Odmeny

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

V rôznych tzv. udalostiach (= evantoch) budete môcť získať všelijaké ocenenia, ale aj odmeny, ktoré sú vypísané na tejto stránke. Pozn. Tieto prvky nie sú klasifikované ako kúzla, nemôžu teda byť zrušené kúzlom „Očistenie“ od Artemis!

Bojové bonusy


Bojové bonusy
Názov Ikona Účinok
Vylepšený útok Attaque améliorée.png Útočné jednotky v meste bojujú efektívnejšie o 10% počas X hodín.
Myrmidonský útok Attaque Myrmidone.png Útočné jednotky v meste bojujú efektívnejšie o 10%, ale tiež o 10% slabšie v obrane, a to počas X hodín.

Poznámka: Hodnota bonusu sa neruší s Vylepšeným útokom a/lebo Osvietením Tyché.

Vylepšená obrana Défense améliorée.png Útočné jednotky v meste bojujú efektívnejšie o 5% počas X hodín.
Trójska obrana Défense Troyenne.png Za každú úroveň statku obdržíte naviac 5 jednotiek domobrany a úroveň hradieb sa zvýši o jednu počas X hodín.
Zrýchlené verbovanie Recrutement accéléré.png Rekrutování je zrýchlené o 30% počas X hodín.

Poznámka: Účinok tejto odmeny sa vzťahuje na jednotky zadané do výcviku až po aktivácii efektu.

Vylepšené pohyby oddielov Mouvement de troupes amélioré.png Jednotky vyslané z tohto mesta ako útok či podpora sa pohybujú po 30% rýchlejšie po X hodín.

Poznámka: Neurýchľuje už zaslané príkazy.

Vnímavosť Efficacité.png Po dobu 12 hodín budeš za všetky boje dostávať dvojnásobok bojových bodov.

Poznámka: Vzťahuje sa na všetky mestá.

Osvietenie Tyché Illumination de Tyché.png Jednotky v meste sú v útoku o 10% silnejší po dobu x týždňov.

Poznámka: Hodnota bonusu sa nevyrušuje s Vylepšeným útokom a Myrmidónskym útokom.

Povzbudenie Tyché Encouragement de Tyché.png Jednotky v meste sú v obrane o 5% silnějšie po dobu x týdnů.

Poznámka: Hodnota bonusu sa nevyrušuje s Vylepšenou obranou.

Motivácia Tyché Motivation de Tyché.png Po dobu x týždňov je v meste urýchlené verbovanie o 20%.

Poznámka: Hodnota bonusu sa nevyrušuje s Zrýchleným verbovaním.

Zlepšenie útoku zápalných lodí Overall lightshipattack30.png O 30% silnejší útok zápalných lodí po dobu x dní
Zlepšenie útoku zápalných lodí Overall lightshipattack20.png O 20% silnejší útok zápalných lodí po dobu x dní
Zlepšenie útoku zápalných lodí Overall lightshipattack10.png O 10% silnejší útok zápalných lodí po dobu x dní
Božský dôvtip Božský dôvtip.png Behom nasledujúcich X hodín budú bojové body, ktoré obdržíš, vynásobené X krát. Tento efekt bude uplatnený na každé z tvojich miest.Posily vojsk


Pozemné


Pozemné posily
Názov Ikona Účinok
Bojovníci s mečom Renforts de combattants à l'épée.png Obdržíte X bojovníkov s mečom za hodinu po dobu X hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.

Lukostrelci Renforts d'Archers.png Obdržíte X lukostrelcov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.

Vrhači z praku Renforts de frondeurs.png Obdržíte X vrhačov z praku za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.

Jazdci Renforts de Cavaliers.png Obdržíte X jazdcov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.

Hopliti Renforts d'Hoplites.png Obdržíte X hoplitov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.

Bojový voz Renforts de chars.png Obdržíte X bojových vozov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.


Námorné


Námořní posily
Názov Ikona Účinok
Zápalné lode Renforts de bateaux-feu.png Obdržíte X zápalných lodí za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.

Birémy Birèmes.png Obdržíte X birém za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek.


Mýtické


Mýtické posily
Názov Ikona Účinok
Erínya Renforts d'Erinyes.png Obdržíte X erínyí za hodinu po x hodin.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Harpia Renforts d'harpies.png Obdržíte X harpyjí za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Kentaurus Renforts de centaures.png Obdržíte X kentaurov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Minotaurus Renforts de minotaures.png Obdržíte X mínotaurusov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Mantikor Gener mantikor.png Obdržíte X mantikor za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Pegas Gener pegas.PNG Obdržíte X pegasov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Kerberos Gener kerb.PNG Obdržíte X kerberov za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Medúza Gener med.PNG Obdržíte X medúz za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.

Hydra Gener hyd.PNG Obdržíte X hyder za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Je potrebné mať dostatok voľnej populácie k obdržaniu jednotiek. Pre aktiváciu tohto efektu musí byť v meste uctievaný príslušný boh.Bonusy hrdinov


Mince


Bonusy k mincím
Názov Ikona Účinok
Mince vojny Pièces de guerre.png Okamžite obdržíte X mincí vojny.
Mince poznania Pièces de sagesse.png Okamžite obdržíte X mincí múdrosti.


Skúsenosti


Bonusy ku skúsenostiam
Názov Ikona Účinok
Putujúci mentor Mentor itinérant.png Hrdina v meste obdrží 2 body skúseností za hodinu po dobu x hodín.

Poznámka: Ak je hrdina v útoku, neobdrží nič.

Luxusná rezidencia Résidence luxueuse.png Po dobu X týždňov je zdvojnásobená sila hrdinu a každú polnoc obdrží dve body skúseností.

Poznámka: Ak je hrdina v útoku o polnoci, neobdrží žiadne body skúseností. Slovo "sila" sa vzťahuje na obranné aj útočné hodnoty hrdinu.Bonusy surovín


Bonusy surovín
Názov Ikona Účinok
Požehnanie Tyché – drevo Bénédiction de bois de Tyché.png Produkcia dreva v meste sa zvýši o 20% po dobu X týždňov.
Požehnanie Tyché – kameň Bénédiction de pierre de Tyché.png Produkcia kameňa v meste sa zvýši o 20% po dobu X týždňov.
Požehnanie Tyché – strieborné mince Bénédiction de pièces d'argent de Tyché.png Produkcia strieborných mincí v meste sa zvýši o 20% po dobu X týždňov.
Balíček dreva Paquet de bois.png Okamžite obdržíte X dreva.
Balíček kameňa Paquet de pierre.png Okamžite obdržíte X kameňa.
Balíček striebra Paquet d'argent.png Okamžite obdržíte X strieborných mincí.
Balíček zmiešaných surovín Paquet de ressources mélangées.png Okamžite obdržíte X od každej suroviny.
Balíček priazne Paquet de faveurs.png Okamžite obdržíte X priazne.
Priazeň bohov Favor of Gods.png Okamžite obdržíte 450 priazne.Bonusy mestaBonusy pre mesto
Názov Ikona Účinok
Zrýchlená výstavba Construction accélérée.png Tvoje stavebné príkazy sú dokončené o 30% rýchlejšie po dobu X hodín.

Poznámka: Nevsťahuje sa na stavebné príkazy vydané pred sktiváciuo efektu.

Slávnosť radosti Tyché Slavnosti Tyche.png Náklady na mestské slávnosti klesnú o 20% po dobu x týždňov.
Pozemné rozšírenie Extension des Frontières.png Mesto obdrží X volné populácie naviac.

Poznámka: Je možné použiť na jedno mesto tento efekt viackrát, ale celková hranica je 300 obyvateľov naviac. Po obsadení mesta tento bonus zmizne.

Kratšia doba obchodovania Rychlejsi obchod.PNG Všetky suroviny obchodované s týmto mestom budú dodané za poloviční čas, a to po X týždňov.Rituály


Rituály ku kúzlám.
Názov Ikona Účinok
Rituál: Demoralizujúca morová epidémia Demorali Mor.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „mor“, každou hodinu na tvoju stranu nad rámec obvyklého efektu náhodne prebehnú 3% nepiateľských jednotiek (ak je počet obyvateľov dostačujúci). Podporných a mýtických jednotiek sa to netýka. Rituál trvá X hodín.
Rituál: Nečakaná pomoc Necekana pomoc.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „patrónka“, naverbujú sa nad rámec bežného efektu náhodné jednotky do počtu obyvateľ zaberajúce 5% z celkovej voľnej populácie. Tento rituál trvá X hodín.
Rituál: Svadba aristokratov Svatba Aristo.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „svadba“, vytvoria sa nad rámec bežného efektu dodatočné suroviny o objemu 5% maximálnej skladovacej kapacity. Tento rituál trvá X hodín.
Rituál: Reťazový blesk Retezovy Blesk.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „blesk“, nad rámec bežného činku zničí v cielovom meste 2% jednotiek, ktoré sú tam umiestené a môžu sa zúčastniť bojov (vrátane podporných jednotiek). Tento rituál trvá x hodín.
Rituál: Zvolávanie Nereíd Vzyvani Nereidek.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „volanie mora“, náklady na suroviny potrebné k vybudovaniu lodí sa nad rámec bežného efektu zníži o 30% (s rovnakým trvaním). Tento rituál trvá x hodín.
Rituál: Zanietení obyvatelia Vasnive obyvatelstvo.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „rast populácie“, náklady na suroviny potrebné k verbovaniu pozemných jednotiek sa nad rámec bežného efektu zníži o 30% (s rovnakým trvaním). Tento rituál trvá x hodín.
Rituál: Boží zásah Bozi zasah.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „znak bohov“, nad rámec svojej bežnej účinnosti sa vycvičí v cieľovom meste vyslanci bohov do počtu obyvateľ zaberajúce 5% z celkovej voľnej populácie. Tento rituál trvá x hodín.
Rituál: Božská aura Divine aura.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „ochrana mesta“, brániace jednotky bojujúce vo svojom domovskom meste majú po víťaznom boji 20% šanci na svoje oživenie. Tento rituál trvá x hodín.
Rituál: Utrpenie a trúchlenie Suffering.png Kedykoľvek je z tohoto mesta použitá božská sila „zemetrasenie“, po dobu x hodín je v meste zasiahnutým týmto zemetrasením je znížená produkcia surovín o 30% a doba výcviku predĺžená o 20%. Tento rituál trvá x hodín.

Ostatné

Názov Ikona Popis
Odmena ku kultúre
Overall culture level.png
Celá jedna úroveň kultúry