Kupcov obchod

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Opis

Maximálny obchodný pomer u farmárskych dedín sa zvýši z 1,25 na 1,35, ako aj dostupná obchodná kapacita danej úrovne trhoviska z 500 na 750.

Požiadavky

Senát: 21.úroveň

Trhovisko: 15.úroveň

Chrám: 5.úroveň

Vzhľad

Kupcov obchod na úrovni 1

Potrebné suroviny

Level Body Náklady Čas výstavbyBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 10500 7000 6500 60 3:58:07