Spojenectvo

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

"Dokonca aj tí najodvážnejší nedokážu bojovať za svoje sily." Homér

Homér poznal hodnotu silných spojenectiev. V starovekom Grécku boli spojenectvá medzi rôznymi mestami veľmi dôležité. Sparta sa stala protivníkom Atén, keď uzavrela spojenectvo s Korintom a Argosom. To isté platí aj pre teba: nakoniec sa budeš musieť rozhodnúť, či sa chceš pridať do spojenectva s ostatnými hráčmi, alebo či si chceš založiť nejakú vlastnú.

Hľadanie spojenectva

Na začiatku je lepšie nájsť si už zabehnuté spojenectvo, ako založiť svoju vlastné. Založiť si spojenectvo je jednoduché, ale udržiavať ju v dobrom stave bez skúseností je veľmi ťažké. Môžeš rýchlo zistiť, že na to nestačíš!

Nie je dobré žiadať o prijatie do najlepších spojenectiev, pretože tie veľmi pravdepodobne odmietnu začiatočníka. Najlepšie je požiadať o vstup do spojenectva, ktorá je v tvojom okolí. Tak ťa môžu ľahko podporovať proti ostatným hráčom a pomôcť k rýchlemu vzostupu. Spojenectvo so skúsenými hráčmi, ktorí boli úspešní aj na iných svetoch, ti môže poskytnúť cenné skúsenosti.

Spojenectvo žiadosť.PNG

Po odoslaní žiadosti sa vodcom a zakladateľom spojenectva doručí žiadosť v podobe správy

Následne ako ti bude doručená pozvánka do spojenectva obdržíš správu a hlásenie o pozvánke. Po rozkliknutí správy budeš automaticky nasmerovaný k pozvánke a po jeho prijatí sa staneš členom spojenectva.

Pozvánka ss.png

Pozvánka wiki.JPG

Založenie a vedenie spojenectva

"Malý štát nemôže súperiť so silným; hŕstka nemôže súperiť s davom; slabí nemôžu súperiť so silnými." - Mencius Založenie a vedenie Spojenectva.JPG

Založenie vlastného spojenectva je veľkým krokom na tvojej ceste vývoja v Grepolise. Zahŕňa to veľa práce a povinností, a to je dôvod, prečo by si mal najskôr získať nejaké herné skúsenosti. Pre založenie spojenectva klikni na "Spojenectvo" v ľavej časti stránky. V novom okne môžeš vidieť všetky doterajšie pozvánky do spojenectiev a môžeš aj založiť svoju vlastnú. K tomu musíš zadať meno nového spojenectva.


"Než začneš rozkazovať, nauč sa počúvať." - Solón z Atén

Akonáhle je spojenectvo založené, spojenecké fórum dovoľuje jej členom sa vzájomne predstaviť. Tu tiež budete rozoberať taktiky a stratégie spojenectva. Pozvanie nových členov je dôležitým rozhodnutím. Najlepšie je pozvať hráča v okolí, ten ponúka najlepšiu možnosť pomoci. Potenciálni kandidáti by mali byť v okolí, mať približne rovnaké body a byť aktívnymi hráčmi. Ak má už nejaký hráč skúsenosti, môžeš ho v spojenectve povýšiť a dať mu nejaké práva k výpomoci so správou spojenectva. Dobré spojenectvo by malo mať okolo 30 až 40 hráčov a mať aktívne fórum.

Skúsené, silné spojenectvo sa s trochou šťastia môže rýchlo rozvíjať a stať sa veľkou a mocnou, až sa jej bude celý svet obávať!

Prehľad

Hneď, ako je spojenectvo založené, alebo sa stanete členom spojenectva sa vám otvorí okno, kde máte možnosť nahliadnuť do nasledovnej ponuky.

Spojenectvo ponuka.JPG

Udalosti

V tomto okne sa vám zobrazia všetky udalosti vo vašom spojenectve. Odchod a príchod hráčov. Zmeny vykonané zakladateľmi a správcami spojenectva, ako npr. zmena názvu, zmena profilového obrázku, zmena vlajky, zmeny v právach hráčov, ale aj pozvanie ďalších hráčov do spojenectva.
Ali udalosti.JPG

Dobytia

Tu nájdete všetky dobytia a straty miest v spojenectve.

Dobytia udalosti.JPG

Udalosti paktu

V tejto časti si zas môžte pozrieť udalosti spriatelených spojenectiev. Nájdete tu prehlad o dobytí miest, o stratách a príchode hráčov do spojenectva, s ktorým máte uzavretý pakt.
Udalosti spojenec.JPG

Interné oznámenia

Interné oznámenia slúžia ako oznam pre hráčov od zakladateľov spojenectva. Zakladateľ a správcovia môžu túto časť okna upravovať a zadávať text npr. oznamy, pravidlá spojenectva, ktoré sú viditeľné len pre členov daného spojenectva.

Int oz.JPG

Členovia

Práva a tituly

V tabuľke členov nájdete zoznam všetkých členov v spojenectve. Vidíte tu práva jednotlivých hráčov a ich tituly. Zakladatelia a vodcovia spojenectva tu môžu upravovať práva hráčov, pridávaním k ich hernému nicku tituly a rovnako aj z tohto okna vylúčiť hráčov zo spojenectva.

Šéfka.JPG

S právami zakladateľa alebo vodcu vidíte aktivitu hráčov, hráčov v dovolenkovom režime a aj to ak je niektorý z hráčov blokovaný. Toto je viditeľné len pre zakladateľov a vodcov spojenectva.

Green.png = aktivný hráč Yellow.png = 2 a viac dní neaktivny Red.png = 7 a viac dní neaktivny Vacation.png = režim dovolenky Banned.png = blokovaný hráč


link = AliancieZakladateľ

 • Ak urobíte hráča zakladateľom spojenectva, bude mať všetku moc a práva v spojenectve, môže rozpustiť spojenectvo, meniť tituly a práva ďalším hráčom spojenectva.
  • Nikdy nedávajte túto moc nedbalo. Je ľahké zneužiť túto moc na rozpustenie spojenectva alebo na odobratie práv zakladateľovi spojenectva.

link = AliancieSprávca

 • Vodcovia spojenectva môžu nastaviť práva a tituly iných členov a vylúčiť členov. Môžu získavať ďalšie privilégiá, rovnako im môžu byť dané zakladateľmi. Táto moc, by mala byť daná s maximálnou ostražitosťou, s týmito právami môže napríklad ktokoľvek vylúčiť všetkých členov tvojho spojenectva.

link = AlianciePozvanie

 • Hráč môže prizvať nových hráčov do spojenectva.

link = AliancieDiplomacia

 • Tieto práva dovoľujú uzatvárať pakty a vyhlasovať vojny.

link = AliancieObežník

 • Hráč môže odoslať správu celému spojenectvu.

link = AliancieModerátor na fóre

 • Toto nastavenie umožňuje hráčovi upravovať a mazať príspevky v spojeneckom fóre.

link = AlianciePrístup k internému fóru

 • Hráč môže vidieť skryté fórum, ktoré je neviditeľné pre obyčajných hráčov v spojenectve.

Reservationtool admin.png Správa rezervácii

 • Hráč môže upravovať nastavenia k rezerváciám a rezervácie iných hráčov.

Pozvánky

Je dobré, ak si pozvánky pre nových hráčov dobre zvážite. Uprednostniť by ste mali hráčov z vášho okolia, susediacich hráčov a hráčov ktorých poznáte z iných herných svetov a tak poznáte ich kvality.

Hráčov je možné do spojenectva pozvať cez nasledujúce možnosti.


 • Do bieleho poľa vpíšte herný nick hráča a stlačte pozvať.

Pozvánky do ali 1.JPG

 • Cez mapu si vyhľadajte hráča, zájdite na jeho profil a kliknutím na "+" ho pozvete do spojenectva.

Pozvánky do ali 2.png

 • Ďalšou možnosťou je pozvať hráča priamo cez link ktorý si vygenerujete na ľavej hornej strane okna. Cez tento odkaz už nie je nutné hráča do spojenectva pozývať, po registrácii ho systém nasmeruje do blízkosti vášho spojenectva a stane sa ihneď jeho členom.

Pozvánka do ale 3.JPG


Vlastnosti

Názov

V okienku "názov" je možné meniť názov vášho spojenectva. Do pola v pravej hornej časti okna vpíšte nový názov a následne kliknite na "premenovať". Poznámka: Premenovať spojenectvo môžu len zakladatelia a vodcovia spojenectva, ostatným hráčom táto možnosť nie je umožnená.

