Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať
Ostrovné úlohy  Bust.png  Zoznam ostrovných úloh  Bust.png  Zoznam ich bonusov


Na tejto stránke nájdete informácie o každej úlohe z ostrova, ktorá je v súčasnej dobe v hre. Na stránke bonusov je podrobný rozpis o odmenách.
Každú úlohu, ktorú obdržíte, môžte splniť mierumilovným alebo agresívnym spôsobom.

Přehled úkolů

Turnaj bojových vozov Vládcova slávnosť Osamelý pútnik Intrigy kupcov Matematická otázka Bezbranná karavána Prekliaty posvätný les


Mor Zúfalá dedina Hrozba zvonka Utečenec, alebo obeť? Uviazaný kapitán Hrdina ľudu Úplné vykorisťovanie


Tábor zúfalcov Dieťa bohov Taverna Zbaviť sa chudoby Zničený chrám Svätá výprava Spáliť mosty s minulosťou

Zadání a odměny úkolů

Tournament.pngTurnaj bojových vozov

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Posily bojovníků ve vozech Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Efektivní architekti (epické nebo vzácné) Mince moudrosti


Rulerscelebration.pngVládcova slávnosť

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Pilgrim.pngOsamelý pútnik

Udolat v útoku nepřítele
IQ request3.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Počkat
IQ request5.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Intriquemerchants.pngIntrigy kupcov

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Posily bojovníků s mečem Mince války
Přečkat sníženou produkci dřeva
IQ request6.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Mathquestion.pngMatematická otázka

Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Zvýšená produkce kamene Mince války
Přečkat menší produkci kamene
IQ request6.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince moudrosti


Caravan.pngBezbranná karavána

Přečkat oslabený útok
IQ request6.png
Posily jezdců Mince války
Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Sacredforest.pngPrekliaty posvätný les

Přečkat sníženou produkci dřeva
IQ request6.png
Posily jezdců Mince vojny
Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Zvýšená produkcia dreva Mince poznania


Plague.pngMor

Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Efektivní architekti (epické nebo vzácné) Mince vojny
Přečkat oslabený útok
IQ request6.png
Bonus k produkci přízně Mince poznania


Desperatevill.pngZúfalá dedina

Počkat
IQ request5.png
Posily vrhačů z praku Mince vojny
Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Zvýšená produkcia dreva Mince poznania


Threat.pngHrozba zvonka

Udolat nepřítele v útoku
IQ request3.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince války
Ubránit se
IQ request4.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince moudrosti


Renegades.pngUtečenec, alebo obeť?

Udolat nepřítele v útoku
IQ request3.png
Posily lučištníků Mince války
Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Strandedcaptain.pngUviaznutý kapitán

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Vylepšený pohyb vojsk Mince války
Počkat
IQ request5.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Heropeople.pngHrdina ľudu

Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Vylepšený pohyb vojsk Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince moudrosti


Vykoristovani.pngÚplné vykorisťovanie

Přečkat menší produkci kamene
IQ request6.png
Posily hoplitov Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Zvýšená produkce kamene Mince moudrosti


Desperatecamp.pngTábor zúfalcov

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Posily bojovníkov s mečom Mince války
Počkat
IQ request5.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Child.pngDieťa bohov

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Riddancepoor.pngZbaviť sa chudoby

Ubránit se
IQ request4.png
Efektivní architekti (epické nebo vzácné) Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Skrátené trvanie verbovania (vzácné nebo epické) Mince moudrosti


Desecrated shrine.pngZničený chrám

Vyslat jednotky na výpravu
IQ request2.png
Epický nebo vzácný vylepšený útok Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Tavern.pngTaverna

Přečkat sníženou produkci dřeva
IQ request6.png
Posily jezdců Mince války
Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Zvýšená produkce stříbra Mince moudrosti


Holywar.pngSvätá výprava

Udolat v útoku nepřítele
IQ request3.png
Bonus k produkci přízně Mince války
Počkat
IQ request5.png
Epická nebo vzácná vylepšená obrana Mince moudrosti


Breakingpast.pngSpáliť mosty s minulosťou

Zaplatit suroviny
IQ request1.png
Posily hoplitov Mince války
Přečkat oslabenou obranu
IQ request6.png
Bonus k produkci přízně Mince moudrosti


Súvisiace stránky

Spoločne s touto témou by vás mohli zaujímať aj nasledujúce stránky, ktoré s ňou súvisia: