Dary bohov

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
GF Battleships logo.png


Hľa, smrteľník! Nebo sa otvorilo a bohovia nás obdarovali svojimi božskými darmi. Dary bohov sú novou udalosťou v Grepolise. Žiadali ste si útulnejšie podujatie založené na daroch v tomto výnimočnom zimnom období. Preto sme nezopakovali minuloročnú, tiež novú, zimnú udalosť, ale vytvorili sme niečo nové, čo sa lepšie hodí do tohto špeciálneho zimného obdobia. V tejto novej udalosti pre vás bohovia pripravili božský darček, ktorý môžete odhaliť. Nájdete v nich špeciálne kľúče na otváranie schránok. V týchto schránkach môžete nájsť dary pripravené od samotných bohov. Každý boh si do nich pribalil svoje obľúbené veci. Teraz je na vás, aby ste zozbierali všetky ich požehnania. Čítajte ďalej a dozviete sa viac!

Je čas otvoriť krabičky!

GF GridAB.png

Po otvorení okna udalosti sa zobrazí mriežka 5x5 uzamknutých políčok. V týchto políčkach sú ukryté darčeky. Je na vás, aby ste ich našli!

GF TakeShot.png


Kliknite na kľúčovú dierku krabice a otvorte ju pomocou božských kľúčov. Nezáleží na tom, či niečo nájdeš, alebo nie, aj tak si odnesieš cenu! Ak ste k nej mali tú správnu vôňu, nájdete darček! Niektoré sú menšie, zmestia sa len do jednej škatuľky, zatiaľ čo niektoré sú väčšie a vyžadujú si viacero zásahov, aby boli úplne odhalené. Každé odomknutie, ktoré urobíte, stojí 10 kľúčov. Kľúče nájdete za vykonávanie bežných činností v hre, ako je útok, zosielanie kúziel, obchodovanie a stavanie. Každý deň môžete nájsť maximálne 10 kľúčov, ale ak ich potrebujete viac, môžete si ich kúpiť v okne udalostí za zlato.

GF Ammunition.png


Každá odmena získaná z krabičiek sa automaticky pridá do dočasného systému známeho ako "inventár udalostí". Tento sklad má 6 miest a môžete ho použiť na dočasné uloženie odmien, kým sa nerozhodnete ich uložiť, zahodiť alebo použiť. Krabicu môžete otvoriť len vtedy, ak máte v inventári udalosti aspoň jedno miesto.

GF NoShot.png


Odhaľte darčeky!


GF SinkRewards.png


Za každú otvorenú škatuľu získate odmenu, ale aj ďalšie odmeny, keď darček úplne odhalíte. Tieto odmeny sú známe ako "odmeny za odhalenie". Na pravej strane okna udalosti môžete vidieť zoznam darčekov, ako aj odmeny, ktoré získate za úspešné odhalenie týchto darčekov. Máte na výber, či sa pokúsite nájsť každý darček, alebo si vyberiete tie, za ktoré chcete získať odmeny za odhalenie, a kľúče si uložíte na neskôr. Ak chcete, môžete hľadať úplne nové sady darčekov za cenu kľúčov. Môžete tiež hľadať nové sady darčekov zadarmo, ak otvoríte všetky škatule.

GF NewWave.png


Každý deň počas podujatia má špeciálnu dennú odmenu. Táto odmena bude mať vysokú hodnotu, ktorá sa objaví jedenkrát za sadu darčekov a mení sa každý deň. Dennú špeciálnu odmenu môžete získať viackrát, ak otvoríte všetky škatule a začnete odznova alebo ak obnovíte sadu darčekov pomocou kľúčov.

GF DailySpecialAB.png


Rozsvieťte stromček

Zakaždým, keď nájdete darček alebo jeho časť, dostanete aj vosk GG Icon map currency.png. Včelí vosk môžete použiť na vytvorenie sviečok pre strom na ľavej strane okna udalosti. Keď umiestnite všetky sviečky a dosiahnete darček na vrchole, odomknete vytúženú hlavnú cenu.

GF Compass.png


Pri použití vosku sa na stromčeku rozhoria 1 až 3 sviečky. V hornej časti okna môžete vidieť aktuálnu hlavnú cenu, ako aj ďalšie 2 ceny za ňou. Keď dosiahnete darček na vrchole stromu, strom sa vynuluje a vy máte možnosť začať na novom strome a získať novú Veľkú cenu.

