt.png a proti streleckému Defense distance.png. Z toho vychádza, že aj útoky musia byť buď tupé Att hack.png, ostré Att sharp.png alebo strelecké Stats distance.png. Každá z pozemných jednotiek disponuje len s jedným z týchto útokov.

Oproti tomu u námorných jednotiek je situácia ďaleko jednoduchšia - každá disponuje námorným útokom Naval stats.png a námornou obranou Defense naval.png.

Bežné a mýtické jednotky

V hre sa stretávame s bežnými a mýtickými jednotkami. Veľmi pravdepodobne sa budete väčšinu času stretávať s týmito bežnými, ktoré sú oproti mýtickým ďaleko dostupnejšie - stoja len bežné suroviny - drevo Drevo, kameň Stone.png alebo striebro Iron.png a nie aj priazeň Favor.png, ktorú veľmi pravdepodobne budete potrebovať aj na zosielanie kúziel. Mýtické jednotky zato ale častokrát ponúkajú o niečo silnejšie atribúty oproti bežným jednotkám. Aby sme ich ale mohli s bežnými jednotkami efektívne porovnávať, musíme hodnotu ich atribútov deliť počtom obyvateľov, ktoré vyžadujú na svoj výcvik.

Bonusy

Nižšie uvedené hodnoty sú bez akýchkoľvek bonusov, ktoré sa v hre vyskytujú. Ak sa chcete dozvedieť, aké bonusy alebo kúzla sa na jednotku uplatňujú, rozkliknite si jej separovanú stránku.

Unit details ground.png Pozemné jednotky

V počiatočnej fáze hry si vystačíte iba s pozemnými jednotkami, ale akonáhle vystrčíte svoj nos a ambície aj mimo domovský ostrov, zistíte, že sú pozemné jednotky len polovicou úspechu - nedokážu sa samy od seba prepraviť cez more - k tomu budú potrebovať pomoc námorných síl. Napriek tomu ich v žiadnej fáze hry nezatracujte. Budete ich potrebovať vždy.

Offensive type.png Útočné

Ako už názov napovedá, jednotky v tabuľke nižšie sú vhodné len a iba do útoku. Ak zbystríte útok na svoje mesto a máte v ňom útočné jednotky, nenechávajte ich v ňom! Veľmi ľahko o ne prídete a svojho súpera potešíte. Dobrou taktikou je takéto jednotky „schovať“ buď do iného zo svojich miest alebo ku spoluhráčovi. Ako? Jednoducho ich pošlite do daného mesta formou podpory a akonáhle nebezpečenstvo pominie, stiahnete si ich späť! Snažte sa ich schovať len do blízkych miest - aby sa nevracali dlho domov v prípade, že by ste ich urgentne potrebovali.

Nevyplatí sa ich zbrojiť v mestách, ktoré sú od nepriateľov moc vzdialené - útok s nimi by eliminoval moment prekvapenia a súper by mal dosť času na zvolanie veľkého množstva podpôr.

Land unknown.png Náklady Atribúty
Drevo Kameň Strieborné mince Obyvateľstvo Trvanie výcviku Útok Obrana proti tupým zbraniam Obrana proti ostrým zbraniam Obrana proti streleckým zbraniam Korisť Rýchlosť
Slinger90px.pngVrhač z praku 55 100 40 1 20 min. 23 Strelecký útok 7 8 2 8 14
Rider90px.pngJazdec 240 120 360 3 1 hod. 12 min. 60 Tupý útok 18 1 24 72 22
Catapult90px.pngKatapult 700 700 700 15 6 hod. 100 Strelecký útok 30 30 30 400 2

Unit details defend2.png Obranné

Obranné jednotky oproti útočným nevyžadujú až toľko opatery - ak sú vo vhodnom zložení (nieje obrana zložená napríklad len z lukostrelcov a súper neposlal do útoku len jazdcov), súper utrpí straty, ktoré zabolia aj jeho.

Strážte si ale vyššiu úroveň hradieb! Obecne, ak je ich úroveň vyššia ako 12 - 15, je vo väčšine prípadov lepšie ich odvolať, tzn. poslať ich preč, než by ste o ne mali ľahko prísť. Ak ich posielate na podporu k svojmu spoluhráčovi, vždy vyžadujte informáciu o úrovni hradieb. V tiesni môže sebamenšie mrhanie obrannými jednotkami rozhodnúť o strate mesta.

Výcvik obranných jednotiek v mestách, ktoré sú od súpera moc vzdialené, je často krát ich najefektívnejším využitím. Záložné obranné sily sa môžu vždy hodiť.

Land unknown.png Náklady Atribúty
Drevo Kameň Strieborné mince Obyvateľstvo Trvanie výcviku Útok Obrana proti tupým zbraniam Obrana proti ostrým zbraniam Obrana proti streleckým zbraniam Korisť Rýchlosť
DomobranaDomobrana N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 8 4 N/A N/A
Bojovník s mečomBojovník s mečom 95 0 85 1 18 min. 5 Tupý útok 14 8 30 16 8
LukostrelecLukostrelec 120 0 75 1 19 min. 8 Strelecký útok 7 25 13 24 12

Offensive type.pngUnit details defend2.png Hybridné

Hybridné, alebo taktiež univerzálne, jednotky predstavujú akési spojenie útočných aj obranných kapacít u vyššie uvedených jednotkách. Ani v jednom nevynikajú, ale taktiež ani v jednom nezaostávajú. Je teda vhodné ich mať k dispozícii hlavne v mestách, ktoré sú blízko súpera. Na takýchto miestach je obvykle viac než vhodné byť pripravený ako na to sa brániť, tak aj útočiť. Nikdy neviete, čo sa stane v ďalšom okamžiku.

Ak sa budete chystať s nimi brániť, berte do úvahy opäť vyššiu úroveň hradieb, ako popisujeme vyššie u obranných jednotkách.

Land unknown.png Náklady Atribúty
Drevo Kameň Strieborné mince Obyvateľstvo Trvanie výcviku Útok Obrana proti tupým zbraniam Obrana proti ostrým zbraniam Obrana proti streleckým zbraniam Korisť Rýchlosť
HoplitHoplit 0 75 135 1 23 min. 16 Ostrý útok 18 12 7 8 6
Bojový vozBojový voz 200 440 320 4 1 hod. 36 min. 56 Ostrý útok 76 16 56 64 18

Unit details ground mythic.png Pozemné mýtické jednotky

Čím drahšia jednotka je, tým obozretnejšie sa je nutné s ňou nakladať. Produkcia priazne vám nikdy nedovolí produkovať masy týchto jednotiek, preto by nebolo ani veľmi múdre ich vnímať ako kľúčovú silu vášho vojska. Túto rolu je ďaleko vhodnejšie ponechávať obyčajným jednotkám.

Snažte sa vždy vyťažiť maximum z ich benefitov, inak sa z nich stane iba nákladná a nie moc zmysluplná zábavka. Uvedomte si príklad - postráda zmysel cvičiť v rovnakom meste jezdcov aj harpie. Harpia je skoro rovnako silná ako jazdec, jej výhodou je ale vyššia rýchlosť a schopnosť lietať. Ak pošleme vojsko s takýmto zložením do útoku, musíme ho aj tak nalodiť na lode (jazdec nevie lietať) a naviac prichádzame o benefit v podobe rýchlosti - rýchlosť útoku je určená najpomalšou jednotkou. Ďaleko efektívnejšie je vyzbrojiť takéto mesto čisto len s harpiami a mať tak samostatnú letku. Rôzne tipy na to, v akých situáciách mýtické jednotky nasadzovať, nájdete na ich zvláštnych stránkach.


!
Ak zmeníte v meste uctievaného boha, prídete o všetky
mýtické jednotky, ktoré ste v ňom cvičili.
Výnimkou je vyslanec bohov. Vráti sa aj podpory s mýtickými.

Offensive type.png Útočné

Pre útočné mýtické jednotky platí to isté, čo pre obyčajné - nikdy sa s nimi nebráňte! Sú v obrane veľmi slabé. Zároveň ani nedoporučujeme s nimi útočiť do mesta, v ktorom nemáte ani poňatia o súperovej obrane - mohli by ste o ne prísť, bez toho aby ste súperovi spôsobili výraznejšiu škodu, ktorá by bola dosť adekvátna ich cene. Platí to hlavne pre letecké jednotky, ktoré je najlepšie cvičiť v mestách, v ktorých nezbrojíte žiadne ďalšie jednotky - teda vznikne vám tak samotná vysoko mobilná letka.

Letecké jednotky sú vysoko efektívne, ak útočíte na mesto s nízkou úrovňou hradieb a nasadíte proti danej obrane vhodný tip - napr. mantikory proti bojovníkom s mečom. Proti lukostrelcov by už ale mantikóry utrpeli ťažké straty.

Land unknown.png Náklady Atribúty
Drevo Kameň Strieborné mince Priazeň Obyvateľstvo Trvanie výcviku Útok Obrana proti tupým zbraniam Obrana proti ostrým zbraniam Obrana proti streleckým zbraniam Korisť Rýchlosť
MantikoraMantikora 5 500 3 750 4 250 270 45 9 hod. 1 010 Ostrý útok 170 225 505 360 22
HarpiaHarpia 2 000 500 1 700 85 14 2 hod. 48 min. 295 Tupý útok 105 70 1 340 28
ErinyaErinya 3 300 6 600 6 600 330 55 6 hod. 1 700 Strelecký útok 460 460 595 440 10
Vták Noh
Vták Noh
4 100 2 100 5 200 230 35 9 hod. 30 min. 900 Tupý útok 320 330 100 350 18

Unit details defend2.png Obranné

Aj keď tieto jednotky predstavujú v obrane hrôzostrašného protivníka, v útoku padajú ako muchy, preto s nimi nikdy do boja proti nepriateľovi nevyrážajte. Rovnako ako u obyčajných obranných jednotiek, aj u týchto by ste mali zvažovať úroveň hradieb.


Nezabúdajte taktiež na to, že ak chcete začleniť do podpôr určitého mesta aj mýtické jednotky, musí sa v cieľovom meste uctievať boh, ktorý danú mýtickú jednotku poskytuje! Celá podpora sa inak po príchode do cieľového mesta vráti späť domov, o čom vám príde aj hlásenie.

Land unknown.png Náklady Atributy
Drevo Kameň Strieborné mince Priazeň Obyvateľstvo Trvanie výcviku Útok Obrana proti tupým zbraniam Obrana proti ostrým zbraniam Obrana proti streleckým zbraniam Korisť Rýchlosť
Kentaurus
Kentaurus
2 300 400 900 70 12 2 hod. 16,5 min. 134 Strelecký útok 195 585 80 200 18
Pegas
Pegas
4 000 1 300 700 120 20 4 hod. 100 Ostrý útok 750 275 275 160 35
Kerberos
Kerberos
1 950 2 350 4 700 180 30 2 hod. 20 min. 210 Tupý útok 825 300 1 575 240 4
Kalydonský diviakKalydonský diviak 2 900 1 500 1 600 120 20 4 hod. 20 min. 180 Tupý útok 700 700 100 240 16

Offensive type.pngUnit details defend2.png Hybridné

Hybridné, alebo taktiež univerzálne, jednotky predstavujú akési spojenie útočných aj obranných kapacít u vyššie uvedených jednotiek. Ani v jednom nevynikajú, ale taktiež ani v jednom nezaostávajú. Je teda vhodné ich zbrojiť v mestách, ktoré sú blízko súpera. Na takýchto miestach je obvykle viac než vhodné byť pripravený ako na to sa brániť, tak aj útočiť. Nikdy neviete, čo sa stane v ďalšom okamžiku.

Ak sa s nimi budete chystať brániť, zohľadnite opäť vyššiu úroveň hradieb, ako popisujeme vyššie u obranných jednotkách. Útoky naslepo si poriadne taktiež premyslite.

Land unknown.png Náklady Atributy
Drevo Kameň Strieborné mince Priazeň Obyvateľstvo Trvanie výcviku Útok Obrana proti tupým zbraniam Obrana proti ostrým zbraniam Obrana proti streleckým zbraniam Korisť Rýchlosť
MinotaurusMinotaurus 2 500 1 050 5 450 202 30 4 hod. 30 min. 650 Tupý útok 750 330 640 480 10
KyklopKyklop 3 000 5 000 4 000 240 40 7 hod. 58 min. 1 035 Strelecký útok 1 050 10 1 450 320 8
MedúzaMedúza 1 100 2 700 1 600 110 18 6 hod. 15 min. 425 Ostrý útok 480 345 290 400 6
Vyslanec bohovVyslanec bohov 0 0 0 12 3 35 min. 45 Tupý útok 40 40 40 5 16

Unit details naval2.png Námorné jednotky

Námorné jednotky predstavujú asi najrozmanitejšiu kategóriu. V okamihu, kedy sa vypravíte do mesta na inom ostrove, budete potrebovať práve tieto jednotky. V prípade boja bude úspech vašich pozemných jednotiek závisieť najskôr na námorných jednotkách. Čím viac bojových lodí v bránenom prístave prežije námorný boj, tým viac prepravných lodí útočníka ide pod hladinu... spolu s pozemnými jednotkami, ktoré na nich boli nalodené! Chráňte si preto svoj prístav a zároveň pri útokoch dbajte na to, aby sa s vašimi pozemnými útokmi vedenými cez more plavilo aj dostatočné množstvo doprovodných lodí.

O účele a možnostiach využitia jednotlivých lodí sa dočítate na zvláštnych stránkach - jednoducho kliknite na obrázok alebo názov.

Naval unknown.png Náklady Atributy
Drevo Kameň Strieborné mince Obyvateľstvo Trvanie výstavby Hodnota útoku Hodnota obrany Prepravná kapacita Rýchlosť Typ
Prepravný člnPrepravný čln 500 400 400 7 2 hod. 40 min. N/A N/A 26 8 N/A
BirémaBiréma 800 700 180 8 2 hod. 45 min. 24 160 N/A 15 Vhodná do obrany
Zápalná loďZápalná loď 1 300 300 800 10 4 hod. 200 60 N/A 13 Vhodná do útoku
Výbušná loďVýbušná loď 500 750 150 8 1 hod. 6,7 min. N/A N/A N/A 5 N/A
Rýchla prepravná loďRýchla prepravná loď 800 0 400 5 2 hod. N/A N/A 10 15 N/A
TrirémaTriréma 2 000 1 300 1 300 16 4 hod. 250 250 N/A 15 Vhodná do útoku Vhodná do obrany
Osídľovacia loďOsídľovacia loď 10 000 10 000 10 000 170 18 hod. N/A N/A N/A 3 N/A


Unit details naval2 mythic.png Mýtické námorné jednotky

Tip námorných jednotiek nemá moc veľký význam rozoberať. Ako názov napovedá, jedná sa o mýtické jednotky (platia pre ne teda náležitosti uvedené vyššie u pozemných mýt. jednotkách), ktoré sa v boji chovajú viacmenej ako lode.

Naval unknown.png Náklady Atributy
Drevo Kameň Strieborné mince Priazeň Obyvateľstvo Trvanie výstavby Hodnota útoku Hodnota obrany Rýchlosť Typ
HydraHydra 6 750 3 500 4 750 300 50 11 hod. 40 min. 1 310 1 400 8 Vhodná do útoku Vhodná do obrany

Súvisiace stránky

Spoločne s touto témou by vás mohli zaujímať aj nasledujúce stránky, ktoré s ňou súvisia: