Morálka

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Verzia z 18:32, 6. september 2020, ktorú vytvoril Mauricius (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Jump to navigation

Morálka je činiteľ, ktorý zabraňuje veľkým hráčom útočiť na malých - resp. oslabuje útočníka. Je zavedená iba na niektorých svetoch.

Výpočtový vzorec pre morálku

[(obrancové body / útočníkové body) * 3 + 0.3] * 100%

(Čítaj: Celkové body obrancu vydelíme celkovými bodmi útočníka. Výsledok násobíme tromi. Pripočítame 0,3. A nakoniec násobíme 100, aby sme dostali výslednú morálku.)

Pokiaľ je výsledok nad 100, morálka je neaktívna, resp. je kladná a útočníka neovplyvňuje. Pokiaľ je pod 100, znižuje sa útočná sila útočiaceho vojska.

Morálka môže nadobúdať hodnoty medzi 100% a 30% (nad 100 se nedeje nič, pod 30 klesnúť nemôže).

Vplyv morálky na vaše útoky možno predpovedať pomocou simulátora.

S verziou 2.220, ktorá vyšla v auguste 2020, sa po preskúmaní spätnej väzby komunity rozhodlo o deaktivácii morálky počas dobývania na svetoch s dobývaním. Táto zmena sa nevzťahuje na dobyvánie miest duchov.

Hranica vplyvu morálky

Vyššie uvedený vzorec platí pre svety vytvorené 25. októbra 2017 alebo neskôr, ale morálku ovplyvňuje aj počet miest obrancu. Minimálna morálka je prahová hodnota, pod ktorú morálka nemôže klesnúť, aj keď má agresor významnú bodovú výhodu a vzorec morálky by bol nižší.


  • 1 mesto - minimálna morálka: 30% (sila vojákov agresora znížená o 70%)
  • 2 mestá - minimálna morálka: 35% (sila vojákov agresora znížená o 65%)
  • 3 mestá - minimálna morálka: 40% (sila vojákov agresora znížená o 60%)
  • ...
  • 10 miest - minimálna morálka: 75% (sila vojákov agresora znížená o 25%)
  • Z 11 mestami a viac je minimálna morálka 80%, čo znamená, že silu agresorových vojsk je možné znížiť iba o 20%, aj keď je oveľa silnejší ako obranca.

Na základe vyššie uvedeného príkladu: ak má agresor 300 000 bodov a obranca 30 000 bodov a 10 miest, podľa vzorca by morálka mala byť 60%. Vo svetoch, kde morálku určuje počet miest obrancov, je však potrebné vziať do úvahy prahovú hodnotu morálky. S 10 mestami je to 75%, čo znamená, že morálka útoku dosiahne 75%, aj keď vzorec ukazuje nižšiu hodnotu.

Ďaľšie informácie

  • Počas dobývaním sa berie do úvahy morálka útočníka, nie morálka brániaceho sa hráča.
  • Na ostrovoch s divmi sveta (kde div existuje alebo bol postavený) morálka nefunguje.
  • Pri útoku na mesto duchov je morálka vždy 100%.