Nastavenie svetov

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Svety a ich nasvatenia

Svetom označujete herné servery. Každý svet beží na rovnakom princípe Grepolisu s niekoľkými drobnými zmenami (viď nižšie), čím je hráčom ponúknutá herná pestrosť a možnosť nájsť si svet s preferovanými nastaveniami.

Hráč môže s jedným mestom hrať na viacerých herných svetoch, ale nie je možné hrať s viac účtami na rovnakom svete, bez toho, aby tým neporušil pravidlá hry.

Svety sú rozdelené do tzv. generácii, a to podla svojho názvu. Svety prvej generácie nazývané podla písmen gréckej abecedy (až na výnimku Achilla, ktorý bol pred tým svetom hrdinov a až následne po tom sa stal bežným svetom), svety druhej generácie nesú názvy podla gréckych miest. Žiadny skokový vývoj hry medzi jednotlivými generáciami svetov neprebehol.

Svety starej generácie

Svet Alfa (sk1)
 • Dátum spustenie: 11.03.2010
 • Rýchlosť sveta: 1
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 7
 • Max. člnov v spojenectve: 600
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ne
 • Noční bonus: 22:00 - 8:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Beta (sk2)
 • Dátum spustenie: 20.05.2010
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 23:00 - 6:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Gamma (sk3)
 • Dátum spustenie: 24.08.2010
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 22:00 - 8:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Delta (sk4)
 • Dátum spustenie: 16.12.2010
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 200
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 0:00 - 8:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Epsilon (sk5)
 • Dátum spustenie: 23.02.2011
 • Rýchlosť sveta: 4
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 22:00 - 6:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Zeta (sk6)
 • Dátum spustenie: 12.04.2011
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 150
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Eta (sk7)
 • Dátum spustenie: 19.07.2011
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Theta (sk8)
 • Dátum spustenie: 10.11.2011
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 75
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 0:00 - 8:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Achilles (sk9) - pred tým "Svet Hrdinov"
 • Dátum spustenie: 1.3.2012
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 3
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 22:00 - 6:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Iota (sk10)
 • Dátum spustenie: 06.06.2012
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: Nie
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Kappa (sk11)
 • Dátum spustenie: Kappa
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 22:00 - 7:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Lambda (sk13)
 • Dátum spustenie: 21.1.2013
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 7
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet MU (sk14)
 • Dátum spustenie: 22.5.2013
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 3
 • Max. člnov v spojenectve: 75
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 22:00 - 6:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Nu (sk15)
 • Dátum spustenie: 18.9.2013
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 4
 • Max. člnov v spojenectve: 80
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 6:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Xi (sk16)
 • Dátum spustenie: 18.12.2013
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 3
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Omicron (sk17) Prvý svet s Hrdinami
 • Dátum spustenie: 3.3.2014
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 6
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 00:00 - 7:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Pi (sk18)
 • Dátum spustenie: 5.6.2014
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 3
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 3
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 22:00 - 7:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Rhó (sk19) Prvý svet s rozšíreniami zo sveta hrdinov
 • Dátum spustenie: 4.9.2014
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 3
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Sigma (sk20)
 • Dátum spustenie: 28.1.2015
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 75
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 22:00 - 6:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Tau (sk21) Prvý svet s inštantným dokončením a výmenou zlatiek za suroviny
 • Dátum spustenie: 15.4.2015
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 1
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Upsilon (sk22)
 • Dátum spustenie: 16.7.2015
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): Nie
 • Max. člnov v spojenectve: 85
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: 6
 • Noční bonus: 23:00 - 8:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Phi (sk23)
 • Dátum spustenie: 15.10.2015
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 22:00 - 6:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Chi (sk24)
 • Dátum spustenie: 8.2.2016
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 60
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Ukončený
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Psí (sk25) Prvý svet s novým systémom roľníckych dedín (Tábor banditov)
 • Dátum spustenie: 4.5.2016
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 22:00 - 6:00
 • Stav: Uzavretý
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Ano
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Omega (sk26) Generácia svetov s názvami miest gráckej abecedy sa naplnila.
 • Dátum spustenie: 29.6.2016
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 120
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 00:00 - 7:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Ano
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie

Svety novej generácie

Svet Athény (sk27)
 • Dátum spustenie: 18.08.2016
 • Rýchlosť sveta: 4
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 3
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 60
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 23:00 - 7:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Ano
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Byzantium (sk28)
 • Dátum spustenie: 07.10.2016
 • Rýchlosť sveta: 4
 • Rýchlosť jednotiek: 4
 • Rýchlosť obchodu: 4
 • Začiatočnícka ochrana (dni): Ano
 • Max. člnov v spojenectve: 80
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 23:00 - 6:00
 • Stav: Ano
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Ano
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Korint (sk29)
 • Dátum spustenie: 21.11.2016
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 2
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 100
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Ano
 • Noční bonus: 00:00 - 7:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Ano
 • Prvky sveta hrdinov: Ano
 • Obchod so zlatom: Ano
 • Inštantný nákup: Ano
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Ano
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Delphi (sk30)
 • Dátum spustenie: 09.01.2017
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 3
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 4
 • Max. člnov v spojenectve: 75
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 23:00 - 06:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Efez (sk31)
 • Dátum spustenie: 20.02.2017
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 2
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Nie
 • Noční bonus: 00:00 - 07:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Gythium (sk32)
 • Dátum spustenie: 03.04.2017
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 2
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 6
 • Max. člnov v spojenectve: 40
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Áno
 • Noční bonus: 23:00 - 07:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Heraklion (sk33)
 • Dátum spustenie: 20.05.2017
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 3
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 45
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Áno
 • Noční bonus: 23:00 - 06:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Ithaka (sk34)
 • Dátum spustenie: 18.07.2017
 • Rýchlosť sveta: 2
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 2
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 2
 • Max. člnov v spojenectve: 60
 • Dobývací systém: Dobývanie
 • Morálka: Áno
 • Noční bonus: 00:00 - 06:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie
Svet Juktas (sk35)
 • Dátum spustenie: 29.08.2017
 • Rýchlosť sveta: 4
 • Rýchlosť jednotiek: 3
 • Rýchlosť obchodu: 3
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Áno
 • Noční bonus: 23:00 - 06:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Nie

Špeciálne svety

Svet Hyperborea (sk12) Mieroví svet
 • Dátum spustenie: 17.12.2012
 • Rýchlosť sveta: 1
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 1
 • Začiatočnícka ochrana (dni): Ano
 • Max. člnov v spojenectve: 80
 • Dobývací systém: Mierový svet
 • Morálka: Áno
 • Noční bonus: 23:00-07:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Nie
 • Prvky sveta hrdinov: Nie
 • Obchod so zlatom: Nie
 • Inštantný nákup: Nie
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Nie
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: Ano
Svet Zakros (sk45) Casual svet
 • Dátum spustenie: 22.11.2018
 • Rýchlosť sveta: 3
 • Rýchlosť jednotiek: 2
 • Rýchlosť obchodu: 3
 • Začiatočnícka ochrana (dni): 5 dní
 • Max. člnov v spojenectve: 50
 • Dobývací systém: Vzbura
 • Morálka: Áno
 • Noční bonus: 23:00-07:00
 • Stav: Otvorený
 • Hrdinovia: Áno
 • Prvky sveta hrdinov: Áno
 • Obchod so zlatom: Áno
 • Inštantný nákup: Áno
 • Roľnícke dediny, tábor banditov: Áno
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: -

