Strieborná baňa

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Opis

V striebornej bani ťažia občania mesta strieborné mince. Čím vyšší je stupeň bane, tým viac produkuješ strieborných mincí.

Ak máš na ostrove zvýšenú alebo zníženú produkciu danej suroviny, prejavuje sa to až od 20. úrovne nadol.

Požiadavky

Drevársky tábor: 3. úroveň

Vzhľad

vo výstavbe na úrovni 1 na úrovni 14 na úrovni 28
Strieborná baňa vo výstavbe Strieborná baňa na úrovni 1 Strieborná baňa na úrovni 14 Strieborná baňa na úrovni 28

Produkcia

Pokiaľ máš na ostrove zvýšenú či zníženú produkciu danej suroviny, prejavuje sa to až od 20. úrovne nadol.


Produkcia sa násobí rýchlosťou sveta.

Level Wood Cost Stone Cost Silver Cost Pop.png

Celkom vynaložených obyvateľov

(požadovaná voľná populácia pre túto úroveň)

Produkcia Body
Silverneg.png Iron.png Silverplus.png
Mineback.png
1
5 2 4 1,0 (+1,0) 8 22
2 19 8 14 2,4 (+1,4) 12 2
3 40 18 29 3,9 (+1,5) 18 3
4 70 32 49 5,7 (+1,8) 24 2
5 106 50 72 7,5 (+1,8) 30 3
6 150 72 101 9,4 (+1,9) 37 3
7 202 98 133 11,4 (+2,0) 43 4
8 260 128 169 13,5 (+2,1) 51 4
9 325 162 209 15,6 (+2,1) 58 4
10 397 200 252 17,8 (+2,2) 66 5
11 476 242 300 20,0 (+2,2) 73 5
12 562 288 350 22,3 (+2,3) 81 6
13 654 338 405 24,7 (+2,4) 89 6
14 753 392 462 27,1 (+2,4) 98 7
15 858 450 524 29,5 (+2,4) 106 8
16 970 512 588 32,0 (+2,5) 114 8
17 1088 578 656 34,5 (+2,5) 123 9
18 1213 648 727 37,1 (+2,6) 132 10
19 1345 722 801 39,7 (+2,6) 141 11
20 1482 800 879 42,3 (+2,6) 146 150 165 13
21 1626 882 960 45,0 (+2,7) 153 159 165 13
22 1777 968 1043 47,6 (+2,6) 159 168 177 15
23 1933 1058 1130 50,4 (+2,8) 165 178 190 16
24 2096 1152 1220 53,1 (+2,7) 171 187 202 18
25 2265 1250 1313 55,9 (+2,8) 177 197 215 20
26 2440 1352 1409 58,7 (+2,8) 184 206 228 21
27 2622 1458 1508 61,5 (+2,8) 190 216 241 24
28 2809 1568 1610 64,4 (+2,9) 196 226 255 26
29 3003 1682 1715 67,3 (+2,9) 203 236 268 29
30 3203 1800 1823 70,2 (+2,9) 209 246 282 32
31 3408 1922 1934 73,1 (+2,9) 215 256 296 35
32 3620 2048 2048 76,1 (+3,0) 222 266 310 38
33 3838 2178 2165 79,1 (+3,0) 228 276 324 43
34 4062 2312 2284 82,1 (+3,0) 235 286 338 46
35 4292 2450 2406 85,1 (+3,0) 242 297 352 51
36 4528 2592 2532 88,2 (+3,1) 248 307 367 56
37 4770 2738 2660 91,3 (+3,1) 255 318 381 62
38 5018 2888 2790 94,3 (+3,0) 261 328 396 68
39 5272 3042 2924 97,5 (+3,2) 268 339 411 75
40 5532 3200 3060 100,6 (+3,1) 275 350 426 82

Potrebné suroviny

Stupeň Náklady Produkcia Produkcia s obchodníkom
1 Wood.png5 Stone.png2Iron.png4 Pop.png1(+1) Time.png 0:10:00 8 10
2 Wood.png19 Stone.png8Iron.png14 Pop.png2(+1) Time.png 0:26:34 12 16
3 Wood.png40 Stone.png18Iron.png29 Pop.png4(+2) Time.png 0:47:04 18 23
4 Wood.png70 Stone.png32Iron.png59 Pop.png6(+2) Time.png 1:10:37 24 31
5 Wood.png106 Stone.png50Iron.png72 Pop.png7(+1) Time.png 1:36:44 30 39
6 Wood.png150 Stone.png72Iron.png101 Pop.png9(+2) Time.png 2:05:05 37 48
7 Wood.png202 Stone.png98Iron.png133 Pop.png11(+2) Time.png 2:35:27 43 57
8 Wood.png260 Stone.png128Iron.png69 Pop.png13(+2) Time.png 3:07:39 51 66
9 Wood.png325 Stone.png162Iron.png209 Pop.png16(+3) Time.png 3:41:33 58 75
10 Wood.png397 Stone.png200Iron.png252 Pop.png18(+2) Time.png 4:17:02 66 85
11 Wood.png476 Stone.png242Iron.png300 Pop.png20(+2) Time.png 4:54:01 73 95
12 Wood.png562 Stone.png288Iron.png350 Pop.png22(+2) Time.png 5:32:23 81 106
13 Wood.png654 Stone.png338Iron.png405 Pop.png25(+3) Time.png 6:12:06 89 116
14 Wood.png753 Stone.png392Iron.png462 Pop.png27(+2) Time.png 6:53:05 98 127
15 Wood.png858 Stone.png450Iron.png524 Pop.png30(+3) Time.png 7:35:17 106 138
16 Wood.png970 Stone.png512Iron.png588 Pop.png32(+2) Time.png 8:18:40 114 149
17 Wood.png1088 Stone.png578Iron.png656 Pop.png35(+3) Time.png 9:03:10 123 160
18 Wood.png1213 Stone.png648Iron.png727 Pop.png37(+2) Time.png 9:48:45 132 171
19 Wood.png1345 Stone.png722Iron.png801 Pop.png40(+3) Time.png 10:35:24 141 183
20 Wood.png1482 Stone.png800Iron.png879 Pop.png42(+2) Time.png 11:23:03 150 195
21 Wood.png1626 Stone.png882Iron.png960 Pop.png45(+3) Time.png 12:11:42 159 207
22 Wood.png1777 Stone.png968Iron.png1043 Pop.png48(+3) Time.png 13:01:18 168 219
23 Wood.png1933 Stone.png1058Iron.png1030 Pop.png50(+2) Time.png 13:51:50 178 231
24 Wood.png2096 Stone.png1152Iron.png1220 Pop.png53(+3) Time.png 14:43:17 187 243
25 Wood.png2265 Stone.png1250Iron.png1313 Pop.png56(+3) Time.png 15:35:37 197 255
26 Wood.png2440 Stone.png1352Iron.png1409 Pop.png59(+3) Time.png 16:28:49 206 268
27 Wood.png2622 Stone.png1458Iron.png1508 Pop.png62(+3) Time.png 17:22:51 216 281
28 Wood.png2809 Stone.png1568Iron.png1610 Pop.png64(+2) Time.png 18:17:43 226 293
29 Wood.png3003 Stone.png1682Iron.png1715 Pop.png67(+3) Time.png 19:13:24 236 306
30 Wood.png3203 Stone.png180Iron.png1823 Pop.png70(+3) Time.png 20:09:53 246 319
31 Wood.png3408 Stone.png1922Iron.png1934 Pop.png73(+3) Time.png 21:07:08 256 332
32 Wood.png3620 Stone.png2048Iron.png2048 Pop.png76(+3) Time.png 22:05:08 266 346
33 Wood.png3838 Stone.png2178Iron.png2165 Pop.png79(+3) Time.png 23:03:54 276 359
34 Wood.png4062 Stone.png2312Iron.png2284 Pop.png82(+3) Time.png 24:03:24 286 372
35 Wood.png4292 Stone.png2450Iron.png2406 Pop.png85(+3) Time.png 25:03:37 297 386
36 Wood.png4528 Stone.png2592Iron.png2532 Pop.png88(+3) Time.png 26:04:32 307 399
37 Wood.png4770 Stone.png2738Iron.png2660 Pop.png91(+3) Time.png 27:06:10 318 413
38 Wood.png5018 Stone.png2888Iron.png2790 Pop.png94(+3) Time.png 28:08:29 328 427
39 Wood.png5272 Stone.png3042Iron.png2924 Pop.png97(+3) Time.png 29:11:28 339 441
40 Wood.png5532 Stone.png3200Iron.png3060 Pop.png101(+4) Time.png 30:15:08 350 455