Z Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Morálka je činiteľ, ktorý zabraňuje veľkým hráčom útočiť na malých - resp. oslabuje útočníka. Je zavedená iba na niektorých svetoch.

Výpočtový vzorec pre morálku

[(obrancové body / útočníkové body) * 3 + 0.3] * 100%

(Čítaj: Celkové body obrancu vydelíme celkovými bodmi útočníka. Výsledok násobíme tromi. Pripočítame 0,3. A nakoniec násobíme 100, aby sme dostali výslednú morálku.)

Pokiaľ je výsledok nad 100, morálka je neaktívna, resp. je kladná a útočníka neovplyvňuje. Pokiaľ je pod 100, znižuje sa útočná sila útočiaceho vojska.

Morálka môže nadobúdať hodnoty medzi 100% a 30% (nad 100 se nedeje nič, pod 30 klesnúť nemôže).

Hranica vplyvu morálky

Teraz si vyrátame hranicu, kedy morálka začína mať nejeký efekt, čiže kedy sa morálka rovná presne 100. Zvoľme si za neznámu X = (útočníkové body / obrancové body) a rátajme koľko-krát musí byť útočník bodovo silnejší než obranca, aby ho ovplyvnila morálka.

(Pozor: Vo vzorci je použitý opačný zlomok (obrancové body / útočníkové body), čomu u nás zodpovedá 1/X.)

Výpočet:

((1/X) * 3 + 0.3) * 100% = 100%

((1/X) * 3 + 0.3) = 1

((1/X) * 3) = 0.7

(3/X) = 0.7

3 = 0.7 * X

3 / 0.7 = X

X = 4,2857142857142857142857142857143

Záver:

Na to, aby morálka začala mať nejaký vplyv, musí mať útočník minimálne 4.286-krát viac stavebných bodov ako obranca.