CASUAL (príležitostný) SVET - Informácie

Vysvetlivky

 • Dátum spustenie: dátum, kedy bol svet prvý krát otvorený pre hráčov. V skutočnosti je ale svet spustený o niekoľko dní skôr pred týmto dátumom, aby bolo možné ho pripraviť.
 • Rýchlosť sveta: je akýmsi koeficientom, ktorý udáva rýchlosť rôznych prvkov hry. Ich hodnoty a rýchlosť sveta buď násobí (napr. miera produkcie surovín) alebo delí (napr. doba výstavby budov, výcvik jednotiek, dĺžka trvania kúziel).
 • Rýchlosť jednotiek: tu uvedené jednotky sú pre 1. úroveň rýchlosti sveta. Táto základná hodnota sa násobí rýchlosťou sveta (ak je rýchlosť vyššia ako 1), čo znamená, že na rýchlosti 2 budú všetky jednotky dvakrát rýchlejšie. Môže rovnako ovplyvniť aj rýchlosť špeha (závisle na nastavení sveta).
 • Rýchlosť obchodu: určuje rýchlosť, s akou putujú kupci so surovinami, a to v prípade obchodu cez trhovisko, jednostranných transakciách medzi mestami či zasielaní surovín na div sveta.
 • Začiatočnícka ochrana (dni): počet dní, behom ktorých je hráč chránený pred napadnutím či božskými silami. Je odpočítavaná každému hráčovi zvlášť, a to od okamžiku, ako na danom svete začal hrať. Nie je možné ju nejak zrušiť či predĺžiť.
 • Max. člnov v spojenectve: udáva, maximálny počet členov v jednom spojenectve.
 • Dobývací systém: v hre existujú dve rôzne dobývacie systémy - Dobývanie (starý dobývací systém) a vzburou (nový dobývací systém)
 • Morálka: určuje, či je, alebo nie je na danom svete aktivovaná morálka, ktorá má za následok zvýhodnenie tých bojov, kedy silnejší útočí na slabšieho, v prospech obrancu.
 • Noční bonus: rozmedzie hodín, keď obranca získava +100% k obrannej sile svojich jednotiek. Začiatok a koniec tohto bonusu sa stanovuje serverovým časom. Ak máte nastavený herný čas v inom časovom pásme, rovnako platí serverový čas a nie čas ktorý máte nastavený vy.
 • Stav: stav sveta, v akom sa momentálne nachádza. Svety môžu byť buď otvorené, alebo ukončené. Otvorený stav znamená, že je možné sa na svet prihlasovať. Neznamená to ale, že je možné sa na danom svete registrovať! Akonáhle totiž svet dospeje do veku divov sveta, registrácia je nenávratne deaktivovaná.
 • Hrdinovia: tento prvok určuje, či na danom svete budeme môcť počítať aj s hrdinami
 • Prvky sveta hrdinov: rozhoduje, či na danom svete budete môcť hrať s rozšíreniami zo sveta hrdinov a s bohyňou Artemis.
 • Obchod so zlatom: povoľuje cez trh obchodovať so zlatom výmenou za suroviny.
 • Inštantný nákup: ak je táto funkcia na svete aktivovaná, za zlaté môžete okamžite dokončiť výstavbu a aj výcvik jednotiek. V prípade, že aktivovaná nie je, tak za 25 zlatých dobu trvanie výcviku či výstavby môžete skrátiť na polovicu aktuálneho času.
 • Roľnícke dediny, tábor banditov:existujú dve verzie roľníckych dedín. Ak je táto možnosť aktivovaná, na svete budete hrať s týmito roľníckymi dedinami. V opačnom prípade na svete môžete nájsť staršiu verziu roľníckych dedín.
 • Chránené mestá na divoch behom režimu dovolenky: ak je táto funkcia aktívna, nemusíte sa báť, že by vaše mestá na divoch mohol napadnúť súper, keď budete v režime dovolenky. Ale ak táto možnosť aktívna nie je, je vhodné pred odchodom na dovolenku dotyčné mestá predať niekomu inému z vášho spojenectva, keďže dovolenka v mestách na divoch platiť nebude a vaše mestá nebudú chránené pred útokmi nepriateľa.