Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Základné informácie

Za dosiahnutie určitých miľníkov si odmenený tzv. oceneniami/cenami. Na tejto stránke sú evidované jak ocenenia, ktorých môžete dosiahnuť, tak aj tieto, ktoré bolo možné získať len v minulosti.


Môžte sa zo získanými oceneniami pochváliť aj ostatným hráčom, a to buď na svojom profile alebo za pomoci BB kódov vo svojich správach/príspevkoch!

Stupne ocenení

Ocenenia mávajú celkom 4 stupne, keď každí z nich má vyššie nároky na svoje získanie než to predchádzajúce. Úroveň ceny poznáte už od pohľadu podľa vzhľadu stĺpov, ktoré ju obklopujú.

Úrovne cien sú reprezentované nasledovne:

Vzhľad Stupeň Popis
Stupeň I 1. stupeň Značne poškodené stĺpy po obooch stranách medaile
Stupeň II 2. stupeň Mierne poškodené stĺpy po oboch stranách medaile
Stupeň III 3. stupeň Stĺpy v perfektnom stave, s ošúchanou modrou zástavou
Stupeň IV 4. stupeň Ako stĺpy, tak aj modrá zástava vo výbornom stave

Na profile budete mať u danej ceny zobrazený len najvyšší stupeň, nie predchádzajúcu.

Greposkóre

Za každé ocenenie (aj za ich úroveň) získate taktiež body do tzv. Greposkóre, o ktorých si môžete prečítať viac na tejto stránke. Tieto body reprezentujú vaše zručnosti a dĺžku hry.

Seznam všetkých cien

Nižšie nájdete všetky ocenenia, ktoré je možné získať, včetne tých, ktoré už nie sú dostupné. Nižšie Seznam cien je rozdelený v súlade s kategóriami spomínaného Greposkóre:

a taktiež v neposlednom rade udalosti

Poznámka: Ak má daná cena úrovne, tak v stĺpci „Obrázok“ je vždy náhľad jeho 4. stupňa. Úrovne 1 - 3 tu vizuálne znázornené nie sú. V hre ale tieto úrovne od seba aj tak rozoznáte, viď. tabuľku vyššie - grafické odlíšenie jednotlivých stupňov je u všetkých viacúrovňových cien totožné.

Denné ocenenia

Ocenenia ktoré je možné získať denneObrázok Názov Popis
Attacker of the day.png Útočník dňa Si ako útočník na tomto svete zozbieral najviac bojových bodov!
Defender of the day.png Obranca dňa Si ako obranca na tomto svete zozbieral najviac bojových bodov!
Looter of the day.png Plienič dňa Si vyraboval najviac surovín v tomto svete!
Most towns conquered of the day.png Veľmoc dňa Si v tomto svete dobyl najviac miest!
SupportOfDay.png Podporovateľ dňa Si ako podporovateľ v tomto svete získal najviac bojových bodov!
Poznámka
  • Ocenenie Útočník dňa, Obranca dňa, Plienič dňa, Veľmoc dňa a Podporovateľ dňa sa udeľujú až po jednom mesiaci od spustenia daného sveta.


Taktika

Prehľad taktických ocenení.


Obrázok Názov Popis
7WonderMaster.png Pán sveta Dokončil si 7 zo 7 divov sveta!
4WonderMaster.png Víťaz sveta Dokončil si 4 zo 7 divov sveta!
Wonder colossus finished.png Staviteľ rodského kolosu Dokončil si rodský kolos!
Wonder gardens finished.png Staviteľ visutých zahrad Dokončil si visuté záhrady!
Wonder lighthouse finished.png Staviteľ alexandrijského majáka Dokončil si alexandrijský maják!
Wonder mausoleum finished.png Staviteľ mauzólea v Halikarnase Dokončil si mauzóleum v Halikarnase!
Wonder pyramid finished.png Staviteľ pyramíd v Gíze Dokončil si pyramídy v Gíze!
Wonder statue finished.png Staviteľ Feidiovej sochy boha Dia Dokončil si Feidiovu sochu boha Dia!
Wonder temple finished.png Staviteľ chrámu Artemis Dokončil si chrám Artemis!

Boj

Prehľad ocenení poukazujúcich na vaše bojové úspechy


Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Units lost during support 4.png Hrdinská smrť X tvojich jednotiek zahynulo hrdinskou smrťou, pomáhajúc tvojim spojencom! 100 1 000 10 000 100 000
Units killed 4.png Neúnavný bojovník Porazil si X jednotiek! 250 2 500 25 000 250 000
Towns conquered 4.png Dobyvateľ Dobyl si X miest! 5 25 75 150
Powers used 4.png Nadprirodzená pomoc Použil si X kúziel! 10 100 1 000 10 000
Espionage successful 4.png Špeh Úspešne si špehoval X-krát! 5 50 500 5 000
Resources loot 4.png Lúpežník Zmocnil si sa X surovín! 500 50 000 2 500 000 5 000 000

