Vzbura

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation


Požiadavky

Výskumy

Na to aby ste mohli prevziať mesto niekoho iného, budete musieť splniť niekoľko požiadaviek, bez ktorých dobytie mesta nie je možné zrealizovať.

Dokončiť dôležité budovy, výskumy a jednotky.

Budovy

  • Prístav na úrovni 20.


Budova Minimálna úroveň Purpose
Academy Akadémia úroveň 22 Potreba vyskúmať Osídľovaciu loď
Harbour Prístav Úroveň 20 Potreba k stavbe osídľovacej lode


Jednotky

Prevzatie mesta budete potrebovať aj osídľovaciu loď. Táto jednotka je verbovaná v prístave a budete si ju môcť postaviť po tom, ako vybudujete prístav na úroveň 20 a budete ma dokončený výskum Osídľovacia loď.

Jednotka Meno Cena
Colony Ship Osídľovacia loď 10,000 Wood.png 10,000 Stone.png 10,000 Iron.png 170 Pop.png
  • Proces dobývania iného mesta prebieha jak námorným, tak aj pozemným útokom. Na to, aby ste osídlovaciu loď mohli vyslať potrebujete min. 1 bojovú loď (Zápalnú loď, Trirému alebo birému) ako doprovod a spolu s námornými jednotkami je nutné poslať aj pozemné (+dostatočný počet prepraviek) alebo mýtické jednotky.

Kultúra

Poslednou požiadavkou je, dostatočný počet kultúrnych bodov. Na začiatku hry máte kultúrnu úroveň na 2 mestá. Jedno z nich je to mesto s ktorým začínate a druhá kultúrna úroveň je voľná s možnosťou dobyť ďalšie mesto. Každú ďalšiu kultúrnu úroveň môžte získať agore, kde kultúru môžeš získať štyrmi rôznymi spôsobmi a to spúšťaním mestského festivalu, olympijskej hry, víťaznej procesie alebo divadelnej hry.Vzbura

Vzbura prebieha v dvoch fázach. Prvá, keď v napadnutom meste vyvoláte povstanie a druhá počas ktorej je možné napadnuté mesto prevziať.


Vyvolanie vzbury

  • Prvý krok ktorý musíte urobiť je, poslať útok v ktorom zaškrtnete možnosť Vzbura.

Vzburu je možné vyvolať len ak v napadnutom meste zdoláte všetky pozemné jednotky. Bez toho, aby ste svojim útokom prešli všetky pozemné jednotky v meste nepriateľa sa povstanie nezaháji.

Vyvolať vzburu.JPG

  • Po úspešnom dopade útoku a po zdolaní všetkých pozemných jednotiek sa začne odpočet 12 hodín počas ktorých sa "začína povstanie". Je to čas, v ktorom si obranca mesta môže svoje napadnuté mesto zabezpečiť podporami a rovnako môže svoje mesto normálne spravovať.

Pov2.JPG

  • Ikona povstania sa vám zobrazí v hornej lište, kde bude odpočítavať čas z 12 hodín. Pov.1f.png

Dobytie mesta

Po uplynutí 12 hodín od vyvolania vzbury nastáva tz. druhá fáza povstania. Začne sa odpočítavanie počas ktorých je možné mesto prevziať. Ikona ruky za zmení a je zobrazená ako ruka v plameňoch. DF vzbura.png

Osídlovacia loď musí doraziť do mesta počas týchto 12 hodín a na to, aby ste mesto úspešne obsadili musíte zdolať námorné a aj pozemné jednotky v meste obrancu. Obranca ani počas týchto 12 hodín nie je nikam obmedzený a svoje mesto môže normálne spravovať.

Dobytie mesta duchov

Na svete s dobývacím systémom Vzbura, je odsadzovanie miest duchov veľmi jednoduché. Nemusíte vyvolávať vzburu, stačí aby ste mali dokončený výskum Osídľovacej lode, vyslali osídľovaciu loď s doprovodom a zakotvili s ňou. Ak v meste duchov vyhráte poj s pozemnými a aj námornými jednotkami a zakotvíte, tak je mesto duchov okamžite vaše.


Na čo sa hráči pýtali

Povstania v jednom meste. Moja otázka je táto: O mesto A majú záujem hráč B a hráč C. Navzájom to o sebe nevedia! Hráč B vyvolá povstanie v meste A. Neskôr hráč C dorazí s vojskom, ktoré má vyvolať povstanie, tiež do mesta A. Otázka znie: Vyvolajú obaja povstanie pre svoje mestá alebo už hráčovi C nepôjde vyvolať povstanie? Ak hráčovi C už povstanie vyvolať nepôjde, dostane nejaké hlásenie?! Aké?! Ak obaja vyvolajú povstanie, platí, kto skôr dorazí po uplynutí 12 hodín pre ich mestá, mesto A obsadí?!

Odpoveď: Počet povstaní v jednom meste nie je nijako obmedzený. Ak tam už povstanie od jedného hráča beží, nič nebráni ďalšiemu hráčovi, aby tam tiež povstanie vyvolal. Potom mesto dostane ten, ktorý v ňom mal vyvolané povstanie a ktorého kolonizačná loď dorazila ako prvá.


Ja sa pýtam toto: Keď v meste vyvolám povstanie, tak sa tu píše, že v 2. fáze mám poslať osídľovaciu loď. Akým útokom ju mám poslať?

Odpoveď: V 2. fáze musíš poslať normálny útok s osídľovacou loďou.