Zo stránky Wiki Grepolis SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Pyramída v Gíze Visuté záhrady V Babylone Socha Dia v Olympii Chrám Artemis Mauzóleum v Halikarnasse Rodský kolos Maják v Alexandrii
Prehľad divov sveta

Späť na: Divy sveta

Alexandrijský maják

Bonus: Ceny sa u Fénického kupca znížia o 10%

Download.jpg
Maják v Alexandrii.png

Legenda:

Maják na ostrove Faru sa v staroveku nachádzal v Egypte u mesta Alexandria a bol najvyššou stavbou toho sveta. Počíta sa k siedmym divov sveta. Maják na ostrove Faru patrí ku stavbám, ktorých vzhľad nie je možno rekonštruovať, pretože výnimkou toho, že sa z nej nič nezachovalo, neexistujú ani jeho spoľahlivé popisy. Najznámejšia staroveká kresba tohoto majáku je schematické znázornenie majáku na minci.

Stavbu navrhol Ptolemaios Sótér, ale dokončená bola až za vlády jeho syna Ptolemaia Filadelfa. Architektom celého projektu bol Sostratu, čo ale neznamená, že na projektu pracoval sám. S prací mu pomáhalo veľa ďalších staviteľov a architektov. Podla popisu známeho z Plinia staršieho (Plinius však čerpal z iného, dnes už neznámeho diela) mala stavba štvorcovitý pôdorys s dĺžku strán medzi 180 a 190 metrov. V týchto rozmeroch mal existovať dvojpodlažný palác, ktorý mal mať v každom rohu vežu. O veľkosti týchto veží nie je nič známe. Uprostred chrámu bol umiestený vlastní maják, ktorý tvorila štvorhranná zužujúcasa veža neznámych rozmerov. Výška tejto veže býva odhadovaná medzi 60 a 80 metrami.