Ocenenia za utokom zabité jednotky

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Killed units sword4.png Lebky bojovníkov s mečom Zabil si X bojovníkov s mečom! 180 6 300 32 500 49 400
Killed units slinger4.png Lebky vrhačov z praku Zabil si X vrhačov z praku! 180 3 700 13 500 21 700
Killed units archer4.png Lebky lukostrelcov Zabil si X lukostrelcov! 120 4 250 35 700 46 000
Killed units hoplite4.png Lebky hoplitov Zabil si X hoplitov! 150 4 900 24 200 37 900
Killed units rider4.png Lebky jezdcov Zabil si X jezdcov! 10 520 2 200 3 800
Killed units chariot4.png Lebky bojových vozov Zabil si X bojových vozov! 3 315 3 800 4 800
Killed units catapult4.png Lebky posádok katapultov Zabil si X posádok katapultov! 1 25 150 300
Killed units big transporter4.png Potopené prepravné lode Potopil si X prepravných lodí! 1 160 700 1 100
Killed units bireme4.png Potopené birémy Potopil si X birém! 2 1 100 10 000 16 000
Killed units attack ship4.png Potopené ohnivé lode Potopil si X zápalných lodí! 1 250 1 900 3 000
Killed units demolition ship4.png Potopené výbušné lode Potopil si X výbušných lodí! 1 20 115 230
Killed units small transporter4.png Potopené rýchle prepravné lode Potopil si X rýchlych prepravných lodí! 1 110 1 100 2 000
Killed units trireme4.png Potopené trirémy Potopil si X trirém! 1 60 660 900
Killed units minotaur4.png Zabijak minotaurov Zabil si X minotaurov! 1 3 8 15
Killed units manticore4.png Zabijak mantikorov Zabil si X mantikór! 1 15 170 210
Killed units zyklop4.png Zabijak kyklopov Zabil si X kyklopov! 1 2 4 8
Killed units sea monster4.png Zabijak hydier Zabil si X hydier! 1 2 24 40
Killed units harpy4.png Zabijak harpií Zabil si X harpií! 1 45 270 380
Killed units medusa4.png Zabijak medúz Zabil si X medúz! 1 7 28 50
Killed units centaur4.png Zabijak kentaurov Zabil si X kentaurov! 1 5 22 45
Killed units pegasus4.png Zabijak pegasov Zabil si X pegasov! 1 6 56 240
Killed units cerberus4.png Zabijak kerberov Zabil si X kerberov! 1 6 45 95
Killed units fury4.png Zabijak erinií Zabil si X erinií! 1 5 40 90
Killed units godsent4.png Zabijak vyslancov bohov Zabil si X vyslancov bohov! 10 620 1 500 2 300
Killed units griffin4.png Zabijak vtákov Noh Zabil si X vtákov Noh! 1 5 35 50
Killed units boar4.png Zabijak Kalidónskych diviakov Zabil si X Kalidónskych diviakov! 1 2 12 25

Ocenenia za v obrane zabité jednotky

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Deadslingers4 support.png Obeta vrhačov z praku Počas podpory mesta iného hráča si zabil X vrhačov z praku! 30 3 060 16 260 26 750
Deadhoplite4 support.png Obeta hoplita Počas podpory mesta iného hráča si zabil X hoplitov! 10 1 150 5 850 9 650
Deadcavalary4 support.png Obeta jazdcov Počas podpory mesta iného hráča si zabil X jazdcov! 5 400 2 300 4 600
Deadchariot4 support.png Obeta členov bojových vozov Počas podpory mesta iného hráča si zabil X bojových vozov! 1 140 860 1 570
Catapult4 support.png Obeta posádok katapultu Počas podpory mesta iného hráča si zabil X posádok katapultu! 1 55 385 840
Deadfasttransport4 support.png Zastavené prepravné lode Počas podpory mesta iného hráča sa ti podarilo zničiť X prepravných lodí! 5 70 300 500
Deadlightship4 support.png Zastavené zápalné lode Počas podpory mesta iného hráča sa ti podarilo zničiť X zápalných lodí! 8 2 650 27 200 36 700
Deadsmalltransport4 support.png Zastavené rýchle prepravné lode Počas podpory mesta iného hráča sa ti podarilo zničiť X rýchlych prepravných lodí! 1 125 1 000 1 800
Deadtrireme4 support.png Zastavené trirémy Počas podpory mesta iného hráča sa ti podarilo zničiť X trirém! 1 170 1 550 2 300
Deadcolony4 support.png Zastavené osídlovacie lode Počas podpory mesta iného hráča sa ti podarilo zničiť X osídlovacích lodí! 1 6 12 18
Deadminotaur4 support.png Vzdoruj minotaurom Počas podpory mesta iného hráča si zabil X minotavrov! 1 2 5 10
Deadmanticore4 support.png Vzdoruj mantikórom Počas podpory mesta iného hráča si zabil X mantikór! 1 110 1 700 1 800
Deadhydra4 support.png Vzdoruj hydrám Počas podpory mesta iného hráča si zabil X hydier! 1 6 100 140
Deadharpy4 support.png Postaviť sa harpiám Počas podpory mesta iného hráča si zabil X harpií! 1 50 1 600 2 000
Deadmedusa4 support.png Postaviť sa medúzam Počas podpory mesta iného hráča si zabil X medúz! 1 6 12 18
Deadfury4 support.png Postaviť sa erínyjím Počas podpory mesta iného hráča si zabil X erínyí! 1 5 55 115
Deadgodsent4 support.png Postaviť sa vyslancom bohov Počas podpory mesta iného hráča si zabil X vyslancov bohov! 1 50 160 220
Deadcyclopes1 support.png Postaviť sa kyklopom Počas podpory mesta iného hráča si zabil X kyklopov! 1 2 5 10
Deadgriffin4 support.png Vzdoruj vtákom Noh Počas podpory mesta iného hráča si zabil X vtákov Noh! 1 35 405 440


