Domobrana

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation


Pozemné jednotky Pozemné jednotky Obranné jednotky
Militia90px.png
Sword90px.png
Archer90px.png
 Útočné jednotky
Slinger90px.png
Rider90px.png
Catapult90px.png
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Hoplite90px.png
Chariot90px.png
Námorné jednotky Námorné jednotky Obranné jednotky
Biréma
 Útočné jednotky
Zápalná loď
 Obranné jednotkyÚtočné jednotky
Triréma
 
Prepravný čln
Rýchla prepravná loď
Výbušná loď
Osídľovacia loď
PortretZeus.png 
Minotaur90px.png
Manticore90px.png
 PortretPoseidon.png 
Cyclop90px.png
Hydra90px.png
 PortretHera.png 
Harpy90px.png
Medusa90px.png
 PortretAthena.png 
Centaur90px.png
Pegasus90px.png
PortretHades.png 
Cerberus90px.png
Erynia90px.png
 PortretArtemis.png 
Boar90px.png
Gryf90px.png
 70px-Panteón Grepolis.png 
Godsent90px.png


Nižšie sa dozviete všetky informácie o jednotke, ktorá vás zaujíma. Ak vám niektorý z termínov nebude jasný alebo sa chcete o jednotkách ako takých a ich členení dozvedieť viac, prečítajte si prosím hlavný článok. Ďakujeme!

Prehľad jednotky

 Domobrana Obranná jednotka
Náklady Atributy
Militia90px.png
Drevo N/A Favor big.png N/A Ostrý útok N/A Obrana proti tupým zbraniam 6
Kameň N/A Obyvateľstvo N/A Rýchlosť N/A Obrana proti ostrým zbraniam 8
Strieborné mince N/A Trvanie výcviku N/A Korisť N/A Obrana proti streleckým zbraniam 4


Nie vždy prebieha boj ďaleko od domova a nedotkne sa civilného obyvateľstva. Občas aj inak mierumilovní obyvatelia musia popadnúť všetko, čo sa dá použiť ako zbraň, utvoriť domobranu a hájiť svoje domovy. Keďže sa nejedná o žiadnych profesionálnych vojakov, sú schopnosti aj výzbroj milicionárov chabé. Nadšenie z boja sa im však odoprieť nedá.

Požiadavky

Farm 50x50.png
Farma na min. úrovni 1

Použitie

Domobranu je možné považovať za špeciálnu jednotku - nedá sa ňou útočiť, ani podporovať. Povolať ju je možné vo farme, a to na 3 hodiny, behom ktorých ju nie je možné znova povolať, ani, ak by všetky jej jednotky zomreli. Jej počet sa odvíja od úrovne farmy - za každú úroveň je ich počet o 10 vyšší. Číslo sa zvyšuje iba do úrovne 25, maximálne množstvo je teda v základe 250. Napriek tomu ho je možné navýšiť - viďte bonusy nižšie.

Počas týchto 3 hodín je taktiež produkcia surovín znížená o 50 % a rovnakou mierou je znížený aj efekt bonusu k produkcií surovín (napríklad Kupec). Akonáhle tieto 3 hodiny uplynú, môžete domobranu povolať znova. Majte na pamäti, že povolanie domobrany nieje možné.

Domobrana je vhodným doplnkom k akejkoľvek obrane, preto nie je nikdy na škodu ju aktivovať, ak sa blíži útok. Ak má ale čeliť hrozbe samotná, veľa škody nepriateľskému útoku nespôsobí, keďže najviac používanou útočnou jednotkou sú Vrhači z praku, voči ktorým je domobrana veľmi slabá. Za ich porážku nieje možné získať bojové body!

Unit details defend2.png Najvhodnejšie kombinovať v obrane s:
Sword90px.png
Chariot90px.png
Cerberus90px.png

Prednosti a slabiny

Tu sa pozrite, akým oponentom by sa mala táto jednotka vyvarovať a proti ktorým je naopak efektívna. Do výpisu nie sú zahrnuté jednotky, ktoré sú považované za čisto obranné, a keďže s nimi nie je možné útočiť, nie je ani porovnávaná čo sa útočných schopností týka.

Unit details defend2.png Silná v obrane proti
Hoplite90px.png
Chariot90px.png
Manticore90px.png
Medusa90px.png


Unit details defend2.png Priemerná v obrane proti
Rider90px.png
Minotaur90px.png
Harpy90px.png
Gryf90px.png
Godsent90px.png


Unit details defend2.png Slabá v obrane proti
Slinger90px.png
Catapult90px.png
Cyclop90px.png
Erynia90px.png

Bonusy

Nižšie vidíte prehľad všetkých bonusov alebo prípadných negatívnych účinkov, ktoré túto jednotku akokoľvek ovplyvňujú.

Budovy
Tower 50x50.png
Stavbou veže posilníte obranné hodnoty o 10 %.
Wall 50x50.png
Čím vyššia úroveň hradieb, tým väčší bonus k obranným hodnotám.


Výskumy
Mestská stráž
Vyskúmaním Mestskej stráže môžete získať za každú úroveň farmy 15 jednotiek domobrany.


Hrdinovia
Hrdinovia
Ak do mesta pošlete hrdinu Leonida, budú obranné hodnoty posilnené o 5,5 - 15 %, závisle na úrovni hrdinu.


Odmeny z ostrovných úloh alebo udalostí
Défense Troyenne.png Aktiváciou bonusu „Trójska obrana“ získate za každú úroveň farmy o 5 viac jednotiek domobrany.
Défense améliorée.png Aktiváciou bonusu „Vylepšená obrana“ posilníte obranné hodnoty o 5 %.
Rare defense boost.png Aktiváciou bonusu „Vzácna vylepšená obrana“ posilníte obranné hodnoty o 5 %.
Epic defense boost.png Aktiváciou bonusu „Epická vylepšená obrana“ posilníte obranné hodnoty o 10 %.
Encouragement de Tyché.png Aktiváciou bonusu „Povzbudenie Tyché“ posilníte obranné hodnoty o 5 %.
Defense penalty.png V priebehu prečkávania penalizácie „Znížená obrana“ sú obranné hodnoty o 10 % nižší.
Divine aura.png Aktiváciou efektu „Rituál: Božská aura“ majú po víťaznom boji padlí milicionári 20% šancu na oživenie.

Ocenenie

Nižšie nájdete ocenenie, do ktorého sa táto jednotka započítava.

Obrázok Názov Popis Stupeň
I. II. III. IV.
Units killed 4.png Neúnavný bojovník Porazil si X jednotiek! 250 2 500 25 000 250 000