Grepolympia 2019

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation
Grepolympia Logo.png

Ako vravel a prikázal samotný Zeus: Nech hry započnú!

Grepolympia

Zažijete olympijské hry starovekého Grécka na vlastnej koži! Počas Grepolympiády budú jednotlivo po dobu 3 dní prebiehať 4 rôzne disciplíny. V každej disciplíne máte atléta, ktorého trénujete a následne sa s ním zúčastňujete pretekov. Odmenou za účasť sú vavríny, ktoré môžu byť vymenené v obchode, a to za suroviny naviac, kúzla alebo iné efekty. Najlepšie spojenectvá taktiež na konci disciplíny získajú unikátne bonusy. Atlétov musíte trénovať v rôznych zručnostiach, aby ste sa cez ich výcvikové body vyšplhali až na samotný vrchol.

Disciplíny

Deň 1-3 Deň 4-6 Deň 7-9 Deň 10-12
150px-Hoplite Race.png Preteky Hoplitov 150px-Archery.png Lukostreľba 150px-Javelin Throw.png
Hod oštepom
150px-Chariot Race.png Preteky boj. vozov


Tréning

Na každú disciplínu vám bude pridelený atlét, ktorého potom budete môcť cvičiť, na čo budete potrebovať asistenciu jednotiek (pozemných alebo mýtických). K výcviku atléta môžete povolať akúkoľvek jednotku, pamätajte ale na jedno - jednotky použité na výcvik budú z armády odobrané natrvalo.

Cvičisko samo o sebe ponúka 2 výcvikové miesta zadarmo, ďalšie dve môžu byť zakúpené za zlaté - prvé za 100 a druhé za 200 zlatých. Tieto miesta zostanú aktívne po celú dobu všetkých disciplín. Počet jednotiek, ktoré je na jedno miesto možné umiestniť, je obmedzený. Vo výsledku potom doba výcviku všetkých jednotiek z jedného miesta trvá 1 a pól hodiny.

Po zahájení výcviku atléta už tento krok nie je možné vziať späť, taktiež nedostanete naspäť svoje jednotky. Zvážte teda, akú jednotku chcete použiť. Každá použitá jednotka poskytuje vášmu atlétovi výcvikové body, pričom každá ich poskytuje v inom množstve.


V tabuľke nižšie sú uvedené informácie o jednotlivých jednotkách a ich hodnote vo výcvikových bodoch. Za zlaté môžete svojmu atlétovi umožniť, aby po dobu 12 hodín trénoval o 20 % efektívnejšie. Tým pádom získate viac bodov výcviku, než koľko by ste inak dostali. Účinok sa vzťahuje aj na ďalšiu disciplínu, ak tá predchádzajúca skončila skôr, než vypršal i tento efekt.


Jednotka Tréningové body za jednotku Maximálny počet
na miesto
Závod hoplitov Lukostreľba Hod oštepom Závod vozov
Sword 40x40.png 64 53 53 53 22
Slinger 40x40.png 58 70 64 58 20
Archer 40x40.png 58 75 64 58 20
Hoplite 40x40.png 87 67 87 67 18
Rider 40x40.png 213 213 213 256 6
Chariot 40x40.png 284 284 341 369 4
Divineenvoy.png 214 178 178 178 7
Up1.png 2362 2362 2362 2147 1
Uh1.png 1678 1846 1678 1678 1
Uh2.png 1768 1768 2122 1768 1
Uz1.png 2185 1986 1986 1986 1
Uz2.png 2223 2223 2223 2223 1
Ua1.png 1621 1945 1621 1783 1
Ua2.png 1805 1805 1805 2166 1
Uhades1.png 1986 1986 1986 2185 1
Uhades2.png 2223 2445 2223 2223 1
CalydonianBoar.jpg 1964 1785 1785 1785 1
Griffin.jpg 2119 2119 2119 2331 1
Ladon.png 2588 2588 2588 2588 1
Spartoi.png 1568 1568 1568 1568 1
Satyr.png 1720 1720 1720 1720 1  • Hodnoty pre výcvikové body sú závislé na rýchlosti sveta (vzorec: výcvikové body/rýchlosť sveta).

