Hrdinovia

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Heroes wiki banner.png

Úvod

Hrdinovia sú v mnohých ohľadoch rovnaký ako normálne jednotky, až na pár výnimiek:

 • neverbujú sa v žiadnej budove
 • neplatí sa za nich surovinami, ale "Mincami vojny" či "Mincami múdrosti"
 • každý hrdina má špeciálnu schopnosť (nájdete v popise)
 • investovaním ďalších mincí môžete zvýšiť úroveň hrdinu až na 20.
 • hrdinovia sa nestrácajú po reštarte na danom svete
 • nezomierajú, zrania sa a musia sa po nejaký čas liečiť
 • nie sú viazaný na obyvateľov/populáciu mesta
 • hrdinovia sú priraďovaní k mestám, avšak nie viac ako 1 hrdina na 1 mesto
 • nemôžu byť použití na podporu iného hráča
 • po začatí útoku, sú automaticky hneď vrátení do domovského mesta

Prehľad hrdinov

Bol pridaný nový prvok do hráčskeho rozhrania, napravo, pod obrázkom boha. po rozkliknutí sa zobrazí prehľad hrdinov.

Hero overview.jpg

V prehľade môžete vidieť niekoľko informácií o svojich hrdinoch:

 • úroveň, obrázok, typ a meno
 • Stav: zranený, priradený k mestu, v boji, ...
 • momentálne body skúseností

Nemôžete vlastniť všetkých hrdinov hneď na začiatku. Máte k dispozícii len dva sloty na hrdinov. Za každú úroveň kultúry obdržíte ďalší slot. Ak nechcete čakať, môžete odomknúť slot za 250 zlatiek.

Zranení hrdinovia potrebujú 18 hodín (delené rýchlosťou sveta) na kompletné uzdravenie. Počas tejto doby, môžete stále zvyšovať jeho úroveň a špeciálna schopnosť bude rovnako aplikovaná aj priradené mesto (ak je to možné). Avšak, zranený hrdina nemôže bojovať, ani v obrane ani v útoku.

V prehľade nájdete niekoľko záložiek

Mince

Hrdinovia prichádzajú zo svojou vlastnou "surovinou":

Hero coins.jpg

Modré sú Mince múdrosti, červené sú Mince vojny. Určite ich budete potrebovať!

Získate ich dokončovaním Ostrovných úloh. Ktorý typ presne, to záleží na vašich rozhodnutiach v úlohe!

Každý hráč môže získať rovnaké množstvo mincí po splnení všetkých úloh každý deň. Maximálne 24 mincí za deň.

Verbovanie hrdinu

Kliknutím na túto záložku sa objaví nasledovné:

Hero recruiting.jpg


Zvyčajne bude k dispozícii 1 hrdina múdrosti a 1 vojny. Ponuka sa vždy okolo polnoci zmení. Ak si jedného vyberiete, druhý zmizne tiež. Za 50 zlatiek si môžete ponuku okamžite zmeniť a nemusíte čakať do polnoci.

Ponuka je náhodná, avšak len z tých hrdinov, ktoré nevlastníte. Hrdinovia vojny vyžadujú príslušné mince vojny. Vo všeobecnosti sú vhodný najmä na vojenské akcie. Či už na obranu alebo na vedenie útoku. Hrdinovia múdrosti požadujú príslušné mince múdrosti. Títo hrdinovia sú spojení najmä s ekonomikou mesta a rôznymi pozitívnymi efektami (rýchlejšia stavba, produkcia, ...)

Výmena mincí

Hero coinexchange.jpg

Umožňuje zmeniť mince navzájom, ak potrebujete viac mincí poznania alebo vojny. Vždy v pomere 2:1 (vice versa).

Zvyšovanie úrovne

Hero leveling.jpg

Kliknutím na malé tlačidlo za ukazovateľmi skúseností sa objaví nové okno určené na zvýšenie úrovne daného hrdinu. Zobrazuje všetky zmeny, ktoré nastanú po zvýšení úrovne, a rovnako aj potrebný počet mincí na dosiahnutie novej úrovne. Zvýšia sa základné vlastnosti (útok, obrana), a tiež aj sila špeciálnej schopnosti!


Nasledujúca tabuľka uvádza, koľko musíte do hrdinov investovať mincí, aby dosiahli novej úrovne.

Úroveň Potřebné mince
1. 0
2. 12
3. 13
4. 16
5. 19
6. 22
7. 27
8. 32
9. 37
10. 44
11. 51
12. 58
13. 67
14. 76
15. 85
16. 96
17. 107
18. 118
19. 131
20. 144

Priradenie

V tomto prehľade môžete priradiť vždy 1 hrdinu k 1 mestu. Prinesie to 2 výhody:

 • pri útoku bude hrdina mesto brániť rovnako ako bežná pozemná jednotka
 • niektoré špeciálne vlastnosti sú aplikovateľné len ak je hrdina priradený k mestu (Andromeda)

Proces priradenia hrdinu k mestu trvá 6 hodín (delené rýchlosťou sveta). Počas tejto doby neposkytuje žiadne benefity. Zrušiť priradenie k mestu môžete kedykoľvek.

Ak je vaše mesto dobyté, hrdina je automaticky "odpojený" od takéhoto mesta.

To či je nejaký hrdina k mestu priradený vidíte aj priamo v rozhraní (pod bohom na pravej strane). Rovnako ako aj stav daného hrdinu (zranený,...).

Rada hrdinov

Na tejto záložke uvidíte všetkých hrdinov, ktorí sú aktuálne v hre a ich vlastnosti a schopnosti.

Hero council.jpg

Zoznam hrdinov

Hrdinovia vojny

Hrdinovia vojny
Hrdina Popis Údaje
Náklady Level 1 Level 20
Agamemnon.png

Agamemnón

Na úrovni 1; hopliti a lukostrelci budú mať počas boja s Agamemnónom zvýšené útočné i obranné hodnoty o 11 %. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 30 %. 55 Coins of Wa.png 88 Tupá zbraň 240 Tupá zbraň
35 Rýchlosť 132 Obrana proti tupým zbraniam 360 Obrana proti tupým zbraniam
50 Korisť 132 Obrana proti ostrým zbraniam 360 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Obyvateľstvo 121 Obrana proti zbraniam na diaľku 330 Obrana proti zbraniam na diaľku
Atalanta.jpg

Atalanta

Na úrovni 1, sa armáda vedená týmto hrdinom pohybuje o 11% rýchlejšie. Zahŕňa všetky jednotky. Na úrovni 20, je to o 30%. 105 Coins of Wa.png 220 Útok 600 Útok
40 Speed.png 66 Obrana proti tupým zbraniam 180 Obrana proti tupým zbraniam
15 Korisť 55 Obrana proti ostrým zbraniam 150 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 99 Obrana proti zbraniam na diaľku 270 Obrana proti zbraniam na diaľku
Deimos.jpg

Deimos

Na úrovni 1, majú útočiace jednotky o 5,5% zvýšené útočné hodnoty, ak bojujú po boku Deimosa. Na úrovni 20, sa táto hodnota zvyšuje na 15%.
120 Coins of Wa.png 385 Útok 1050 Útok
35 Speed.png 44 Obrana proti tupým zbraniam 120 Obrana proti tupým zbraniam
40 Korisť 44 Obrana proti ostrým zbraniam 120 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 55 Obrana proti zbraniam na diaľku 150 Obrana proti zbraniam na diaľku
Pelops.png

