Kupec

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Kupec
Merchant.png

Booty icon.png + 30%

„Kupec optimalizuje vaše hospodárske cykly. Zvyšuje vašu produkciu surovín o 30%.“

Suroviny sú ekonomickým základom vašej ríše a čím viac jich je, tím je to pre rozširovanie impéria lepšie. Ak vás zaujíma, o koľko stúpne vaša produkcia surovín po aktivácii Kupca, nie je nič jednoduchšie než kliknúť v hre na príslušnú budovu, ktorá danú surovinu produkuje. Práve tu sú uvedené hodnoty produkcie, a to jak základné číslo, tak i výsledná produkcia s Kupcom.

Pokiaľ budete chcieť počítať percentuálny bonus napr. s kúzlom Spokojnosť“, musíte ju spočítať z onej základnej hodnoty, nie z tej zvýšenej s Kupcom.

Napr. Základná produkcia kameňa 300/h, aktivovaný Kupec (+ 30% k produkcii), aktivovaná „Spokojnosť“ (+50% k produkcii) bude vo vzorci takto: {300 + [(300/100)*30] + [(300/100)*50]} = 540 kamene/h je výslednou produkciou

Kategorie:Prémium