Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
770px-Tablebackground.jpgMain 50x50.png
Senát
Lumber 50x50.png
Drevársky tábor
Farm 50x50.png
Farma
Stoner 50x50.png
Kameňolom
Storage 50x50.png
Sklad
Ironer 50x50.png
Strieborná baňa
Barracks 50x50.png
Kasárne
Temple 50x50.png
Chrám
Market 50x50.png
Trhovisko
Docks 50x50.png
Prístav
Academy 50x50.png
Akadémia
Wall 50x50.png
Hradby
Hide 50x50.png
Jaskyňa


Špeciálne budovy - skupina 1
Špeciálne budovy - skupina 2
Theater 50x50.png
Divadlo
Thermal 50x50.png
Termálne kúpele
Tower 50x50.png
Veža
Statue 50x50.png
Socha boha
Library 50x50.png
Knižnica
Lighthouse 50x50.png
Maják
Oracle 50x50.png
Veštiareň
Trade office 50x50.png
Kupcov obchod
Place 50x50.png
Agora

Úvod

V Grepolis patrí stavanie budov k jednému z hlavných faktorov hry, ktoré vám umožnia expandovať tú vašu. Každá budova má inú funkciu, od požiadaviek ku stavbe ďalších budov, až po rekrutovanie jednotiek, výskumov, skladovania a obchodovania so surovinami medzi hráčmi a iné. Každá budova má okrem surovinovej potreby taktiež minimálne požiadavky, ktoré musia byť na ich postavenie splnené. Hlavnou budovou je senát, v ktorom dochádza k zadávaniu stavebných príkazov, vďaka ktorým následne dostanete aj stavebné body do celkového rebríčku.

V hre sa taktiež nachádza 8 špeciálnych budov vo 2 skupinách po 4, ktoré vášmu mestu dávajú špeciálny bonus. Z každej skupiny môže byť postavená iba jedna budova. Takže si musíte naplánovať, čo je pre vás najdôležitejšie.


Viete, že...

Presmerovať

vytvorením ponuky na trhu tieto suroviny uchránite pred vyrabovaním? Trhovisko sa tak môže stať dočasným skladiskom.
Na trh!

Viete, že...

Presmerovať

spolu s rastúcou úrovňou senátu sa znižuje efektivita výskumu Žeriav?
Dozvedieť sa viac!

Viete, že...

Presmerovať

pri systéme vzbura je veľmi dôležité vystavať hradby na maximálnu úroveň ? O mesto sa dá ľahko prísť.
Dozvedieť sa viac!

Expanzia mesta

Na obrázku nižšie môžete vidieť aktivovaný režim konštrukcie. Režim konštrukcie slúži k rýchlejšiemu a pohodlnejšiemu riadeniu vášho mesta.

Rezim vystavby.png

Popis tlačítok
Aktivácia režimu
Týmto tlačítkom umiestneným v spodnej lište v prehľade mesta aktivujete režim konštrukcie. Po jeho zapnutí sa vám u každej budovy či jeho stavenisku zobrazia tieto tlačítka:


Zahájenie stavby novej budovy

- zobrazuje sa u stavenisku budovy, ktorú je možné postaviť. Ak však danú budovu ešte nevlastníte a ani ju postaviť nemôžete, je toto tlačítko zašednuté.
Vylepšení

- pomocou tohoto tlačítka zadávate príkaz k rozšíreniu budovy o ďalšiu úroveň. Ak nemáte dostatok surovín a/lebo dostatok voľnej populácie, teda nespĺňate požiadavky pre vylepšenie, je dané tlačítko opäť zašednuté.

Tip: Každá budova, okrem farmy a skladu potrebuje okrem surovín taktiež určitý počet populácie na svoju prevádzku. Preto je dobré si premyslieť, ktorá budova vám príde k využitiu. V neskoršej fáze hry, hráči majú zamerané mestá na určité jednotky, podla ktorých je uspôsobená aj miera výstavby niektorých budov, aby tak mohli investovať obyvateľov do daných jednotiek, ktoré v danom meste chcú zbrojiť.¨

Prémiové funkcie

Základný stavebný zoznam číta najviac 2 úkoly, ktoré je možné zadať. S prémiovým radcom „Administrátor“ sa stavebná fronta rozšíri až na 7 možných príkazov. Vďaka tomu nestratíte čas potrebný pre stavbu budov a nebudete zaostávať v budovaní proti ostatným.

Listastavby.png

Vyššie môžete vidieť, jak taká prémiová stavebná lišta vyzerá. Na obrázku je taktiež vidieť ikonu okamžitého nákupu budovy. Budova sa vám za určitý počet zlatých mincí okamžite dokončí a ihneď získava svoju efektivitu. Táto funkcia sa najviac využíva pri stavbe hradieb pred útokom, aby obranca zvýšil svoje šance a mohol tak efektívne brániť mesto aj s pechotou, ktorá je oproti lodiam lacnejšia a v omnoho väčšom počte. Výstavbu je možné v neposlednom rade taktiež zlacniť, a to rovno o 25% a to za 50 zlatých, k čomu slúži zatial nespomenuté tlačíkto Buttsnizeni.png.

Prehľad budov

Normálne budovy

Normálne Budovy
Main 50x50.png
Senát
V senáte môžeš postaviť nové budovy alebo rozšíriť už existujúce. Čím vyšší stupeň senátu, tým rýchlejšie bude stavba hotová.
Place 50x50.png
Agora
V Agore máš k dispozícii prehľad svojich vojsk vnútri či mimo mesta. Môžeš tu usporadúvať rôzne kultúrne udalosti a plánovať svoje vojnové ťaženia v simulátore.
Farm 50x50.png
Farma
Farma poskytuje jedlo pre tvojich vojakov a robotníkov. Aby sa tvoje mesto mohlo rozrastať, musíš rozširovať svoju farmu. Čím vyšší stupeň, tým viac miesta pre vojakov a robotníkov poskytuje tvojmu mestu.
Storage 50x50.png
Skladisko
Suroviny tvojho mesta sa ukladajú v sklade. Čím vyšší stupeň, tým viac ich môžeš uložiť. V sklade je taktiež skrytá komnata, ktorá chráni malé množstvo surovín pred krádežou (100 * úroveň skladu pre každú surovinu).
Lumber 50x50.png
Drevársky tábor
V hustých lesoch okolo tvojho polis tvoji drevorubači stínajú mohutné stromy, ktorých drevo je potrebné na rozširovanie mesta a zásobovanie vojsk. Čím vyšší stupeň, tým väčší budeš mať prísun dreva.
Stoner 50x50.png
Kameňolom
V kameňolome získavajú tvoji robotníci kameň, dôležitý pre rozvoj tvojho mesta. Čím vyšší stupeň, tým väčší budeš mať prísun kameňa.
Ironer 50x50.png
Strieborná baňa
V striebornej bani tvoji robotníci ťažia vzácnu striebornú rudu, z ktorej razia strieborné mince. Čím vyšší stupeň, tím väčší bude prísun strieborných mincí.
Market 50x50.png
Trhovisko
Trhovisko ti dáva možnosť posielať suroviny iným hráčom. Môžeš taktiež obchodovať s roľníckymi dedinami na tvojom ostrove.
Barracks 50x50.png
Kasárne
V kasárňach môžeš regrutovať normálne i mýtické jednotky. Čím vyšší stupeň kasární, tým rýchlejšie môžeš trénovať vojsko.
Docks 50x50.png
Prístav
V prístave buduješ svoje loďstvo. Môžeš stavať transporty, ktorými prepravíš pozemné jednotky na iné ostrovy, alebo aj vojnové lode. Rýchlosť, akou tvoji robotníci stavajú lode, závisí na úrovni prístavu.
Academy 50x50.png
Akadémia
V akadémii môžeš zadávať výskumy. Grepolis ti ponúka množstvo technológií, ktoré môžu posilniť tvoje armády, zlepšiť tvoje stavebné schopnosti alebo sprístupniť nové bojové techniky. Čím vyšší stupeň akadémie, tým viac technológií môžeš vyskúmať.
Wall 50x50.png
Hradby
Hradby chránia tvoje mesto pred nepriateľskými armádami. Posilňujú tvoju pozemnú obrany zvýšením obrany tvojich pozemných jednotiek.
Hide 50x50.png
Jaskyňa
V jaskyni sa skrývajú špehovia a môžu byť vyslaný na výzvednú misiu do nepriateľského mesta. Môžeš tu tiež ukladať striebro pre platbu za ich služby. Čím vyšší stupeň, tým viac striebra tu môžeš uložiť. Akonáhle je jaskyňa vystavaná na najvyšší stupeň, limit na uloženie striebra zaniká.
Temple 50x50.png
Chrám
V chráme môžeš uctievať boha podľa svojej voľby. Každý z bohov ponúka iné božské sily a oživuje iné mýtické jednotky aby ti pomohli. Na oboje potrebuješ božskú priazeň, ktorá je získavaná z uctievania tebou zvoleného boha v meste. Čím vyšší stupeň chrámu, tým viac božskej priazne obdržíš od bohov.

Špeciálne budovy

V Grepolise je k dispozícii osem dodatočných budov. Sú rozdelené do dvoch skupín, z každej skupiny môžeš v polis postaviť len jednu.

Skupina 1

Pre postavenie špeciálnej budovy skupiny 1 potrebuješ mať senát na úrovni 21. Tieto budovy sa nachádzajú v pravom krídle mesta

Špeciálne budovy pravého krídla
Tower 50x50.png
Veža
Mohutná obranná veža zvyšuje obrannú silu tvojich vojsk o 10 % a premení tvoje mesto v takmer nedobytnú pevnosť.
Statue 50x50.png
Socha boha
Gréckych bohov je náročné si nakloniť a vyžadujú veľa dôkazov tvojej oddanosti. Postavením sochy im môžeš ukázať, ako veľmi sú pre teba dôležití, a tým zvýšiť množstvo priazne produkovanej v chráme.
Oracle 50x50.png
Veštiareň
Nepriateľskí špehovia sú odhalení s pomocou veštiarne. Týmto spôsobom budeš vedieť, kto ťa vyšpehoval, a môžeš sa lepšie pripraviť na hroziace útoky.
Trade office 50x50.png
Kupcov obchod
Maximálny obchodný pomer u roľníckych dedín sa zvýši rovnako ako sa zvýši aj maximálna obchodná kapacita trhoviska.

Skupina 2

Pre postavenie špeciálnej budovy skupiny 2 potrebuješ mať senát na úrovni 24. Tieto budovy sa nachádzajú v ľavom krídle mesta

Špeciálne budovy ľavého krídla
Theater 50x50.png
Divadlo
Postavením divadla môžeš tvojim občanom predvádzať veľké drámy a tým zvyšovať kultúrnu hodnotu tvojho mesta.
Thermal 50x50.png
Termálne kúpele
V starovekom Grécku venovali hygiene veľkú pozornosť. Postavením termálnych kúpeľov môžeš zvýšiť zdravie svojich občanov a zvýšiť populačný limit o 10 %.
Library 50x50.png
Knižnica
Vedomosť je sila. Postavením knižnice obdržíš 12 dodatočných výskumných bodov, ktoré môžeš investovať do nových technológií v akadémii.
Lighthouse 50x50.png
Maják
Alexandrijský maják bol považovaný za jeden zo siedmich divov sveta. Stavbou malej verzie vedľa svojho prístavu zvýšiš rýchlosť svojej flotily o 15 %.