Pelops

Na úrovni 1 Hopliti a bojové vozy bojujúce po boku Pelopsa budú mať o 11% zvýšené útočné aj obranné hodnoty. Na úrovni 20, sa táto hodnota zvyšuje na 30%. 60 Coins of Wa.png 291.5 Útok 795 Útok
35 Speed.png 181.5 Obrana proti tupým zbraniam 495 Obrana proti tupým zbraniam
80 Korisť 88 Obrana proti ostrým zbraniam 240 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 55 Obrana proti zbraniam na diaľku 150 Obrana proti zbraniam na diaľku
Helena.jpg

Helena

Na úrovni 1; keď doprevádza dobyvateľskú armádu, dobývanie sa skráti o 5.5 %. Ak doprevádza armádu provokujúcu vzburu, vzbura v meste je skrátená o 5.5 %. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 15 %. 105 Coins of Wa.png 44 Útok 120 Útok
35 Speed.png 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupým zbraniam
15 Korisť 99 Obrana proti ostrým zbraniam 270 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 99 Obrana proti zbraniam na diaľku 270 Obrana proti zbraniam na diaľku
Herohector.jpg

Hektor

Na úrovni 1; bojovníci s mečom a vrhači z praku bojujúci na Hektorovej strane majú o 11 % zvýšené útočné a obranné hodnoty. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 30 %. 65 Coins of Wa.png 99 Tupá zbraň 270 Tupá zbraň
35 Rýchlosť 165 Obrana proti tupým zbraniam 450 Obrana proti tupým zbraniam
20 Korisť 165 Obrana proti ostrým zbraniam 450 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 121 Obrana proti zbraniam na diaľku 330 Obrana proti zbraniam na diaľku
Hercules.jpg

Herakles

Na úrovni 1, kedykoľvek tento hrdina vyhrá v súboji, získate pre svojho boha v danom meste 22 priazne. Na úrovni 20, je to 60 priazne. Priazeň obdržíte len za súboje, v ktorých získate aspoň 50 bojových bodov. 85 Coins of Wa.png 209 Útok 570 Útok
35 Speed.png 99 Obrana proti tupým zbraniam 270 Obrana proti tupým zbraniam
200 Korisť 99 Obrana proti ostrým zbraniam 270 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 143 Obrana proti zbraniam na diaľku 390 Obrana proti zbraniam na diaľku
Jason.jpg

Iáson

Útočiace jednotky môžu uniesť o 22 % koristi naviac, pokiaľ s nimi cestuje Jáson. Na úrovni 20 áato hodnota vzrastie na 60 %
45 Coins of Wa.png 176 Ostrý útok 480 Ostrý útok
35 Rýchlosť 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupým zbraniam
40 Korisť 99 Obrana proti ostrým zbraniam 270 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 77 Obrana proti zbraniam na diaľku 210 Obrana proti zbraniam na diaľku
Leonidas.jpg

Leonidas

Na úrovni 1, ak tento hrdina bráni mesto, brániace jednotky majú svoje hodnoty zvýšené o 5,5 %. Na úrovni 20 je to 15 %. 110 Coins of Wa.png 44 Ostrý Útok 120 Ostrý Útok
35 Speed.png 143 Obrana proti tupým zbraniam 390 Obrana proti tupým zbraniam
30 Korisť 143 Obrana proti ostrým zbraniam 390 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 110 Obrana proti zbraniam na diaľku 300 Obrana proti zbraniam na diaľku
Medea.png

Médea

Na úrovni 1; vrhači z praku bojujúci po Médeine boku majú o 16% zvýšenej útočné aj obranné hodnoty. Na úrovni 20 sa táto hodnota zvyšuje na 35 %.


Ide o exkluzívneho hrdinu. Medeu môžete získať v udalosti Sparta proti Hádesovi.

Zadarmo 297 Útok 810 Útok
35 Speed.png 44 Obrana proti tupým zbraniam 120 Obrana proti tupým zbraniam
10 Korisť 44 Obrana proti ostrým zbraniam 120 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Obyvateľstvo 33 Obrana proti strelným zbraniam 90 Obrana proti strelným zbraniam
Melousa.png

Melousa

Na úrovni 1, Bojové vozy majú o 16% zvýšené obranné a útočné hodnoty počas boja po jej boku. Na úrovni 20, táto hodnota stúpa na 35%.


Toto je exkluzívny hrdina. Melousu môžete získať v evente "Kruh zaklínania".

45 link= 253 link= link= Sharp Attack 690 link= link= Attack
140 link= 121 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon 330 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon
40 link= link= Loot 33 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon 90 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon
0 link= link= Population 110 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon 300 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon
Mihalis.png

Mihalis

Na úrovni 1 sa obranné hodnoty všetkých pozemných jednotiek proti tupým a ostrým útokom zvýšia o 11% pri boji s Mihalisom. Na úrovni 20 sa táto hodnota zvýši na 30%.

Toto je exkluzívny hrdina. Môžete ho získať v evente "Mýtická sliepka 2021".

85 link= 44 link= link= Attack 120 link= link= Attack
140 link= 275 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon 750 link= link= Defence against a unit with a blunt weapon
50 link= link= Loot 275 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon 750 link= link= Defence against a unit with a sharp weapon
0 link= link= Population 33 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon 90 link= link= Defense against a unit with a ranged weapon
Telemachos.jpg

Telemachos

Na úrovni 1 majú bojovníci s mečom o 11% zvýšené útočné a obranné hodnoty pri boji po boku Telemacha. Na úrovni 20 sa táto hodnota zvyšuje na 30%. Zadarmo 44 Tupá zbraň ??? Tupá zbraň
35 Speed.png 187 Obrana proti tupým zbraniam ??? Obrana proti tupým zbraniam
40 Korisť 176 Obrana proti ostrým zbraniam ??? Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 511,5 Obrana proti zbraniam na diaľku ??? Obrana proti zbraniam na diaľku
Themistokles.jpg

Themistokles

Na úrovni 1, majú vyslanci bohov a jazdci o 11% zvýšené útočné a obranné hodnoty pri boji po boku Themistoklesa. Na úrovni 20, sa táto hodnota zvyšuje na 30%. 60 Coins of Wa.png 99 Ostrý útok 270 Ostrý útok
35 Speed.png 170,5 Obrana proti tupým zbraniam 465 Obrana proti tupým zbraniam
30 Korisť 176 Obrana proti ostrým zbraniam 480 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 225,5 Obrana proti zbraniam na diaľku 615 Obrana proti zbraniam na diaľku
Urephon.jpg

Urephon

Na úrovni 1, mýtické jednotky majú svoje bojové hodnoty zvýšené o 5.5%, ak bojujú po boku s týmto hrdinom. Na úrovni 20, je to 15%. 95 Coins of Wa.png 66 Ostrý Útok 180 Ostrý Útok
35 Speed.png 77 Obrana proti tupým zbraniam 210 Obrana proti tupým zbraniam
15 Korisť 88 Obrana proti ostrým zbraniam 240 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 99 Obrana proti zbraniam na diaľku 270 Obrana proti zbraniam na diaľku
Zuretha.jpg

Zuretha

Na úrovni 1, lode majú svoje bojové hodnoty zvýšené o 5.5%, ak bojujú po boku s týmto hrdinom. Na úrovni 20, je to 15%.. 95 Coins of Wa.png 110 Tupý Útok 300 Tupý Útok
35 Speed.png 77 Obrana proti tupým zbraniam 210 Obrana proti tupým zbraniam
20 Korisť 66 Obrana proti ostrým zbraniam 180 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 77 Obrana proti zbraniam na diaľku 210 Obrana proti zbraniam na diaľku
Alexandrios.png

Alexandrios

Na úrovni 1, majú lukostrleci svoje bojové obranné a útočné hodnoty zvýšené o 16%, ak bojujú po boku s týmto hrdinom. Na úrovni 20, je to 32%. Exkluzívny hrdina. Zdarma 60 Útok 180 Útok
210 Speed.png 121 Obrana proti tupým zbraniam 330 Obrana proti tupým zbraniam
40 Korisť 286 Obrana proti ostrým zbraniam 780 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 220 Obrana proti zbraniam na diaľku 600 Obrana proti zbraniam na diaľku
Perseus wiki.jpg

Perseus

Na úrovni 1, majú mýtické jednotky svoje bojové obranné a útočné hodnoty znížené o 6%, ak bojujú proti tomuto hrdinovi. Na úrovni 20, je to 26%. Exkluzívny hrdina. Zdarma 187 Tupý Útok 510 Tupý Útok
210 Speed.png 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupým zbraniam
35 Korisť 154 Obrana proti ostrým zbraniam 420 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 132 Obrana proti zbraniam na diaľku 360 Obrana proti zbraniam na diaľku
Telemachos.png

Telemachos

At level 1, swordsmen have 16% increased offensive and defensive values while fighting at Telemachos side. At level 20, this value increases to 35%. 40 Coins of Wa.png 44 Attack 120 Attack
35 Speed.png 187 Defence against a unit with a blunt weapon 510 Defence against a unit with a blunt weapon
40 Loot 176 Defence against a unit with a sharp weapon 480 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 511.5 Defense against a unit with a ranged weapon 1395 Defense against a unit with a ranged weapon
Themistokles.jpg

Themistokles

At level 1, Divine Envoys and horsemen have 11% increased offensive and defensive values while fighting at Themistokles side. At level 20, this value increases to 30%. 60 Coins of Wa.png 99 Sharp Attack 270 Sharp Attack
35 Speed.png 170.5 Defence against a unit with a blunt weapon 465 Defence against a unit with a blunt weapon
30 Loot 176 Defence against a unit with a sharp weapon 480 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 225.5 Defense against a unit with a ranged weapon 615 Defense against a unit with a ranged weapon
Urephon.jpg

Urephon

At level 1, mythical units have their combat values increased by 5.5% when fighting together with Urephon. At level 20, this increases to 15%. 95 Coins of Wa.png 66 Sharp Attack 180 Sharp Attack
35 Speed.png 77 Defence against a unit with a blunt weapon 210 Defence against a unit with a blunt weapon
15 Loot 88 Defence against a unit with a sharp weapon 240 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 99 Defense against a unit with a ranged weapon 270 Defense against a unit with a ranged weapon
Zuretha.jpg

Zuretha

At level 1, ships have their combat values increased by 5.5% when fighting together with Zuretha. At level 20, this increases to 15%. 95 Coins of Wa.png 110 Blunt Attack 300 Blunt Attack
35 Speed.png 77 Defence against a unit with a blunt weapon 210 Defence against a unit with a blunt weapon
20 Loot 66 Defence against a unit with a sharp weapon 180 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 77 Defense against a unit with a ranged weapon 210 Defense against a unit with a ranged weapon

Hrdinovia múdrosti

Hrdinovia múdrosti
Hrdina Popis Údaje
Náklady Level 1 Level 20
Afeledes.jpg

Apheledes

Na úrovni 1; pokiaľ je Apheledes priradený k mestu, výskumy v meste stojí o 22% menej a sú o 22% rýchlejšie dokončené. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 60 %.
70 Coins of Wis.png 88 Útok 240 Útok
35 Rýchlosť 66 Obrana proti tupým zbraniam 180 Obrana proti tupým zbraniam
15 Korisť 88 Obrana proti ostrým zbraniam 240 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 198 Obrana proti zbraniam na diaľku 540 Obrana proti zbraniam na diaľku
Andromeda.jpg

Andromeda

Na úrovni 1, ak je Andromeda priradená k mestu, všetky základné hodnoty produkcie surovín sú zvýšené o 16.5%. Na úrovni 20, je to 45%. Zadarmo 33 Ostrý Útok 90 Ostrý Útok
35 Speed.png 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupým zbraniam
10 Korisť 110 Obrana proti ostrým zbraniam 300 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 99 Obrana proti zbraniam na diaľku 270 Obrana proti zbraniam na diaľku
Aristotle.jpg

