Skladisko

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Skladisko

Úroveň 1 - 9 Úroveň 10 - 19 Úroveň 20 - 30
Skladisko na úrovni 1 Skladisko na úrovni 10 Skladisko na úrovni 20

Opis

Všetky suroviny z vášho mesta sa ukladajú v skladisku. Čím vyššia úroveň skladiska, tým viac surovín tu môže byť uskladnených.

Taktika

  • Odporúčaná úroveň skladiska je 30.

Detaily

DATA Body Drevo Kameň Striebro Populácia Čas Uskladnené suroviny
Násobiteľ 13 35 55 15 0 1800 ???
Faktor 1,14 1,52 1,52 1,66 1 1,23 ???
  • Požiadavky:
    • žiadne
  • Minimálna úroveň: 1
  • Maximálna úroveň: 30
  • Zraniteľné bleskom

- Pozri: Vzorec - Budovy

Prehľad úrovní

Level Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png Kapacita skladu Kapacita skrýše Body
WarehouseBack.jpg
1
300 100 15 (+15)
2 100 158 47 0 711 200 17 (+2)
3 186 292 93 0 1185 300 19 (+2)
4 288 452 150 0 1706 400 22 (+3)
5 404 635 217 0 2267 500 25 (+3)
6 533 838 294 0 2862 600 29 (+4)
7 674 1059 379 0 3487 700 33 (+4)
8 826 1297 473 0 4140 800 37 (+4)
9 987 1552 576 0 4818 900 42 (+5)
10 1159 1821 686 0 5518 1000 48 (+6)
11 1340 2105 803 0 6241 1100 55 (+7)
12 1529 2403 928 0 6984 1200 63 (+8)
13 1727 2714 1060 0 7746 1300 71 (+8)
14 1933 3037 1199 0 8526 1400 81 (+10)
15 2146 3373 1344 0 9324 1500 93 (+12)
16 2368 3721 1496 0 10138 1600 106 (+13)
17 2596 4080 1654 0 10969 1700 121 (+15)
18 2832 4450 1819 0 11815 1800 137 (+16)
19 3074 4831 1990 0 12675 1900 157 (+20)
20 3324 5223 2167 0 13550 2000 179 (+22)
21 3580 5625 2349 0 14439 2100 204 (+25)
22 3842 6037 2538 0 15341 2200 232 (+28)
23 4110 6459 2732 0 16257 2300 265 (+33)
24 4385 6891 2933 0 17185 2400 302 (+37)
25 4666 7332 3138 0 18125 2500 344 (+42)
26 4953 7783 3349 0 19077 2600 392 (+48)
27 5245 8242 3566 0 20041 2700 447 (+55)
28 5543 8710 3788 0 21016 2800 510 (+63)
29 5847 9188 4015 0 22003 2900 581 (+71)
30 6156 9674 4247 0 23000 3000 662 (+81)
31 6470 10168 4485 0 24008 3100 755 (+93)
32 6790 10671 4728 0 25026 3200 861 (+106)
33 7116 11182 4975 0 26055 3300 981 (+120)
34 7446 11701 5228 0 27093 3400 1,119 (+138)
35 7781 12228 5486 0 28100 3500 1,275 (+156)


Poznámka: Vzorec na výpočet kapacity skladu je zatiaľ neznámy. Dané kapacity pri jednotlivých úrovniach boli odmerané.