Administrátor

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Administrátor
Administrator.png

Vystavba.png + 5 príkazov
Premiove menu.png+ 11 prehľadov

„Administrátor vás podporuje pri výstavbe a organizácii obrovskej ríše. Môžete zadať viac stavebných príkazov a zostaví vám radu prehľadov“

Prehľady

Pri nabehnutí na Premiove menu.png, na hornej lište, vyskočí tabuľka s týmito prehľadmi.

Rozšírený front

Po aktivácii Administrátora sa vám na celú dobu, cez ktorú ho máte predplateného, rozrastie front výstavby a výskumov o možnosť zadávať viac o 5 príkazov k stavbe ale aj k výskumom (takže z 2 až na 7 príkazov).
Zoznam stavieb.JPG

Po skončení služieb Administrátora sa vám počet miest vo fronte vráti do obvyklého počtu dvoch miest, avšak už zadané príkazy nad tento limit sa dokončia bez akéhokoľvek narušenia, každopádne vám už nie je povolené zadávať ďalšie príkazy nad počet dva.


Zoznam1.png

Rýchla lišta

Rýchla lišta umiestená pod hornou lištou je prémiovou funkciou, ku ktorej môžete získať prístup po aktivácii Administrátora. Môžete si do nej pridať odkazy, pre rýchle otváranie pre vás dôležitých budov.
Pre editáciu rýchlej lišty kliknite na ozubené koliesko nachádzajúce sa vľavo. Kliknite na "nová položka menu", vložte názov a java kód budovy. Kódy nájdete v tejto tabuľke:

Názov Kód
Senát javascript: MainWindowFactory.openMainWindow ()
Jaskyne javascript: HideWindowFactory.openHideWindow ()
Sklad javascript: BuildingWindowFactory.open ('storage')
Farma javascript: FarmWindowFactory.openFarmWindow ()
Drevársky tábor javascript: LumberWindowFactory.openLumberWindow ()
Kameňolom javascript: StonerWindowFactory.openStonerWindow ()
Strieborná baňa javascript: IronerWindowFactory.openIronerWindow ()
Tržnica javascript: MarketWindowFactory.openMarketWindow ()
Prístav javascript: DocksWindowFactory.openDocksWindow ()
Kasárne javascript: BarracksWindowFactory.openBarracksWindow ()
Hradby javascript: BuildingWindowFactory.open ('wall')
Akademia javascript: AcademyWindowFactory.openAcademyWindow ()
Chrám javascript: TempleWindowFactory.openTempleWindow ()
Agora (Obrana) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('index', open)
Agora (Mimo) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('units_beyond', open)
Agora (Simulátor) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('simulator', open)
Agora (Kultúra) PlaceWindowFactory.openPlaceWindow ('culture', open)
Název Kód
Obchod javascript:Overviews.openOverview('trade_overview')
Rozkazy javascript:Overviews.openOverview('command_overview')
Verbovanie javascript:Overviews.openOverview('recruit_overview')
Vojska javascript:Overviews.openOverview('unit_overview')
Vojska mimo javascript:Overviews.openOverview('outer_units')
Budovy javascript:Overviews.openOverview('outer_units')
Kultúra javascript:Overviews.openOverview('culture_overview')
Bohovia javascript:Overviews.openOverview('gods_overview')
Jaskyna javascript:Overviews.openOverview('hides_overview')
Skupiny miest javascript:Overviews.openOverview('town_group_overview')
Zoznam miest javascript:Overviews.openOverview('towns_overview')
Název Kód
Roľnícne dediny javascript:GPWindowMgr.Create(GPWindowMgr.TYPE_FARM_TOWN_OVERVIEWS,'Farming villages',{})
Plánovač útokov javascript:GPWindowMgr.Create(GPWindowMgr.TYPE_ATTACK_PLANER,'Attack planner')
  • ďalšie odkazy
Název Kód
Rezervačný nástroj javascript:hOpenWindow.openReservationList();void(0);
Fénický kupec javascript:Layout.phoenicianSalesman.open()


Kategoria:Prémium