Vrhač z praku

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Pozemné jednotky Pozemné jednotky Obranné jednotky
Militia90px.png
Sword90px.png
Archer90px.png
 Útočné jednotky
Slinger90px.png
Rider90px.png
Catapult90px.png
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Hoplite90px.png
Chariot90px.png
Námorné jednotky Námorné jednotky Obranné jednotky
Biréma
 Útočné jednotky
Zápalná loď
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Triréma
 
Prepravný čln
Rýchla prepravná loď
Výbušná loď
Osídľovacia loď
PortretZeus.png 
Minotaur90px.png
Manticore90px.png
 PortretPoseidon.png 
Cyclop90px.png
Hydra90px.png
 PortretHera.png 
Harpy90px.png
Medusa90px.png
 PortretAthena.png 
Centaur90px.png
Pegasus90px.png
PortretHades.png 
Cerberus90px.png
Erynia90px.png
 PortretArtemis.png 
Boar90px.png
Gryf90px.png
 70px-Panteón Grepolis.png 
Godsent90px.png


Nižšie sa dozviete všetky informácie o jednotke, ktorá vás zaujíma. Ak vám niektorý z termínov nebude jasný alebo sa chcete o jednotkách ako takých a ich členení dozvedieť viac, prečítajte si prosím hlavný článok. Ďakujeme!

Prehľad jednotky

 Vrhač z praku Útočná jednotka
Náklady Atributy
Slinger90px.png
Drevo 55 Favor big.png N/A Strelecký útok 23 Obrana proti tupým zbraniam 7
Kameň 100 Obyvateľstvo 1 Rýchlosť 14 Obrana proti ostrým zbraniam 8
Strieborné mince 40 Trvanie výcviku 0:20:00 Korisť 8 Obrana proti streleckým zbraniam 2


Vrhač z praku predstavuje v kategórii útočných jednotiek naprosto perfektný pomer cena/výkon, preto je taktiež v útoku najpoužívanejšou jednotkou, a to vo všetkých fázach hry.

Požiadavky

Barracks 50x50.png
Kasárne na min. úrovni 1
Výzkum Vrhač z praku
V akadémii vykonaný výzkum „Vrhač z praku“

Použitie

Jedná sa o celkom rýchlu jednotku, ktorá ale neunesie veľa koristi, zároveň je bezradná proti bojovníkom s mečom - najrozšírenejšou obrannou jednotkou. Hlavne v rannej fáze hry, keď je obrana súpera zastúpená prevažne práve bojovníkmi s mečom, je dôležité vrhačov kombinovať s inou útočnou jednotkou. Skvelý doplnok teda tvoria jazdci, ktorí sú rýchlejší a vrhačov preto pri útokoch vedených po ostrove nespomaľujú a zároveň unesú veľké množstvo koristi. Jazdci ktorí nielenže nie sú márni proti bojovníkom s mečom, ale aj pre lukostrelcov sú smrteľní. Dokážu si taktiež spoločne s vrhačmi hravo poradiť s domobranou bez toho, aby utrpeli ťažké straty.

Aspoň v začiatočnej fáze hry je menej vhodnejšie vrhačov kombinovať s hoplitmi, proti ktorým sú síce bojovníci s mečom celkom bez šance, hopliti sú zato ale vďaka ťažkej zbroji pomalý a veľa koristi neunesú. Napriek tomu sa pravdepodobne ich využívaniu nevyhnete a bol by to aj nezmysel - predsa len sú všestranní, teda vhodní aj do obrany, aj keď sa to odráža na ich útočných schopnostiach. Ak ste ekonomicky dostatočne vyspelí, je vhodnejšie vsadiť na bojové vozy, ktoré opäť vysokým útokom nevynikajú, pretože sú rovnako univerzálni ako hopliti, sú ale veľmi rýchli a taktiež unesú veľké množstvo koristi. Malým bonusom môže byť to, že v prípade, že nieste online, máte útok aspoň čiastočne krytý pred nepriateľskými výpadmi - bojové vozy sa dobre ubránia proti vrhačom aj proti jazdcom.

