Prehľad roľníckych dedín

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

Späť: Prémium

Prehľad roľníckych dedín

Prehľad tvojich roľníckych dedín ešte viac zjednoduší kontrolu nad tvojimi dodávkami surovín a cielené plnenie skladov vo tvojich mestách na príslušnom ostrove. Jedným kliknutím môžeš od svojích roľníckych dedín požiadať o všetky pripravené náklady – alebo môžeš vybrať iba jednotlivé roľnícke dediny a mať tak ešte lepšiu kontrolu. Okrem toho môžeš prostredníctvom tohto prehľadu svoje dedinky na príslušnom ostrove drancovať.

Pri výskume Korisť Korisť‎ vám Roľnícka dedina ponúkne na výber osem namiesto štyroch ponúk.

Celkový vzhľad

vesnice


Ovládanie a práca

Postup

  • Vpravo hore zvolíme buď záložku vyžiadať, nebo rabovať. Výber závisí na aktuálnej nálade roľníckych dedín, v prípade rabovania na ich vybranom poklese a na vyskúmanej/nevyskúmanej Diplomacii a akadémii daného mesta. Jak požadovanie, tak rabovanie sú na naprosto rovnakom princípom používaniu vzhľadu (jediný rozdiel je samozrejme v poklese nálady a získaných surovinách).


  • Vľavo je zoznam miest a ostrovov. Pod každým ostrovom ide vybrať len jedno mesto, ktoré si od všetkých roľníckych dedín vezme suroviny, alebo je možnosť roľnícke dediny porozdelovať medzi svoje mestá ich samostatným označovaním. (rovnako ako u neprémiového vyberaní surovín totiž roľnícke dediny produkujú zvlášť pre hráča a ne zvlášť pre každé mesto). Takže môžeme vybrať akékoľvek mesto na akomkoľvek ostrove, dokonca si vybrať jen niektoré roľnícke dediny.


  • U každého mesta máme prehľad o aktuálnom stave surovín, kapacite skladu a voľných obyvateľoch. Toho ide možno využiť pre účel, aby sme zbytočne nestrácali suroviny a pred výberom surovín ich časť dobre utratili tak, aby sa vošli do skladu aj tie získané. Nemusíme však nič počítať...


  • V dolnom okne Voľby si zvolíme čas, po jakej dobe bude možný ďalší výber surovín, od čoho sa odvíja ich aktuálny príjem. Následne to napíše, koľko surovín od všetkých dedín celkom získame (výšku, ktoré náklady ešte nie sú pripravené či nie sú označené, nebudú zohľadnené) a u rabovania rovnako, aký bude pokles nálady.

ďalej to ukáže množstvo surovín, ktoré budú k dispozícii po ich požadovaní alebo rabovaní spoločne s predchádzajúcom stave. Ak tento počet prekročí kapacitu skladu a strácali by sme , pred výberom surovín budeme upozornení červeným sfarbením nejakého/nejakých čísel. Práve preto nemusíme nič počítať a môžeme okamžite reagovať.


  • Kliknutím na Požadovať/Rabovať získame dané suroviny, u drancovania poklesne nálada.

Rovnako ako u bežného rabovania sa suroviny pripíšu do aktuálneho mesta, tzn. mesto vybrané v ľavom okne, a ne do iného (čo by ani nešlo).


  • Jen od tých roľníckych dedín, ktoré sú automaticky označené a majú zelenú vlajočku, je možné v tú chvíľu vyberať suroviny. Dedinky „stmavnuté“ s červenou vlajočkou nie sú dobyté. Dedinky, ktoré nie sú automaticky označené, majú uvedený čas ďalšieho možného výberu surovín a v okne Voľby ukazujú nulovou zmenu surovín, popr. nulový pokles nálady, nie sú na ďalší výber surovín pripravené.


  • U každej dedinky je okrem toho možné operatívne zistiť ich náladu, úroveň výstavby a pomer obchodu. Pri kliknutí na názov dedinky v BB-kóde od nej môžeme ešte naviac vyžadovať jednotky, obchodovať s ňou, posielať do nej suroviny, dokonca z nej aj vyberať surky, a dobývať nedobyté, a to všetko ako pri bežnom užívaní roľníckych dedín bez prémia.


Týmto spôsobom môžeme rýchle prejsť všetky ostrovy so všetkými našimi mestami, z ktorých od roľníckych dedín získame suroviny v mnohonásobne väčšou rýchlosťou. A práve k tomu je tento prehlad tak užitočný; čím viac máme miest, tím viac času nám to ušetrí.

Celkovo tento text vypadá zložito, ale každý sa v tomto prehľade roľníckych dedín veľmi rýchlo zorientuje. Predovšetkým ide i tak len o vyberanie surovín.