Množstvo jednotiek/slot - tiež závisia na rýchlosti (vzorec: jednotky X rýchlosť sveta).

  • Počet jednotiek na jednom výcvikovom mieste je ovplyvnený rýchlosťou sveta (vzorec:jednotky*rýchlosť_sveta).

Schopnosti

Váš atlét sa môže v každej disciplíne učiť trom schopnostiam. Cieľom vášho snaženia by malo byť získať čo najrýchlejšie čo najviac bodov zručnosti a rozdeliť ich medzi jednotlivé zručnosti. Jedine tak sa výkon vášho atléta zlepší. Jeden bod zručnosti získate za 1 000 výcvikových bodov.


Disciplína Preteky hoplitov Lukostreľba Hod oštepom Dostihy bojových vozov
Potrebné schopnosti Rýchlosť,Sila,Vytrvalosť Presnosť,Intuícia, Koncentrácia Technika,Sila hodu,Spád Ovládanie,Konská sila,Sila


  • Keďže existuje iný súbor schopností pre každú disciplínu, získané tréningové body sa po skončení každej disciplíny vynulujú.

Ak vaše rozdelenie bodov nefunguje, môžete ho zresetovať za 50 zlatiek. To vám umožní nájsť optimálne rozloženie bodov, aby sa váš atlét umiestnil čo najvyššie v tabuľke.

Súťaže

Váš atlét sa môže zúčastniť súťaže raz za 12 hodín. Ak si ale budete želať, tak za poplatok v zlate sa môže súťaže zúčastniť toľko krát, koľko krát len budete chcieť. Cena za účasť ale po každom vstupe narastá. Príjem z tejto súťaže bude závisieť na tom, koľko bodov zručnosti ste behom tréningu prerozdelili. Budete sa musieť pokúsiť nájsť optimálnejšie kombinácie zručnosti.

Na základe výkonu, ktorý atlét behom súťaže podal, obdržíte ako odmenu vavríny. Vavríny môžu byť v obchode potom zamenené za rôzne predmety. Tabuľka nižšie vám napovie, koľko vavrínov dostanete za ten ktorý výkon atlétov.

Vavríny Preteky hoplitov Lukostreľba Hod oštepom Dostihy bojových vozov
40 0 - 1 199 m 0 - 39 bodov 0 - 44 m 0 - 2 499 m
50 1 200 - 1 499 m 40 - 49 bodov 45 - 49 m 2 500 - 2 999 m
55 1 500 - 1 799 m 50 - 59 bodov 50 - 54 m 3 000 - 3 499 m
60 1 800 - 2 099 m 60 - 69 bodov 55 - 59 m 3 500 - 3 999 m
65 2 100 - 2 399 m 70 - 79 bodov 60 - 64 m 4 000 - 4 499 m
70 2 400 - 2 699 m 80 - 89 bodov 65 - 69 m 4 500 - 4 999 m
80 2 700+ m 90+ bodov 70+ m 5 000+ m

Rebríček

Umiestnenie hráča v rebríčku je založené na najlepšom výsledku jeho atléta. Každí hráč teda bude v rebríčku len raz.

Čo sa spojeneckého rebríčku týka, tu výsledky vyplynú z tesať najlepších atlétov daného spojenectva, pričom z ich výkonu bude vypočítaný priemer.

Odmeny

Okrem odmien ktoré môžu hráči a spojenectvá dosiahnuť, sa dá behom hier získať taktiež niekoľko ďalších ocenenia.

Odmeny pre hráčov

Závisle na výsledkoch v súťaži získate vďaka svojmu atlétovi určité množstvo vavrínov, ktoré sa bude odvíjať podla jeho podaného výkonu. Tieto vavríny môžu byť v obchode vymenené za odmeny pre vlastnú potrebu.