Ocenenia za celkovo zabité jednotky

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Deadslingers4 def.png Zúfalstvo vrhačov z praku Počas obrany vlastného mesta si zabil X vrhačov z praku! 150 16 000 84 000 138 000
Deadhoplite4 def.png Zúfalstvo hoplitov Počas obrany vlastného mesta si zabil X hoplitov! 75 6 450 32 800 54 000
Deadcavalary4 def.png Zúfalstvo jazdcov Počas obrany vlastného mesta si zabilX jazdcov! 15 2 000 11 600 23 500
Deadchariot4 def.png Zúfalstvo vozov Počas obrany vlastného mesta si zabil X vozov! 5 700 4 500 8 200
Catapult4 def.png Zúfalstvo posádky katapultu Počas obrany vlastného mesta si zabil X posádky katapultu! 1 220 1 650 3 650
Deadfasttransport4 def.png Zastavení prepravných člnov Počas obrany vlastného mesta si zabil X prepravných člnov! 10 190 830 1 350
Deadlightship4 def.png Zastavenie zápalných lodí Počas obrany vlastného mesta si zničil X zápalných lodí! 12 3 600 36 800 50 000
Deadsmalltransport4 def.png Zastavení rýchlych prepravných lodí Počas obrany vlastného mesta si zničil X rýchlych prepravných lodí! 1 250 2 000 3 600
Deadtrireme4 def.png Zastavenie trirém Počas obrany vlastného mesta si zničil X trirém! 1 250 2 350 3 400
Deadcolony4 def.png Zastavenie osídlovacích lodí Počas obrany vlastného mesta si zničil X osídlovacích lodí! 1 6 18 36
Deadmanticore4 ref.png Smrteľná pasca pre mantikóry Počas obrany vlastného mesta si zabil X mantikór! 1 210 3 400 3 600
Deadminotaur4 def.png Smrteľná pasca pre minotaury Počas obrany vlastného mesta si zabilX minotaurov! 1 6 12 24
Deadhydra4 def.png Smrteľná pasca pre hydry Počas obrany vlastného mesta si zabil X hydier! 1 12 190 265
Deadharpy4 def.png Smrteľná pasca pre harpije Počas obrany vlastného mesta si zabil X harpií! 2 335 3 600 4 600
Deadmedusa4 def.png Smrteľná pasca pre medúzy Počas obrany vlastného mesta si zabil X medúz! 1 12 40 115
Deadfury4 def.png Smrteľná pasca pre erínye Počas obrany vlastného mesta si zabil X erínye! 1 18 250 530
Deadgodsent4 def.png Smrteľná pasca pre vyslancov bohov Počas obrany vlastného mesta si zabil X vyslancov bohov! 5 300 1 050 1 450
Deadcyclopes4 def.png Smrteľná pasca pre kyklopov Počas obrany vlastného mesta si zabil X kyklopov! 1 6 12 18
Deadgriffin4 def.png Smrteľná pasca vtáky Noh Počas obrany vlastného mesta si zabil X vtákov Noh! 1 65 745 810

Vojenská príprava

Prehľad ocenení poukazujúcich na úspechy v oblasti výcvikuObrázek Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Mythological units built 4.png Legendárna armáda Vytvoril si X mýtických jednotiek! 5 50 500 5 000
Units claimed 4.png Tréner V roľníckych dedinách si zverbovalX jednotiek! 100 1 000 10 000 100 000
Colonize ships built 4.png Neúnavný expanzionista Postavil si X osídľovacích lodí! 5 50 200 500
Train units sword4.png Pozor, bojovník s mečom! Vybudoval si X bojovníkov s mečom! 175 1 400 4 500 8 600
Train units slinger4.png Pozor, vrhači z praku! Vybudoval si X vrhačov z praku! 200 2 200 7 500 15 000
Train units archer4.png Pozor, lukostrelci! Vybudoval siX Lukostrelcov! 100 1 100 4 100 8 200
Train units hoplite4.png Pozor, hopliti! Vybudoval si X hoplitov! 100 1 300 4 900 11 000
Train units rider4.png Pozor, jazdci! Vybudoval si X jezdcov! 16 240 1 000 2 000
Train units chariot4.png Pozor, bojové vozy! Vybudoval si X bojových vozov! 5 120 600 1 400
Train units catapult4.png Pozor, posádky katapultov! Vybudoval si X posádok katapultu! 5 25 125 280
Train units big transporter4.png Prepravné lode, napnúť plachty! Vybudoval si X transportních člunů! 5 75 240 430
Train units bireme4.png Birémy, napnúť plachty! Vybudoval si X birém! 10 350 1 500 3 200
Train units attack ship4.png Zápalné lode, napnúť plachty! Vybudoval si X zápalných lodí! 10 260 1 300 3 100
Train units demolition ship4.png Výbušné lode, napnúť plachty! Vybudoval si X výbušných lodí! 5 10 25 50
Train units small transporter4.png Rýchle prepravné lode, napnúť plachty! Vybudoval si X rýchlych prepravných lodí! 5 80 400 900
Train units trireme4.png Trirémy, napnúť plachty! Vybudoval si X trirém! 5 30 150 400
Train units minotaur4.png Minotauři, k tvojim službám! Vybudoval si X minotaurov! 5 10 15 20
Train units manticore4.png Mantikori, k tvojim službám! Vybudoval si X mantikor! 5 10 45 100
Train units zyklop4.png Kyklopi, k tvojim službám! Vybudoval si X kyklopov! 5 10 15 20
Train units sea monster4.png Hydry, k tvojim službám! Vybudoval si X hydier! 5 10 15 20
Train units harpy4.png Harpye, k tvojim službám! Vybudoval siX harpyí! 5 30 115 235
Train units medusa4.png Medúzy, k tvojim službám! Vybudoval siX medúz! 5 10 15 20
Train units centaur4.png Kentauri, k tvojim službám! Vybudoval si X kentaurov! 5 10 20 30
Train units pegasus4.png Pegasovia, k tvojim službám! Vybudoval si X pegasov! 5 10 15 40
Train units cerberus4.png Kerberi, k tvojim službám! Vybudoval si X kerberov! 5 10 15 25
Train units fury4.png Erínie k Vašim službám! Vybudoval si X erínyí! 5 10 15 25
Train units godsent4.png Vyslanci bohov, k tvojim službám! Vybudoval si X vyslancov bohov! 80 315 620 910
Train units griffin4.png Vtáci Noh, k tvojim službám! Vybudoval si X Vtákov Noh! 5 10 25 60
Train units boar4.png Kalidonskí diviaci, k tvojim službám! Vybudoval si X Kalidonskych diviakov! 5 10 15 20

