Bohovia

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Nové božstvo v Grepolise!

FramedAres.png
Boh vojny


FramedAphrodite.png
Bohyňa lásky


Zeus
Zeus
PortretZeus.png
„Ako vládca nebies a zeme bol Zeus starovekými Grékmi považovaný za najmocnejšieho zo všetkých bohov. Nastúpil na olympský trón potom, čo zabil vo veľkolepej bitke svojho otca Krona.“Mýtické jednotky

Manticore 90x90.jpg Minotaur 90x90.jpg Kúzla Zeus-1.png Zeus-2.png Zeus-3.png Zeus-4.png

Poseidón
Poseidón
PortretPoseidon.png
„Poseidon je Diov brat. Z hlbín svojho Krišťálového paláca vládne moriam a oceánom. Grécki námorníci na jeho počesť obetovali kone, aby im boli zaručené kludné plavby. Poseidon je známy svojou zášťou voči Odysseovi, ktorého oslepil jeho syna Kyklopa Polypherma.“Mýtické jednotky

Zyklop 90x90.jpg Sea monster 90x90.jpg Kúzla

Poseidon-1.png Poseidon-2.png Poseidon-3.png Poseidon-4.png
Héra
Héra
PortretHera.png
„Héra je ako ženou, tak sestrou boha Dia. V gréckej mytológii to nie je netypický zväzok. Héra je bohyňa sobášov a plodnosti, a drží ochrannú ruku nad rodinami. Taktiež je silno prepojená s prírodou.“Mýtické jednotky

Medusa 90x90.jpg Harpy 90x90.jpg Kouzla

Hera-1.png Hera-2.png Hera-3.png Hera-4.png
Aténa
Aténa
PortretAthena.png
„Aténa je Diova dcéra. Je patrónkou mesta Athén, ktoré taktiež nesie jej meno. V gréckej mytológii je bohyňou vojny a taktiky. Ak hľadáte boha za účelom ochrany pred nepriateľským zemetrasením či búrkou, tak je Aténa ta pravá.“Mýtické jednotky

Centaur 90x90.jpg Pegasus 90x90.jpg Kouzla

Athena-1.png Athena-2.png Athena-3.png Athena-4.png
Hádes
Hádes
PortretHades.png
„Hádes je vládca podsvetia. Je pánom ríše mrtvých a stráži podzemné bohatstvo sveta. Bohmi aj ľuďmi nenávidený, drží mrtvých v neúprosnom zajatí a rozširuje choroby a utrpenie. Vstup do jeho ríše stráži Kerberos, trojhlavý pekelný pes. “Mýtické jednotky

Cerberus 90x90.jpg Fury 90x90.jpg Kouzla

Underworldtreasures.png Capofinvisibility.png Pest.png Resurrection.png
Artemis
Artemis
PortretArtemis.png
„Artemis je prísna a strašlivá bohyňa, je nepriateľská voči mužom. Ako vládkyňa ríše zvierat ovláda kalydónské diviaky a vtákov Nohov. Jej božské síly spôsobujú nepriateľom halucinácie. Môže taktiež môže posilniť luky tvojim vojakom a očistiť útoky od nepriateľských kúziel. Jej všestrannosť v bojoch môže byť podceňovaná. “Mýtické jednotky

Calydonian boar 90x90.jpg Griffin 90x90.jpg Kúzla

Mireni lovkyne.png Dar prirody.png Iluze.png Ocisteni.png

V ničom sa nemýliť, to je vlastnosť bohov.

— DémosténésBohovia hrali v živote starovekých Grékov značnú úlohu. Zeus (hlavný z bohov) vládol na hore Olymp, ktorá bola ich domovom. Pre starovekých Grékov bolo dôležité bohov potešiť, inak mohli mocným úderom potrestať populáciu množstvom prírodných katastrôf. Preto majú bohovia v Grepolise takú moc.

Božská priazeň

Z výšin Olympu vzhliada do sveta Grepolisu niekoľko hlavných bohov - Zeus, Héra, Poseidón, Aténa, Hádes, Artemis a Afrodita. Môžu vás obdariť svojou priazňou, ale taktiež na popud nepriateľov zastihnúť svojim hnevom.

Každý z bohov má svoje osobité kúzla a svoje mýtické bytosti. Akonáhle máte „nahromadenú“ dostatočnú priazeň, môžeme využiť vybraného kúzla alebo zadať k výcviku vybranú bytosť, a daná suma priazne sa nám „zo skladu“ odčíta.

Získanie priazne

K získaniu priazne bohov musíte najprv postaviť chrám, potom do nej vstúpiť, zvoliť si boha tlačítkom „Uctievať“ a ešte raz potvrdiť rovnako nazvaným tlačítkom. V tú chvíľu sa vám objaví na prázdnom kamennom portréte v pravom hornom rohu obrazovky podobizeň vybraného boha, naši pomyselní kňazi sa začnú modliť a postupne získavame božskú priazeň, vyjadrenú číslom pod portrétom.

A máte viac miest, môžete mať v každom akéhokoľvek boha, ak máte rovnakého boha vo viac mestách, narastá priazeň o to rýchlejšie, avšak celková „zásoba“ neprekročí 500. V prípade, že ste obdržali „ocenenie Víťaz sveta X“, narastá ale kapacita na 550.