Nieje samozrejme nič proti ničomu kombinovať vrhačov ako s jazdcami, tak hoplitmi alebo taktiež bojovými vozmi.


V neskoršej fáze hry

Situácia je ale trocha odlišná v pokročilejšej fáze hry, kedy sa miera zastúpenosti jednotlivých tipov obranných jednotiek zrovnáva a prestáva byť tak smerodajné, o koľko vojakov prídete. Rozhodujúce je, koľko schopných jednotiek zvládnete za určitý časový úsek vyčistiť. Môžete sa tak stretnúť s tým, že vrhači tvoria úplne celý útok, maximálne v nej je zastúpená ešte jedna iná jednotka ďalším typom útoku - jazdec (tupý útok), hoplit alebo bojový voz (oba ostré útoky), a nie všetky tri. Keďže sa nikdy nestretnete s obranou úplne vyváženou proti všetkým trom druhom útoku, vyplatí sa preto sily nerozdeľovať do viac ako dvoch typov útoku. Možno si taktiež budete môcť dovoliť v niektorých mestách kombinovať vrhačov nie s hoplitmi alebo vozmi, ale s medúzami, ktoré nie sú až tak drahé, a z jednotiek s ostrým útokom sú najsilnejšie. Jazdcov môžete nahradiť minotaurmi, ktorí sú len zanedbateľne silnejší, preto ich doporučujeme cvičiť iba v prípade, že neviete, ako inak naložiť so Zeusovou priazňou - necvičíte napríklad mantikory.


Offensive type.png Najvhodnejšie kombinovať v útoku s:
Rider90px.png
Chariot90px.png
Hoplite90px.png
Catapult90px.png
Medusa90px.png
Minotaur90px.png

Prednosti a slabiny

Tu sa pozrite, akým oponentom by sa mala táto jednotka vyvarovať a proti ktorým je naopak efektívna. Do výpisu nie sú zahrnuté jednotky, ktoré sú považované za čisto útočné, a keďže nie je vhodná do obrany, nie je ani porovnávaná, čo sa obranných schopností týka.

Offensive type.png Silná v útoku proti
Militia90px.png
Hoplite90px.png
Medusa90px.png
Centaur90px.png
Boar90px.png


Offensive type.png Priemerná v útoku proti
Archer90px.png
Minotaur90px.png
Pegasus90px.png
Godsent90px.png


Offensive type.png Slabá v útoku proti
Sword90px.png
Chariot90px.png
Cerberus90px.png
Cyclop90px.png

Bonusy

Nižšie vidíte prehľad všetkých bonusov alebo prípadných negatívnych účinkov, ktoré túto jednotku akokoľvek ovplyvňujú. Keďže sa jedná o útočnú jednotku, obranné bonusy tu nie sú uvedené.

