Zoznam bonusov

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Ostrovné úlohy  Bust.png  Zoznam ostrovných úloh  Bust.png  Zoznam ich bonusov


O stránke

Na stránke nájdete úplný zoznam efektov, ktoré je možné získať splnením ostrovných úloh. U niektorých z nich nieje možné uviesť ich presný účinok, keďže ten sa odvíja od rýchlosti sveta alebo od veľkosti vašej ríše.

Posily

Tieto efekty vytvárajú po určitú dobu určité množstvo jednotiek, ktoré sú pripisované do mesta, v ktorom ste daný bonus aktivovali. Jednotky sú k mestu pripísané každú celú uplynutú hodinu trvania. Napríklad, ak je aktivovaný efekt generujúci posily lukostrelcov po dobu 3 hodín, dorazia lukostrelci do mesta, ak ukončenie efektu bude trvať ešte 2 (teda 2:00:00), 1 a 0 (teda 00:00:00) hodín.

!
Takto získané jednotky vyžadujú volné Pop.pngobyvateľstvo!
Počet obyvateľov v tomto prípade nedosiahne záporných hodnôt.

Množstvo jednotiek, ktoré za každú hodinu trvania efektu dostanete, je možné vypočítať týmto vzorom: základná hodnota ×rýchlosť sveta × faktor herného pokroku

Základná hodnota je uvedená u jednotlivých efektoch, zatiaľčo o faktore herného pokroku sa môžete dočítať tu.

Seznam efektov tejto kategórie
Unit training boost sword.png Po dobu X hodín pridáva do mesta Y jednotiek. Základná hodnota: 6
Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.
Posily bojovníkov s mečom
Unit training boost archer.png Po dobu X hodín pridáva do mesta Y jednotiek. Základní hodnota: 6
Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.
Posily lukostrelcov
Unit training boost hoplite.png Po dobu X hodín pridáva do mesta Y jednotiek. Základná hodnota: 5
Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.
Posily hoplitov
Renforts de frondeurs.png Po dobu X hodín pridáva do mesta Y jednotiek. Základní hodnota: 6
Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.
Posily vrhačov z praku
Renforts de Cavaliers.png Po dobu X hodín pridáva do mesta Y jednotiek. Základná hodnota: 2
Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.
Posily jazdcov
Renforts de chars.png Po dobu X hodín pridáva do mesta Y jednotiek. Základná hodnota: 1
Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.
Posily bojových vozov

Bojové bonusy

V tejto časti sú uvedené bonusy, ktoré nejakým spôsobom hovoria o priebehu boja. Ich doba trvania je pevne daná, nezávisí na rýchlosti sveta, ba dokonca ani na dosiahnutom hernom pokroku. Dokonca ovplyvňujú len to mesto, v ktorom boli spustené.

Seznam efektov tejto kategórie
Rare attack boost.png Jednotky sú po dobu 12 hodín o 10 % silnejšie v útoku. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Vylepšený útok Epický vylepšený útok
Vzácny vylepšený útok
Epic attack boost.png Jednotky sú po dobu 12 hodín o 20 % silnejšie v útoku. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Vylepšený útok Vzácny vylepšený útok
Epický vylepšený útok
Rare defense boost.png Jednotky sú po dobu 12 hodín o 5 % silnejšie v obrane. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Vylepšená obrana Epická vylepšená obrana
Účinok sa vzťahuje aj na podpory.
Vzácna vylepšená obrana
Epic defense boost.png Jednotky sú po dobu 12 hodín o 10 % silnejšie v obrane. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Vylepšená obrana Vzácna vylepšená obrana
Účinok sa vzťahuje aj na podpory.
Epická vylepšená obrana
Mouvement de troupes amélioré.png Jednotky sú po dobu X hodín o 30 % rýchlejšie. Počet hodín je rovný úrovni bonusu.
Úroveň je označená rímskou číslicou.

Nevzťahuje sa na príkazy vyslané pred aktiváciou efektu.
Vzťahuje sa na všetky jednotky.

Vylepšený pohyb oddielov


Bonusy pre mesto

Nižšie uvedené bonusy určitým spôsobom vyzdvihujú ekonomiku alebo produktivitu mesta. Ich účinok sa vzťahuje iba na mesto, v ktorom boli spustené. Nie sú ovplyvnené rýchlosťou mesta.

