Tábor banditov

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Na nových svetoch, kde sú roľnícke dediny založené na bojových bodoch, bude na vašom počiatočnom ostrove dostupné nové miesto - Tábor banditov - v ktorom môžete bojovať proti NPC jednotkám. Zhromažďujú sa tu vzbúrenci a je na vás aby ste ich sile odolali. Tento tábor nájdete iba na tom ostrove, na ktorom ste začali hrať. Ponúkame celkom 100 bojom, ktoré sú preložené pauzami.

Prečo by ste proti týmto uchvatiteľom mali bojovať? Tak, na jednej strane obdržíte pre svoje mesto skvelé odmeny a na strane druhej budete potrebovať získané bojové body na stavbu a na vylepšovanie roľníckych dedín. Možno sa domnievate, že nebudete disponovať dostatkom jednotiek na boj proti všetkým týmto nepriateľom, my vám ale zaručujeme, že z tábora čas od času získate okamžite nové jednotky (ktoré ste dokonca do teraz ani nevyskúmali). Po každom úspešnom boji musíte vyčkať určitý čas, kým budete môcť vyraziť znova. Boje sú s každým bojom ťažšie a ťažšie, v začiatkoch ale budete vo forme odmeny dostávať jednotky okamžite.

Obecné podmienky

Tábor banditov stojí na nasledujúcich pravidlách:

 • V tábore banditov môžete zvíťaziť v celkom 100 bojoch, potom tábor celkom zmizne z mapy. Po vybavení posledného boja vám bude udelených 100 zlatých mincí.
 • Bojové body obdržíte za každú jednotku, ktorú ste porazili. Počet bojových bodov je rovný populácii, ktoré nepriateľské jednotky zaberajú. Pozrite sa na svoje hlásenia o bitke, aby ste zistili, koľko ste získali bojových bodov.
 • Pre zaistenie rovných podmienok je doba cesty do tábora banditov rovnaká z každého mesta na danom ostrove, nehľadiac na vizuálnu vzdialenosť.
 • Po každom úspešnom boji potrvá určitý čas, kým budete môcť poslať ďalší útok. Odpočet času potom začína hneď, akonáhle tábor vyčistíte, nie až po prijatí získanej odmeny.
 • Z akéhokoľvek mesta na ostrove môžete posielať aj viac útokov naraz, avšak akonáhle je tábor vybitý, všetky útoky, ktoré sa tam stále blížia, sa okamžite navrátia.
 • Tábor banditov je umiestený na ostrove, kde je aj vaše prvé mesto. Ak na tom ostrove stratíte vládu nad všetkými mestami, nebudete môcť vykonávať na tábor banditov žiadny útok a to až do chvíle, keď opätovne nebudete niektoré z miest na danom ostrove vlastniť.
 • Ak sa na určitom svete reštartujete, rovnako tak bude reštartovaný aj tábor banditov a bude opätovne umiestnený na ostrov, kde sa nachádza vaše mesto.
 • Tábor banditov je nerozkliknutelný, pokým máte znovu zvolené mesto, ktoré nie je na rovnakom ostrove.
  • V okamžiku, keď prepnete na mesto na inom ostrove, sa okno tábora banditov samo uzavrie.
  • Vyššie písané sa nevzťahuje na obrazovku s víťazstvom. Odmenu si môžete vybrať v ktoromkoľvek meste.


Doba cesty

 • Prvých 10 bojov má pevnú dobu cesty - 5 sekúnd.
 • Po desiatom boji je čas kalkulovaný takto: (v celých číslach) (50 * 50 / rýchlosť-jednotiek) + 300

Strata miest na ostrove s táborom

 • Tábor banditov sa viaže na váš počiatočný ostrov. Akonáhle už na tomto ostrove nevlastníte žiadne mesto, na tábor nebudete môcť zaútočiť. Najskôr na danom ostrove budete musieť získať niektoré z miest, aby ste v napádaní tábora mohli pokračovať.

Pravidlá pri útočení

 • Na každú etapu môžete posielať niekoľkoraké útoky, vrátane útokov z ďalších miest na tomto ostrove.
  • Akonáhle je etapa splnená, všetky prichádzajúce útoky sa okamžite vrátia.
 • Odpočet je zahájený, akonáhle je daný boj víťazný.

Symboly

Stav Symbol na mape Okno
Pripravené Bandit map.gif 400px-Bandit attackspot hint.jpg
Pripravené

(jednotky na ceste do tábora)

Bandit attackspot.png 400px-Bandit attackspot hint.jpg
Pripravené

(zvolené zlé mesto)

Bandit attackspot.png 400px-Bandit attackspot hint2.jpg
Zozbierať odmeny Bandit attackspot3.png 400px-Bandit attackspot victory.jpg
Odpočet Bandit attackspot4.png 400px-Bandit attackspot hint3.jpg