Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nasledujúci zoznam obsahuje skupiny oprávnení a im zodpovedajúci prístup k používateľským právam. Používatelia môžu aplikácie autorizovať k využitiu ich účtu, ale s obmedzenými právami na základe skupín oprávnení, ktoré používateľ aplikácii dovolí použiť. Aplikácia konajúca v mene používateľa však nemôže využiť oprávnenia, ktoré používateľ nemá. K jednotlivých oprávneniam môžu existovať doplňujúce informácie.

Skupina oprávneníPráva
Základné oprávnenia (basic)
 • Automatické označovanie vlastných úprav ako preverených (autopatrol)
 • Automatické prihlásenie s externým používateľským kontom (autocreateaccount)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným používateľom“ (editsemiprotected)
 • Vyčistenie vyrovnávacej pamäte stránky (purge)
 • Zobrazovanie záznamov o prevereniach v Posledných úpravách (patrolmarks)
 • Čítať stránky (read)
Úpravy vo veľkom objeme (highvolume)
 • Byť považovaný za automatický proces (bot)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
 • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
Upravovať existujúce stránky (editpage)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať stránky (edit)
Upravovať chránené stránky (editprotected)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba správcom“ (editprotected)
Upravovať váš používateľský CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory CSS (editmyusercss)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JSON (editmyuserjson)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JavaScript (editmyuserjs)
 • Upravovať stránky (edit)
Upravovať vlastné používateľské nastavenia a JSON konfiguráciu (editmyoptions)
 • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JSON (editmyuserjson)
 • Upraviť vlastné nastavenia (editmyoptions)
Upravovať menný priestor MediaWiki a projektový/používateľský JSON (editinterface)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať JSON súbory iných používateľov (edituserjson)
 • Upravovať projektové JSON súbory (editsitejson)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky (edit)
Upravovať projektové a používateľské CSS/JS súbory (editsiteconfig)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať CSS súbory iných používateľov (editusercss)
 • Upravovať JSON súbory iných používateľov (edituserjson)
 • Upravovať JavaScript súbory iných používateľov (edituserjs)
 • Upravovať projektové CSS súbory (editsitecss)
 • Upravovať projektové JSON súbory (editsitejson)
 • Upravovať projektové JavaScript súbory (editsitejs)
 • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky (edit)
Vytvárať, upravovať a presúvať stránky (createeditmovepage)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť stránky kategórií (move-categorypages)
 • Presúvať stránky (move)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
Nahrávať nové súbory (uploadfile)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
Nahrávať, nahradzovať a presúvať súbory (uploadeditmovefile)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbor z URL adresy (upload_by_url)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Prepísať existujúci súbor, ktorý nahral rovnaký používateľ (reupload-own)
 • Presunúť súbory (movefile)
Sledovať zmeny stránok (patrol)
 • Označovanie cudzích úprav ako preverených (patrol)
Vracať zmeny stránok (rollback)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
Blokovať a odblokovať používateľov (blockusers)
 • Blokovať ostatných používateľov (block)
 • Zablokovať používateľovi posielanie e-mailu (blockemail)
Zobrazovať vymazané súbory a stránky (viewdeleted)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
Prehliadať skryté záznamy (viewrestrictedlogs)
 • Zobrazovať súkromné záznamy (suppressionlog)
Odstraňovať stránky, revízie a položky záznamu (delete)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Mazať stránky (delete)
 • Mazať stránky s veľkou históriou (bigdelete)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Odstrániť a obnoviť špecifické položky záznamu (deletelogentry)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
Skrývať používateľov a potláčať revízie (oversight)
 • Prehliadanie, skrývanie a odkrývanie revízií skrytých pred všetkými používateľmi (suppressrevision)
Zapínať a vypínať ochranu stránok (protect)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba správcom“ (editprotected)
Zobrazovať váš zoznam sledovaných stránok (viewmywatchlist)
 • Zobraziť vlastný zoznam sledovaných stránok (viewmywatchlist)
Upravovať váš zoznam sledovaných stránok (editmywatchlist)
 • Upraviť vlastný zoznam sledovaných stránok. Všimnite si, že niektoré operácie budú môcť pridať stránky aj bez tohto oprávnenia. (editmywatchlist)
Posielať e-maily ostatným používateľom (sendemail)
 • Posielať e-mail ostatným používateľom (sendemail)
Vytvárať účty (createaccount)
 • Vytvárať nové používateľské kontá (createaccount)
Pristupovať k súkromným informáciám (privateinfo)
 • Zobraziť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • Zlučovať histórie stránok (mergehistory)