Seznam efektov v tejto kategórie
Rare building order boost.png Výstavba po dobu X hodín prebieha o 25 % rýchlejšie. Nemôže byť aktivovaný spoločne s:
Zrýchlená výstavba Efektívny architekti (epické)
Počet minut trvania = úroveň × 10

Úroveň je označená rímskou číslicou.
Urýchľuje aj prebiehajúce stavební príkazy vydané pred aktiváciou.

Efektívny architekti
(vzácne)
Epic building order boost.png Výstavba po dobu X hodín prebieha o 50 % rýchlejšie. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Zrýchlená výstavba Efektívny architekti (vzácne)
Počet minut trvania = úroveň × 10

Úroveň je označená rímskou číslicou.
Urýchľuje aj prebiehajúce stavební príkazy vydané pred aktiváciou.

Efektívny architekti
(epické)
Rare unit order boost.png Výcvik po dobu X hodín prebieha o 25 % rýchlejšie. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Zrýchlené verbovanie Skrátené trvanie verbovania (epické)
Počet minut trvania = úroveň × 10

Úroveň je označená rímskou číslicou.
Urýchľuje aj prebiehajúce príkazy vydané pred aktiváciou.

Skrátené trvanie verbovania
(vzácne)
Epic unit order boost.png Výcvik po dobu X hodín prebieha o 50 % rýchlejšie. Nemôže byť aktívne spoločne s:
Zrýchlené verbovanie Skrátené trvanie verbovania (vzácne)
Počet minut trvania = úroveň × 10

Úroveň je označená rímskou číslicou.
Urýchľuje aj prebiehajúce príkazy vydané pred aktiváciou.

Skrátené trvanie verbovania
(epické)
Boost wood.png Produkcia dreva je po dobu 6 hodín zvýšená o X %. Výška % sa rovná úrovni predmetu vynásobené číslom 250.
Výše bonusu sa vypočítava zo základnej produkcie.
Zvýšená produkcia
dreva
Boost stone.png Produkcia kamene je po dobu 6 hodín zvýšená o X %. Výška % sa rovná úrovni predmetu vynásobené číslom 250.
Výše bonusu sa vypočítava zo základnej produkcie.
Zvýšená produkcia
kameňa
Boost silver.png Produkcia striebra je po dobu 6 hodín zvýšená o X %. Výška % sa rovná úrovni predmetu vynásobené číslom 250.
Výše bonusu sa vypočítava zo základnej produkcie.
Zvýšená produkcia
striebra
Boost favor.png Produkcia priazne je po dobu 6 hodín zvýšená o 50 %. Účinok ovplyvňuje všetky mestá.
Výška bonusu sa vypočítava zo základnej produkcie.
Zvýšená produkcia
priazne

Negatívne efekty

Nejedná sa síce o bonusové efekty, ale aj napriek tomu si myslíme, že by bolo vhodné ich taktiež uviesť. Tieto efekty, ktoré vás postihujú negatívne, môžete spustiť tým, že začnete plniť určité ostrovné úlohy.

Seznam efektov tejto kategórie
Wood production penalty.png Produkcia dreva je po dobu X hodín znížená o 50 %. Trvá po dobu plnenia úlohy.
Znížená produkcia
dreva
Stone production penalty.png Produkcia kameňa je po dobu X hodín znížená o 50 %. Trvá po dobu plnenia úlohy.
Znížená produkcia
kameňa
Iron production penalty.png Produkcia striebra je po dobu X hodín znížená o 50 %. Trvá po dobu plnenia úlohy.
Znížená produkcia
striebra
Favor disbonus.png Produkcia priazne je po dobu X hodín znížená o 50 %. Účinok ovplyvňuje všetky mestá.
Trvá po dobu plnenia úlohy.
Znížená produkcia
priazne
Attack penalty.png Po dobu X hodín sú jednotky v útoku slabšie o 20 %. Trvá po dobu plnenia úlohy.
Znížený útok
Defense penalty.png Po dobu X hodín sú jednotky v obrane slabšie o 10 %. Trvá po dobu plnenia úlohy.
Efekt ovplyvňuje aj umiestnené podpory.
Znížená obrana


Súvisiace stránky

Spoločne s touto témou by vás mohli zaujímať aj nasledujúce stránky, ktoré s ňou súvisia: