Bojovník s mečom

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Pozemné jednotky Pozemné jednotky Obranné jednotky
Militia90px.png
Sword90px.png
Archer90px.png
 Útočné jednotky
Slinger90px.png
Rider90px.png
Catapult90px.png
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Hoplite90px.png
Chariot90px.png
Námorné jednotky Námorné jednotky Obranné jednotky
Biréma
 Útočné jednotky
Zápalná loď
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Triréma
 
Prepravný čln
Rýchla prepravná loď
Výbušná loď
Osídľovacia loď
PortretZeus.png 
Minotaur90px.png
Manticore90px.png
 PortretPoseidon.png 
Cyclop90px.png
Hydra90px.png
 PortretHera.png 
Harpy90px.png
Medusa90px.png
 PortretAthena.png 
Centaur90px.png
Pegasus90px.png
PortretHades.png 
Cerberus90px.png
Erynia90px.png
 PortretArtemis.png 
Boar90px.png
Gryf90px.png
 70px-Panteón Grepolis.png 
Godsent90px.png


Nižšie sa dozviete všetky informácie o jednotke, ktorá vás zaujíma. Ak vám niektorý z termínov nebude jasný alebo sa chcete o jednotkách ako takých a ich členení dozvedieť viac, prečítajte si prosím hlavný článok. Ďakujeme!

Prehľad jednotky

 Bojovník s mečom Obranná jednotka
Náklady Atributy
Sword90px.png
Drevo 95 Favor big.png N/A Tupý útok 5 Obrana proti tupým zbraniam 14
Kameň 0 Obyvateľstvo 1 Rýchlosť 8 Obrana proti ostrým zbraniam 8
Strieborné mince 85 Trvanie výcviku 0:18:00 Korisť 16 Obrana proti streleckým zbraniam 30


Bojovník s mečom je najpoužívanejšou základnou obrannou jednotkou. Je lacná a cvičí sa zo všetkých jednotiek najkratšiu dobu. Vďaka ťažkému brneniu, ktoré je proti strelám veľmi odolné, ide však o pomerne pomalú jednotku.

Požiadavky

Barracks 50x50.png
Kasárne na min. úrovni 1

Použitie

Vo veľmi rannej fáze hry nieje nič proti ničomu mať väčšinu obrany zloženú práve z nich, pretože sa skvele ubránia pred vrhačmi z praku, ktorí sú najhojnejšie používanou útočnou jednotkou, a pred menej zastúpenými hoplitmi vás môže chrániť domobrana. Neskôr ich je ale vhodné kombinovať s lukostrelcami alebo s hoplitmi, prípadne v neskoršej fáze hry svoje využitie po ich boku nájdu aj pegasi, kentauri alebo z menovaných mýtických jednotiek relatívne najdostupnejší kalydonsky diviaci, keď bojovníci s mečom perfektne zastúpia slabinu diviakov proti streleckému útoku. Bez kombinovania s inou jednotkou sa ale z bojovníkov z mečom stáva korisť pre útočníkov hoplitov a bojové vozy.


Ak použijete na presun bojovníkov s mečom prepravné lode, ktoré ste hlavne v neskoršej fáze hry aj tak nútení používať, splnia efektívne rolu mobilnej obrany aj napriek svojej pomalej rýchlosti. Nemali by byť ani zabudnutí ako súčasť trvalých podpôr, lebo so svojou vynikajúcou obranou proti streleckému útoku dokáže výborne hájiť hradby pred nepriateľskými katapultami.


Unit details defend2.png Najvhodnejšie kombinovať v obrane s:
Militia90px.png
Archer90px.png
Hoplite90px.png
Boar90px.png
Centaur90px.png
Pegasus90px.png

Prednosti a slabiny

Tu sa pozrite, akým oponentom by sa mala táto jednotka vyvarovať a proti ktorým je naopak efektívna. Do výpisu nie sú zahrnuté jednotky, ktoré sú považované za čisto obranné, a keďže nie sú vhodné do útoku, nie sú ani porovnávané, čo sa útočných schopností týka.

Unit details defend2.png Silná v obrane proti
Slinger90px.png
Catapult90px.png
Cyclop90px.png
Erynia90px.png


Unit details defend2.png Priemerná v obrane proti
Rider90px.png
Minotaur90px.png
Harpy90px.png
Gryf90px.png
Godsent90px.png


Unit details defend2.png Slabá v obrane proti
Hoplite90px.png
Chariot90px.png
Manticore90px.png
Medusa90px.png


Bonusy

Nižšie vidíte prehľad všetkých bonusov alebo prípadných negatívnych účinkov, ktoré túto jednotku akokoľvek ovplyvňujú. Keďže sa jedná o obrannú jednotku, útočné bonusy tu nie sú uvedené.


Budovy
Tower 50x50.png
Stavbou veže posilníte obranné hodnoty o 10 %.
Wall 50x50.png
Čím vyššia úroveň hradieb, tým väčší bonus k obranným hodnotám.
Barracks 50x50.png
Čím vyššia úroveň kasárne, tým rýchlejší výcvik.
Kúzla
Rast populácie Zosielaním Hérinho kúzla „Rast populácie“ bude výcvik dokončený o 50 % rýchlejšie.
Patronka Jednotku môžete získať zoslaním Aténinho kúzla „Patrónka“.