Aristotles

Keď je Aristoteles priradený k mestu, na úrovni 1 znižuje dobu a náklady na výstavbu zápalných lodí o 22 %. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 60 %. 105Coins of Wis.png 11 Attack 30 Attack
120 Speed.png 27.5 Defence against a unit with a blunt weapon 75 Defence against a unit with a blunt weapon
10 Loot 181.5 Defence against a unit with a sharp weapon 495 Defence against a unit with a sharp weapon
0 Population 137.5 Defense against a unit with a ranged weapon 375 Defense against a unit with a ranged weapon
Christopholus.jpg

Christopholus

Na úrovni 1; pokiaľ je Christopholus priradený k mestu, je všetka výstavba dokončená rýchlejšie o 11%. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 30 %.
70 Coins of Wis.png 44 Ostrý útok 120 Ostrý útok
35 Rýchlosť 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupím zbraniam
15 Korisť 99 Obrana proti ostrým zbraniam 270 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Obyvateľstvo 99 Obrana proti zbraniam na diaľku 270 Obrana proti zbraniam na diaľku
Daidalos.png

Daidalos

Keď je Daidalos priradený k mestu, na úrovni 1 znižuje dobu a náklady na výstavbu lodí o 11 %. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 30 %. Zadarmo 11 Ostrý útok 30 Ostrý útok
35 Speed.png 132 Obrana proti tupým zbraniam 360 Obrana proti tupým zbraniam
15 Korisť 165 Obrana proti ostrým zbraniam 450 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 176 Obrana proti zbraniam na diaľku 480 Obrana proti zbraniam na diaľku
Demokritos.png

Demokritos

Ak je k mestu priradený Demokritos, je 22% šanca, že trvanie použitých pozitívnych efektov sa zdvojnásobí. Na úrovni 20 táto šanca vzrastie na 60 %. 70 Coins of Wis.png 66 Ostrý útok 180 Ostrý útok
35 Rýchlosť 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupým zbraniam
20 Korisť 99 Obrana proti ostrým zbraniam 270 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 77 Obrana proti zbraniam na diaľku 210 Obrana proti zbraniam na diaľku
Cheiron.jpg

Chiron

Ak je tento hrdina priradený k mestu, redukuje náklady a čas verbovania hoplitov o 22%. Na úrovni 20, je to 60%. 105 Coins of Wis.png 66 Útok 180 Útok
35 Speed.png 121 Obrana proti tupým zbraniam 330 Obrana proti tupým zbraniam
20 Korisť 132 Obrana proti ostrým zbraniam 360 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 121 Obrana proti zbraniam na diaľku 330 Obrana proti zbraniam na diaľku
Ferkyon.jpg

Ferkyon

Na úrovni 1, ak je tento hrdina priradený k mestu, všetky pozemné jednotky sa verbujú o 11% rýchlejšie. Na úrovni 20, je to 30%. 70 Coins of Wis.png 55 Útok 150 Útok
35 Speed.png 132 Obrana proti tupým zbraniam 360 Obrana proti tupým zbraniam
20 Korisť 132 Obrana proti ostrým zbraniam 360 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 121 Obrana proti zbraniam na diaľku 330 Obrana proti zbraniam na diaľku
Súbor:Philoktetes.jpg

Filoktétes

Na úrovni 1, ak je tento hrdina priradený k mestu, lukostrelci sa verbujú o 22% rýchlejšie. Na úrovni 20, je to 60%. 60 Coins of Wis.png 55 Útok 150 Útok
140 Speed.png 132 Obrana proti tupým zbraniam 360 Obrana proti tupým zbraniam
40 Korisť 242 Obrana proti ostrým zbraniam 660 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 319 Obrana proti zbraniam na diaľku 870 Obrana proti zbraniam na diaľku
Orpheus.jpg