Pokrok impéria

Prehľad ocenení pokroku vášho impéria


Obrázok Názov Popis
Tutorial quests.png Skúsený vládca Dokončil si dostatok úloh tutoriálu, ktorými si dokázal, že si hodný vládca.
Award last man standing.png Až do posledného muža Hral si až do konca sveta X.
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Points 4.png Bodový král Už si získal X bodov! 2 000 25 000 250 000 2 000 000
Cultural step 4.png Chlieb a hry Už si dosiahol kultúrnu úroveň X! 5 20 50 150
Towns founded 4.png Mierumilovný kolonista Založil si X miest! 5 25 75 150
Own islands 4.png Ostrovný vládca Máš úplnú kontrolu nad X ostrovmi! 1 3 5 10
Resources trade 4.png Kupec Vymenil si X surovín! 20 000 200 000 2 000 000 20 000 000
Island quests done 4.png Vládca tvojich zemí Úspešne sa ti podarilo dokončiť X ostrovných úloh! 10 50 200 1 000
Island quests good 4.png Múdry vládca S rozvahou si už ukončil X ostrovných úloh! 10 50 200 400
Island quests evil4.png Agresívny vládca X úloh z ostrova si dokončil trestuhodným spôsobom. 10 50 200 400

Najvyššie skóre

Prehľad ocenení odrážajúcich vaše najvyššie skóre


Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
World ranking 4.png Pán sveta Dostal si sa medzi X najlepších tohto sveta! 1000 100 20 1
Sea ranking 4.png Vládca morí Dostal si sa medziX najlepších tohto oceánu! 100 30 5 1
Poznámka

Tieto ocenenia sa udeľujú až po dvoch mesiacov od začiatku sveta.

Hrdinovia

Prehľad ocenení za výcvik či zničenie hrdinovObrázok Názov Popis
Hero wise men1.png Zhromaždiť mudrcov Dosiahol si úrovne 20 s pomocou 5 hrdinov poznania!
Hero fellowship1.png Získať spoločenstvo Dosiahol si úrovne 20 s pomocou 5 hrdinov vojny!
Hero rare heroes1.png Zriedkavé putovanie hrdinu Máš k službám 2 exkluzívnych hrdinov!
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Friend of heroes 4.png Priateľ hrdinov Už si zverboval X hrdinu! 1 5 10 20
Creator of legends 4.png Tvorca legiend Pomohol si X hrdinom dosiahnuť maximálnu úroveň! 1 5 10 20
Hero money4.png Peniaze, peniaze, peniaze! Minul siX mincí vojny alebo poznania! 302 1 202 1 812 3 021
Killed units andromeda4.png Andromédina odmena Zranil si nepriateľskú hrdinku Andromédu X-krát! 1 10 15 25
Killed units apheledes4.png Afelédova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Afelédesa X-krát! 1 10 15 25
Killed units atalanta4.png Atalantina odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Atalantu X-krát! 1 10 15 25
Killed units cheiron4.png Cheirónova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Cheiróna X-krát! 1 10 15 25
Killed units christopholus4.png Christofolova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu ChristofolusaX-krát! 1 10 15 25
Killed units democritus4.png Démokritova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Démokritos X-krát! 1 10 15 25
Killed units ferkyon4.png Ferkyónova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Ferkyóna X-krát! 1 10 15 25
Killed units hector4.png Hektorova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu HektoraX-krát! 1 10 15 25
Killed units helen4.png Helenina odmena Zranil si nepriateľskú hrdinku Helenu X-krát! 1 10 15 25
Killed units hercules4.png Héraklova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Héraklesa X-krát! 1 10 15 25
Killed units iason4.png Jásonova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Jásona X-krát! 1 10 15 25
Killed units leonidas4.png Léonidova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Léonidasa X-krát! 1 10 15 25
Killed units Medea4.png Medeina odmena Zranil si nepriateľskú hrdinku Medeu X-krát! 1 10 15 25
Killed units odysseus4.png Odysseova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Odysseusa X-krát! 1 10 15 25
Killed units orpheus4.png Orfeova 'odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Orfeusa X-krát! 1 10 15 25
Killed units terylea4.png Teryleinina odmena Zranil si nepriateľská hrdinka Terylea X-krát! 1 10 15 25
Killed units urephon4.png Uferonova odmena Zranil si nepriateľského hrdinu Urefona X-krát! 1 10 15 25
Killed units zuretha4.png Zuretina odmena Zranil si nepriateľskú hrdinku Zuretu X-krát! 1 10 15 25
Killed units agamemnon4.png.png Agamemnónova odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Agamemnóna X krát! 1 10 15 25
Killed units aristotle4.png Aristotelova odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Aristoteles X krát! 1 10 15 25
Killed units deimos4.png Deimos odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Deimos X krát! 1 10 15 25
Killed units pariphaistes4.png Pariphaistesova odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Pariphaistes X krát! 1 10 15 25
Killed units pelops4.png Peloposova odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Pelopos X krát! 1 10 15 25
Killed units rekonos4.png Rekonosova odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Rekonos X krát! 1 10 15 25
Killed units themistokles4.png Themistoklesova odmena Zranil si nepriateľskú hrdinu Themistokles X krát! 1 10 15 25
Killed units ylestres4.png Ylestresina odmena Zranil si nepriateľskú hrdinku Ylestres X krát! 1 10 15 25
Hero level agamemnon4png.png Agamemnónova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Agamemnón! 3 5 10 20
Hero level andromeda4.png Andromedina moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Androméda! 3 5 10 20
Hero level apheledes4.png Apheledova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Apheledus! 3 5 10 20
Hero level atalanta4.png Atalantina moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Atlanta! 3 5 10 20
Hero level cheiron4.png Cheirónova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Chiron! 3 5 10 20
Hero level christopholus4.png Christofolova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Christopholus! 3 5 10 20
Hero level democritus4.png Démokritova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Demokritos! 3 5 10 20
Hero level ferkyon4.png Ferkyónova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Ferkyón! 3 5 10 20
Hero level hector4.png Hektorova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Hektor! 3 5 10 20
Hero level helen4.png Helenina moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Helena! 3 5 10 20
Hero level hercules4.png Héraklova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Hérakles! 3 5 10 20
Hero level iason4.png Jásonova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Jasona! 3 5 10 20
Hero level leonidas4.png Léonidova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Leonidasa! 3 5 10 20
Hero level Medea4.png Medeina moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinky Medea! 3 5 10 20
Hero level odysseus4.png Odysseova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Odyseus! 3 5 10 20
Hero level orpheus4.png Orfeova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Orfeus! 3 5 10 20
Hero level terylea4.png Teryleina moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Terylea! 3 5 10 20
Hero level urephon4.png Urefonova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Urefon! 3 5 10 20
Hero level zuretha4.png Zuretina moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Zureta! 3 5 10 20
Hero level aristoteles4.png Aristotlesova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Aristotles! 3 5 10 20
Hero level deimos4.png Deimosova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Deimos! 3 5 10 20
Hero level pariphaistes4.png Pariphaistesova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Pariphaistes! 3 5 10 20
Hero level pelops4.png Pelopsova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Pelops! 3 5 10 20
Hero level rekonos4.png Rekonosova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Rekonos! 3 5 10 20
Hero level themistokles4.png Themistoklesova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Themistokles! 3 5 10 20
Hero level ylestres4.png Ylestresova moc Dosiahol si úrovne X s pomocou hrdinu Ylestres! 3 5 10 20

Nedostupné

Ocenenia spadajúce do tejto kategórie bolo možné získať v minulosti, teraz ich už získať nie je možné, prípadne občas môže dôjsť k tomu, že sem budú zaradené aj tie ocenenia, ktoré len budú v budúcnosti aktivované (a následne sa presunú do inej kategórie). Patria sem mimo iného aj ceny z udalostí, tie si ale pre potreby tohto článku oddelíme zvlášť.


Prehľad nedostupných ocenení, ktoré už nie sú získateľné
Obrázok Názov Popis
Early game over 1.png Obeť Bol si dobytý ani nie týždeň po uplynutí začiatočníckej ochrany.
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Espionage failed 4.png Špion X Úspešne si už špehoval X miest! 5 50 500 5000
Units lost during farm attack 4.png Smoliar Pri útokoch na roľnícke dediny si stratil X jednotiek! 50 250 1 000 5 000
Units lost without fight 4.png Morský hrob Stratil si X jednotiek bez boja! 10 100 1 000 10 000
SpeedPlayer4.png Prišiel som, videl som, zvíťazil som Dokončil si speed svet medzi top X hráčmi! 100 25 10 1
SpeedAlly4.png Prišli sme, videli sme, zvíťazili sme Tvoje spojenectvo dokončilo speed svet medzi top X spojenectiev! 100 25 10 1

Udalosti

Rok 2011

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2011


Veľká Noc
Obrázok Názov Popis
Easter eggs collected.png Veľkonočný zajačik Nájdi všetky veľkonočné vajíčka v tomto roku(počas apríla).


Halloween
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Helloween pumpkin collected 4.png Sberateľ tekvíc Celkom si za Halloween nazbieral X tekvíc! 20 50 90 130
Obrázok Názov Popis
Helloween login.png Je tu Halloween! Zúčastňuješ sa podujatia Halloween!
Helloween pumpkin speedy.png Lovec tekvíc Našiel si 10 tekvíc za 60 sekúnd!


Vianoce
Obrázok Názov Popis
Advent calendar complete.png Adventné darčeky Otvoril si všetky adventné dary v tomto roku!

Rok 2012

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2012


Grepolympia
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Hoplit pretekár Dostal si sa medzi X najlepších hoplitov! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Lukostrelec Dostal si sa medzi X najlepších lukostrelcov! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Oštepár Dostal si sa medzi X najlepších oštepárov! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Pretekár bojového voza Dostal si sa medzi X najlepších pretekárov bojového voza! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vytrénovaný hoplit pretekár Tvoj hoplit pretekár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostrelec Tvoj lukostrelec dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštepár Tvoj oštepár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný pretekár bojového voza Tvoj pretekár bojového voza dosiahol úroveň X. 5 10 20 35


Oktoberfest
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Oktoberfest 4.png Sládok Vyrobil si X litrov piva! 250 750 2 000 4 000


Halloween
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Helloween pumpkin collected 4.png Sberateľ tekvíc Celkom si za Halloween nazbieral X tekvíc! 20 50 90 130
Obrázok Názov Popis
Helloween login 2012.png Je tu Halloween! Zúčastňuješ sa podujatia Halloween!
Helloween pumpkin speedy.png Lovec tekvíc Našiel si 10 tekvíc za 60 sekúnd!


Vianoce
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Christmas 4.png Zberač darčekov V adventnom kalendári si už otvoril X dárčekov! 1 6 14 24

Rok 2013

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2013


Veľká Noc
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Krmeni4.png Nenásytník Svoju sliepku si už nakrmil X-krát! 50 100 200 400


Grepolympia
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Hoplit pretekár Dostal si sa medzi X najlepších hoplitov! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Lukostrelec Dostal si sa medzi X najlepších lukostrelcov! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Oštepár Dostal si sa medzi X najlepších oštepárov! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Pretekár bojového voza Dostal si sa medzi X najlepších pretekárov bojového voza! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vytrénovaný hoplit pretekár Tvoj hoplit pretekár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostrelec Tvoj lukostrelec dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštepár Tvoj oštepár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný pretekár bojového voza Tvoj pretekár bojového voza dosiahol úroveň X. 5 10 20 35


Halloween
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Alchimiste 4.png Alchymista Dokončil si už X alchymistických procesov! 1 5 20 45
Philosophe 4.png Filozof Objevil si už Xalchymistických receptov! 1 50 10 20


Vianoce
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tyches favourite 4.png Obľúbenec Tyché Roztočil si X koles šťastia! 1 5 10 24

Rok 2014

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2014


Veľká Noc
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Colourful easter 4.png Farebná Veľká Noc Iásonova sliepka zniesla X farebných vajíčok! 1 2 3 4
Friend of the hen 4.png Priateľ sliepok Iásonova sliepka zniesla X vajíčok! 1 5 20 40


Kováč Héfaistos
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Divine forge 4.png Nadprirodzená vyhňa Do Hefaistovho remesla si už zainvestoval X nadprirodzených gulí! 1 15 40 70


Trákske dobytie
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Hercules thracian extinction 4.png Zničenie thrákskych rebelov Odstránil si X thrákskych rebelov! 1 15 40 70
Hercules thracian unity 4.png Thrákská jednota Spacifikoval si X thrákskych ríší! 1 15 40 70
Hercules thracian oppression 4.png Thráksky tyran Vyčistil si X bojísk! 1 15 40 70
Hercules leader of mercs 4.png Vodca thrákskych žoldnierov Zhromáždil si pod svoje velenie X thrákskych žoldnier! 1 15 40 70


Perzské dobývanie
Obrázok Názov Popis
PCA5.png Nepriateľ Artemísie Pomohol si dobyť jedno z Artemísiiných miest!
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
PCA1.png Perzský dobyvateľ Bol si X., ktorý pomohli dobyť jedno z Artemísiiných miest! 4 3 2 1


Halloween
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
MoE4.png Pán živlov Dokončil si už X alchymistických procesov! 1 5 20 45
MoEx4.png Pán experimentov Objavil si už X alchymistických receptov! 1 5 10 20


Vianoce
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Stesti4.png Šťastím obdarený panovník Roztočil si X koles šťastia! 1 5 10 24

Rok 2015

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2015


Siréna Tesalonika
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tesalonika4.png Thessalonikin miláčik Dostal si z lásky X darov! 1 5 10 20


Bitka o Tróju
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
ConqOfTroy4.png Dobyvateľ Tróje Vyčistil si X bojísk! 3 8 20 50
TrojMass4.png Trójsky masaker Zneškodnil si X nepriateľov! 250 500 5000 10 000
LeadOfTrWar4.png Vodca v trójskej vojne Pod svoje velenie si zhromaždil X trójskych žoldnierov! 250 500 5000 10 000


Veľká Noc
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Overall award 4.png Majster vajíčok Umiestnil si sa na X. mieste! 4 3 2 1
Created reward 50.png Našepkávač sliepky Vytvoril si X odmen! 1 5 25 50
Found recipe 50.png Elementárny analytik Našiel si X receptov! 1 10 25 50
Obrázok Názov Popis
Daily award.png Rozbíjač vajíčok dňa Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku!


Veliteľ Ríma
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Award heroic commander 4.png Hrdinský veliteľ Umiestnil si sa na X. mieste! 4 3 2 1
Award commander of legions4.png Veliteľ legií Pod svoje velenie si zhromaždil X rímských vojakov! 50 200 500 1 200
Award crusher of legions4.png Ničiteľ legií Zneškodnil si X nepriateľov! 250 500 5 000 10 000
Award captured banners 4.png Ukoristené štandardy Vyčistil si X bojísk! 3 8 20 50
Obrázok Názov Popis
Award daily war master.png Pán vojny Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku!


