Akadémia

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Budovy

« Main 50x50.png Farm 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Stoner 50x50.png Ironer 50x50.png Market 50x50.png Barracks 50x50.png Docks 50x50.png Academy 50x50.png Wall 50x50.png Hide 50x50.png Temple 50x50.png »

« Tower 50x50.png Statue 50x50.png Oracle 50x50.png Trade office 50x50.png » « Theater 50x50.png Thermal 50x50.png Library 50x50.png Lighthouse 50x50.png »

Opis

V akadémii môžeš vyskúmať všetky technológie, ktoré potrebuješ. Napríklad vojakov, lode, rôzne bonusy atď. S každou treťou úrovňou sa ti otvárajú nové technológie k výskumu. Na každý výskum potrebuješ suroviny a tiež body výskumu, ktoré získaš vždy keď zvýšiš úroveň akadémie. Za každý level akadémie dostaneš 4 výskumné body. Počet bodov výskumu vidíš priamo v akadémii.

Požiadavky

Senát : 8. úroveň

Farma: 6. úroveň

Kasárne: 5. úroveň

Vzhľad

vo výstavbe na úrovni 1
Akadémia vo výstavbe Akadémia na úrovni 1
na úrovni 8 na úrovni 16
Akadémia na úrovni 8 Akadémia na úrovni 16

Potrebné suroviny

Level Wood Stone Silver Population

Celkom vynaložených obyvateľov

(požadovaná voľná populácia pre túto úroveň)

Research Points Body
Academyback.jpg
1
100 200 120 3 (+3) 4 (+4) 67 (+67)
2 231 429 276 6 (+3) 8 (+4) 75 (+8)
3 378 670 448 9 (+3) 12 (+4) 84 (+9)
4 535 919 633 12 (+3) 16 (+4) 94 (+10)
5 701 1175 828 15 (+3) 20 (+4) 106 (+12)
6 874 1435 1030 18 (+3) 24 (+4) 118 (+12)
7 1053 1701 1240 21 (+3) 28 (+4) 133 (+15)
8 1238 1970 1455 24 (+3) 32 (+4) 149 (+16)
9 1428 2242 1676 27 (+3) 36 (+4) 166 (+17)
10 1622 2518 1902 30 (+3) 40 (+4) 186 (+20)
11 1820 2796 2132 33 (+3) 44 (+4) 209 (+23)
12 2022 3077 2367 36 (+3) 48 (+4) 234 (+25)
13 2228 3360 2606 39 (+3) 52 (+4) 262 (+28)
14 2437 3646 2848 42 (+3) 56 (+4) 293 (+31)
15 2649 3933 3094 45 (+3) 60 (+4) 328 (+35)
16 2864 4222 3343 48 (+3) 64 (+4) 368 (+40)
17 3082 4514 3595 51 (+3) 68 (+4) 412 (+44)
18 3303 4807 3850 54 (+3) 72 (+4) 461 (+49)
19 3526 5101 4109 57 (+3) 76 (+4) 517 (+56)
20 3752 5397 4369 60 (+3) 80 (+4) 579 (+62)
21 3980 5695 4633 63 (+3) 84 (+4) 648 (+69)
22 4210 5994 4899 66 (+3) 88 (+4) 726 (+78)
23 4443 6294 5167 69 (+3) 92 (+4) 813 (+87)
24 4678 6586 5438 72 (+3) 96 (+4) 911 (+98)
25 4915 6899 5711 75 (+3) 100 (+4) 1020 (+109)
26 5154 7203 5986 78 (+3) 104 (+4) 1142 (+122)
27 5394 7508 6264 81 (+3) 108 (+4) 1279 (+137)
28 5637 7815 6543 84 (+3) 112 (+4) 1433 (+154)
29 5882 8122 6824 87 (+3) 116 (+4) 1605 (+172)
30 6128 8431 7108 90 (+3) 120 (+4) 1798 (+193)
31 6470 10168 4485 93 (+3) 124 (+4) 2013 (+215)
32 6626 9051 7680 96 (+3) 128 (+4) 2255 (+242)
33 6877 9363 7969 99 (+3) 132 (+4) 2525 (+270)
34 7130 9675 8260 102 (+3) 136 (+4) 2829 (+304)
35 7385 9989 8552 105 (+3) 140 (+4) 3168 (+339)
36 7641 10303 8846 108 (+3) 144 (+4) 3548 (+380)