Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať
Veľkňažka
Priestess.png

Favor.png + 50%
Feature icons 2.08-4.png + 20% k sile

„Veľkňažka má veľmi dobré styky s bohmi. Zvyšuje vašu produkciu priazne o 50 % a podporuje vaše mýtické jednotky, ktoré sú v boji o 20% silnejšie.“

Vzor pre výpočet priazne

Výška priazne sa rovná odmocnine z úrovne chrámu vynásobená rýchlosťou sveta. Ak vlastníte viac miest s rovnakým bohom, zrátajte úrovne chrámu. Pokiaľ vlastníte aj sochu boha, pripočítajte k úrovni chrámu päťku. V prípade že je aktivovaná Veľekňažka či Bonus k produkcii priazně, vynásob 1,5 (lebo obe prvky pridávajú + 50% k produkcii).

Takže množstvo priazne = [odmocnina z (úroveň chrámu/ov + 5 za sochu boha)] * rýchlosť sveta * 1,5 za veľekňažku

Príklad:
Mám 3 mestá, v nich 3 chrámy (3, 7, 15), v dvoch sochu boha, aktivované prémium veľekňažka. Hrám na svete s rýchlosťou 2.

√((3+7+15)+5+5) * 2 * 1,5

Výsledok: 18 (zaokrouhlené na celé číslo)

Vzorec pre výpočet produkcie priazne, v prípade že je aktívna Veľkňažka a aj bonus k produkcii priazne.

Príklad:
Mám 4 mestá so 4 chrámy na úrovniach 5, 7, 8 a 12, k tomu tri Sochy boha, aktivovanú Veľekňažku, Bonus k produkcii priazne a hrám na rýchlosti sveta 3.

√[5 + 7 + 8 + 12 + (5 + 5 + 5)] = √47 = 6,85
Pričom teraz je celý vzorec:
[6,85 + (6,85/2 = 50%) + (6,85/2 = 50%)]*3 (= rýchlosť sveta)

Výsledok: 41 (zaokrouhlené na celé číslo)