Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Prehľad vojsk

„Tu sa zobrazuje prehľad o vašich vojskách a môžete tu skontrolovať, v ktorých mestách sú pripravené kasárne alebo prístav. Okrem toho sa tu môžte pozrieť, koľko máte vo svojich mestách k dispozícii surovín a voľného obyvateľstva.“

Armyover.png

Vzhľad prehľadu vojsk


Pre použitie celkom nenáročný prehľad. V okne prehľadu vojsk máte zobrazený zoznam všetkých miest spolu s vojskom v každom z nich. Kliknutím na „Zobraziť všetky vojská“ zobrazia sa okrem domácich vojsk aj tie, ktoré sú vo vašich mestách ako podpora.

Po kliknutí kamkoľvek v „obdĺžniku“, v ktorom sú obsadené informácie o každom meste, sa vám rozbalí front verbovania v prístave a kasárňach (viď. úvodný obrázok), pričom môžete z tejto pozície vydávať príkazy k náboru nových jednotiek. Po nabehnutí na akúkoľvek skupinu jednotiek vo výcviku sa vám zobrazí popis s časom dokončenia verbovania danej jednotky. Po kliknutí kamkoľvek v obdĺžniku, v

Prehľad vojsk mimo

Tu sú uvedené všetky mestá, do ktorých ste umiestnili vlastné vojská ako podporu. Jednotlivé vojská alebo aj všetky vojská naraz môžete kliknutím privolať späť do domovského mesta.“

Vzhľad prehľadu vojsk mimo

Tak isto aj s prehľadom vojsk mimo sa pracuje za pomoci niekoľkých tlačítok. Hlavným prvkom je okrem zobrazenia zoznamu vojsk umiestených mimo vlastného mesta aj možnosť odvolať vojská späť.

  • Vrátiť všetky jednotky - odvolá všetky vojská z podporovaného mesta.
  • Vrátiť časť jednotiek - odvolá vami požadovanú časť vojska z podporovaného mesta. Po zvolení vojsk, ktoré sa majú vydať na cestu späť, stačí kliknúť na Accept.png.
Witdraw3.png

Vrátenie časti jednotiek späť

Nezabudnite, že pri čiastočnom sťahovaní pozemných síl z podporovaného mesta musí v meste ostať dostatok prepravných lodí!

Mestá je možné zoradiť abecedne podla názvu podporovaného mesta, podporovaného hráča alebo počtu umiestených vojsk. Tlačítkom Ascending_descending.png meníte zoradenie vzostupne/zostupne.