Odmeny

Akcia Dary bohov vám ponúka príležitosť získať nové exkluzívne odmeny:

Odmena Obrázok Popis
Soteriina svätyňa
GF AresRage.png

Obranné jednotky v tomto meste sú o 0,7 % účinnejšie na úroveň tejto sily.

Túto silu je možné vylepšiť, keď ju použijete, vybrané mesto získa 1 úroveň tejto sily. Maximálna úroveň je 10. Tento efekt je trvalý.

Nahliadnutie
GF icon bonus scout.png

Ak v krabici nájdete silu Nahliadnutie, môžete si okamžite vybrať 2 krabice, aby ste zistili, aká je cena a či sa v danej lokalite nachádza darček.
Dvojitá odmena
GF Icon bonus double.png
Ak v krabici nájdete dvojitú cenu, ďalšia krabica, ktorú otvoríte, vám prinesie 2 z nájdených cien.

Toto sa nevzťahuje na hlavné ceny a odmeny za odhalenie.

Ak nemáte v inventári udalosti dostatok miesta pre obe odmeny, prebytok sa pridá do vášho rozšíreného inventára.

Ocenenia

Nižšie nájdete úplný zoznam ocenení, ktoré sú k dispozícii v rámci podujatia Dary bohov, a informácie o tom, čo musíte urobiť, aby ste tieto ocenenia získali:

Požehnaný prieskumník

Nájdite všetky darčeky jednej darčekovej sady.

GF Awards battleships sunk all lvl4.png

Diovo požehnanie

Nájdite 1 dar od Dia Nájdi 2 dary od Dia Najdi 3 dary od Dia Najdi 4 dary od Dia
GF Awards battleships hydra lvl1.png
GF Awards battleships hydra lvl2.png
GF Awards battleships hydra lvl3.png
GF Awards battleships hydra lvl4.png

Triumf múdrosti

Nájdite 1 darček od Atény Nájdite 2 darčeky od Atény Nájdite 3 darčeky od Atény Nájdite 4 darčeky od Atény
GF Awards battleships trireme lvl1.png
GF Awards battleships trireme lvl2.png
GF Awards battleships trireme lvl3.png
GF Awards battleships trireme lvl4.png

Pokladnica oceánu

Nájdite 1 dar od Poseidóna Nájdite 2 dary od Poseidóna Nájdite 3 dary od Poseidóna Nájdite 4 dary od Poseidóna
GF Awards battleships fireship lvl1.png
GF Awards battleships fireship lvl2.png
GF Awards battleships fireship lvl3.png
GF Awards battleships fireship lvl4.png

Požehnania prírody

Nájdite 1 darček od Artemis Nájdite 2 darčeky od Artemis Nájdite 3 darčeky od Artemis Nájdite 4 darčeky od Artemis
GF Awards battleships bireme lvl1.png
GF Awards battleships bireme lvl2.png
GF Awards battleships bireme lvl3.png
GF Awards battleships bireme lvl4.png

Odmena tieňa

Nájdite 1 darček od Háda Nájdi 2 dary od Háda Najdi 3 dary od Háda Nájdite 4 dary od Háda
GF Awards battleships transport lvl1.png
GF Awards battleships transport lvl2.png
GF Awards battleships transport lvl3.png
GF Awards battleships transport lvl4.png

Matronina česť

Nájdite 1 darček od Héry Nájdi 2 dary od Héry Najdi 3 dary od Héry Nájdite 4 dary od Héry
GF Awards battleships transport fast lvl1.png
GF Awards battleships transport fast lvl2.png
GF Awards battleships transport fast lvl3.png
GF Awards battleships transport fast lvl4.png

Objatie túžby

Nájdite 1 darček od Afrodity Nájdite 2 dary od Afrodity Nájdite 3 dary od Afrodity Nájdite 4 dary od Afrodity
GF Awards battleships brander lvl1.png
GF Awards battleships brander lvl2.png
GF Awards battleships brander lvl3.png
GF Awards battleships brander lvl4.png

Žiarivá hviezda

Dosiahnutá 1 hlavná cena Dosiahol 5 veľkých cien Dosiahol 10 veľkých cien Dosiahli ste 15 veľkých cien
GF Awards battleships grand prize lvl1.png
GF Awards battleships grand prize lvl2.png
GF Awards battleships grand prize lvl3.png
GF Awards battleships grand prize lvl4.png