Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Požiadavky

Výskumy

Na to aby ste mohli prevziať mesto niekoho iného, budete musieť splniť niekoľko požiadaviek, bez ktorých dobytie mesta nie je možné zrealizovať.

Dokončiť dôležité budovy, výskumy a jednotky.

Budovy

  • Prístav na úrovni 20.


Budova Minimálna úroveň Purpose
Academy Akadémia úroveň 22 Potreba vyskúmať Osídľovaciu loď
Harbour Prístav Úroveň 20 Potreba k stavbe osídľovacej lode


Jednotky

Prevzatie mesta budete potrebovať aj osídľovaciu loď. Táto jednotka je verbovaná v prístave a budete si ju môcť postaviť po tom, ako vybudujete prístav na úroveň 20 a budete ma dokončený výskum Osídľovacia loď.

Jednotka Meno Cena
Colony Ship Osídľovacia loď 10,000 Wood.png 10,000 Stone.png 10,000 Iron.png 170 Pop.png
  • Proces dobývania iného mesta prebieha jak námorným, tak aj pozemným útokom. Na to, aby ste osídlovaciu loď mohli vyslať potrebujete min. 1 bojovú loď (Zápalnú loď, Trirému alebo birému) ako doprovod a spolu s námornými jednotkami je nutné poslať aj pozemné (+dostatočný počet prepraviek) alebo mýtické jednotky.

Kultúra

Poslednou požiadavkou je, dostatočný počet kultúrnych bodov. Na začiatku hry máte kultúrnu úroveň na 2 mestá. Jedno z nich je to mesto s ktorým začínate a druhá kultúrna úroveň je voľná s možnosťou dobyť ďalšie mesto. Každú ďalšiu kultúrnu úroveň môžte získať agore, kde kultúru môžeš získať štyrmi rôznymi spôsobmi a to spúšťaním mestského festivalu, olympijskej hry, víťaznej procesie alebo divadelnej hry.Vzbura

Vzbura prebieha v dvoch fázach. Prvá, keď v napadnutom meste vyvoláte povstanie a druhá počas ktorej je možné napadnuté mesto prevziať.


Vyvolanie vzbury

  • Prvý krok ktorý musíte urobiť je, poslať útok v ktorom zaškrtnete možnosť Vzbura.

Vzburu je možné vyvolať len ak v napadnutom meste zdoláte všetky pozemné jednotky. Bez toho, aby ste svojim útokom prešli všetky pozemné jednotky v meste nepriateľa sa povstanie nezaháji.

Vyvolať vzburu.JPG

  • Po úspešnom dopade útoku a po zdolaní všetkých pozemných jednotiek sa začne odpočet 12 hodín počas ktorých sa "začína povstanie". Je to čas, v ktorom si obranca mesta môže svoje napadnuté mesto zabezpečiť podporami a rovnako môže svoje mesto normálne spravovať.

Pov2.JPG

  • Ikona povstania sa vám zobrazí v hornej lište, kde bude odpočítavať čas z 12 hodín. Pov.1f.png

Dobytie mesta

Po uplynutí 12 hodín od vyvolania vzbury nastáva tz. druhá fáza povstania. Začne sa odpočítavanie počas ktorých je možné mesto prevziať. Ikona ruky za zmení a je zobrazená ako ruka v plameňoch. DF vzbura.png

Osídlovacia loď musí doraziť do mesta počas týchto 12 hodín a na to, aby ste mesto úspešne obsadili musíte zdolať námorné a aj pozemné jednotky v meste obrancu. Obranca ani počas týchto 12 hodín nie je nikam obmedzený a svoje mesto môže normálne spravovať.

Dobytie mesta duchov

Na svete s dobývacím systémom Vzbura, je odsadzovanie miest duchov veľmi jednoduché. Nemusíte vyvolávať vzburu, stačí aby ste mali dokončený výskum Osídľovacej lode, vyslali osídľovaciu loď s doprovodom a zakotvili s ňou. Ak v meste duchov vyhráte poj s pozemnými a aj námornými jednotkami a zakotvíte, tak je mesto duchov okamžite vaše.


Na čo sa hráči pýtali

Povstania v jednom meste. Moja otázka je táto: O mesto A majú záujem hráč B a hráč C. Navzájom to o sebe nevedia! Hráč B vyvolá povstanie v meste A. Neskôr hráč C dorazí s vojskom, ktoré má vyvolať povstanie, tiež do mesta A. Otázka znie: Vyvolajú obaja povstanie pre svoje mestá alebo už hráčovi C nepôjde vyvolať povstanie? Ak hráčovi C už povstanie vyvolať nepôjde, dostane nejaké hlásenie?! Aké?! Ak obaja vyvolajú povstanie, platí, kto skôr dorazí po uplynutí 12 hodín pre ich mestá, mesto A obsadí?!

Odpoveď: Počet povstaní v jednom meste nie je nijako obmedzený. Ak tam už povstanie od jedného hráča beží, nič nebráni ďalšiemu hráčovi, aby tam tiež povstanie vyvolal. Potom mesto dostane ten, ktorý v ňom mal vyvolané povstanie a ktorého kolonizačná loď dorazila ako prvá.


Ja sa pýtam toto: Keď v meste vyvolám povstanie, tak sa tu píše, že v 2. fáze mám poslať osídľovaciu loď. Akým útokom ju mám poslať?

Odpoveď: V 2. fáze musíš poslať normálny útok s osídľovacou loďou.