Egejské bojové lode

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Battleships logo.png

Ahoj kapitán! Nepriateľské lode na obzore! Egejské bojové lode sú tu!

Egejská námorná bitka je nová udalosť v Grepolise, spustená na oslavu 10. narodenín hry. Vaši špehovia zbadali flotily nepriateľských lodí, ako sa zhromažďujú na horizonte. Tvojou úlohou je nájsť a zničiť tieto lode skôr, než sa dostanú k pobrežiu a začnú decimovať tvoje obyvateľstvo! Naviac, samozrejme potopenie nepriateľov poteší bohov a Áres ťa obdaruje aj novými, vzácnymi odmenami, ktoré ešte nikto predtým nevidel. Odpovieš na jeho volanie a rozdrvíš svojich nepriateľov? Čítaj ďalej a dozvieš sa viac!


Nabiť. Zamieriť. Páľ!

GridAB.png

Po otvorení okna udalosti uvidíš mriežku 5x5 polí. Nepriateľské lode tam niekde sú, ale tvoji špehovia nedokázali odhaliť presné umiestnenie, takže ich budeš musieť nájsť sám!

TakeShot.png

Klikni na políčko v mriežke, aby si na dané koordináty vystrelil salvu. Či sa trafíš alebo nie, stále môžeš získať cenu! Ak však zamieriš dobre, zasiahneš loď! Niektoré sú menšie a zaberú iba jedno políčko, iné sú väčšie a na ich potopenie budeš potrebovať viac zásahov. Každá salva spotrebuje 10 streliva. Tú možno získať plnením bežných denných úloh, ako je útočenie, zosielania kúziel, obchodovanie a stavanie. Môžeš nájsť strelivo až 10x denne, ale ak potrebuješ viac, môžeš si nejakú dokúpiť za zlaté mince v okne udalosti.

Ammunition.png

Každá odmena, získaná z hernej plochy bude automaticky umiestnená do 'inventára udalosti'. Tento sklad má 6 miest a možno ho využiť pre dočasné uschovanie odmien do doby, než sa ich rozhodneš uložiť, zahodiť alebo použiť. Vystreliť salvu však môžeš iba ak máš v dočasnom inventári voľné aspoň jedno miesto.

NoShot.png

Potop nepriateľské lode!


SinkRewards.png


Každá salva ti zaručí odmenu, ale za úspešné potopenie lode dostaneš ešte viac. Tieto odmeny sú známe ako 'Odmeny za potopenie'. Na pravej strane v okne udalosti je zoznam lodí a tiež zoznam odmien za ich plné potopenie. Máš možnosť skúsiť potopiť každú loď, ktorá sa v mriežke ukrýva, alebo si vybrať len tie, ktoré majú pre TEBA zaujímavé odmeny a ušetriť si zvyšok munície na neskôr. Ak chceš, môžeš vyhľadať nových nepriateľov - za cenu streliva v prípade, že v mriežke ešte nejaké nepriateľské lode ostali. Ak je mapa vyčistená, noví nepriatelia budú vyhľadaný zadarmo.

NewWave.png


Každý deň počas udalosti má špeciálnu dennú odmenu. Tá bude veľmi cenná, bude sa objavovať raz v každej mriežke a každý deň bude iná. Špeciálnu dennú odmenu môžeš získať toľkokrát, koľkokrát mriežku dokončíš a začneš novú (či už zdarma, alebo s použitím munície).

DailySpecialAB.png


Preplávaj moriami

Každý tvoj zásah tí tiež dá Kúsok mapy Icon map currency.png. Tieto Kúsky mapy môžu byť použité pre navigáciu na mape pokladov (na ľavej strane okna udalosti). Akonáhle dosiahneš ciele, odomkneš vytúženú Veľkú cenu.

Compass.png

Použitie Kusov mapy ťa posunie o 1 až 3 miesta na mape pokladov. Hore v okne vidíš nielen aktuálnu Veľkú cenu, ale aj ďalšie 2, ktoré nasledujú po nej. Akonáhle dosiahneš konca mapy, mapa sa obnoví a ty máš možnosť začať znovu a dôjsť si pre ďalšiu Veľkú odmenu.