Produkciu priazne sa dá posilniť veľkňažkou, zvýšenou produkcia priazne alebo taktiež môžete získať z rôznych udalostí priazeň okamžite - jednorázovými balíčkami priazne.

Výpočet produkcie

Výška priazne sa rovná odmocnine z úrovne chrámu vynásobené rýchlosťou sveta. Ak vlastníte viac miest s rovnakým bohom, zrátajte úroveň chrámov. Ak vlastníte aj sochu boha, pripočítajte k úrovni chrámu päťku. Ak je aktivovaná Veľkňažka či Bonus k produkcii priazne, vynásob 1,5 (lebo obe prvky pridávajú + 50 % k produkcii).

Takže množstvo priazne = [odmocnina z (úroveň chrámu/ov + 5 za sochu boha)] × rýchlosť sveta × 1,5 za veľkňažku

Príklad:
Mám 3 mestá, v nich 3 chrámy (3, 7, 15), vo dvoch sochu boha, aktivované prémium veľkňažka. Hrám na svete s rýchlosťou 2.

√[(3 + 7 + 15) + 5 + 5] × 2 × 1,5

Výsledok: 18 (zaokrúhlené na celé číslo)

Vzorec pre výpočet produkcie priazne, ak je aktívna Veľkňažka aj Bonus k produkcii priazne zároveň.

Príklad:
Mám 4 mestá so 4 chrámy na úrovniach 5, 7, 8 a 12, k tomu tri Sochy boha, aktivovanú Veľkňažku, Bonus k produkcii priazne a hrám na rýchlosti sveta 3.

√[5 + 7 + 8 + 12 + (5 + 5 + 5)] = √47 = 6,85
Pričom teraz celý vzorec:
[6,85 + (6,85/2 = 50 %) + (6,85/2 = 50 %)] × 3 (= rýchlosť sveta)

Výsledok: 41 (zaokrúhlené na celé číslo)

Zmena boha

Ak zmeníte boha v meste, zmizne vám celá zásoba priazne pôvodne uctievaného boha vo všetkých jeho mestách, a v aktuálnom meste zmiznú aj jeho mýtické bytosti. Aj tie, ktoré sú tam na podpore, okamžite odídu zmiznú. Výnimkou je je Vyslanec bohov, ktorý je jednotný pre všetkých bohov a zmenou tak nie je ovplyvnený.


Kúzla

Kúzla (alebo taktiež božské sily) sa dajú zosielať buďto na mesto, alebo na útok, ktorý je práve na ceste.

Kúzla použiteľné na mestá môže zoslať hráč na ktorékoľvek svoje, alebo súperovo mesto tak, že si nájde mesto na mape, rozklikne a v nasledujúcej voľbe vyberie požadované kúzlo (ako aktívne sa zobrazia len tie, ktoré je možné zosielať na mesto). Nemusí byť práve v meste, ktoré má boha daného kúzla, záleží len na tom, či má v celkovej zásobe dostatok priazne od daného boha.


Kúzla použiteľné na útok môže zosielať útočník z útočiaceho mesta alebo obranca z napadnutého mesta tak, že na Prehľade mesta na pravom hornom paneli rozklikne ikonu a v nasledujúcej voľbe vyberie požadované kúzlo (ako aktívne sa zobrazia len tie, ktoré je možné zosielať na útok). Ani tu nezáleží na tom, akého má útočiace alebo napadnuté mesto boha, ale len na celkovej zásobe priazeň od daného boha u zosielajúceho hráča. Tieto kúzla môžeme rozlíšiť na jednorázové a trvalé.


Jednorázové kúzlo (obranca ho môže na rovnaký útok použiť, koľkokrát chce, resp. na koľkokrát mu vystačí priazeň):

 • Múdrosť
 • Morská búrka
 • Diov hnev
 • Očistenie

Trvalé kúzlo (akonáhle ho útočník alebo obranca zošle, nemôže už ani jeden z nich použiť na rovnaký útok žiadne ďalšie kúzlo):

 • Hrdinská sila
 • Priaznivé vetry
 • Túžba
 • Úsilie lovkyne

Poznámky

 • Mýtické bytosti nie je možné umiestniť do mesta, ktoré uctieva iného boha. Ak ich tam vyšlete, obrátia sa okamžite späť do mesta z ktorého boli vyslané, a to vrátane tých vojakov, ktorí s nimi išli, či lodí, ktoré sa s nimi plavili v rovnakej podpore, a obdržíte o tom hlásenie.
 • Hrdinská sila platí aj pre mýtické jednotky.
 • Priaznivý vietor platí výhradne pre bojové lode. Neplatí pre hydru.
 • Diove vozy sa stávajú normálnymi vozmi, ako by boli postavené v kasárniach.
 • Ak zrušíte útok, na ktorý ste už použili kúzlo, použitá priazeň sa vám nenavráti.
 • Kúzla použiteľné na útoky nie je možné zosielať na pomoc spoluhráčom.
 • Vyslanec boha je spoločný pre všetkých bohov. Čo taktiež znamená, že ak zmeníte v meste boha, vyslanec ako jediná mýtická jednotka vám zostáva!