Spartskí zabijaci
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Assassins 2015 award killed cavalry.jpg Zabijak kavalérie Zneškodnil si X kavalérie! 10 25 55 90
Assassins 2015 award killed engineer.jpg Zabijak ženistov Zneškodnil si X ženistov! 10 25 55 90
Assassins 2015 award killed legionary.jpg Zabijak legionárov Zneškodnil si X legionárov! 10 25 55 90
Obrázok Názov Popis
Assassins 2015 award master collector.jpg Prvá rímska zbierka Na svete X sa ti podarilo ako prvému dokončiť zbierku rímských brnení.
Assassins 2015 award collection legionary.jpg Zberateľ štítov Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky legionára.
Assassins 2015 award collection sapper.jpg Zberateľ kopijí Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky ženisty.
Assassins 2015 award collection rider.jpg Zberateľ prílb Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky kavalérie.
Assassins 2015 award master assassin.jpg Majster zabijak Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku!


Halloween
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Hween 2015 award 4.png Hlavný majster Umiestnil si sa na X. mieste! 4 3 2 1
Dark conjurer 4.png Temný zaklínač Vytvoril si X odmen! 1 5 25 50
Dark scribe 4.png Temný pisár Našiel si X receptov! 1 10 25 50
Obrázok Názov Popis
Hween 2015 daily.png Majster zaklínač Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku!


Vianoce
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Winter2015 lvl4.png Šťastná zimná zábava Roztočil si X koles šťastia! 1 5 10 24
Obrázok Názov Popis
Winter2015 collector.png Všetky kryštály Vytočil si kompletnú kolekciu kryštálov!

Rok 2016

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2016


V mene Demeter
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Demeter award1.png Znamenitý hostinský Umiestnil si sa na X. mieste! 4 3 2 1
Demeter award34.png Jedlo pre chudobných Vytvoril si X odmen! 1 5 25 50
Demeter award44.png Najkreatívnejší kuchár Našiel si X receptov! 1 2 25 50
Obrázok Názov Popis
Demeter award5.png Čerstvé mäso! Servírované ražniči 3x v rade.
Demeter award6.png Prípitok! Servírované červené víno 3x v rade.
Demeter award7.png Jedlo pre všetkých Obslúžený všetci hostia.
Demeter award8.png Zem oplývajúca mliekom a medom Servírované každé možné jedlo
Demeter award11.png Skúsený hostinský Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku!
Skúška vrhačov z praku
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Easter 16 award master1.png Skúsený vrhač z praku Hráč X sa umiestnil na prvom mieste v dennom rebríčku udalosti "Skúška vrhačov z praku".
Easter 16 award1.png Čo bolo skôr, vajíčko, alebo sliepka? Ocenenie je udelené tomu hráčovi, ktorý na danom svete ako prvý dokončí aspoň jednu zo zbierok.
Easter 16 award4.png Vysoká presnosť - biela Ocenenie je udelené za X kusov bielych nádob. 10 25 55 90
Easter 16 award7.png Zbierka bieleho vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky bieleho vajíčka.
Easter 16 award2.png Vysoká presnosť - oranžová Ocenenie je udelené za X kusov oranžových nádob. 10 25 55 90
Helloween pumpkin speedy.png Zbierka oranžového vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky oranžových vajíčok.
Easter 16 award2.png Vysoká presnosť - žltá Ocenenie je udelené za X kusov žltých nádob. 10 25 55 90
Easter 16 award5.png Zbierka žltého vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky žltých vajíčok.


Siréna Tesalonika
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tesalonika4 2016.png Thessalonikin miláčik 2016 Dostal si z lásky X darov! 1 5 10 20


Koleso času matky prírody
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Nfot2016 lvl4.png Zvrátenie behu času Počas udalosti koleso času prírody si ho X-krát roztočil! 3 6 12 24
Obrázek Název Popis
Nfot2016 collector.png Dar prírody Počas udalosti koleso času prírody 2016 si zozbieral X vetvičiek!


Hádesov portál
Obrázek Název Popis
Portal destruction award.png Zničenie brány Zničil si bránu do podsvetia!


Sparta proti Hádovi
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Spartavshades award overall 4.png Hrdinský Sparťan Podarilo sa ti dosiahnuť X. miesto v celkovom rebríčku v udalosti Sparta vr Podsvetie! 4 3 2 1
Spartavshades award crusher 4.png Vykupiteľ mŕtvych Zneškodnil si X nemrtvých nepriateľov! 2 500 15 000 50 000 100 000
Spartavshades award captured 4.png Bojový stratég Dosiahol si víťazstvo X bojiskách! 3 8 20 50
Spartavshades award commander 4.png Veliteľ Sparťanov Zhromaždil si X Sparťanských vojakov pod svoje velenie! 500 2 000 5 000 12 000
Obrázek Název Popis
Spartavshades award daily.png Živá legenda Dňa X si získal prvé miesto v dennom rebríčku v udalosti Sparta vr Podsvetie!


Jesenná udalosť 2016
Obrázok Názov Popis
Hween 2015 award 4.png Majster zaklínač 2016 Pri príležitosti jesennej udalosti XXX si v dennom rebríčku skončil na prvom mieste.
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Dark conjurer 4.png Temný zaklínač Vytvoril si X odmien! 1 5 25 50
Dark scribe 4.png Temný pisár Našiel si X receptov! 1 10 25 50
Hween 2015 award 4.png Hlavný majster Umiestnil si sa na X. mieste! 4 3 2 1
Obrázok Názov Popis
Halloween rubies BloodyGlance4.png Krvavý pohľad 2016 Trikrát v rade obetované iba rubíny.
Halloween cyclope PresentOfTheDead4.png Prítomnosť smrti 2016 Trikrát v rade obetované iba lebky kyklopov.
Halloween knowledge OccultKnowledge4.png Okultné znalosti 2016 Zoslanie všetkých možných zaklínadiel.