Budovy
Barracks 50x50.png
Čím vyššia úroveň kasárne, tým rýchlejší výcvik.
Kúzla
Rast populácie Zosielaním Hérinho kúzla „Rast populácie“ bude výcvik dokončený o 50 % rýchlejšie.
Patrónka Jednotku môžete získať zosielaním Aténinho kúzla „Patronka“.
Prémium
Commander.png
Prenájmom služieb veliteľa sa bojové hodnoty zvýšia o 20 %.
Výskumy
Meteorológia
Vyskúmaním Meteorológie môžete urýchliť peší presun o 10 %.
Cvičitel
Vyskúmaním cvičiteľa môžete urýchliť výcvik jednotky o 10 %.
Branná povinnosť
Vyskúmaním brannej povinnosti môžete zlacniť náklady na suroviny o 10 %.
Bojový šík
Vyskúmaním bojového šíku môžete posilniť bojové hodnoty o 10 %.
Hrdinovia
Ak do mesta pošlete hrdinu Deima, budú útočné hodnoty posilnené o 5,5 - 15 %, závisle na úrovni hrdinu.
Hektor
Ak do mesta pošlete hrdinu Hektora, budú bojové hodnoty posilnené o 11 - 30 %, závisle na úrovni hrdinu.
Ak do mesta pošlete hrdinku Medeu, budú bojové hodnoty posilnené o 16 - 35 %, závisle na úrovni hrdinu.
Iáson
Ak do mesta pošlete hrdinu Iásona, unesú vrhači o 22 - 60% viac koristi, závisle na úrovni hrdinu.
Ferkyon
Ak do mesta pošlete hrdinu Ferkya, bude doba výcviku znížená o 11 - 30 %, závisle na úrovni hrdinu.
Odmeny z ostrovných úloh alebo udalostí
Renforts de frondeurs.png Aktiváciou bonusu „Posily vrhačov z praku“ budete po určitý počet hodín získavať určité množstvo tejto jednotky.
Recrutement accéléré.png Príkazy k výcviku zadané po aktivácii bonusu „Zrýchlené verbovanie“ budú dokončené o 30 % rýchlejšie.
Rare unit order boost.png Príkazy k výcviku zadané s aktívnym bonusom „Skrátené trvanie verbovania (vzácne)“ budú dokončené o 25 % rýchlejšie.
Epic unit order boost.png Príkazy k výcviku zadané s aktívnym bonusom „Skrátené trvanie verbovania (epické)“ budú dokončené o 50 % rýchlejšie.
Motivation de Tyché.png Príkazy k výcviku zadané s aktívnym bonusom „Motivácia Tyché“ budú dokončené o 20 % rýchlejšie.
Mouvement de troupes amélioré.png Aktiváciou bonusu „Vylepšené pohyby oddielov“ bude přesun o 30 % rychlejší.
Attaque améliorée.png Aktiváciou bonusu „Vylepšený útok“ posilníte útočné hodnoty o 10 %.
Rare attack boost.png Aktiváciou bonusu „Vzácny vylepšený útok“ posilníte útočné hodnoty o 10 %.
Epic attack boost.png Aktiváciou bonusu „Epický vylepšený útok“ posilníte útočné hodnoty o 20 %.
Illumination de Tyché.png Aktiváciou bonusu „Osvietenie Tyché“ posilníte útočné hodnoty o 10 %.
Attaque Myrmidone.png Aktiváciou bonusu „Myrmidonský útok“ budú útočné hodnoty síce o 10 % silnejšie, ale tie obranné budú o 10 % slabší.
Attack penalty.png V priebehu prečkávania penalizácie „Znížený útok“ sú útočné hodnoty o 20 % nižšie.
Divine aura.png Aktiváciou efektu „Rituál: Božská aura“ majú po víťaznom boji padlí vrhači z praku 20% šancu na oživenie.
Vasnive obyvatelstvo.png Aktiváciou efektu „Rituál: Zanietení obyvatelia“ bude výcvik o 30 % lacnejší.
Retezovy Blesk.png Jednotku možno zabiť účinkom rituálu „Reťazový blesk“.

Ocenenia

Nižšie nájdete ocenenia, do ktorých sa táto jednotka započítava.

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Units lost during support 4.png Hrdinská smrť X tvojich jednotiek zahynulo hrdinskou smrťou, pomáhajúc tvojim spojencom! 100 1 000 10 000 100 000
Units killed 4.png Neúnavný bojovník Porazil si X jednotiek! 250 2 500 25 000 250 000
Killed units slinger4.png Lebky vrhačov z praku Zabil si X vrhačov z praku! 180 3 700 13 500 21 700
Deadslingers4 support.png Obeta vrhačov z praku Počas podpory mesta iného hráča si zabil X vrhačov z praku! 30 3 060 16 260 26 750
Deadslingers4 def.png Zúfalstvo vrhačov z praku Počas obrany vlastného mesta si zabil X vrhačov z praku! 150 16 000 84 000 138 000
Train units slinger4.png Pozor, vrhači z praku! Vybudoval si X vrhačov z praku! 200 2 200 7 500 15 000
Obrázok Názov Popis
Attacker of the day.png Útočník dňa Ako útočník si na tomto svete zozbieral najviac bojových bodov!
Defender of the day.png Obranca dňa Ako obranca si na tomto svete zozbieral najviac bojových bodov!
SupportOfDay.png Podporovateľ dňa Ako podporovateľ si v tomto svete získal najviac bojových bodov!