Divadlo

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Opis

Postavením divadla môžeš tvojim občanom predvádzať veľké drámy a tým zvyšovať kultúrnu hodnotu tvojho mesta. Divadlo možno postaviť len na úroveň 1.

Vzhľad

Divadlo na úrovni 1

Požiadavky


Požiadavka na usporiadanie hier:

Potrebné suroviny

Level Body Náklady Čas výstavbyBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 8000 8000 8000 60 4:13:08