Grepolympia
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Hoplit pretekár Dostal si sa medzi X najlepších hoplitov! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Lukostrelec Dostal si sa medzi X najlepších lukostrelcov! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Oštepár Dostal si sa medzi X najlepších oštepárov! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Pretekár bojového voza Dostal si sa medzi X najlepších pretekárov bojového voza! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vytrénovaný hoplit pretekár Tvoj hoplit pretekár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostrelec Tvoj lukostrelec dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštepár Tvoj oštepár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný pretekár bojového voza Tvoj pretekár bojového voza dosiahol úroveň X. 5 10 20 35


Vianoce 2016
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Winter2015 lvl4.png Šťastná zimná zábava Roztočil si X koles šťastia! 1 5 10 24
Obrázok Názov Popis
Winter2015 collector.png Všetky kryštály Vytočil si kompletnú kolekciu kryštálov!

Rok 2017

Prehľad ocenení z udalostí v roku 2017


V mene Demeter 2017
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Demeter award1.png Znamenitý hostinský Umiestnil si sa na X. mieste! 4 3 2 1
Demeter award34.png Jedlo pre chudobných Vytvoril si X odmen! 1 5 25 50
Demeter award44.png Najkreatívnejší kuchár Našiel si X receptov! 1 2 25 50
Obrázok Názov Popis
Demeter award5.png Čerstvé mäso! Servírované ražniči 3x v rade.
Demeter award6.png Prípitok! Servírované červené víno 3x v rade.
Demeter award7.png Jedlo pre všetkých Obslúžený všetci hostia.
Demeter award8.png Zem oplývajúca mliekom a medom Servírované každé možné jedlo
Demeter award11.png Skúsený hostinský Umiestnil si sa na 1. mieste v dennom rebríčku!


Siréna Tesalonika 2017
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Tesalonika4 2016.png Thessalonikin miláčik 2017 Dostal si z lásky X darov! 1 5 10 20


Grepolympia
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Grepolympia top hoplite race 4.png Hoplit pretekár Dostal si sa medzi X najlepších hoplitov! 500 3 2 1
Grepolympia top archery 4.png Lukostrelec Dostal si sa medzi X najlepších lukostrelcov! 500 3 2 1
Grepolympia top javelin throwing 4.png Oštepár Dostal si sa medzi X najlepších oštepárov! 500 3 2 1
Grepolympia top chariot race 4.png Pretekár bojového voza Dostal si sa medzi X najlepších pretekárov bojového voza! 500 3 2 1
Grepolympia skilled hoplite racer 4.png Vytrénovaný hoplit pretekár Tvoj hoplit pretekár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled archer 4.png Vytrénovaný lukostrelec Tvoj lukostrelec dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled javeliner 4.png Vytrénovaný oštepár Tvoj oštepár dosiahol úroveň X. 5 10 20 35
Grepolympia skilled chariot racer 4.png Vytrénovaný pretekár bojového voza Tvoj pretekár bojového voza dosiahol úroveň X. 5 10 20 35


Skúška vrhačov z praku
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Easter 16 award master1.png Skúsený vrhač z praku Hráč X sa umiestnil na prvom mieste v dennom rebríčku udalosti "Skúška vrhačov z praku".
Easter 16 award1.png Čo bolo skôr, vajíčko, alebo sliepka? Ocenenie je udelené tomu hráčovi, ktorý na danom svete ako prvý dokončí aspoň jednu zo zbierok.
Easter 16 award4.png Vysoká presnosť - biela Ocenenie je udelené za X kusov bielych nádob. 10 25 55 90
Easter 16 award7.png Zbierka bieleho vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky bieleho vajíčka.
Easter 16 award2.png Vysoká presnosť - oranžová Ocenenie je udelené za X kusov oranžových nádob. 10 25 55 90
Helloween pumpkin speedy.png Zbierka oranžového vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky oranžových vajíčok.
Easter 16 award2.png Vysoká presnosť - žltá Ocenenie je udelené za X kusov žltých nádob. 10 25 55 90
Easter 16 award5.png Zbierka žltého vajca Ocenenie je udelené za dokončenie zbierky žltých vajíčok.


Hádesov portál
Obrázek Název Popis
Portal destruction award.png Zničenie brány Zničil si bránu do podsvetia!


Koleso času matky prírody
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Nfot2016 lvl4.png Zvrátenie behu času Počas udalosti koleso času prírody si ho X-krát roztočil! 3 6 12 24
Obrázek Název Popis
Nfot2016 collector.png Dar prírody Počas udalosti koleso času prírody 2017 si zozbieral X vetvičiek!


Sparta proti Hádovi
Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Spartavshades award overall 4.png Hrdinský Sparťan Podarilo sa ti dosiahnuť X. miesto v celkovom rebríčku v udalosti Sparta vr Podsvetie! 4 3 2 1
Spartavshades award crusher 4.png Vykupiteľ mŕtvych Zneškodnil si X nemrtvých nepriateľov! 2 500 15 000 50 000 100 000
Spartavshades award captured 4.png Bojový stratég Dosiahol si víťazstvo X bojiskách! 3 8 20 50
Spartavshades award commander 4.png Veliteľ Sparťanov Zhromaždil si X Sparťanských vojakov pod svoje velenie! 500 2 000 5 000 12 000
Obrázek Název Popis
Spartavshades award daily.png Živá legenda Dňa X si získal prvé miesto v dennom rebríčku v udalosti Sparta vr Podsvetie!