Orfeus

Na úrovni 1, ak je tento hrdina priradený k mestu a vy vygenerujete bod kultúry pomocou festivalu, existuje 33% šanca, že vygenerujete +1 bod kultúry navyše. Na úrovni 20, je to 90% šanca. 75 Coins of Wis.png 44 Útok na diaľku 120 Útok na diaľku
35 Speed.png 99 Obrana proti tupým zbraniam 270 Obrana proti tupým zbraniam
5 Korisť 110 Obrana proti ostrým zbraniam 300 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 77 Obrana proti zbraniam na diaľku 210 Obrana proti zbraniam na diaľku
Odysseus.jpg

Odyseus

Na úrovni 1; pokiaľ je k nejakému mestu priradený Odyseus, náklady na bojovníkov s mečom sú znížené a taktiež doba ich verbovanie je skrátená o 22 %. Na úrovni 20 táto hodnota vzrastie na 60 %.
115 Coins of Wis.png 143 Tupý útok 390 Tupý útok
35 Rýchlosť 154 Obrana proti tupým zbraniam 420 Obrana proti tupým zbraniam
20 Korisť 110 Obrana proti ostrým zbraniam 300 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 144 Obrana proti zbraniam na diaľku 390 Obrana proti zbraniam na diaľku
Pariphaistes.jpg

Pariphaistos

Na úrovni 1, ak je Pariphaistes priradený k mestu, všetky námorné jednotky v tomto meste budú vybudované o 11% rýchlejšie. Na úrovni 20, sa táto hodnota zvyšuje na 30%. 70 Coins of Wis.png 22 Ostrý útok 60 Ostrý útok
35 Speed.png 93.5 Obrana proti tupým zbraniam 255 Obrana proti tupým zbraniam
10 Korisť 126.5 Obrana proti ostrým zbraniam 345Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 99 Obrana proti zbraniam na diaľku 270 Obrana proti zbraniam na diaľku
Rekonos.jpg

Rekonos

Na úrovni 1, ak je Rekonos priradený k mestu, výroba kameňa v tomto meste sa zvýši o 44%. Na úrovni 20, sa táto hodnota zvyšuje na 120%.

65 Coins of Wis.png 16.5 Útok 45 Útok
35 Speed.png 82.5 Obrana proti tupým zbraniam 225 Obrana proti tupým zbraniam
300 Korisť 82.5 Obrana proti ostrým zbraniam 225 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 181.5 Obrana proti zbraniam na diaľku 495 Obrana proti zbraniam na diaľku
Terylea.jpg

Terylea

Na úrovni 1, ak je tento hrdina priradený k mestu, základná produkcia strieborných mincí je zvýšená o 44%. Na úrovni 20, je to 120%. 65 Coins of Wis.png 33 Ostrý Útok 90 Ostrý Útok
35 Speed.png 88 Obrana proti tupým zbraniam 240 Obrana proti tupým zbraniam
10 Korisť 88 Obrana proti ostrým zbraniam 240Obrana proti ostrým zbraniam
0 Populácia 132 Obrana proti zbraniam na diaľku 360 Obrana proti zbraniam na diaľku
Ylestres.jpg

Ylestres

Na úrovni 1, ak je Ylestres priradený k mestu, produkcia dreva v tomto meste sa zvýši o 44%. Na úrovni 20, sa táto hodnota zvyšuje na 120%. 65 Coins of Wis.png 5.5 Útok na dialku 15 Útok na dialku
35 Speed.png 121 Obrana proti tupým zbraniam 330 Obrana proti tupým zbraniam
15 Korisť 77 Obrana proti ostrým zbraniam 210 Obrana proti ostrým zbraniam
0 Population 49.5 Obrana proti zbraniam na diaľku 135 Obrana proti zbraniam na diaľku