Odmeny pre spojenectvá

Na konci každej disciplíny bude desiatim najlepším spojenectvám udelený bonus. Tento bonus sa viaže k členstvu v spojenectvom čo znamená, že pri vstupe do/odchode zo spojenectva sa tento bonus aktivuje/deaktivuje. Účinnosť, alebo aj sila bonusu závisí na umiestení spojenectva v olympijskom rebríčku. Trvanie: 14 dní od udelenia bonusu.


Disciplína Odmena Efekt
Preteky hoplitov Olympic torch.png

Olympijská pochodeň

Poskytuje až +20% obranný bonus vo všetkých mestách

Gründer.png1. miesto: 20%

Gründer.png2. miesto: 15%

Gründer.png3. miesto: 10%

Gründer.png4-10. miesto: 5%

Lukostreľba Olympic acumen.png

Olympijské zmysly

Poskytuje až +40% bojových bodov

Gründer.png1. miesto: 40%

Gründer.png2. miesto: 30%

Gründer.png3. miesto: 20%

Gründer.png4-10. miesto: 10%

Hod oštepom Olympic merchant.png

Olympijský kupec

Poskytuje až +40% produkcie surovín

Gründer.png1. miesto: 40%

Gründer.png2. miesto: 30%

Gründer.png3. miesto: 20%

Gründer.png4-10. miesto: 10%

Preteky boj. vozov Olympic sword.png

The Olympijský meč

Poskytuje až +20% sily útoku naviac (pozemný, námorný)

Gründer.png1. miesto: 20%

Gründer.png2. miesto: 15%

Gründer.png3. miesto: 10%

Gründer.png4-10. miesto: 5%

Obchod

Akonáhle získate nejaké vavríny, môžete ich v obchode vymeniť za užitočné predmety:

Predmet Cena Popis
Unit training boost archer.png

Posily lukostrelcov V

30 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Lukostrelcov.
Unit training boost hoplite.png

Posily Hoplitov V

30 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Hoplitov.
Unit training boost sword.png

Posily bojovníkov s mečom V

30 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať bojovníkov s mečom.
Instant resources all.png

Zmiešaný balík surovín

30 Vavrínov Bohovia vám pošlú suroviny.

Vaše aktuálne zvolené mesto získa drevo, kameň, aj strieborné mince.

Unit training boost attack ship.png

Posily - Zápalné lode IV

35 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Zápalné lode.
Unit training boost bireme.png

Posily Birém V

35 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Birémy.
Unit movement boost1.png

Vylepšený pohyb jednotiek X

100 Vavrínov Jednotky z daného mesta sa budú pohybovať rýchlejšie.
Longterm defense boost.png

Povzbudenie Tyché I

100 Vavrínov Obranné jednotky v danom meste bojujú o 5% účinnejšie po dobu 7 dní.
Longterm attack boost.png

Osvietenie Tyché I

100 Vavrínov Útočiace jednotky v danom meste bojujú o 10% účinnejšie po dobu 7 dní.
Longterm festival resource boost.png

Oslava radosti Tyché I

100 Vavrínov Cena mestských festivalov je znížená o 20% po dobu 7 dní.
Unit training boost harpy.png

Posily Harpye IV

150 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Harpye.
Unit training boost manticore.png

Posily Mantikory I

150 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Mantikory.
Unit training boost fury.png

Posily Erýnie I

150 Vavrínov Vaše mesto bude postupne dostávať Erýnie.
Shopitem grepolympia effect population boost.png

Rozšírenie mesta

500 Vavrínov 100 populácie navyše do vašeho mesta.

Limit: 300 obyvateľov/mesto

DivineBattleStrategy.png

Božská bojová stratégia

500 Vavrínov Dvojnásobný počet získaných bojových bodov po vo všetkých vašich mestách (mimo OL a prepravných člnov).


Pokiaľ vám zostali nejaké vavríny aj po skončení Grepolympiády, tak nebuďte smutný, stále ich môžete utratiť aj neskôr po skončení hier. Obchod bude otvorený ešte 2 dni po ukončení Grepolympiády, čo umožní v kľude si rozmyslieť za čo utratiť zvyšné vavríny.