Odmeny

Egejská námorná bitka ti dá príležitosť získať niekoľko nových odmien:

Odmena Obrázok Popis
Árova zúrivosť
AresRage.png

Útočné jednotky v tomto meste majú o 1% väčšie útočné hodnoty.

Toto je upgradovateľný bonus, každé použitie tohto bonusu v danom meste tí pridá 1 úroveň. Najvyššia úroveň je 10. Každá úroveň dvíha bonus pre jednotky o ďalšie 1%.

Tento bonus je trvalý

Špeh
Icon bonus scout.png

Ak výstrelom nájdeš bonus špehov, môžeš okamžite odkryť dve políčka a zistiť aká je na nich odmena, a aj či sa na nich nachádza nepriateľská loď.
Dvojitá cena
Icon bonus double.png
Ak narazíš na Dvojitú cenu, budúca salva tí dá dvojnásobok odmeny, ktorú nájdeš.

Neplatí pre velké ceny a odmeny za potopenie.

Ak nemáš dostatok miesta v inventári udalosti, prebytok bude uložený do rozšíreného inventára.

Ocenenia

Nižšie nájdeš zoznam všetkých ocenení, získateľných v udalosti Egejská námorná bitka:

Pán mora

Potop všetky lode na jednej mape.

Awards battleships sunk all lvl4.png

Lovec hydier

Znič 1 Hydru Znič 3 Hydry Znič 7 Hydier Znič 15 Hydier
Awards battleships hydra lvl1.png
Awards battleships hydra lvl2.png
Awards battleships hydra lvl3.png
Awards battleships hydra lvl4.png

Likvidátor trirém

Potop 1 trirému Potop 5 trirém Potop 10 trirém Potop 20 trirém
Awards battleships trireme lvl1.png
Awards battleships trireme lvl2.png
Awards battleships trireme lvl3.png
Awards battleships trireme lvl4.png

Hľadač ohňa

Potop 1 ohnivú loď Potop 5 ohnivých lodí Potop 10 ohnivých lodí Potop 25 ohnivých lodí
Awards battleships fireship lvl1.png
Awards battleships fireship lvl2.png
Awards battleships fireship lvl3.png
Awards battleships fireship lvl4.png

Likvidátor birém

Potop 1 birému Potop 5 birém Potop 10 birém Potop 25 birém
Awards battleships bireme lvl1.png
Awards battleships bireme lvl2.png
Awards battleships bireme lvl3.png
Awards battleships bireme lvl4.png

Neprejdeš

Potop 1 prepravný čln Potop 5 prepravných člnov Potop 10 prepravných člnov Potop 25 prepravných člnov
Awards battleships transport lvl1.png
Awards battleships transport lvl2.png
Awards battleships transport lvl3.png
Awards battleships transport lvl4.png

Morská hliadka

Potop 1 rýchly prepravný čln Potop 7 rýchlych prepravných člnov Potop 15 rýchlych prepravných člnov Potop 30 rýchlych prepravných člnov
Awards battleships transport fast lvl1.png
Awards battleships transport fast lvl2.png
Awards battleships transport fast lvl3.png
Awards battleships transport fast lvl4.png

Zapáľ ich

Potop 1 zápaľnú loď Potop 7 zápaľných lodí Potop 15 zápaľných lodí Potop 30 zápaľných lodí
Awards battleships brander lvl1.png
Awards battleships brander lvl2.png
Awards battleships brander lvl3.png
Awards battleships brander lvl4.png

Skvelý navigátor

Dosiahnutá 1 veľká cena Dosiahnutých 5 veľkých cien Dosiahnutých 10 veľkých cien Dosiahnutých 15 veľkých cien
Awards battleships grand prize lvl1.png
Awards battleships grand prize lvl2.png
Awards battleships grand prize lvl3.png
Awards battleships grand prize lvl4.png