Názov ali.JPG

Nastavenia spojenectva

Tu nájdete rôzne nastavenia svojho spojenectva.

Dalšie nastavenia.JPG

Možnosti nastavenia

 • Uvádzať moje spojenectvo vo vyhľadávači spojenectiev - Vaše spojenectvo sa zobrazí vo vyhľadávači hráčov ktorí ešte nie sú členmi žiadneho spojenectva. Budú môcť požiadať prostredníctvom systému o pozvánku. Zakladateľom a vodcom spojenectva ktorého sa hráč rozhodne požiadať o vstup príde žiadosť v podobe správy s textom.

Text: Ahoj,

volám sa meno hráča. Práve sa mi podarilo nájsť Tvoje spojenectvo cez vyhľadávač spojenectiev a mám záujem sa doň pridať. Vopred ďakujem za pozvánku.

S pozdravom, meno hráča


 • Zobraziť tlačidlá kontaktu v profile - Hráč, ktorý nie je členom vášho spojenectva, bude môcť cez toto tlačítko kontaktovať priamo zakladatelia alebo vodcu vášho spojenectva.
 • Zobraziť symbol zakladateľa v zozname členov - V zozname vášho spojenectva bude zobrazený zakladateľ spojenectva.
 • Zobraziť členov tvojho paktu v profile - V zozname hráčov z pohľadu profilu spojenectva budú zobrazené vaše pakty.
 • Blokovať pozvania do paktu - nebude vás môcť pozvať do paktu žiadne spojenectvo.

Profil spojenectva

Profil ali.JPG

 • Profilový obrázok - Tu si môžte vybrať obrázok ktorý vystihuje vaše spojenectvo.
 • Popis profilu - V tejto časti môžte prezentovať svoje spojenectvo a uviesť npr. podmienky vstupu do vášho spojenectva, stručný opis vás ako spojenectva. Tento text je viditeľný pre všetkých hráčov.

Poznámka: Tieto nastavenia sú prístupné len zakladateľom a vodcom spojenectva. Ostatným hráčom upravovať profil spojenectva a meniť nastavenia nie je umožnené.

 • Opustiť/vymazať - Nie si spokojný so svojím spojenectvom? Táto časť vlastností ti umožňuje opustiť spojenectvo v ktorom si.

Zakladatelia spojenectva navyše vidia možnosť "rozpustiť spojenectvo". Tento krok by mal byť uvážený. Zmazanie spojenectva je nezvratný.

Rozpustiť ali.JPG


Vlajka

Tu si môžu zakladatelia a vodcovia spojenectva vybrať pre spojenectvo vlajku ktorá najviac vystihuje hráčov daného spojenectva. Priradenie vlajok je podmienené dosiahnutými stavebnými bodmi a sú sprístupnené len po dosiahnutí danej hranice bodov.

Vlajka spojenectva.JPG

Pakty

V tejto časti vidíte a ovládate všetku diplomaciu vášho spojenectva.

Pakty

Pakty mix.JPG

 • Tu máte zoznam všetkých vašich paktov. Sú viditeľné pre všetkých členov spojenectva.

Zakladatelia a vodcovia spojenectva z tohto miesta môžu rušiť pakty kliknutím na krížik pri názvu spojencov.

Žiadosti o pakt

 • Sú viditeľné všetky žiadosti o pakt. Rovnako zakladatelia a vodcovia spojenectva z tohto miesta môžu zadať žiadosť o pakt a to: vpísaním názvu spojenectva a následným potvrdením.

Nepriatelia

Vidíte tu všetky nepriateľské spojenectvá ktoré vodcovia a zakladatelia spojenectva označili na nepriateľov. Tieto spojenectvá budú po zadaní označený na mape červenou farbou. Takto označené spojenectvo o tom vedieť nebude, že ste ich označili za nepriateľov!


Rezervácie

Nastavenia rezervácie

V nastaveniach rezervácii zakladatelia a vodcovia spojenectva nájdu nasledovné nastavenia:

 • Maximálny počet rezervácií na hráča: do okienka zadajte počet miest ktoré budú môcť hráči v spojenectva rezervovať. Hráči spojenectva budú môcť zadávať rezervácie do výšky svojej kultúrnej úrovne
 • Čas do vypršania rezervácie: rezervácie hráčov budú automaticky zmazané po vypršaní času ktorý je nastavený rezerváciách.
 • Zdieľané rezervácie: spojenecké rezervácie môžte jednoducho zdielať so spriateleným spojenectvom. Jednoducho zadajte názov spojenectva, označte ktoré z nastavení chcete sprístupniť a potvrďte.
Rezerv nastavenia.JPG
Rezervace pravo pridat.png Pridať rezerváciu - členovia spojenectva s právami "Správa rezervácii" môžu vytvoriť rezervácie pre vaše spojenectvo.
Reservationtool admin.png Upraviť rezervácie - členovia spojenectva s právami "Správa rezervácii" môžu mazať vaše rezervácie a zápisy.
Rezervace pravo cist.png Zobraziť rezervácie - umožňuje členom spojenectva s právami "správa rezervácii" nahliadnuť do nastavení rezervácii.
Prohlédnou si nastavení této ali.JPG Zobraziť nastavenie tohto spojenectva - prezeranie si nastavení rezervácii spojencov.

Nová rezervácia

Novú rezerváciu môžte zadať z pohľadu mapy. Zájdite na mesto ktoré chcete rezervovať a v informáciách o meste kliknite na rezervovať.

Rezerv1.JPG

Ďalšou možnosťou rezervácie mesta je priamo v rezervačnom okne.

 • Zadaj názov mesta alebo ID mesta a potvrď rezervovať.
Rezerv2.JPG


Členovia spojenectva s právami "Správa rezervácii" majú možnosť širších rezervácii.


 • Zadaj názov mesta, ID mesta ktoré chceš rezervovať.
 • Vpíš meno hráča, pre ktorého chceš mesto rezervovať a rezerváciu potvrď. Rezervovať mestá môžeš ako pre seba, tak aj pre hráčov spojenectva.
 • Zvoľ možnosť meno hráča, navrhni spojenectvo (vlastné, spojenectvá zo zdielanými rezerváciami) a potvrď. Takto navrhneš rezervácie, ktoré si budú môcť rezervovať ostatní hráči daného spojenectva.
Navrhnúť rezervačky.JPGRezervácie spojenectva sú viditeľné v okne, v ktorom máte možnosť vidieť všetky prebiehajúce rezervácie vášho spojenectva, spriateleného spojenectva, všetky navrhnuté rezervácie atď.

Rezervačka.JPG

Zobrazenie rezervácii je možné filtrovať nasledovne:

 • Všetky - tu sa vám zobrazia všetky rezervácie.
 • Vlastné - zobrazia sa vám len vlastné rezervácie.
 • Spojenectvo - zobrazia sa rezervácie vášho spojenectva.
 • Partner - zobrazia sa rezervácie spojenectva s ktorou zdielate rezervácie.
 • Navrhované - tu sa vám zobrazia všetky navrhnuté rezervácie.


Medzi rezerváciami je možné taktiež vyhľadávať podla

Hladať.JPG
Hladať 1.JPG Názvu mesta.
Hladať 2.JPG Mena hráča.
Hladať 3.JPG Podla názvu spojenectva.

Rezerváciu je možné vymazať priamo v rezervačnom okne a to kliknutím na "X". Vyberte či chcete rezerváciu úplne vymazať, alebo vyberte možnosť "zmazať pridelenie hráča" a tým bude rezervácia prístupná iným hráčom a bude označená ako navrhnutá rezervácia.

Zmazať rezerváciu.png


Vkladanie rezervácii do správ.

Rezerve BB kod.JPG

Ak chcete zdielať svoje rezervácie s niekym pomocou správy, kliknite na a následne na danú rezerváciu. Kod, ktorý sa v okienku vytvorí, skopíruj a vlož do správy.

Rezervácia z pohľadu mapy

Rezervácie sú na mape označené následovne:

Ikona rezervace vlastni.png Vlastná rezervácia.
Ikona rezervace aliance.png Rezervácia hráča v spojenectve.
Ikona rezervace spojenci.png Rezervácia zo spriateleného spojenectva.
Ikona rezervace.png Navrhované rezervácie.

Divy sveta

Tu môžte vidieť divy vášho spojenectva a stav výstavby všetkých vašich divov. Tie sú viditeľné až počas veku divov.

Vek divov ešte nenastal.JPG