Prémium
Commander.png
Prenájmom služieb veliteľa sa bojové hodnoty zvýšia o 20 %.
Výskumy
Meteorológia
Vyskúmaním Meteorológie môžete urýchliť peší presun o 10 %.
Cvičitel
Vyskúmaním cvičiteľa môžete urýchliť výcvik jednotky o 10 %.
Branná povinnosť
Vyskúmaním brannej povinnosti môžete zlacniť náklady na suroviny o 10 %.
Bojový šík
Vyskúmaním bojového šíku môžete posilniť bojové hodnoty o 10 %.


Hrdinovia
Leonidas
Ak do mesta pošlete hrdinu Leonida, budú obranné hodnoty posilnené o 5,5 - 15 %, závisle na úrovni hrdinu.
Hektor
Ak do mesta pošlete hrdinu Hektora, budú bojové hodnoty posilnené o 11 - 30 %, závisle na úrovni hrdinu.
Telemachos
Ak do mesta pošlete hrdinu Telemacha, budú bojové hodnoty posilnené o 11 - 30 %, závisle na úrovni hrdinu.
Odyseus
Ak do mesta pošlete hrdinu Odysea, budú náklady a doba výcviku znížená o 22 - 60 %, závisle na úrovni hrdinu.
Ferkyon
Ak do mesta pošlete hrdinu Ferkya, bude doba výcviku znížená o 11 - 30 %, závisle na úrovni hrdinu.


Odmeny z ostrovných úloh alebo udalostí
Unit training boost sword.png Aktiváciou bonusu „Posily bojovníkov s mečom“ budete po určitý počet hodín získavať určité množstvo tejto jednotky.
Recrutement accéléré.png Príkazy k výcviku zadané po aktivácii bonusu „Zrýchlené verbovanie“ budú dokončené o 30 % rýchlejšie.
Rare unit order boost.png Príkazy k výcviku zadané s aktívnym bonusom „Skrátené trvanie verbovania (vzácne)“ budú dokončené o 25 % rýchlejšie.
Epic unit order boost.png Príkazy k výcviku zadané s aktívnym bonusom „Skrátené trvanie verbovania (epické)“ budú dokončené o 50 % rýchlejšie.
Motivation de Tyché.png Príkazy k výcviku zadané s aktívnym bonusom „Motivácia Tyché“ budú dokončené o 20 % rýchlejšie.
Mouvement de troupes amélioré.png Aktiváciou bonusu „Vylepšené pohyby oddielov“ bude presun o 30 % rychlejší.
Défense améliorée.png Aktiváciou bonusu „Vylepšená obrana“ posilníte obranné hodnoty o 5 %.
Rare defense boost.png Aktiváciou bonusu „Vzácna vylepšená obrana“ posilníte obranné hodnoty o 5 %.
Epic defense boost.png Aktiváciou bonusu „Epická vylepšená obrana“ posilníte obranné hodnoty o 10 %.
Encouragement de Tyché.png Aktiváciou bonusu „Povzbudenie Tyché“ posilníte obranné hodnoty o 5 %.
Attaque Myrmidone.png Aktiváciou bonusu „Myrmidonský útok“ budú útočné hodnoty síce o 10 % silnejšie, ale tie obranné budú o 10 % slabší.
Defense penalty.png V priebehu prečkávania penalizácie „Znížená obrana“ sú obranné hodnoty o 10 % nižšie.
Divine aura.png Aktiváciou efektu „Rituál: Božská aura“ majú po víťaznom boji padlí bojovníci s mečom 20% šancu na oživenie.
Vasnive obyvatelstvo.png Aktiváciou efektu „Rituál: Zanietení obyvatelia“ bude výcvik o 30 % lacnejší.
Retezovy Blesk.png Jednotku možno zabiť účinkom rituálu „Reťazový blesk“.

Ocenenia

Nižšie nájdete ocenenia, do ktorých sa táto jednotka započítava.

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Units lost during support 4.png Hrdinská smrť X tvojich jednotiek zahynulo hrdinskou smrťou, pomáhajúc tvojim spojencom! 100 1 000 10 000 100 000
Units killed 4.png Neúnavný bojovník Porazil si X jednotiek! 250 2 500 25 000 250 000
Killed units sword4.png Lebky bojovníkov s mečom Zabil si X bojovníkov s mečom! 180 6 300 32 500 49 400
Train units sword4.png Pozor, bojovník s mečom! Vybudoval si X bojovníkov s mečom! 175 1 400 4 500 8 600
Obrázok Názov Popis
Attacker of the day.png Útočník dňa Ako útočník si na tomto svete zozbieral najviac bojových bodov!
Defender of the day.png Obranca dňa Ako obranca si na tomto svete zozbieral najviac bojových bodov!
SupportOfDay.png Podporovateľ dňa Ako podporovateľ si v tomto svete získal najviac bojových bodov!