Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Simulátor

Simulátor je užitočný pomocník ktorý ti umožní nasimulovať útok a obranu. Vďaka nemu si môžeš odsimulovať boje a tak budeš mať prehľad o tom akou silou disponuješ, ktoré jednotky sú ti v boji užitočné. Jednoducho vlož do simulátora počet svojich jednotiek a jednotiek nepriateľa, priraď Hrdinov k mestách, pridaj všetky bonusy ktoré v obrane a útoku sú a jednoducho zistíš výsledok boja.

Útočník.JPG je symbolom útočníka.
Obranca.JPG je symbolom obrancu.
Straty vojska.JPG symbol strát útočníka.
Straty obranca.JPG symbol strát obrancu.

Simka.JPG

Pridať božstvo

K simulátoru je nutné zadať boha ako k vašim jednotkám, tak k jednotkám protivníka, v prípade ak chcete simulovať aj mýtické jednotky,. Tým sa vám otvoria možnosti a k pozemným jednotkám pribudnú aj mýtické jednotky.

Zvoliť božstvo.JPG

Zvoliť útok

V dolnej časti okna si môžte navoliť či chcete simulovať normálny útok, alebo prienik.

Útok-prienik.png

Pridať oddiely

Jednoduchým spôsobom môžte pridať všetky svoje oddiely či už ako útok alebo ako obrana. Zvolte možnosť ktorú chcete simulovať a pridajú sa vám do simulátora všetky jednotky z daného mesta.

Pridať o.png

Voľba jednotiek

  • Námorné jednotky

Námorné jednotky máte možnosť vybrať vpísaním počtu, alebo jednoduchým kliknutím na jednotku.

Námorné jednotky.JPG


  • Pozemné a Mýtické jednotky

Rovnakým spôsobom je možné pridať aj pozemné jednotky. Jednoducho vpíšte počty do okienok, alebo kliknite na jednotku a jednotka sa pridá. V prípade mýtických jednotiek je nutné najskôr zvoliť božstvo viď. vyššie a následne po tom sa vám zobrazia mýtické jednotky vybraného Boha.


Poz jednotky.JPG

Bojové bonusy

Bojové bonusy majú dve samostatné okná. Prvé okno ponúka nasledujúce možnosti:

  • V prvom okne vidíte bonusy pevniny.
  • V druhom okne vidíte bonusy mora.
  • V treťom okienku zo symbolom Šťastie.JPG si môžete pridať šťastie od -30 do 30. Šťastie ovplyvňuje bojové šťastie útočníka. Čím nižšie šťastie má útočník, tým sú jeho jednotky slabšie.
  • Štvrté okienko so symbolom Morálka.JPG sa vyplňuje len v prípade, ak je na svete aktívna morálka. Morálka ovplyvňuje silu útočníka. Ak má morálka hodnotu 100%, tak nemá žiadny vplyv na útočníka. Avšak, ak je morálka nižšia ako 99% a menej, sú útočné jednotky útočníka slabšie
  • V piatom okienku zadávate výšku vašich hradieb.Hradbyy.JPG

Bonusy 1.JPG


  • Po rozkliknutí symbolu +.JPG sa vám zobrazia ďalšie možnosti prídavným bonusov.

Nájdete tam bonusy kúziel, bonusy z odmien, nočný bonus, výskumov, radcov, vežu.Bonusy 2.JPG

Hrdinovia

Rovnako ako ostatné jednotky je možné k mestách priradiť aj hrdinov. Kliknutím na +.JPG sa vám otvoria Hrdinovia. Šípky.JPG Šípkami upravte level hrdinu. Rovnakým spôsobom môžte priradiť aj k útočnej a aj k obrannej jednotke hrdinu.

Hrdina sim.JPG

Tlačítko simulovať a prežité jednotky

Tlačítko simulácie používajte po zadaní všetkého potrebného. Po kliknutí prebehne simulácia boja. Tlačítko prežité jednotky používajte po simulácii v prípade, že prežijú niektoré z obranných jednotiek. Po kliknutí sa na "Pridať oddieli, ktoré prežili" simulátor do polí vloží obranné jednotky ktoré pri simulácii prežili.


Simulovať.JPG