Socha boha

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Socha boha (zhora
nadol) Dia, Héry,
Poseidóna a Athény.
Socha Boha

Späť: Budovy

Opis

Gréckych bohov nie je jednoduché si nakloniť a vyžadujú veľa dôkazov tvojej oddanosti. Postavením sochy im dokážeš, ako veľmi sú pre teba dôležití a tým zvýšiš množstvo viery poskytovanej v chráme.


Postavením sochy zvýšiš produkciu priazne o 5 úrovní chrámu.

Požiadavky

Senát: 21.úroveň

Chrám: 12.úroveň

Trhovisko: 5.úroveň

Potrebné suroviny

Level Body Náklady Čas výstavbyBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 6000 10500 7500 60 3:58:07